كارشناسی ارشد , شیمی معدنی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1378 ← 1381
دكترا , شیمی معدنی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1382 ← 1386


دروس ارائه شده1400

تهيه و شناسايي نانوكاتاليست هاي ناهمگن چارچوب هاي آلي- فلزي از فلزات آهن و كبالت و بررسي اثر كاتاليستي اين تركيبات در سنتز هيدروكربن هاي زيست توده

اولين سمينار علمي شيمي و انرژي پاك

سيمين راحت دهمرده, سميه استوار, حميده سراواني - 1400/11/05

طراحي و سنتز نيكل اكسيد/ سريم اكسيد آلاييده شده با نانو كاتاليزور پالاديوم جهت اكسايش اتانول به عنوان سوخت در سلول سوختي

اولين سمينار علمي شيمي و انرژي پاك

علي وهبي, فريبا كائدي, زهرا ياوري, حميده سراواني - 1400/11/05

سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت MoS2/gama-Fe2O3(30%) قابل بازيافت مغناطيسي و بررسي خاصيت كاتاليستي نانو كامپوزيت در تصفيه فاضلاب

اولين سمينار علمي شيمي و انرژي پاك

امان الله صالح پوري, حميده سراواني, محمد صباغي, سميه استوار - 1400/11/05

سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت MoS2/ZnO(20%) و بررسي خاصيت كاتاليستي نانوكامپوزيت در تصفيه فاضلاب

اولين سمينار علمي شيمي و انرژي پاك

محمد صباغي, اسماعيل هاشم زائي, سميه استوار, حميده سراواني - 1400/11/05

اكسيد مختلط نيكل مس به عنوان تقويت كننده فعاليت الكتروكاتاليستي فلزات نجيب براي الكترواكسايش اتيلن گليكول

پنجمين سمينار شيمي كاربري ايران

هانيه اميراني پور, فريبا كائدي, زهرا ياوري, حميده سراواني - 1400/06/09
1399

Nanosized Co and Pd binary electrocatalyst loaded on Ce0.25Sr1.75NiO3.75 nanoparticles for ethanol electrooxidation

8th International Conference on Nanostructures (ICNS8)- Sharif

زهرا ياوري, صفيه هاشم زايي, حميده سراواني, نوروزي فر ميثم - 1399/08/28

Efficiency studies of multifunctions Pd-Co-SrCeCuO3+delta nanocatalyst for ethanol electrooxidation

نهمين كنفرانس بين المللي مهندسي مواد و متالورژي

فريبا كائدي, زهرا ياوري, محبوبه احمدي نسب, حميده سراواني - 1399/08/20

Self-propagation high temperature synthesis: A new route for fabrication of porous Mg-doped cerium oxide

5th International Conference on Researches in Science & Engineering & 2nd International Congress on Civil, Architecture and Urbanism in Asia

زهرا هاشم زايي, مهدي شه بخش, صابره نارويي, حميده سراواني, محمود شريفي تبار - 1399/05/16
1398

بررسي فرايند حذف متيل اورانژ با استفاده از نانوذرات ZnFe2O4ZnS

چهارمين كنفرانس شيمي كاربردي ايران

مسعود رفيق اسماعيل زايي, حميده سراواني, احمدرضا عباسيان - 1398/05/01
1397

Preparation and Characterization of SrCeCuO3 and its Application Assisting with Pd and Co as Nano-Catalyst for Electrooxidation of Ethylene Glycol

بيستمين كنفرانس شيمي معدني ايران

محبوبه احمدي نسب, زهرا ياوري, حميده سراواني, ميثم نوروزي فر - 1397/12/18

Ceo.25Sr1.75NiO3.75 Assisting with Pd and Co Nanoparticles: Synthesize, Characterization and Catalytic Potentiality for Ethylene Glycol Electrooxidation

بيستمين كنفرانس شيمي معدني ايران

صفيه هاشم زايي, زهرا ياوري, حميده سراواني, ميثم نوروزي فر - 1397/12/18

Synthesis, characterization, antibactrial activities of Ag(I) complex containing the SpymMe2= 4,6-dimethyle-2-mercaptopyrmidine and interaction Between Ag(I) complex with salmon fish DNA

بيستمين كنفرانس شيمي معدني ايران

فرزانه دامني گل, حميده سراواني - 1397/12/18

Three-dimensional architecture of Pd-Ag aerogel as a unique class of inorganic modern polymers toward formic acid oxidation

بيستمين كنفرانس شيمي معدني ايران

حميده سراواني, عبدالطيف شفايي دوك - 1397/12/18

Synthesis and characterization of nano-oxide (Co3O4)And(CeO2) using precursor [(phen)2(OH2)Co(?-SCN)Ce(?-SCN)(SCN)4Co(OH2)(Phen)2]NO3

بيستمين كنفرانس شيمي معدني ايران

مهين محمدپور, حميده سراواني, مسعود رفيق اسماعيل زايي - 1397/12/18

Synthesis and characterization of nanoparticle BaFe2O4 using precursor [Fe(bpy)3]2[Ba(acac)2(SCN)2 (H2O)2]

بيستمين كنفرانس شيمي معدني ايران

مسعود رفيق اسماعيل زايي, حميده سراواني, احمدرضا عباسيان - 1397/12/18

Barium hexaferrite magnetic fluid: preparation, characterization and the in vitro identification of cytotoxicity and antibacterial activity

بيستمين كنفرانس شيمي معدني ايران

مسعود رفيق اسماعيل زايي, حميده سراواني - 1397/12/18

Synthesis and characterization of nano oxid (CeO2) And (NiO) using precursor [(phen)2(OH2)Ni(? SCN)Ce(?SCN)(SCN)4Ni(OH2)(phen)2] NO3

بيستمين كنفرانس شيمي معدني ايران

سيمين راحت دهمرده, حميده سراواني, مسعود رفيق اسماعيل زايي - 1397/12/18

Synthesis and identification of the nickel dimethylformamide and thiocyanate [Ni (SCN) 2 (DMF) 4] complex by hydrothermal method

بيستمين كنفرانس شيمي معدني ايران

زهرا هاشم زايي, حميده سراواني, محمود شريفي تبار - 1397/12/18
1389

تهيه نانوذرات اكسيد كبالت به دو روش متفاوت شيميايي و فيزيكي و مقايسه نتايج حاصل

اولين كنفرانس ملي علوم و فناوري نانو

موسي علي احمد, مريم مولاپناه كنارويي, حميده سراواني - 1389/11/27

Electrochemical behavior of Co(biq)Cl2

ششمين سمينار سالانه الكتروشيمي ايران

عليرضا رضواني, حميده سراواني, نيلوفر اكبرزاده تربتي, خالد قاسمي - 1389/07/17

Electrochemical behavior of bis 4-methyl benzoic acid bipyridylamine Cu(II) Cu(bpyam)(mba)2

ششمين سمينار سالانه الكتروشيمي ايران

عليرضا رضواني, حميده سراواني, خالد قاسمي, عاتكه ترابي - 1389/07/17

Crystal structure of Octahedral Cobalt(III) complex with 5 5 -dimethyl-2 2 -bipyridine ligand

هجدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, نيلوفر اكبرزاده تربتي, حميده سراواني, خالد قاسمي - 1389/06/24

Crystal structure of Tetrahedral Cobalt(II) complex with 2 9-dimethyl-1 10-phenanthroline ligand

هجدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, نيلوفر اكبرزاده تربتي, حميده سراواني, خالد قاسمي - 1389/06/24

Crystal structure of Tetrahedral Cobalt(II) complex with 6 6 -dimethyl-2 2 - bipyridine ligand

هجدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, نيلوفر اكبرزاده تربتي, حميده سراواني, خالد قاسمي - 1389/06/24

Crystal structure of Tetrahedral Cobalt(II) complex with 6-methyl-2 2 - bipyridine ligand

هجدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, نيلوفر اكبرزاده تربتي, حميده سراواني, خالد قاسمي - 1389/06/24

Crystal structure of Tetrahedral Cobalt(II) complex with bathoneocuproin ligand

هجدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, نيلوفر اكبرزاده تربتي, حميده سراواني, خالد قاسمي - 1389/06/24

Crystal structure of Tetrahedral Cobalt(II) complex with 2 2 -biquinoline ligand

هجدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, نيلوفر اكبرزاده تربتي, حميده سراواني, خالد قاسمي - 1389/06/24

ساختار بلوري كمپلكس Co(dmphen)Cl2

هجدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

نيلوفر اكبرزاده تربتي, عليرضا رضواني, حميده سراواني, خالد قاسمي - 1389/06/24

بررسي ساختار بلوري كمپلكس Co(biq)Cl2

هجدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

نيلوفر اكبرزاده تربتي, عليرضا رضواني, حميده سراواني, خالد قاسمي - 1389/06/24

Synthesis Characterization and Crystal structure of Tetrahedral Cobalt(II) complex with 2 2 -biquinoline ligand

دوازدهمين همايش شيمي معدني ايران

نيلوفر اكبرزاده تربتي, عليرضا رضواني, حميده سراواني, ناصر صفري, وحيد اماني - 1389/06/24

Synthesis Characterization and Crystal structure determination of Cobalt (II) and (III) complexes containing bipyridine derivatives

دوازدهمين همايش شيمي معدني ايران

نيلوفر اكبرزاده تربتي, عليرضا رضواني, حميده سراواني, ناصر صفري, وحيد اماني - 1389/06/24

Synthesis and characterization of Cationic-Anionic Complex of Fe(III) Co(III)

دوازدهمين همايش شيمي معدني ايران

مهديه حسني, عليرضا رضواني, حميده سراواني - 1389/06/24

Synthesis Characterization and Crystal structure of new four-coordinated cobalt(II) complexes containing phenanthroline derivatives

دوازدهمين همايش شيمي معدني ايران

نيلوفر اكبرزاده تربتي, عليرضا رضواني, حميده سراواني, ناصر صفري, وحيد اماني - 1389/06/24

توليد نانوذرات اكسيد كبالت به روش سل-ژل تغيير يافته و بررسي خواص نوري آن

كنفرانس فيزيك ايران

موسي علي احمد, مريم مولاپناه كنارويي, حميده سراواني - 1389/06/20
1386

Synthesis of a novel proton- Transfer 1 2- Phenelindiamine and 2 6-pyridine carboxylic acid

چهاردهمين كنفرانس شيمي آلي ايران

عليرضا رضواني, حميده سراواني, خالد قاسمي - 1386/12/14
1384

Crystal Structure of Tetraphenylarsonium 4 4 -Azodi(phenylcyanamide) AsPh4 2Azodicyd

سيزدهمين همايش انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران

حسن حدادزاده, عليرضا رضواني, حميدرضا خواصي, قباد منصوري, حميده سراواني - 1384/11/12

Crystal Structure Electrochemical Photo physical behavior and Stereoselective synthesis of octahedral Ru(II) phenanthroline derivatives complexes

Second world Congress on synthetic receptors

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, حميده سراواني - 1384/06/16

Synthesis Structure Spectroscopic and Magnetic Properties of Mono and Dinuclear NI(II) Complexes with Phendione and Tetrapyridophenazine Ligands

RENACOM

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, حميده سراواني - 1384/02/15
1382

The Synthesis of Novel Mononuclear Ru(II) Complexes and Effect of the lnner sphere on the Ru-NCNChromophorc

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, حميده سراواني, فاطمه بهزاديان اصل - 1382/11/07

Photophysical and Electrochemical studies of monomer and dimmer of Ruthenum(II)Dipyridoquinoxaline-Norbornene

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, حميده سراواني, مريم دارويي - 1382/11/07

Synthesis and characterization and use of Ruthenium(II)Dipyridiouinoxaline Norbornene as ROMP monomer

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, حميده سراواني - 1382/11/07
1381

شيمي سبز

دهمين سمينار شيمي آلي

سيدمصطفي حبيبي خراساني, حميده سراواني - 1381/06/19

Further kinetic investigation of the slow stage of the reaction between 1 1 1-Trichloro-3-Methyl-3-pbospholene and alcohols by UV spectophotometry technique.

The 5th Conference of physical Chemistry persian Gulf University

سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو, حميده سراواني -

Kinetic investigation of the reaction between triphenylphosphine (TPP) dialkyl acetylendicarboxylate (DMAD) and a carbon acid such as dibeozoylmelhao(DBM) by UV spectrophotometry technique.

The Third Congress of Chemistry of Islamic Azad University.

سيدمصطفي حبيبي خراساني, حميده سراواني -

Hexa Coordinated of Zn(II) With 1 10-Phenanthroline -5 6-Dione

پانزدهمين همايش انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, حميده سراواني, قباد منصوري, مهديه رسولي -

Crystal Structure of a Cocrystal compound 1 10Phenanthroline -5 6- Dione and 2 6 Pyridinedicarboxylic Acid Tetrahydrat

پانزدهمين همايش انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, حميده سراواني, خالد قاسمي -

Crystal Structure of a Cyclometalated Rhodium(III) Complex With Phen-Dione Ligand

پانزدهمين همايش انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, قباد منصوري, حميده سراواني, حميدرضا خواصي -

ساختار بلوري كمپلكس Cu(terpy)(phen-dione) (Pf6)2

پانزدهمين همايش انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, حميده سراواني, قباد منصوري, مهديه رسولي -

بررسي ساختار بلوري كمپلكس Cu(phen)2 2( -apc) (PF6)3.2(CH3)2CO

شانزدهمين همايش انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, حميده سراواني, هادي اسفندياري -

Study of solvent and substituent effects on the electrochemical behaviores of complexes iron (III) porphyrins

دهمين همايش شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, حميده سراواني, زيبا سوري نظامي -

Zinc chemistry with 1 10-phenanthroline- 5 6-dione ligand

دهمين همايش شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, حميده سراواني, زهره رزم ارا -

Synthesis and characterization of ClCu(tppz) Ni(tppz)CuCl (pf6 )4 complex

دهمين همايش شيمي معدني ايران

حسن حدادزاده, مهديه رسولي, حميده سراواني -

Synthesis and characterization Zn(dipic)(phen-dion)CL NH4 complex

دهمين همايش شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, حميده سراواني, عاتكه ترابي زاده سيده -

Five Coordinated of Cu(II) with 1 10-phenanthroline- 5 6-dione

دهمين همايش شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, حميده سراواني, زهره رزم ارا -

Synthesis spectroscopic and electrochemical studies of Cu (phen)2 2( -dpcat) (PF6)2 complex

دهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, حميده سراواني, زهره رزم ارا -

Electrochemical and spectroscopic studies of the effect of co-ligand and metal on the metal metal coupling in dinuclear transition metal cimplexes

دهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, حميده سراواني, زهره رزم ارا -

Spectroscopic magnetic properties and electrochemical studies of mono and dinuclear Cu(II) complexes with phendione derivatives ligands.

