كارشناسی , جغرافیا , دانشگاه یزد , 1369 ← 1372
كارشناسی ارشد , ژئومورفولوژی , دانشگاه اصفهان , 1375 ← 1377
دكترا , ژئومورفولوژی , دانشگاه اصفهان , 1381 ← 1386


دروس ارائه شده1400

تحليل راهبرد مديريت گردشگري مناسب به منظور دست يابي به توسعه پايدار در محدوده ميراث جهاني بيابان لوت

دومين كنفرانس بين المللي بيابان لوت با رويكرد گردشگري

رضا منصوري, صمد فتوحي - 1400/02/09

بررسي تغييرات ژئومورفولوژيكي ريگ يلان در بيابان لوت با استفاده از تداخل سنجي راداري

دومين كنفرانس بين المللي بيابان لوت با رويكرد گردشگري

حسين نگارش, صمد فتوحي, رضا منصوري, مسعود سيستاني بدويي, محمد زبيحي نژاد - 1400/02/09

رويكرد برنامه ريزي راهبردي، تحقق بخش توسعه گردشگري پايدار در بيابان لوت

دومين كنفرانس بين المللي بيابان لوت با رويكرد گردشگري

رضا منصوري, صمد فتوحي - 1400/02/09

شناسايي و رتبه بندي مخاطرات گردشگري بيابان لوت

دومين كنفرانس بين المللي بيابان لوت با رويكرد گردشگري

صمد فتوحي, رضا منصوري, مهدي ريگي مطلق, عارف كردي تمنداني, فاطمه كردي تمنداني, مهدي ميري - 1400/02/09

توان سنجي جاذبه هاي گردشگري ميراث جهاني بيابان لوت در محدوده استان سيستان و بلوچستان

دومين كنفرانس بين المللي بيابان لوت با رويكرد گردشگري

صمد فتوحي, محسن حميديان پور, كبري پورنياكان - 1400/02/09

حفاظت و گردشگري پايدار در بيابان لوت

دومين همايش بين المللي بيابان لوت با رويكرد گردشگري

صمد فتوحي - 1400/02/09
1396

بررسي پتانسيل هاي اكوتوريسم شهرستان فهرج- كرمان در گردشگري پايدار با استفاده از الگوي تحليل SWOT

پنجمين همايش ملي ژيومورفولوژي و چالش هاي محيطي

فريبا رسولي دخت, صمد فتوحي, حسين نگارش - 1396/07/26

بررسي فرصت ها و محدوديت هاي ژيوتوريسم شهرستان ميناب

پنجمين همايش ملي ژيومورفولوژي و چالش هاي محيطي

فاطمه خسروي, صمد فتوحي, حسين نگارش - 1396/07/26

بررسي مكانيسم ايجاد كلوتك هاي منطقه شيب آب شهرستان زابل

پنجمين همايش ملي ژيومورفولوژي و چالش هاي محيطي

الهام خمر, حسين نگارش, صمد فتوحي - 1396/07/26

ژيوتوريسم ساحلي جنگل هاي حرا در بندر خمير

پنجمين همايش ملي ژيومورفولوژي و چالش هاي محيطي

الهه دستجردي, حسين نگارش, صمد فتوحي - 1396/07/26


مطالعات اولويت بندي و طرح جامع كاهش خطرپذيري زلزله و رانش زمين در استان سيستان و بلوچستان

صمد فتوحي, عبدالرضا پرتابيان - - استان سيستان و بلوچستان


پتانسيل سنجي جاذبه هاي گردشگري

كبري پورنياكان , [ صمد فتوحي, محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

اريابي مخاطرات ناشي ابرداشت بي رويه آبهاي ريرميني

سيد روح اله موسوي , [ صمد فتوحي, اسحاق بنداني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي ژئومورفولوژيكي تنگه هرمزازبندرعباس تابندرسيريك

فاطمه خسروي , [ صمد فتوحي, حسين نگارش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

تحليل ژئومورفولوژيكي كلوتكهاي فهرج دراستان كرمان

فريبا رسولي دخت , [ صمد فتوحي, حسين نگارش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي ژئومورفولوژيكي منطقه ي ساحلي تنگه ي هرمز

الهه دستجردي , [ حسين نگارش, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

