كارشناسی , تربیت بدنی و علوم ورزشی , دانشگاه گیلان , 1366 ← 1369
كارشناسی ارشد , تربیت بدنی و علوم ورزشی , دانشگاه تربیت معلم _ تهران , 1375 ← 1378
دكترا , تربیت بدنی و علوم ورزشی , دانشگاه ملی تربیت بدنی بلاروس , 1384 ← 1389


1399

تاثير شش هفته تمرين پيشرفته بسكتبال بر پاسخ پلاسمايي فاكتور نكروزدهنده تومورآلفا ( TNF-? ) دانش آموزان دختر 15 تا 18 سال

اولين كنفرانس بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي

احمد شهدادي, مهديه محمودي, رضا دلاور - 1399/09/29
1380

مقايسه ميزان افسردگي با توجه به دو نوع گذران اوقات فراغت ورزشي و غير ورزشي

همايش اوقات فراغت تفريحات سالم جوانان با ت كيد بر ورزش و تربيت بدني

احمد شهدادي - 1380/01/01
1379

ديدگاههاي خاص و عام امام خميني (ره ) پيرامون مسائل تربيت بدني و ورزش

نخستين همايش ديدگاههاي امام خميني در تربيت بدني و ورزش

احمد شهدادي - 1379/01/01

بررسي ت ثير تمرينات انفجاري بر ميزان پرش عمودي در جا و عمقي

چهارمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي

احمد شهدادي - 1379/01/01

معرفي الگو و الگوسازي راهبردي تربيتي در توسعه فرهنگي از ديدگاه امام

همايش امام ، تربيت و خانواده

احمد شهدادي - 1379/01/01


1383

بررسي سلامت روان فرزندان با پدران ورزشكار، غير ورزشكار و معتاد

احمد شهدادي - 1383 -

بررسي ارتباط تست ولز اصلاح شده (Modi Fied-Sit-and-Reach ) با استقامت عضلات شكم در اعضاء هيأت علمي مر

اميرحسين كريمي, احمد شهدادي - 1383 -
1382

بررسي ارتباط سلامت روان و ويژگيهاي شخصيتي دردانشجويان ورزشكار وغير ورزشكار پسر دانشگاه سيستان وبلوچس

رضا دلاور, احمد شهدادي, محمود شيرازي - 1382 -

مقايسه سطح ايمني و پاسخ افراد معتاد با ورزشكاران و غير ورزشكاران

احمد شهدادي, رضا دلاور - 1382 -
1379

بررسي وضعيت بدني اعضاء هيئت علمي مرد دانشگاه سيستان و بلوچستان و ارائه تمرينات اصلاحي

احمد شهدادي - 1379 -


تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي معلق و مصرف عصاره Eryngium billardieri بر پروفايل ليپيدي و برخي عوامل خطرزاي قلبي – عروقي زنان چاق و داراي اضافه وزن

معصومه شهابي , [ احمد شهدادي, اميد محمددوست ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير يك جلسه تمرين تركيبي به همراه مكمل سير بر ماركرهاي اكسيداتيو دختران شناگر ماهر زاهدان

طاهره جعفري , [ احمد شهدادي, عباس صالحي كيا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

مقايسه دي آن كونژوگه ( DC ) مردان بدنساز و هندباليست ها با غير ورزشكاران

نوراحمد براهويي , [ احمد شهدادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تاثير دو روش تمريني تركيبي و مقاومتي برخي عوامل فيزيولوژيكي و آنتروپومتريك بر دختران چاق و داراي اضافه وزن

زهرا ملاشاهي نجار , [ احمد شهدادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تاثير دو روش تمريني تناوبي و تداومي بر استقامت موضعي عضلات شكم، چربي زير پوست، محيط شكم، شاخص توده بدني، دور سينه و دور باسن دختران چاق و داراي اضافه وزن

فرنگيس گرگيچ , [ احمد شهدادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

مقايسه ميزان مالون دي الدوئيد مردان بدنساز و فوتباليست ها و غير ورزشكاران

حسينعلي گزمه , [ احمد شهدادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

اثر هشت هفته تمرين TRX و مصرف عصاره بوقناق بر شاخص مقاومت به انسولين و سطوح رزيستين زنان داراي اضافه وزن و چاق

مژگان جهاني , [ احمد شهدادي, اميد محمددوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي نيمرخ آمادگي جسماني و آنتروپومتريكي دوندگان نيمه استقامت استان سيستان و بلوچستانبا دوندگان نخبه كشوري

عبدالباسط دهواري , [ احمد شهدادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

مقايسه دي آن كونژوگه (DC) مردان بدنساز و هندباليست ها با غير ورزشكاران

نوراحمد براهويي , [ احمد شهدادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

تاثير دو روش تمريني تركيبي و مقاومتي برخي عوامل فيزيولوژيكي و آنتروپومتريك بر دختران چاق و داراي اضافه وزن

زهرا ملاشاهي نجار , [ احمد شهدادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

تاثير دو روش تمريني تناوبي و تداومي بر استقامت موضعي عضلات شكمي، چربي زير پوستي ، دور سينه و دور باسن دختران چاق و داراي اضافه وزن

فرنگيس گرگيچ , [ احمد شهدادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

مقايسه ميزان مالون دي الدوئيد مردان بدنساز و فوتباليست ها و غير ورزشكاران

حسينعلي گزمه , [ احمد شهدادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي يك دوره تمرين منتخب تعادلي بر متغيرهاي فيزيولوژيكي ، حرمتي و تعادلي بيماران پاركينسون