Second world Congress on synthetic receptors

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, حميده سراواني -

Synthesis of a Novel Proton-Transfer 1 10- phenanthroline-5 6-dion Pyridine-2 6-dicarboxylat

نهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, حميده سراواني, خالد قاسمي -

Synthesis spectroscopic and electrochemical studies of (bpy)2Ni 2( -dpcat) (PF6)2 complex

نهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, حميده سراواني, نيلوفر اكبرزاده تربتي, قباد منصوري -

Synthesis spectroscopic magnetic and electrochemical studies

نهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

قباد منصوري, عليرضا رضواني, حميدرضا خواصي, حميده سراواني, حسن حدادزاده -

Synthesis spectroscopic and electrochemical studies of cis-Ru (phen)2(2 5-Cl2pcyd) complex

نهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, حميده سراواني, هادي اسفندياري, نادر رستمي زاده, خالد قاسمي -

Synthesis and characterization Ni(II) complex of dipicolinic acid with poly pyridyl ligand

نهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, حميده سراواني, هادي اسفندياري, عباس فضلي -

Synthesis and characrization of Co(phen)2CO3 NO3 complex

نهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

حسن حدادزاده, عليرضا رضواني, قباد منصوري, حميده سراواني -


بهبود عملكرد كاتاليزورهاي مبتني بر فلز نجيب توسط حاملهاي مختلف براي الكترو اكسيداسيون اتانول در سلولهاي سوختي پليمري

پريسا شاهوزهي , [ حميده سراواني, زهرا ياوري, فريبا كائدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

سنتز و شناسايي الكتروكاتاليست هاي چند جزيي برمبناي فلز نجيب براي الكترو اكسايش اتيلن گليكول

هانيه اميراني پور , [ حميده سراواني, زهرا ياوري, فريبا كائدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

سنتز و شناسائي نانو ذرات CuNiO به روش سنتزاحتراقي، بهينه سازي و بررسي رفتار الكتروشيمايي

فاطمه هدايتي فر , [ حميده سراواني, زهرا هاشم زايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

پايان نامه 2 كارشناسي ارشد

محمد صباغي , [ حميده سراواني, سميه استوار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

پايان نامه 2 كارشناسي ارشد

اسماعيل هاشم زائي , [ حميده سراواني, سميه استوار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

اثر هم افزائي نانو ذرات كربن دات و اكسيد متخلخل فلزات براي حذف رنگ هاي نساجي از پساب: بررسي ايزوترم، ترموديناميك، سينتيك و بهينه سازي با طراحي آزمايشها

فهيمه جامي , [ حميده سراواني, زهرا ياوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت‌هاي MoS2/?-Fe2O3 قابل بازيافت مغناطيسي با عملكرد پيشرانه فوتوكاتاليستي در تصفيه آب فاضلاب

امان الله صالح پوري , [ حميده سراواني, سميه استوار ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

سنتز و شناسائي كمپلكسهاي استرانسيم و كبالت و تهيه نانوذرات و بررسي خواص و كاربردهاي آنها

مهين محمدپور , [ حميده سراواني, مسعود رفيق اسماعيل زايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

سنتز و شناسائي كمپلكسهاي سريم و نيكل و تهيه نانوذرات انها به روش هم رسوبي، كمپلكس متري و احتراقي و بررسي خواص و مقايسه نتايج آنها

سيمين راحت دهمرده , [ حميده سراواني, عليرضا رضواني, مسعود رفيق اسماعيل زايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي كاربرد پليمرها به عنوان بازدارنده در برابر خوردگي فلز آهن در محيط اسيدي

سلامه نعمتيان , [ حميده سراواني, زهرا ياوري, ميثم نوروزي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

الكترواكسيداسيون تركيبات الي به عنوان سوخت در پيل سوختي توسط نانوكاتاليزورهاي داراي پالاديوم

صالحه گمركي , [ ميثم نوروزي فر, زهرا ياوري, حميده سراواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي خوردگي فلزات آلومنيوم، مس، فولادضد زنگدر محيطهاي اسيدي، بازي و خنثي در حضور تركيبات بازدارنده ي خوردگي

محمد محمدي , [ حميده سراواني, ميثم نوروزي فر, زهرا ياوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تهيه و شناسايي كمپلكس و نانو كمپلكس هاي تك و چند هسته اي حاوي ليگاندهاي سولفوردار با برخي از فلزات واسطه مطالعه ي بيوشيميائي و بررسي ضد ميكروبي آنها

مرضيه بياباني , [ حميده سراواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

سمينار (كارشناسي ارشد)

فرزانه دامني گل , [ حميده سراواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تهيه، سنتز، شناسائي كمپلكس هاي فلز سريم ومطالعه الكتروشيميائي با ليگاندهاي گلايسين-مالئيك اسيد- 2 امينو بنزوئيك اسيد، ايزوفتاليك اسيد تيوسيانات و فنداين

اعظم تنهايي اديمي , [ حميده سراواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

سنتز و شناسائي و بررسي رفتار الكتروشيميائي كمپلكس هاي نيكل ، استرانسيم ، نئوديميوم و پرازئوديميوم و تهيه نانو ذرات اكسيدي نيكل - استرانسيوم

زهرا هاشم زايي , [ حميده سراواني, ابراهيم ملاشاهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

سنتز و شناسائي پروسكيت 3 هسته اي (Sr,Ce,Cu ) و كاربرد آن براي اكسيداسيون متانول در پيل سوختي

محبوبه احمدي نسب , [ حميده سراواني, زهرا ياوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

سنتز و شناسائي پروسكيت 3 هسته اي Ni,Sr,Ce, و كاربرد آن براي اكسيداسيون متانول در پيل سوختي

صفيه هاشم زايي , [ حميده سراواني, زهرا ياوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

روشهاي نوين در سنتز و توسعه آئروژل هاي مدرن معدني و نانو كاتاليستهاي بر پايه پالاديم و پلاتين براي اكسيداسيون سوختهاي آلي

عبدالطيف شفايي دوك , [ حميده سراواني, ميثم نوروزي فر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تهيه و توسعه كارايي نانو كاتاليست ها بر روي بستر كربني براي اكسايش الكل و فورميك اسيد و كاربرد در پيل سوختي

عبدالطيف شفايي دوك , [ حميده سراواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تهيه ، شناسايي و مطالعه الكتروشيميايي كمپلكسهاي كبالت با ليگاندهاي آسپارتام ، سديم بنزوات و سوريات و مقايسه مقادير مصرف آنها در صنايع غذايي

