كارشناسی , فیزیك , دانشگاه كاشان , 1380 ← 1384
كارشناسی ارشد , فیزیك , دانشگاه سمنان , 1385 ← 1388
دكترا , فیزیك , دانشگاه سمنان , 1389 ← 1394


1397

بررسي سهم رزنانس هاي s و p زوج مزون في مثبت في منفي در واپاشي

نهمين همايش ملي فيزيك دانشگاه پيام نور

محبوبه سياحي - 1397/07/25
1396

بررسي سهم هاي رزونانس واپاشي سه جسمي BJ/K

كنفرانس فيزيك ايران

محبوبه سياحي - 1396/06/06


1 - محبوبه سياحي, وحيد دهقاني, D. Naderi, سيدعليرضا علوي
Prediction of Alpha Decay Half-Lives of Z = 118-121 Superheavy Nuclei with A ? 300 by Using the Double-Folding Potential
(1398) ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES. 0 1-10
2 - سيدعليرضا علوي, وحيد دهقاني, محبوبه سياحي
Calculation of proton radioactivity half-lives
(1397) NUCLEAR PHYSICS A. 977 49-59
3 - محبوبه سياحي
Resonant and non-resonant contributions of B ? K?(p1,??1){K?,??,KK} decay modes
(1397) MODERN PHYSICS LETTERS A. 34 1950043-1-1950043-12


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مكانيك كوانتومي2 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلآس 34 (سمعي و بصري)، درس(ت): يك شنبه 13:00-14:30 مکان: كلآس 34 (سمعي و بصري)، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00 مکان: كلاس 21 (سمعي و بصري)
2 آزمايشگاه فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 1
3 آزمايشگاه فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 1
4 آزمايشگاه فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 1
5 آزمايشگاه فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 1
6 آزمايشگاه فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 1
7 آزمايشگاه فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 1
8 فيزيك پايه 1 و آزمايشگاه علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 01، درس(ع): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 1
9 فيزيك پايه 1 و آزمايشگاه علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 01، درس(ع): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 1
10 مكانيك كوانتومي2 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلآس 34 (سمعي و بصري)، درس(ت): يك شنبه 13:00-14:30 مکان: كلآس 34 (سمعي و بصري)، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00 مکان: كلاس 21 (سمعي و بصري)
11 آزمايشگاه فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 1
12 آزمايشگاه فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 1
13 آزمايشگاه فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 1
14 آزمايشگاه فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ع): شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه فيزيك 1

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:30 11:30 حضور
2 شنبه 12:30 14:30 مشاوره
3 شنبه 13:00 16:00 مشاوره
4 يك شنبه 07:30 09:30 مشاوره
5 يك شنبه 12:30 14:30 مشاوره
6 دو شنبه 07:30 11:30 مشاوره
7 دو شنبه 09:30 11:30 حضور جلسه گروه
8 دو شنبه 12:30 17:30 مشاوره
9 دو شنبه 13:00 16:00 مشاوره
10 سه شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
11 سه شنبه 12:30 17:30 مشاوره
12 سه شنبه 13:00 17:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
13 چهار شنبه 13:00 15:00 مشاوره
14 چهار شنبه 15:00 17:00 مشاوره