تحليل ژئومورفولوژيكي وتعيين تركيب معدني كلوتك هاي مقابل شهرسوخته

الهام خمر , [ حسين نگارش, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

ارزيابي مخاطرات طبيعي گردشگري تفتان

رقيه حيدري شجاع , [ صمد فتوحي, محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

مخاطرات ژئومورفولوژيك پدافند غيرعامل درياي عمان

ام البنين محمدپور , [ حسين نگارش, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي اثرخشكسالي توسعه بيابان ،سنجش ازدوربندرلنگه

امين صديقي , [ صمد فتوحي, حسين نگارش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي تغييروتحولات ژئوپلاياي ميدان گل قطرويه دردوران كواترنر

رقيه ابيار , [ صمد فتوحي, حسين نگارش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي وتحليل دانه سنجي رسوبات كف درياچه ي هامون هيرمندوتاثير آن برريزگردها

حسن شهدادي , [ حسين نگارش, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي مخاطرات محيطي شهر كهنوج بااستفاده از ماتريس ريسك

مجتبي حاجب دهكهان , [ تقي طاوسي, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

مخاطرات ناشي ازبرداشت بي رويه آبهاي زيرزميني دردشت رودبارجنوب

حكيمه تقوايي , [ صمد فتوحي, محمدرضا پودينه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تحليل ژئومورفولوژيكي گل افشان هاي جلگه دشتياري واقع درجنوب شرقي استان سيستان وبلوچستان

مسعود سعيدي , [ صمد فتوحي, حسين نگارش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

اثرطوفانهاي دريايي برتغييرات فضايي -زماني تپه هاي ماسه اي ساحلي منطقه غرب زراباد

سليمان پيروزاده , [ محمود خسروي, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

نقش تكنونيك فعال درجابجايي مخروط افكنه هاي جنوب كهنوج

فاطمه موريان زاده , [ صمد فتوحي, حسين نگارش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تحليل ژئومورفولوژيكي آتشفشان بزمان دردوره كواترنر

پريسا عابدي , [ حسين نگارش, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تحليلي بر خشكسالي هاي دهه 90-1370 و اثرات آن مهاجرت هاي روستايي

ياسمين عطايي , [ سيروس قنبري, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي نقش تكتونيك درشكل گيري وتحول مخروط افكنه ها

فهيمه امامي پيري , [ صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

هيدرولوژي وسيل خيزي حوضه آبريزرودخانه شاپور

نرگس كارگر , [ صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

شناسايي وارزيابي مخاطرات محيطي جاده اي محوركرمانشاه - همدان

مهوش قاسمي , [ صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي توزيع فضايي مكاني سبز شهري و مكان يابي بهينه شهر جيرفت

زهرا آبركار , [ حسين يغفوري, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي توزيع فضايي پاركينگ هاي عمومي و مكان يابي منطقه 2و8 شيراز

نجمه مسجدي , [ حسين يغفوري, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

رتبه بندي مناطق نمونه گردشگري همدان

مسلم سلطاني فرهاد , [ سيروس قنبري, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

نقش شرايط هيدروژئومورفولوژيكي حوضه آبريزرابچ واثرات آن برشدت سيل خيزي منطقه

يحيي بهرامزهي , [ حسين نگارش, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

شناخت توانهاي اكوتوريسمي شهرستان نيشابور

الهه طالبي , [ صمد فتوحي, شهرام بهرامي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تاثيركشت پسته برآفت آبهاي زيرزميني دشت رفسنجان طي سالهاي 1390-1371

حسين علي اكبري بافقي , [ حسين نگارش, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي وضعيت هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريزگابريك و تاثيرآن برسيل خيزي منطقه

مسعود سيستاني بدويي , [ حسين نگارش, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي تحليل مكاني و ميزان رضايتمندي شهروندان از خدمات شهري باتاكيد بر خدمات شهريآموزشي درماني زيبا شهر زاهدان

رقيه بلوچي , [ حسين يغفوري, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

شناسايي مخاطرات ناشي ازفوران آتشفشان تفتان وتاثيرآن برسكونتگاههاي اطراف

حكيمه كرمي , [ صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي مخاطرات خشك شدن درياچه مهارلووتاثيرات آن برمحيط