علي بخشي , [ حميده سراواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تهيه ، شناسايي و مطالعه الكتروشيميايي كمپلكسهاي نيكل با ليگاندهاي آسپارتام ، سديم بنزوات و سوريات و مقايسه مقادير مصرف آنها در صنايع غذايي

نصراله شهنوازي , [ حميده سراواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تهيه ، شناسايي و مطالعه الكتروشيميايي كمپلكسهاي مس با ليگاندهاي آسپارتام ، سديم بنزوات و سوريات و مقايسه مقادير مصرف آنها در صنايع غذايي

سيده طاهره موسوي كيا , [ حميده سراواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تهيه ، شناسايي و مطالعه الكتروشيميايي كمپلكسهاي آهن با ليگاندهاي آسپارتام ، سديم بنزوات و سوريات و مقايسه مقادير مصرف آنها در صنايع غذايي

روح اله ابراهيمي , [ حميده سراواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تهيه و شناسايي نانو كامپوزيت NiCuZnOx به روش التراسونيك و همرسوبي و كاربرد آن در سلهاي سوختي

وحيده چاري زهي , [ حميده سراواني, ميثم نوروزي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

سنتز و شناسايي كمپلكسهاي دو هسته اي آهن- مس و تهيه و بررسي خواص مغناطيسي و ضد باكتري نانوذرات اكسيدي آن

سليمه سادات هاشمي رابري , [ حميده سراواني, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

سنتز و شناسايي كمپلكسهاي دو هسته اي مس- نيكل و تهيه وبررسي خواص مغناطيسي و ضد باكتري نانوذرات اكسيدي آن

مصطفي ميري , [ حميده سراواني, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

تهيه وشناسايي نانوذرات اكسيدي مس و كاربرد آن در جذب آلومينون

حسين طغرلي , [ حميده سراواني, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

سنتز و شناسايي كمپلكسهاي سه هسته اي مس- كروم و تهيه وبررسي خواص مغناطيسي و ضد باكتري نانوذرات اكسيدي آن

سميرا مهدوي نژاد , [ عليرضا رضواني, حميده سراواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

سنتز و شناسايي كمپلكسهاي دو هسته اي مس- كبالت و تهيه وبررسي خواص مغناطيسي و ضد باكتري نانوذرات اكسيدي آن

افسانه كمالي مظلوم , [ حميده سراواني, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

تهيه، شناسايي و مطالعه رفتار الكتروشيميايي نانو كاتاليست هاي كمپلكس هاي سري اول فلزات واسطه ,Co,Ni,Cu,Zn) ) با استفاده از يك روش جديد براي سنتز فيشر و تروپش

سانيا ساحلي , [ عليرضا رضواني, حميده سراواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

سنتز و شناسائي كمپلكس هاي جديد واسطه و تهيه نانو ذرات اكسيدي آنها و بررسي خواص ضد باكتري آنها

پريسا ايرانمنش , [ حميده سراواني, عليرضا رضواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تهيه، شناسايي و مطالعه رفتار الكتروشيميايي، مغناطيسي كمپلكس هاي دو هسته اي عناصر واسطه رديفاول مطالعه خواص مغناطيسيو بررسي عملكرد كاتاليستي نانو كاتاليستهاي سه فلزي در واكنش جابجايي آب-گاز

زهره رزم آرا , [ عليرضا رضواني, حميده سراواني, علي ابراهيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

سنتز و شناسايي كمپلكسهاي كاتيوني - آنيوني باريم و نيكل و تهيه نانو ذرات اكسيدي آنها

ميلاد تخشاقهفرخي , [ حميده سراواني, عليرضا رضواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

سنتز و شناسايي كمپلكسهاي پلي پيريديلي باريم و آهن و تهيه نانو ذرات اكسيدي آنها

مسعود رفيق اسماعيل زايي , [ حميده سراواني, عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

سنتز و شناسايي كمپلكسهاي پلي پيريديلي باريم و مس و تهيه نانو ذرات اكسيدي آنها

مهدي سنجراني واحد , [ حميده سراواني, عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مطالعه سينتيكي كمپلكسهاي نيكل با ليگاندهاي پلي پيريديلي

زهرا ايزدي , [ حميده سراواني, سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

: سنتز و شناسايي كمپلكسهاي كادميوم با ليگاند bis([1,10]phenanthroline-[5,6-d]imidazol-2-1,4(yl)benzene(BPIB)

سميرا حسنعلي زاده , [ حميده سراواني, عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

سنتز و شناسائي و مطالعه الكتروشيمي كمپلكسهاي نيكل با مشتقات جديد فنانترولين

فرزانه كشته گركهخاژاله , [ حميده سراواني, نورا... حاضري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

سنتز و شناسايي كمپلكس هاي لانتانيم و تهيه نانو ذرات لانتانيم اكسيد

مليحه خواجه علي جهانتيغي , [ حميده سراواني, عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعه تئوري ليگاندهاي 6-متيل بي پيريدين و 1و2و3 -تياديازولو -1و10- فنانترولين و كمپلكس دي اكوادي كلرو 6-متيل بي پيريدين واناديم (II)

مهران دهواري , [ حميده سراواني, نورا... حاضري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

سنتز و شناسائي و مطالعه الكتروشيمي كمپلكسهاي روي با مشتقات جديد فنانترولين

سميه مير , [ حميده سراواني, ملك طاهر مقصودلو ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

سنتز و شناسايي كمپلكس هاي فلز واسطه كروم با مشتقات 4- فنيل و 4- كلرو ترپيريدين

عليرضا اويسي كيخا , [ حميده سراواني, عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

سنتز و شناسايي كمپلكس هاي روي و كادميوم با ليگاند جديد باي پيريدين و مطالعه تئوري طيفهاي NMR ليگاندهاي 4-كلرو و 4- فنيل ترپيريدين

محبوبه خراساني محمد رضايي , [ حميده سراواني, سيدمصطفي حبيبي خراساني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

سنتز و شناسايي كمپلكس هاي فلزات واسطه لانتانيم و كروم با مشتق 4- فنبل ترپيريدين

حشمت الله بابايي , [ حميده سراواني, عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

سنتز و شناسايي كمپلكس هاي فلزات واسطه لانتانيم با مشتق 4- فنيل ترپيريدين و اورانيوم با ليگاندهاي پلي پيريديلي

فريما مظفري پور , [ حميده سراواني, نيلوفر اكبرزاده تربتي, عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

سنتز وشناسايي كمپلكسهاي فلزات واسطه لانتانيم و كادميم با مشتقات جديد ترپيريدين

فرزانه ياراحمدي , [ حميده سراواني, عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

سنتز و شناسايي و مطالعه ساختار اسپكتروسكوپي و رفتار الكتروشيميائي تعدادي از كمپلكس هاي دوهسته اي و كاتيوني-آنيوني فلزات واسطه با ليگاندهاي پيريدين 2و6-دي كربوكسيليك اسيد و اورتوفنيلن دي آمين و تيوسيان