شيرين علي نژاد , [ احمد شهدادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

مقايسه شاخص هاي آنتروپومتريكي و فيزيولوژيكي ورزشكاران نخبه و غير حرفه اي مرد سنگنورد

يعقوب اكبري , [ احمد شهدادي, عباس صالحي كيا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

مقايسه شاخص هاي آنتروپومتريكي ورزشكاران غير حرفه اي ونخبه مرد جودو

حسين قدسي , [ احمد شهدادي, عباس صالحي كيا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي ويزگيهاي فيزيولوژيكي و آنتروپومتريكي بلاتنه ي ورزشكاران زبده و مبتدي رشته كبدي

حميدرضا يبلويي خمسلويي , [ احمد شهدادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي ويژگي هاي فيزيولوژيكي و آنتروپومتريكي پايين تنه ورزشكاران زبده و مبتدي رشته كبدي

صادق ابراهيمي اله اباد , [ احمد شهدادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثير يك دوره تمرين مقدماتي شنا بر غلظت كورتيزول و ايمونوگلوبولين A بزاقي زنان داراي اضافه وزن

ازاده جامي , [ احمد شهدادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثير يك جلسه تمرين مقاومتي دايره اي بر سطح ميوژنين و ميوستاتين پلاسماي زنان واليباليست جوان

مهين نجفي , [ احمد شهدادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

ارتباط ويژگي هاي آنتروپومتري با مهارت شوت جفت در دختران بسكتباليست

ناهيد عليصوفي , [ احمد شهدادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثير يك دوره تمرين مقاومتي شنا بر ميزان اندورفين و سروتونين زنان داراي اضافه وزن

ناهيد باهورزهي , [ احمد شهدادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثير 8 هفته تمرين هوازي موزون (ايروبيك)بر سطوح واسپين و پروفايل ليپدي زنان داراي اضافه وزن و چاق

خديجه ملايي , [ احمد شهدادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثير 4 هفته تمرين تناوبي شديد توام با مصرف كوآنزيم 10 Q بر توان هوازي و بي هوازي ورزشكاران بسكتبال دانشگاهي

حسام الدين رنجبرهمقاوندي , [ احمد شهدادي, مجيد وحيديان رضازاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

پاسخ شاخص هاي انعقادي به دو نوع تمرين اكسنتريك و ايزومتريك در ورزشكاران پرورش اندام مرد

مريم عظيم پور , [ احمد شهدادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تاثير شش هفته تمرين مقاومتي دايره اي برآنزيم هاي كبد دانشجويان پسر غير ورزشكار

حميد منظري , [ احمد شهدادي, محمود فاضل بخششي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تاثير 12 هفته تمرين استقامتي و سرعتي بر مقادير نسفاتين -1 پلاسمايي رت هاي نر بالغ

ميثم طاهري , [ احمد شهدادي, رضا دلاور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تاثير تمرين تيپر بر توان بي هوازي و ضربان قلب استراحت بانوان واليباليست باشگاهي

وحيده گرگيج , [ احمد شهدادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي تعادل ايستا پويا و انعطاف پذيري ورزشكاران كاراته به دنبال يك دوره تمرين منتخب تعادلي

فاطمه نخعي , [ احمد شهدادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي دايره اي و مصرف عصاره دارچين بر مقادير رزيستين زنان داراي اضافه وزن و چاق

فهيمه نخعي , [ احمد شهدادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي تاثير يك جلسه تمرين مقاومتي و استقامتي بر سطح پلاسما گرلين آسيل دار زنان ميانسال

زهرا عظيمي , [ احمد شهدادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تاثير تمرينات ايروبيك بر ميزان زرستين متغييرهاي آنتروپومتريك دختران چاق و داراي اضافه وزن

مرضيه طالعي رودي , [ احمد شهدادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تاثير 8 هفته تمرين ايروبيك بر ميزان ليپتين سرم و شاخص توده بدني دختران چاق و داراي اضافه وزن غير ورزشكار

كلثوم بهرامي , [ احمد شهدادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تاثير حاد تمرين مقاومتي و استقامتي بر كورتيزول بزاقي در زنان ميانسال غير فعال

زينب كهنسال , [ احمد شهدادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92


1380

ديدگاههاي حضرت امام (ره)پيرامون مسائل تربيت بدني وورزش

احمد شهدادي - - 1380 ايران


مدير گروه تربيت بدني

از تاریخ 1393/07/01 تا تاریخ 1396/04/01


1 - طاهره جعفري, احمد شهدادي, عباس صالحي كيا
تاثير يك جلسه تمرين تركيبي به همراه مصرف مكمل سير بر ماركرهاي استرس اكسيداتيو در سرم دختران شناگر ماهر
(1397) مجله پژوهش سلامت. 3 263-270 مشاهده مقاله
2 - مريم عظيم پور, احمد شهدادي
پاسخ شاخص هاي انعقادي به دو نوع تمرين اكسنتريك و ايزومتريك در ورزشكاران پرورش اندام مرد
(1395) دانشگاه علوم پزشکي قم. 10 13-21
3 - کلثوم بهرامي, احمد شهدادي
تأثير تمرينات هوازي بر مقادير لپتين سرمي و شاخص توده بدني دختران جوان چاق
(1394) مجله دانشگاه علوم پزشكي قم. 9 27-36
4 - احمد شهدادي
تاثير 8 هفته فعاليت هوازي ريتميك بر سطح واسپين وپروفايل ليپيدي زنان چاق وداراي اضافه وزن
(1394) JOURNAL OF MEDITERRANEAN STUDIES. 7 163-168