سعيده صدري , [ صمد فتوحي, سيد حميد مصباح ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تدوين برنامه جامع مديريت بحران شهرنهاوندبراساس ماتريس ريسك

سجاد كياني , [ صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي خطرزلزله بم وروندبازسازي شهرپس اززلزله 1382

مريم حسين پورقاسم ابادي , [ حسين نگارش, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي ريسك سيل خيزي حوضه آبريز مارون

خديجه جوجي زاده , [ صمد فتوحي, ناصر اورك ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ارزيابي اكولوژيكي و اكو توريسمي منطقه بريس چابهار به عنوان ژءو پارك

ناهيد احسان زاده , [ غلامرضا نوري, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ارزيابي اكولوژيكي واكوتوريسمي منطقه بريس چابهاربه عنوان ژئوپارك

ناهيد احسان زاده , [ غلامرضا نوري, صمد فتوحي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

شناسايي برنامه ريزي جاذبه هاي اكوتوريستي شهرستان فيروزاباد

حسن جمس , [ حسين يغفوري, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

رتبه بندي مناطق گردشگري ايران

زهرا تقي زاده , [ غلامرضا نوري, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مكان يابي .اكوتوريسم .استهبان .ني ريز سيستم اطلاعات جغرافيايي

هاجر پاكباز , [ غلامرضا نوري, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

پتانسيل سنجي برنامه ريزي اكوتوريسم شهرستان داراب

علي اكبر محمدي , [ صمد فتوحي, حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

برنامه ريزي توسعه گردشگري بارويكردتحليلي عرضه وتقاضامطالعه موردي شهرستان محلات

راضيه ولاشجردي فراهاني , [ عيسي ابراهيم زاده آكباد, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

سرمازدگي مركبات دشت داراب

اعظم شكاري , [ صمد فتوحي, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

ژئومورفيك توسعه توريسم تفتان

محمود بلوچي , [ صمد فتوحي, غلامرضا نوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي جايگاه و كاركرد شهرهاي كوچك در توسعه منطقه اي نمونه موردي داراب

اسحاق معصومي , [ حسين يغفوري, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تحليل توزيع فضايي مكاني خدمات بهداشتي درماني ومكان گزيني بهينه آن نمونه موردي شهرستان جهرم

اميرعلي بهشتي فر , [ حسين يغفوري, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

ژئو توريسم ، پتانسيل سنجي ، سواحل درياي عمان ، ژئ. پارك

مريم كوزه گر , [ صمد فتوحي, سيروس قنبري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

اثرات نوسانات اقليمي برتغييرات كمي وزيست محيطي آب رودخانه ها ( مطالعه موردي رودخانه كاچو در بلوچستان )

مريم انصاري , [ غلامرضا نوري, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

تاثيرخشكسالي برتغييرات منابع زيرزميني بااستفاده ازGISدرقره بلاغ

مهدي بيرانوند , [ صمد فتوحي, محمود خسروي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88