فاطمه ايزدي منش , [ عليرضا رضواني, حميده سراواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

سنتز و شناسايي و مطالعه ساختار اسپكتروسكوپي و رفتار الكتروشيميائي تعدادي از كمپلكس هاي دوهسته اي و كاتيوني-آنيوني فلزات واسطه با ليگاند 2و6-دي كربوكسيليك اسيد

سميه شيخ احمدي شهرنوي , [ عليرضا رضواني, حميده سراواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

تهيه كاتايستهاي منگنز به روش جديد براي رفرمينگ متان و براي توليد هيدروكربن ها و الكلها

جواد فرزان فر , [ عليرضا رضواني, حميده سراواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87


1392

روشهاي فيزيكي براي شيميدانان

عليرضا رضواني, حميده سراواني, خالد قاسمي - انتشارات مرنديز - 1392
1394

سينتيك، ترموديناميك و مكانيسم واكنش هاي معدني

عليرضا رضواني, حميده سراواني, الهه موحدي علي آبادي, سانيا ساحلي - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1394 ايران
1396

همه چيز درباره دي اكسيد تيتانيم

حميده سراواني - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1396 ايران
1398

نگرشي بر اوربيتال مولكولي

حميده سراواني, مسعود معمار - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1398 ايران
1399

باتريها

حميده سراواني, مهدي شه بخش, زهرا هاشم زايي, صابره نارويي - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1399 ايران


