كارشناسی , كارشناسی فرش- طراحی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1378 ← 1381


1400

مطالعه ميزان رضايت بخشي دانشجويان هنر از تعامل با نرم افزار آموزش مجازي LMS دانشگاه سيستان و بلوچستان

اولين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در هنر (آموزش تا كارآفريني)

سميه ميرنژاد, ابوالقاسم نعمت شهربابكي, حبيب الله كاظم نژادي - 1400/02/29

مروري بر برخي چالشهاي آموزشي موجود در مقطع كارشناسي فرش

اولين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در هنر(آموزش تا كار آفريني)

چكامه ضميري, ابوالقاسم نعمت شهربابكي, سميه ميرنژاد - 1400/02/29
1399

آموزش مجازي طراحي سنتي رشته فرش با تاكيد بر چالش ها و فرصت ها

مجازي سازي دروس كارگاهي و عملي رشته هاي هنر چلش ها راهكاها

ابوالقاسم نعمت شهربابكي, حبيب الله كاظم نژادي, سميه ميرنژاد - 1399/11/29

چالشهاي آموزش مجازي درس عملي خوشنويسي و طراحي حروف در دانشگاه

مجازي سازي دروس كارگاهي عملي شته هي هنر چالش ها و راهكارها

حبيب الله كاظم نژادي, ابوالقاسم نعمت شهربابكي, سميه ميرنژاد - 1399/11/29

جايگاه دستبافته هاي حصيري منطقه سراوان در اقتصاد خانواده

اولين همايش ملي مكران شناسي

سميه ميرنژاد, ابوالقاسم نعمت شهربابكي, مرضيه رضايي - 1399/10/07
1397

قالي هاي واگيره اي سيستان و بلوچستان

همايش ملي فرش و نيازهاي معاصر

ابوالقاسم نعمت شهربابكي - 1397/08/30
1396

بررسي نمادهاي حيواني در فرش سيستان و بلوچستان

اولين كنفرانس ملي نماد شناسي در هنر ايران

ابوالقاسم نعمت شهربابكي - 1396/08/10

بررسي طرح و نقش در فرش يلمه

اولين همايش ملي فرش دستباف چهار محال و بختياري با محوريت توليد و صادرات

عبدالسليم قره باعي, ربابه تقي زاده, ابوالقاسم نعمت شهربابكي - 1396/04/20

جلوه تعاليم اسلامي حضرت محمد(ص) در فرش هاي ايراني

همايش بين المللي سيره نبوي،نظم و امنيت اجتماعي

ابوالقاسم نعمت شهربابكي - 1396/02/19
1394

بررسي نمودهاي تعاليم اسلام در دستبافته هاي بلوچ خراسان جنوبي

همايش ملي فرش دستباف خراسان جنوبي

ابوالقاسم نعمت شهربابكي, عبدالسليم قره بائي - 1394/09/04

بررسي و دسته بندي نقوش به كار رفته در فرش هاي عشايري سيستان و بلوچستان

همايش ملي فرش دستباف خراسان جنوبي

عزيزي حسن, امير حسين چيت سازيان, ابوالقاسم نعمت شهربابكي - 1394/09/04


بررسي و اجراي سوزن دوزي بلوچ جنوب استان كرمان

فرحناز جهانگيري , [ ابوالقاسم نعمت شهربابكي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

طراحي و اجراي نقوش تزئيني سنتي

فاطمه حسيني صفت , [ ابوالقاسم نعمت شهربابكي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

تاپستري

پريچهره ميري , [ ابوالقاسم نعمت شهربابكي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

استفاده از تكنيك موزاييك آرت جهت جهت خلق آثار كاربردي تزئيني

محبوبه يكه خاني , [ ابوالقاسم نعمت شهربابكي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي انواع زير اندازهاي مناطق بلوچستان ايران

مسلم طائفي , [ ابوالقاسم نعمت شهربابكي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي تكنيك رزين در جواهر سازي

مهلا رضائي , [ ابوالقاسم نعمت شهربابكي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي نقوش اسطوره اي بكار رفته در گليم بلوچ