عضو هيات تحريريه مجله مخاطرات محيط طبيعي

از تاریخ 1395/11/01 - ادامه دارد

از تاریخ 1390/11/15 تا تاریخ 1397/06/01


1 - رضا منصوري, صمد فتوحي
ارزيابي نسبي جنبش هاي نوزمين ساخت فعال در طاقديس كته پيفك؛ ايوان غرب، ايلام
(1400) جغرافيا و مطالعات محيطي. 10 55-72
2 - ياسمين عطايي, سيروس قنبري, صمد فتوحي
تاثير خشكسالي اقليمي دودهه ( 1370-1390) برناپايداري توسعه در دهستان هشيوارشهرستان داراب
(1400) برنامه ريزي منطقه اي. 11 170-188
3 - مسعود سيستاني بدويي, صمد فتوحي, حسين نگارش, محمد حسين رامشت, مه آسا روستايي
بررسي تفاوت ژئودايورسيتي و ژئومورفودايورسيتي منطقه ساحلي درياي عمان و زون مكران از دماغه جاسك تا خليج گواتر
(1400) جغرافيا و توسعه. 19 39-66
4 - مسعود سيستاني بدويي, صمد فتوحي, حسين نگارش, محمد حسين رامشت, مه آسا روستايي
بررسي ژئومورفولوژيكي كواستاي تكتونيكي نگور(كوه تولكي) و نقش آن بر گسترش سكونت گاه هاي شهري و روستايي
(1400) پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي. 10 73-92
5 - نورالله نيك پور, صمد فتوحي, حسين نگارش, شهرام بهرامي, سيد زين العابدين حسيني
پايش شوري خاك در راستاي تخريب سرزمين با كمك تكنيك هاي سنجش از راه دور (مطالعة موردي استان ايلام)
(1400) مخاطرات محيط طبيعي. 10 1-20
6 - نورالله نيك پور, صمد فتوحي, حسين نگارش, سيد زين العابدين حسيني, شهرام بهرامي
پايش تغييرات پوشش سطح زمين در راستاي تخريب سرزمين (MODIS land cover product 2001-2013): محدوده ي جغرافيايي استان ايلام
(1399) پژوهش هاي دانش زمين. 11 130-151
7 - حسين نگارش, صمد فتوحي, مسعود سيستاني بدويي, نورالله نيك پور
بررسي روند تغييرات ژئومورفولوژيكي تومبولوي بندر تنگ از سال 1351 تا سال 1394
(1399) پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي. 8 147-163
8 - حسين نگارش, صمد فتوحي, رضا ثريا
شناسايي عوامل موثر درآسيب پذيري و اختلاف حجم ميزان رسوبات بادي جمع شده در مدارس روستاهاي شهرستان نيمروز
(1399) تحليل فضايي مخاطرات محيطي. 7 33-48
9 - ساحره عبداللهي, صمد فتوحي, محسن حميديان پور
نقش پلاياي طبس مسينا در ريزگردهاي منطقه ي سيستان با تأكيد بر نقش باد 120 روزه سيستان
(1399) مطالعات جغرافيايي مناطق خشك. 10 52-65
10 - سليمان پيروزاده, محمود خسروي, صمد فتوحي
پيش بيني تغييرات فضايي - زماني تپه هاي ماسه اي ناشي از طوفان هاي دريايي (مطالعه موردي: سواحل مكران)
(1398) تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي. 19 57-75 مشاهده مقاله
11 - جواد درويشي خاتوني, صمد فتوحي, حسين نگارش, علي محمدي
اقليم و محيط ديرينه تالاب آبزالو در استان خوزستان با استفاده از مغزه هاي رسوبي در هولوسن پسين
(1398) كواترنري ايران. 5 323-347
12 - نورالله نيك پور, حسين نگارش, صمد فتوحي, سيد زين العابدين حسيني, شهرام بهرامي
پايش روند تغييرات شاخص پوشش گياهي (NDVI)، يكي از مهمترين شاخص هاي تخريب سرزمين ( در استان ايلام)
(1397) تحليل فضايي مخاطرات محيطي. 5 21-48
13 - حسين نگارش, صمد فتوحي, الهام خمر
منشأيابي رسوبات كلوتك هاي دلتاي قديمي رودخانه ي هيرمند
(1397) مطالعات جغرافيايي مناطق خشك. 9 83-102
14 - صمد فتوحي, احسان عطايي كيا, داريوش رحيمي
پالئوژئومورفولوژي درياچه ي هامون
(1397) جغرافيا و برنامه ريزي محيطي. 2 159-172
15 - صمد فتوحي, حسين نگارش, رقيه ابيار
بررسي خصوصيات مورفومتري پلاياي ميدانگل در دوره كواترنر
(1397) جغرافيا و توسعه. 16 141-158
16 - صمد فتوحي, خديجه جوجي زاده, مريم نصيري, ناصر اورك
بررسي همبستگي ميان پارامترهاي اقليمي و سيلاب حوزه رودخانه مارون و پيشبيني سيلاب به كمك شبكه هوشمند عصبي
(1396) پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز. 8 44-52
17 - نورالله نيك پور, صمد فتوحي, حسين نگارش, مسعود سيستاني بدويي
مورفومتري فرسايش آبكندي و عوامل موثر بر ايجاد و گسترش آن (حوضه ي دشت چم فاضل در جنوب غرب استان ايلام)
(1396) تحليل فضايي مخاطرات محيطي. 4 97-112
18 - عبدالرضا پرتابيان, صمد فتوحي, حامد ريگي
مقايسه كارايي پهنهبندي خطر زمينلغزش با استفاده از مدلهاي ارزش اطلاعات و تراكم سطح در استان سيستان و بلوچستان
(1396) زمين شناسي كاربردي پيشرفته. 7 1-11
19 - مريم انصاري, صمد فتوحي