از تاریخ 1392/07/01 تا تاریخ 1399/06/01

مديرگروه09091399

از تاریخ 1399/06/22 - ادامه دارد


1 - زهرا هاشم زايي, حميده سراواني, محمود شريفي تبار, مهدي شه بخش
Copper nanowires / poly (naphtoquinone chromium (III)) for simultaneous voltammetric detection of para - aminophenol, phenol and para - nitrophenol
(1401) MICROCHEMICAL JOURNAL. 175 107210-1-107210-12
2 - علي بخشي, حميده سراواني, عليرضا رضواني, قاسم سرگزي, مهدي شه بخش
A new method of Bi-MOF nanostructures production using UAIM procedure for efcient electrocatalytic oxidation of aminophenol: a controllable systematic study
(1401) JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY. 52 709-728
3 - صابره نارويي, غلامحسين رونقي, حميده سراواني, مهدي شه بخش
Multiwalled Carbon Nanotubes/4,4'-Dihydroxybiphenyl Nanolayered Composite for Voltammetric Detection of Phenol
(1401) ELECTROANALYSIS. 34 798-808
4 - عليرضا انصاري مقدم, عليرضا رضواني, حميده سراواني, قاسم سرگزي, مهدي شه بخش
An efficient ultrasound-assisted route of a novel Lanthanum (III) metal-organic framework nanostructure as a novel porous material for electrocatalytic activity in oxidation of 4-aminophenol
(1400) APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE and PROCESSING. 128 206-1-206-17
5 - Mojtaba Haghighat, Afsoon Naroie, عليرضا رضواني, Mohammad Hakimi, حميده سراواني, Majid Darroudi, Abb
Anticancer Property of Lanthanide Sulfate Nanostructure Against Neuroblastoma-Neuro2a Cell Line
(1400) BioNanoScience. 11 696-702
6 - فريده پايمزد, عليرضا مدرسي عالم, حميده سراواني
Synthesis and characterization of chiral nano-poly [(±)-2-sec-butyl aniline] and its application in the first chiral polymer solar cell
(1400) OPTICAL MATERIALS. 125 112098-1-112098-15
7 - مهدي شه بخش, حميده سراواني, صابره نارويي, زهرا هاشم زايي
Poly (hydroquinone-oxovanadium (IV)) porous hollow microspheres for voltammetric detection of phenol
(1400) MICROCHEMICAL JOURNAL. 164 105948-1-105948-10 مشاهده مقاله
8 - سميه استوار, حميده سراواني, Daily Rodriguez-Padron
Versatile functionalized mesoporous Zr/SBA-15 for catalytic transfer hydrogenation and oxidation reactions
(1400) RENEWABLE ENERGY. 178 1070-1083 مشاهده مقاله
9 - صابره نارويي, غلامحسين رونقي, حميده سراواني, مهدي شه بخش
Poly (Biphenol/biphenoquinone - Vanadium (IV)) modified electrode as selective sensor for detection of 4-nitrophenol
(1400) MICROCHEMICAL JOURNAL. 172 106945-1-106945-12 مشاهده مقاله
10 - علي بخشي, حميده سراواني, Ghasem Sargazi, مهدي شه بخش
Ultrasound-assisted efficient synthesis of a novel Nd-MOF polymer as a new candidate for electrocatalytic activity in hydrogen storage
(1399) JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY. 51 399-410 مشاهده مقاله
11 - مهدي شه بخش, حميده سراواني, زهرا هاشم زايي, صابره نارويي
Nature inspired poly (dopamine quinone -vanadyl) as new modifier for voltammetric determination of uric acid
(1399) MICROCHIMICA ACTA. 187 411-1-411-12 مشاهده مقاله
12 - حميده سراواني, مجيد فرسادروح رشتي, مجتبي شارع ملاشاهي, Maryam Hajnajafi, عبدالطيف شفايي دوك
Two-dimensional engineering of Pd nanosheets as advanced electrocatalysts toward formic acid oxidation
(1399) INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 45 21232-21240 مشاهده مقاله
13 - عبدالطيف شفايي دوك, حميده سراواني, مهدي زارعي يزدان اباد, Meissam Noroozifar
Three-Dimensional Engineering of Nanoparticles To Fabricate a Pd- Au Aerogel as an Advanced Supportless Electrocatalyst for LowTemperature Direct Ethanol Fuel Cells
(1399) ACS Applied Energy Materials. 3 7527-7534 مشاهده مقاله
14 - زهرا ياوري, سلامه نعمتيان, حميده سراواني, ميثم نوروزي فر
A simple strategy to increase inhibitory activity of chitosan towards iron corrosion in acidic media
(1399) INDIAN JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY. 27 227-234
15 - عبدالطيف شفايي دوك, حميده سراواني
Porous 3D Inorganic Superstructure of Pd?Ir Aerogel as Advanced Support-Less Anode Electrocatalyst toward Ethanol Oxidation
(1399) ACS Omega. 5 22031-22038 مشاهده مقاله
16 - مسعود رفيق اسماعيل زايي, حميده سراواني, احمدرضا عباسيان
Single-stage solution combustion preparation of ZnFe2O4-ZnS nanoparticles as dye adsorbent: Effect of fuel to oxidant and Zn to Fe molar ratios
(1399) Journal of Particle Science and Technology. 6 113-122
17 - عبدالطيف شفايي دوك, حميده سراواني, مهدي زارعي يزدان اباد, ميثم نوروزي فر
Controlled organization of building blocks to prepare three-dimensional architecture of Pd-Ag aerogel as a high active electrocatalyst toward formic acid oxidation
(1398) COMPOSITES PART B-ENGINEERING. 172 309-315 مشاهده مقاله
18 - عبدالطيف شفايي دوك, حميده سراواني, مجيد فرسادروح رشتي, ميثم نوروزي فر
An environmentally friendly one-pot synthesis method by the ultrasound assistance for the decoration of ultrasmall Pd-Ag NPs on graphene as high active anode catalyst towards ethanol oxidation
(1398) ULTRASONICS SONOCHEMISTRY. 58 104616-1-104616-8 مشاهده مقاله
19 - عبدالطيف شفايي دوك, حميده سراواني, مجيد فرسادروح رشتي
Three-dimensional inorganic polymer of Pd aerogel as a highly active support-less anode catalyst toward formic acid oxidation
(1398) INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 44 18028-18037 مشاهده مقاله
20 - زهرا هاشم زايي, محمود شريفي تبار, حميده سراواني, نوروزي فر ميثم
Synthesis of porous Mg-doped CeO2 powders via self-propagating high-temperature synthesis route
(1398) ADVANCED POWDER TECHNOLOGY. 30 2947-2956 مشاهده مقاله
21 - حسين طغرلي, حميده سراواني
تهيه و شناسايي نانو ذرات اكسيدي مس و كاربرد آن در جذب آلومينون
(1397) نانو مقياس. 1 23-33
22 - محمد رضا رضايي كهخا, مسعود كيخوائي, علي ميري, حميده سراواني
Fast determination of bisphenol A in spiked juice and drinking water samples by pipette tip solid phase extraction using cobalt metal organic framework as sorbent
(1397) BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF ETHIOPIA. 32 595-602 مشاهده مقاله
23 - مجيد فرسادروح رشتي, ميثم نوروزي فر, عليرضا مدرسي عالم, حميده سراواني
A new one-pot, and green strategy for the synthesis of networks of connected Pt nanoparticles decorated on MWCNTs as an excellent catalyst for anodic electrooxidation of methanol
(1397) COMPOSITES PART B-ENGINEERING. 160 505-511 مشاهده مقاله
24 - مهران دهواري, حميده سراواني, نيلوفر اكبرزاده تربتي, مهدي زارعي يزدان اباد
A simple and clean method for the synthesis of Pd/G catalyst for ethanol oxidation
(1397) INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 44 6544-6550 مشاهده مقاله
25 - مهدي زارعي يزدان اباد, ميثم نوروزي فر, عبدالطيف شفايي دوك, عليرضا مدرسي عالم, حميده سراواني
Shape engineering of palladium aerogels assembled by nanosheets to achieve a high performance electrocatalyst
(1397) APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL. 250 242-249 مشاهده مقاله
26 - مهدي زارعي يزدان اباد, ميثم نوروزي فر, نفيسه الفي, عليرضا مدرسي عالم, حميده سراواني
Pd nanonetwork decorated on rGO as a high-performance electrocatalyst for ethanol oxidation
(1397) APPLIED SURFACE SCIENCE. 462 112-117 مشاهده مقاله
27 - فريبا كائدي, زهرا ياوري, ميثم نوروزي فر, حميده سراواني
Promoted electrocatalytic ability of the Pd on doped Pt in NiO-MgO solid solution toward methanol and ethanol oxidation
(1397) JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY. 827 204-212 مشاهده مقاله
28 - مرضيه بياباني, حميده سراواني, Vaclav Eigner, Michal Dusek
A novel coordination polymer of Cd(II) based on 2-mercaptopyrimidine Sonochemical synthesis characterization and antibacterial properties
(1397) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1166 470-478 مشاهده مقاله
29 - عليرضا اويسي كيخا, حميده سراواني
Synthesis and Characterization of new Binuclear Chromium Cadmium Complexes based on Terpyridine and Phenanthroline
(1397) ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY. 34 1323-1327 مشاهده مقاله
30 - مجيد فرسادروح رشتي, ميثم نوروزي فر, عليرضا مدرسي عالم, حميده سراواني
Sonochemical synthesis of high-performance PdCuNWs/MWCNTs-CH electrocatalyst by galvanic replacement toward ethanol oxidation in alkaline media
(1397) ULTRASONICS SONOCHEMISTRY. 51 478-486 مشاهده مقاله
31 - زهره رزم ارا, عليرضا رضواني, حميده سراواني
Molecular structure of inorganic supramolecular compounds and its application as a precursor in producing hydrocarbons
(1397) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1171 503-510 مشاهده مقاله
32 - عبدالطيف شفائي دوك, حميده سراواني, ميثم نوروزي فر
Three-dimensional assembly of building blocks for the fabrication of Pd aerogel as a high performance electrocatalyst toward ethanol oxidation
(1397) ELECTROCHIMICA ACTA. 275 182-191 مشاهده مقاله
33 - مسعود رفيق اسماعيل زايي, حميده سراواني, مهدي شهركي
تهيه و مطالعه نانو اكسيدهاي مختلط آهن-باريم با روش تجزيه حرارتي كمپلكس معدني
(1397) شيمي كاربردي. 13 83-89
34 - عبدالطيف شفائي دوك, حميده سراواني, ميثم نوروزي فر
One-pot synthesis of ultrasmall Pt Ag nanoparticles decorated on graphene as a high-performance catalyst toward methanol oxidation
(1397) INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 43 7946-7955 مشاهده مقاله
35 - مهدي زارعي يزدان اباد, ميثم نوروزي فر, نفيسه الفي, عليرضا مدرسي عالم, حميده سراواني
A simple and fast method for the preparation of super active Pd/CNTs catalyst toward ethanol electrooxidation
(1397) INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 43 12103-12109 مشاهده مقاله
36 - عبدالطيف شفائي دوك, مجيد فرسادروح رشتي, فرزانه دامني گل, عليرضا انصاري مقدم, حميده سراواني, ميثم نور
Porous three-dimensional network of Pd-Cu aerogel toward formic acid oxidation
(1397) RSC Advances. 8 23539-23545 مشاهده مقاله
37 - زهره رزم آرا, عليرضا رضواني, حميده سراواني
FischerTropsch reaction over a Co2-Ni-Mn/SiO2 nanocatalyst prepared by thermal decomposition of a new precursor
(1396) CHEMICAL PAPERS. 71 849-856
38 - Parisa Iranmanesh, حميده سراواني, عليرضا رضواني
Synthesis characterization antibacterial activity and VSM investigation of Fe3O4NiCr2O4 nano oxide obtained from a new oxalato-bridged complex
(1396) CHEMICAL PAPERS. 72 487-495
39 - پريسا ايرانمنش, حميده سراواني, عليرضا رضواني
Synthesis characterization antibacterial activity and VSM investigation of Fe3O4NiCr2O4 nano oxide obtained from a new oxalato-bridged complex
(1396) CHEMICAL PAPERS. 72 487-495
40 - عبدالطيف شفائي دوك, حميده سراواني, ميثم نوروزي فر
Novel fabrication of PdCu nanostructures decorated on graphene as excellent electrocatalyst toward ethanol oxidation
(1396) INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 42 15149-15159
41 - عبدالطيف شفائي دوك, حميده سراواني, ميثم نوروزي فر