عثمان بلوچي نور , [ ابوالقاسم نعمت شهربابكي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي و معرفي توليدات مناطق مختلف ايران بر روي دستگاه نساجي

مطهره صالحي , [ ابوالقاسم نعمت شهربابكي, ميرعماد مصطفي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي و بكارگيري نقوش فانتزي و غير هندسي در گليم

سوگند سالار , [ ابوالقاسم نعمت شهربابكي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي فرش ناظم قشقايي

فاطمه دانشور , [ ابوالقاسم نعمت شهربابكي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي و دسته بندي طرح و نقش فرش كرمان

عطاالله صالح فر , [ ابوالقاسم نعمت شهربابكي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

مقايسه نقوش قالي تركمن و بلوچ

نظام الدين درازهي , [ ابوالقاسم نعمت شهربابكي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي نقوش بكاررفته در گليم شيركي پيچ استان كرمان(سيرجان)

سجاد فهرجي , [ ابوالقاسم نعمت شهربابكي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي قاليچه هاي درختي فرش كرمان

معصومه عابديني طاشكي , [ علي پيري, ابوالقاسم نعمت شهربابكي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي قاليچه هاي تصويري عهد قاجار

الهه شيخي , [ علي پيري, ابوالقاسم نعمت شهربابكي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي نقش در گليم سيستان

سميه ميرنژاد , [ علي پيري, ابوالقاسم نعمت شهربابكي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي گبه هاي كشكوليوطراحي متناسب با نياز بازار اروپا

معصومه خرم , [ مريم فروغي نيا, ابوالقاسم نعمت شهربابكي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي تاريخي وموضوعي كتيبه نگاري در فرش ايران

سحر سرگلزائي , [ ابوالقاسم نعمت شهربابكي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي نقوش خورجينهاي ايل بختياري

تهمينه حسين پور , [ حسين مهرپويا, ابوالقاسم نعمت شهربابكي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91


از تاریخ 1396/11/14 - ادامه دارد


1 - عليرضا طاهري, حبيب الله كاظم نژادي, ابوالقاسم نعمت شهربابكي
گونه شناسي موجودات افسانه اي در نگاره هاي معراج نامه شاهرخي، ميرحيدر
(1400) The Journal of Humanities. 28 65-90
2 - ربابه تقي زاده بروجني, ابوالقاسم نعمت شهربابكي
مروري اجمالي بر قالي هاي گوركاني هند( مطالعه موردي موزه مترو پليتن نيويورك)
(1400) مطالعات شبه قاره. 13 27-46
3 - عليرضا طاهري, حبيب الله كاظم نژادي, ابوالقاسم نعمت شهربابكي
مطالعه تطبيقي شيوه جانور نگاري رديفي در هنر ايران و هنر سفالگري يونان (شرقي زده)
(1399) The Journal of Humanities. 27 13-28
4 - چكامه ضميري, ابوالقاسم نعمت شهربابكي
شناخت و تحليل عوامل موثر بر ركود فرش دستباف اصيل سيستان
(1398) گلجام. 15 107-120
5 - ابوالقاسم نعمت شهربابكي, سميه ميرنژاد
نقش ها و طرح هاي مشترك دستبافته هاي بي گره سيستان
(1398) مجله پيكره. 8 78-92
6 - محسن كيهان پور, ابوالقاسم نعمت شهربابكي
فرش جنگ، فرياد بلند اعتراض با زبان تصوير
(1397) مطالعات شبه قاره. 34 211-234
7 - شهدخت رحيم پور, ابوالقاسم نعمت شهربابكي
شناسايي و بررسي سفره هاي سيستان وبلوچستان(با تاكيد بر ساختار بافت و نقشمايه ها)
(1397) گلجام. 14 5-21