بررسي دورههاي ترسالي و خشكسالي و اثرات آن بر منابع آب زيرزميني دشت ممسني
(1396) جغرافياي طبيعي. 10 73-87
20 - مسعود سيستاني بدويي, حسين نگارش, صمد فتوحي
پهنه بندي خطر سيلاب در حوضه آبريز گابريك
(1396) جغرافيا و مخاطرات محيطي. 6 163-182
21 - حسين يغفوري, صمد فتوحي, نجمه مسجدي
بررسي توزيع فضايي ـ مكاني پاركينگ‌هاي عمومي و مكان‌يابي بهينه آن (مطالعه موردي: منطقه 2 و 8 شهرداري شيراز)
(1395) پژوهش و برنامه ريزي شهري. 7 173-190
22 - عبدالرضا پرتابيان, صمد فتوحي, حامد ريگي
استفاده از روش احتمالاتي در پهنه بندي خطر لرزه اي استان سيستان و بلوچستان
(1395) مخاطرات محيط طبيعي. 5 1-16
23 - محمود خسروي, صمد فتوحي, سليمان پيروز زاده
بررسي تغييرات زماني -مكاني تپه‌هاي ساحلي ماسه‌اي با استفاده از سنجش‌ازدور (RS) مورد مطالعه: منطقه غرب زرآباد
(1395) تحليل فضايي مخاطرات محيطي. 2 1-14
24 - حسين يغفوري, صمد فتوحي, زهرا آبركار
بررسي تطبيقي پاركهاي ناحيهاي و محلهاي موجود در شهر جيرفت و مكانيابي بهينهي آنها با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
(1395) جغرافيا و توسعه. 14 165-188
25 - حسين يغفوري, صمد فتوحي, جاسم بهشتي فر
تحليل توزيع فضايي- مكاني خدمات بهداشتي-درماني و مكان گزيني بهينه آن (نمونه موردي: مراكزبيمارستاني شهرجهرم)
(1394) جغرافيا و توسعه. 13 13-30
26 - صمد فتوحي, سجاد کياني
ريز پهنه‌بندي ريسك سيلاب شهري با استفاده از مدل فرايند تحليل سلسله‌مراتبي (مطالعه‌ي موردي: شهر نهاوند)
(1394) آمايش محيط. 8 133-152
27 - صمد فتوحي, حسين نگارش, مسعود سيستاني بدوئي
The effect of greenspaces on temperature adjustments in the city of Zahedan: A case study of the University of Sistan and Baluchestan
(1394) ARBORICULTURAL JOURNAL. 37 33-47
28 - صمد فتوحي, حسين نگارش
بررسي ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي گِل‌فشان نفتليجه (Naftlige)در استان گلستان در شرق درياي خزر
(1394) GEOGRAFISKA ANNALER SERIES A-PHYSICAL GEOGRAPHY. 98 207-219
29 - صمد فتوحي, محمدرضا عليزاده, فاطمه اسلام فرد, مهدي جعفري
رتبه بندي انگيزه ژئوتوريسم در انتخاب چشمه هاي باداب سورت با مدل SDAC
(1394) پژوهش هاي جغرافياي طبيعي. 8 57-72
30 - صمد فتوحي, سيد حميد مصباح, سعيده صدري
شناسايي و تحليل ماتريس ريسك خشك شدن تالاب مهارلو و پيامدهاي آن بر محيط
(1393) اكوبيولوژي تالاب. 6 41-52
31 - صمد فتوحي, سجاد کياني
مديريت بحران و ارزيابي ريسك شهر قاين بر اساس ماتريس ريسك
(1393) برنامه ريزي منطقه اي. 4 103-120
32 - صمد فتوحي
بررسي تاثير توسعه فيزيكي شهر داراب بر سيلابهاي شهري
(1393) جغرافيا و برنامه ريزي محيطي. 25 221-236
33 - صمد فتوحي
تاثيرتكتونيك فعال در شرق حوضه ي زاگرس بر تشكيل مخروط افكنه ي دوقلوي وزيره
(1392) جغرافيا و توسعه. 11 163-176
34 - صمد فتوحي
ارزيابي شرايط اقليم گردشگري استان هاي شمالي حاشيه درياي خزر
(1392) مجله فضاي جغرافيايي. 169-189
35 - صمد فتوحي, اکبر زهرايي, ابراهيم ابراهيمي تبار
ارزيابي شرايط اقليم گردشگري استانهاي شمالي حاشيه درياي خزر
(1392) فضاي جغرافيايي. 13 169-189
36 - حسين يغفوري, صمد فتوحي, جاسم بهشتي فر
كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي در تجزيه و تحليل توزيع فضايي و مكانيابي داروخانه ها (مطالعه موردي: داروخانه هاي شهر جهرم)
(1392) پژوهش و برنامه ريزي شهري. 4 1-20
37 - صمد فتوحي
ارزيابي توانمنديهاي ژئومورفوتوريسمي لندفرم ها براساس روش پرالونگ مورد مطالعه منطقه نمونه گردشگري بيستون
(1391) تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي. 12 23-46
38 - صمد فتوحي
مكانيابي مناطق مستعد جهت ورزش كوهنوردي با تاكيد بر استفاده از تابش خورشيد(مطالعه موردي كوه نخود چال سنقر استان كرمانشاه)
(1391) برنامه ريزي منطقه اي. 2 105-118
39 - صمد فتوحي, زهرا تقي زاده, دانا رحيمي
ارزيابي توانمنديهاي ژئومورفوتوريسمي لندفرمها بر اساس روش پرالونگ مورد مطالعه منطقه نمونه گردشگري بيستون
(1391) تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي. 12 23-46
40 - صمد فتوحي, ,
شناخت پتانسيل هاي اكوتوريستي آسايش زيست اقليمي تالاب هامون
(1391) اكوبيولوژي تالاب. 3 19-28