A fast method to prepare Pd-Co nanostructures decorated on graphene as excellent electrocatalyst toward formic acid oxidation
(1396) JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS. 739 882-891
42 - وحيده چاري زهي, حميده سراواني, ميثم نوروزي فر
تهيه و شناسايي نانوذرات Cu0.2ZnNi3.27O5.29 به روش هم رسوبي و كاربرد آن در پيلهاي سوختي
(1396) پژوهش هاي كاربردي در شيمي. 11 5-14
43 - ميلاد تخشاقهفرخي, حميده سراواني, مسعود رفيق اسماعيل زايي
Barium Hexaferrite Magnetic Fluid Preparation Characterization and the In Vitro Identification of Cytotoxicity and Antibacterial Activity
(1396) Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials. 27 818-826
44 - ميلاد تخشاقهفرخي, حميده سراواني, مسعود رفيق اسماعيل زايي
Synthesis and characterization of BaNiO3 using a solid-state thermal decomposition method and the preparation of its stable aqueous suspension
(1396) BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE. 40 711-717
45 - صابره نارويي, مهدي شه بخش, زهرا هاشم زايي, آرزو نوري, حميده سراواني, ميثم نوروزي فر
(Modified Graphite Paste Electrode with Strontium Phen-Dione Complex for Simultaneous Determination of a Ternary Mixture of 4-aminophenol Uric Acid and Tryptophan (Part I)
(1395) International Journal of Electrochemical Science. 12 10911-10932
46 - مهدي زارعي يزدان اباد, ميثم نوروزي فر, عليرضا مدرسي عالم, حميده سراواني
Palladium aerogel as a high-performance electrocatalyst for ethanol electro-oxidation in alkaline media
(1395) Journal of Materials Chemistry A. 5 10244-10249
47 - , عليرضا رضواني, حميده سراواني
FischerTropsch reaction over a Co2-Ni-Mn/SiO2 nanocatalyst prepared by thermal decomposition of a new precursor
(1395) CHEMICAL PAPERS. 71 849-856
48 - مهدي شه بخش, صابره نارويي, زهرا هاشم زايي, آرزو نوري, حميده سراواني, ميثم نوروزي فر
Modified Graphite Paste Electrode with Strontium Phen-Dione Complex for Simultaneous Determination of a Ternary Mixture of Dopamine Acetaminophen and Xanthine. Part II
(1395) International Journal of Electrochemical Science. 1 11763-11777
49 - حميده سراواني, مسعود رفيق اسماعيل زايي, ميلاد تخشاقهفرخي
Synthesis and Characterization of Ferromagnetic BaFe2O4 Nanocrystals Using Novel Ionic Precursor Complex [Fe(opd)3]2[Ba(CN)8]
(1394) Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials. 26 353-358
50 - حميده سراواني, ميلاد تخشاقهفرخي, مسعود رفيق اسماعيل زايي
Synthesis and Characterization of Superparamagnetic NiBaO2 Nano-Oxide Using Novel Precursor Complex [Ba(H2O)8][Ni(dipic)2]
(1394) Journal of Inorganic and Organometallic Polymers. 26 660-666
51 - حميده سراواني, مهدي سنجراني واحد
Synthesis and characterization of Cu2BaO4nanoparticles from thermolysis of [Cu(Opd)3]2[Ba(SCN)6(H2O)2] complex
(1394) Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. 8 1408-1413
52 - زهره رزم ارا, عليرضا رضواني, حميده سراواني
Crystal Structure, Thermal Behavior and Magnetic Properties of a Novel Polymer [Ni(dipic)2Mn(O)2]n Synthesized by Reflux and Sonochemistry
(1394) Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials. 26 943-949
53 - زهره رزم ارا, عليرضا رضواني, حميده سراواني
%Synthesize and crystal structure of a novel complex Co(dipic)2Mn)OH2(5.2H2O prepared by different methods
(1394) Bulgarian Chemical Communications. 48 31-36
54 - نورا... حاضري, ملك طاهر مقصودلو, حميده سراواني, ابراهيم ملاشاهي
An efficient one-pot three-component synthesis of tetrahydrobenzo b pyran and 3 4-dihydropyrano c chromene derivatives using starch solution as catalyst
(1393) CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS. 35 391-395
55 - قاسم مرندي, ملك طاهر مقصودلو, حميده سراواني, مريم شکوهيان, ايده مفرح
Synthesis of Stable Carbamate Phosphorus Ylides by a Four-Component Reaction And Dynamic 1HNmr Study of the Energy Barriers for the Rotation around the Carbon–Nitrogen Single Bond and the Carbon–Carbon Double Bond
(1393) PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. 190 1410-1421
56 - حميده سراواني, فريما مظفري پور
Synthesis, Characterization, and Crystal Structure of New Complex, Based on Proton Transfer to Uranium(VI) Complex
(1393) Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry. 45 1717-1722
57 - حميده سراواني, مليحه خواجه علي
Synthesis and Characterization of Lanthanum Oxide and Lanthanum Oxid Carbonate Nanoparticles from Thermalizes of [La(acacen)(NO3) (H2O) Complex
(1393) ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY. 31 2351-2357
58 - زهره رزم آرا, عليرضا رضواني, حميده سراواني
Synthesis and characterization of new nanostructure complex [Co(dipic)2Ni(OH2)6], as a precursor for the synthesis of NiCo2O4 nanoparticles
(1393) Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. 12 170-177
59 - نيلوفر اكبرزاده تربتي, عليرضا رضواني, حميده سراواني, طاهره کندري, وحيد اماني, حميدرضا خواصي
Synthesis characterization and crystal structure of new four-coordinated cobalt(II) complexes containing phenanthroline derivatives
(1393) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 41 -
60 - قاسم سرگزي, افضلي داريوش, ali ghafainazari, حميده سراواني
Rapid Synthesis of Cobalt Metal Organic Framework
(1393) Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials. 24 786-790
61 - نيلوفر اكبرزاده تربتي, عليرضا رضواني, حميده سراواني, Tahereh Kondori, Vahid Amani, Hamid Reza Khav
Synthesis characterization and crystal structure of new four-coordinated cobalt(II) complexes containing phenanthroline derivatives
(1393) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 41 1247-1256
62 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, نيلوفر اكبرزاده تربتي, مهدي شهركي, عليرضا رضواني, ملك طاهر مقصودلو, حميده سر
The crystal structure supramolecular interplay and theoretical studies of helical dipyrrolophenanthroline
(1392) Iranian Journal of Organic Chemistry. 5 -
63 - فهيمه شهركي پور, رضا حيدري, بتول تهامي پور, حميده سراواني, Claudia Graiff
Efficient synthesis of new stable 1 4-diionic organosulfurs and corresponding mesoionic compounds from N-heterocyclic ylides
(1392) PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. 263-273
64 - فهيمه شهرکي پور, رضا حيدري, بتول تهامي پور, حميده سراواني
Efficient Synthesis of New Stable 1,4- diionic Organosulfurs and Corresponding Mesoionic Compounds from NHeterocyclic Ylides
(1392) PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. 189 263-273
65 - نورا... حاضري, ملك طاهر مقصودلو, فاطمه مير, مهرنوش کنگاني, حميده سراواني, ابراهيم ملاشاهي
An efficient onepot threecomponent synthesis of tetrahydrobenzo[b]pyran and 3,4dihydropyrano[c]chromene derivatives using starch solution as catalyst
(1392) CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS. 35 391-395
66 - مريم مولاپناه كنارويي, موسي علي احمد, حميده سراواني
Fabrication of Superhydrophobic surface by Co3O4 nanoparticles
(1391) INDIAN JOURNAL OF PHYSICS. 87 211-215
67 - حميده سراواني
Synthesis Characterization and Electrochemical Study ofLa(III) Complex With Polypyrydyl Ligands
(1390) World Applied Programming. 2 389-393
68 - نيلوفر اكبرزاده تربتي, هادي اسفندياري, حميده سراواني
Synthesis, characterization, spectroscopic study, and catalytic behavior of ruthenium(II) ophenanthroline complex with dipicolinate
(1390) JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY. 994-1003
69 - نيلوفر اكبرزاده تربتي, عليرضا رضواني, حميده سراواني, Hamid Reza Khavasi, Vahid Amini
Synthesis, Characterization, and Crystal Structure of Tetrahedral Cobalt(II) Complex with 2,2?-Biquinoline Ligand
(1390) Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry. -
70 - حميده سراواني, عليرضا رضواني, نيلوفر اكبرزاده تربتي
(2 2 -Biquinoline-k2N N )dibromido-zinc(II)
(1389) ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE . 66 m1622-m1623
71 - عليرضا رضواني, حميده سراواني, حسن حدادزاده
Synthesis Crystal Structure Electrochemical and Fluoresence Studies of a Novel Zn(II)-Flourphore 1 10-Phenanthroline-5 6-dione (Phen-dione)
(1389) Journal of the Iranian Chemical Society JICS. 7 825-833
72 - نيلوفر اكبرزاده تربتي, عليرضا رضواني, حميده سراواني
Synthesis, Characterization, and Crystal Structure of Tetrahedral Cobalt(II) Complex with 2,2'-Biquinoline Ligand
(1389) Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry. 41 507-512
73 - نيلوفر اكبرزاده تربتي, عليرضا رضواني, حميده سراواني
Synthesis, Characterization, and Crystal Structure of Tetrahedral Cobalt(II) Complex with 2,2_-Biquinoline Ligand
(1389) Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry. -
74 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي, ملك طاهر مقصودلو, حميده سراواني, محمد زكريانژاد, محبوبه قهرمان
Theoretical Study An Efficient Synthesis Route to And Kinetic Investigation of Stable Phosphorus Ylides Derived from Benzamide
(1388) PROGRESS IN REACTION KINETICS AND MECHANISM. -
75 - حميده سراواني, عليرضا رضواني, نيلوفر اكبرزاده تربتي
(2,200-Biquinoline-j2N,N00)dibromidozinc( II)
(1388) ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE . 1622-1623
76 - نيلوفر اكبرزاده تربتي, عليرضا رضواني, حميده سراواني
Dichlorido(6,60-dimethyl-2,20-bipyridinej 2N,N0)cobalt(II)
(1388) ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE . 1284-
77 - حميده سراواني, عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, ناصر صفري
An Investigation of Z-in Distortion in Mononuclear Cu(II) Complex with Terpyridine Ligands Cu(terpy)2 (PF6)2
(1386) Iranian Journal of Chemical Engineering. 26 103-110
78 - حميده سراواني, عليرضا رضواني, قباد منصوري, عليرضا صالحي راد, حميدرضا خواصي, حسن حدادزاده
Crystal structure magnetic and electrochemical properties of five-coordinate copper (II) complexes with 1 10-phenanthroline-5 6-dione
(1386) INORGANICA CHIMICA ACTA. - 2829-2834
79 - حميده سراواني, عليرضا رضواني, Ghobad Mansouri, Ali Reza Salehi Rad, Hamid Reza Khavasi, Hassan Hadad
Crystal structure magnetic and electrochemical properties of five-coordinate copper (II) complexes with 110-phenanthroline-56-dione
(1386) INORGANICA CHIMICA ACTA. 360 2829-2834
80 - Hassan Hadadzadeh, Marilyn M. Olmstead, عليرضا رضواني, Nasser Safari, حميده سراواني
Synthesis structure spectroscopic magnetic and electrochemical studies of NiII phen-dione complex
(1385) INORGANICA CHIMICA ACTA. 359 2154-2158
81 - حسن حدادزاده, حميده سراواني, فرهاد نقي زاده درازكلا, عليرضا رضواني
يك روش اقتصادي جديد براي تهيه سيليكات هاي قليايي محلول در آب از ماده اوليه كوارتز
(1385) شيمي و مهندسي شيمي ايران. 25 -
82 - حسن حدادزاده, Marilyn M.Olmstead, عليرضا رضواني, ناصر صفري, حميده سراواني
Synthesis structure Spectroscopic magnetic and electrochemical studies of NiII phen-dione complex
(1385) INORGANICA CHIMICA ACTA. - 2154-2158