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 طراحي فرش1^ هنر و معماری فرش کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-16:00 مکان: طراحي قالي104، درس(ع): يك شنبه 16:00-17:00 مکان: طراحي قالي104، درس(ع): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: طراحي قالي104، درس(ع): سه شنبه 14:00-17:00 مکان: طراحي قالي104
2 طراحي فرش 3^ هنر و معماری فرش کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-16:00 مکان: طراحي قالي104، درس(ع): دو شنبه 16:00-17:00 مکان: طراحي قالي104، درس(ع): دو شنبه 18:00-20:00 مکان: طراحي قالي104، درس(ع): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: طراحي قالي104، درس(ع): چهار شنبه 17:00-18:00 مکان: طراحي قالي104
3 نگارگري در فرش2^ هنر و معماری فرش کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-16:00 مکان: طراحي قالي104، درس(ع): شنبه 16:00-17:00 مکان: طراحي قالي104، درس(ع): شنبه 17:00-19:00 مکان: طراحي قالي104
4 طراحي گليم هنر و معماری فرش کارشناسی درس(ع): شنبه 07:30-09:30
5 كارآموزي هنر و معماری فرش کارشناسی
6 طراحي فرش1^ هنر و معماری فرش کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-16:00 مکان: طراحي قالي104، درس(ع): يك شنبه 16:00-17:00 مکان: طراحي قالي104، درس(ع): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: طراحي قالي104، درس(ع): سه شنبه 14:00-17:00 مکان: طراحي قالي104
7 طراحي فرش 3^ هنر و معماری فرش کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-16:00 مکان: طراحي قالي104، درس(ع): دو شنبه 16:00-17:00 مکان: طراحي قالي104، درس(ع): دو شنبه 18:00-20:00 مکان: طراحي قالي104، درس(ع): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: طراحي قالي104، درس(ع): چهار شنبه 17:00-18:00 مکان: طراحي قالي104
8 نگارگري در فرش2^ هنر و معماری فرش کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-16:00 مکان: طراحي قالي104، درس(ع): شنبه 16:00-17:00 مکان: طراحي قالي104، درس(ع): شنبه 17:00-19:00 مکان: طراحي قالي104
9 طراحي گليم هنر و معماری فرش کارشناسی درس(ع): شنبه 07:30-09:30
10 كارآموزي هنر و معماری فرش کارشناسی
11 هندسه نقوش درصنايع دستي ايران 2 هنر و معماری صنایع دستی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-08:30 مکان: طراحي قالي104، درس(ع): سه شنبه 17:00-19:00 ز مکان: طراحي قالي104، درس(ع): يك شنبه 08:30-09:30 مکان: طراحي قالي104
12 هندسه نقوش درصنايع دستي ايران 2 هنر و معماری صنایع دستی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-08:30 مکان: طراحي قالي104، درس(ع): سه شنبه 17:00-19:00 ز مکان: طراحي قالي104، درس(ع): يك شنبه 08:30-09:30 مکان: طراحي قالي104

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور
2 شنبه 09:30 11:30 مشاوره
3 شنبه 09:30 14:30 حضور
4 شنبه 11:30 14:30 حضور
5 شنبه 14:30 20:00 حضور
6 يك شنبه 07:30 09:30 مشاوره
7 يك شنبه 09:30 11:30 حضور
8 يك شنبه 09:30 11:30 مشاوره
9 يك شنبه 11:30 14:30 حضور
10 يك شنبه 11:30 12:30 حضور
11 دو شنبه 07:30 09:30 حضور
12 دو شنبه 07:30 11:30 حضور
13 دو شنبه 09:30 11:30 مشاوره
14 دو شنبه 11:30 14:30 حضور
15 دو شنبه 11:30 13:30 مشاوره
16 دو شنبه 13:30 14:30 حضور
17 دو شنبه 14:30 20:00 حضور
18 سه شنبه 07:30 11:30 حضور
19 سه شنبه 07:30 13:30 حضور
20 سه شنبه 11:30 14:30 حضور
21 سه شنبه 14:30 20:00 حضور
22 چهار شنبه 07:30 09:30 مشاوره
23 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور
24 چهار شنبه 09:30 11:30 مشاوره
25 چهار شنبه 11:30 14:30 حضور