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 ژئومورفولوژي و نهشته هاي سطح زمين جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ژئومورفولوژی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه ژئومورفولوژي
2 سنجش از دور جي اي اس جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ژئومورفولوژی کارشناسی ارشد درس(ع): پنج شنبه 13:00-15:00 مکان: آزمايشگاه ژئومورفولوژي
3 هيدروژئوموفولوژي كارست جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ژئومورفولوژی کارشناسی ارشد درس(ت): پنج شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه ژئومورفولوژي
4 مخاطرات ژئومورفولوژي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ژئومورفولوژی کارشناسی ارشد درس(ت): چهارشنبه 18:00-20:00 مکان: آزمايشگاه ژئومورفولوژي
5 ژئومورفولوژي كارست (با تاكيد بر ايران) جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ژئومورفولوژی دکتری درس(ت): چهارشنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 606
6 ژئومورفولوژي ايران(1) جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: آزمايشگاه ژئومورفولوژي

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 يك شنبه 07:30 09:30 حضور
2 يك شنبه 09:30 11:30 عدم دسترسي
3 يك شنبه 13:00 15:00 مشاوره
4 يك شنبه 15:00 17:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
5 دوشنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
6 دوشنبه 09:30 11:30 حضور
7 دوشنبه 13:00 15:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
8 دوشنبه 15:00 17:00 حضور
9 سه شنبه 07:30 09:30 کلاس درس ژئومورفولوژي و نهشته هاي سطح زمين
10 سه شنبه 09:30 11:30 کلاس درس ژئومورفولوژي ايران(1) (1028127_01)
11 سه شنبه 13:00 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
12 سه شنبه 15:00 17:00 حضور
13 چهارشنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
14 چهارشنبه 09:30 11:30 کلاس درس مخاطرات ژئومورفولوژيك (1026653_01)
15 چهارشنبه 13:00 15:00 کلاس درس ژئومورفولوژي كارست (با تاكيد بر ايران) (1022816_01)
18 پنج شنبه 07:30 09:30 کلاس درس هيدروژئوموفولوژي كارست (1022814_01
19 پنج شنبه 09:30 11:30 مشاوره
20 پنج شنبه 13:00 15:00 کلاس درس سنجش از دور جي اي اس (1022705_01)