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 شيمي معدني 3 علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): جمعه 15:00-17:00
2 ايمني در آزمايشگاه علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 26 (سمعي وبصري)
3 شيمي سبز و محيط زيست علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 26 (سمعي وبصري)، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 24
4 NMR چند هسته اي پيشرفته علوم پایه شیمی دکتری درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 01، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 24
5 شيمي معدني 3 علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): جمعه 15:00-17:00
6 ايمني در آزمايشگاه علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 26 (سمعي وبصري)
7 شيمي سبز و محيط زيست علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 26 (سمعي وبصري)، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 24
8 NMR چند هسته اي پيشرفته علوم پایه شیمی دکتری درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 01، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 24

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:30 13:00 حضور
2 شنبه 09:30 14:30 حضور دفتر گروه شيمي
3 شنبه 17:00 19:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد ازمايشگاه تحقيقات
4 يك شنبه 07:30 15:00 حضور دفتر گروه شيمي
5 يك شنبه 09:30 15:00 حضور
6 دو شنبه 07:30 09:00 مشاوره
7 دو شنبه 09:00 13:00 حضور
8 دو شنبه 09:30 15:00 حضور دفتر گروه شيمي
9 دو شنبه 15:00 17:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد ازمايشگاه تحقيقات
10 دو شنبه 16:00 20:00 راهنمايي دانشجويان دكتري ازمايشگاه تحقيقات
11 سه شنبه 09:30 15:00 حضور دفتر گروه شيمي
12 سه شنبه 09:30 15:00 حضور
13 سه شنبه 16:00 20:00 راهنمايي دانشجويان دكتري ازمايشگاه تحقيقات
14 چهار شنبه 07:30 09:30 مشاوره دفتر گروه شيمي
15 چهار شنبه 07:30 09:00 مشاوره
16 چهار شنبه 09:00 14:30 حضور
17 چهار شنبه 09:30 15:00 حضور دفتر گروه شيمي
18 چهار شنبه 15:00 19:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
19 چهار شنبه 16:00 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد ازمايشگاه تحقيقات
20 پنج شنبه 07:30 14:30 راهنمايي دانشجويان دكتري ازمايشگاه تحقيقات
21 پنج شنبه 08:00 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد ازمايشگاه تحقيقات