كارشناسی ارشد , صنایع دستی , دانشگاه الزهرا , 1384 ← 1387
دكترا , تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی , دانشگاه تهران , 1396 ← 1399


1393

بررسي تاثير اساطير درساخت هويت انسان معاصر

انسان و هويتهاي فراموش شده

ساحل عرفان منش - 1393/12/20

روان شناسي محيطي در معماري

كنگره بين المللي سازه

ساحل عرفان منش - 1393/09/26
1391

بررسي اژدها و اژدها كشي در كاخ گلستان

همايش ملي پژوهشي كاخ گلستان

ساحل عرفان منش - 1391/08/22


معرفي تكنيك و بررسي ساختاري طرح و نقش بروي آثار فلزي دوره سلجوقي (با تاكيد بر زيوآلات )

سحر كريميان , [ ساحل عرفان منش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي1401

بررسي نقوش نجومي فلزكاري دوره سلجوقي

شايسته مناجاتي , [ ساحل عرفان منش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي1401

رودوزي هاي استان سيستان و بلوچستان معرفي انواع نقوش و شيوه هاي دوخت

معصومه كيقبادي , [ ساحل عرفان منش, مهران نخعي اشتري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 01-00

هنر فلزكاري دوره قاجار معرفي فرم ها و نقوش

محدثه فكوري نيا , [ محمد حسن پور, ساحل عرفان منش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 01-00

بررسي سوزندوزي بلوچ سراوان و كاربرد آن در قلمزني

مريم حسين بر , [ ساحل عرفان منش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 01-00

پروژه

شيوا صفرزائي , [ ساحل عرفان منش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

تآثير زيور الات تركمن بر جواهر سازي مدرن

غزاله مهمان دوست , [ ساحل عرفان منش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي صور و اشكال نجومي در فلزكاري

آتنا بياتي , [ ساحل عرفان منش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

جواهرات بلوچستان

بهناز جمالزهي , [ ساحل عرفان منش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي نقوش جانوري و خوشنويسي در آثار قلمزني دوره سلجوقي

آرزو آذريان , [ ساحل عرفان منش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

طراحي زيور الات با الهام از نقوش اسليمي و ختايي با تكنيك قلمزني

زهرا جمشيدي سميرمي , [ ساحل عرفان منش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

جايگاه نوآوريهاي فني و تكنيكي در هنرهاي سنتي (نمونه پژوهشي تركيب قلمزني و اسمبلاژ)

هانيه نظامدوست درميان , [ ساحل عرفان منش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

تآثير اسلام بر فلز كاري معاصر

مهدي اميني , [ ساحل عرفان منش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي آثار استاد حسين مصورالملكي(مطالعه موردي تابلوي تخت جمشيد)

مهدي جعفرپورگل , [ بصيرت ثابتي, ساحل عرفان منش ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي نقوش فلزكاري دوره صفويه

احسان اسماعيلي نژاد , [ ساحل عرفان منش ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي تذهيب در ايران دوران معاصر

جواد درازهي , [ ساحل عرفان منش ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

نگارگري دوره ي صفويه

انس پركي , [ ساحل عرفان منش, بصيرت ثابتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

نگارگري ايران در دوران معاصر

لطف اله قنبرزهي , [ ساحل عرفان منش ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي نقوش انساني در فلز دوره سلجوقي

سجاد درودگرشهري , [ ساحل عرفان منش ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي هنر فلزكاري ايران در دوران معاصر

مهران نخعي اشتري , [ ساحل عرفان منش, علي پيري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي دكوراسيون داخلي

سارا صادق نژاد , [ ساحل عرفان منش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91


مطالعه شخصيت نگاري در كاشي هاي تصويري خانه هاي تاريخي شيراز

پريسا سجادي , [ سكينه خاتون محمودي, ساحل عرفان منش, زهرا حسين آبادي, ابوالقاسم نعمت شهربابكي, مرضيه قاسمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي1401

بررسي عوامل موثر بر بهبود صادرات صنايع دستي منطقه بلوچستان(مطالعه موردي سفال سراوان)

معصومه معمربامري , [ عليرضا طاهري, ساحل عرفان منش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

فارسي: مطالعه تطبيقي عناصر بصري ونوشتاري در قاليچه هاي محرابي و محراب مساجد در دوره صفوي مطالعه موردي ( مساجد شيخ لطف الله ، ساوه ، سرايان ، حكيم

مريم هاشمزائي , [ زهرا حسين آبادي, ساحل عرفان منش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00


1392

آموزش گام به گام هنر قلمزني

ساحل عرفان منش - انتشارات بين المللي حافظ - 1392 ايران
1394

آشنايي با كاغذسازي و بوم سازي سنتي

ساحل عرفان منش - دانشگاه پيام نور - 1394


مدير گروه صنايع دستي و فرش

از تاریخ 1393/07/01 تا تاریخ 1394/10/01

از تاریخ 1400/11/01 - ادامه دارد


1 - ساحل عرفان منش
مطالعه تطبيقي قالي مشاهير بافته شده در كارگاه موسوي سيرت و كارخانه ميلاني كرمان با رويكرد تحليل گفتمان
(1402) هنر و تمدن شرق. 39 39-48
2 - ساحل عرفان منش, علي پيري
تحليل ساختار و مضمون طرح قاليچه محرابي محفوظ در موزه توپقاپي بر اساس آراء كوماراسوامي
(1402) نگره. 18 181-193
3 - ساحل عرفان منش, علي پيري
خوانش بيش متني عناصر نوشتاري در قاليچه­­ محرابي موزه دفينه
(1402) جلوه هنر. 15 43-54
4 - ساحل عرفان منش, حبيب الله كاظم نژادي
تحليل معنا در قاليچه هاي محرابي صفوي با تاكيد بر آراي ميكه بال
(1401) پيكره. 11 16-27
5 - ساحل عرفان منش, زهرا اماني, حامد اماني
تحليل آيكونولوژيك عنصر تاج در قاليچه هاي محرابي دوره قاجار (مطالعه موردي قاليچه محرابي مظفرالدين شاه)
(1401) باغ نظر. 19 77-86
6 - ساحل عرفان منش, حامد اماني, زهرا اماني
تحليل قاليچه مشاهير محفوظ در كاخ نياوران با تأكيد بر جايگاه حضرت محمد(ص)و حضرت عيسي(ع) بر اساس آراء جانت ولف
(1401) هنر و تمدن شرق. 10 51-60
7 - ساحل عرفان منش, حبيب الله كاظم نژادي
نقش پيامبران در قالي رهبران جهان، بافته شده در كارخانه ميلاني كرمان در دوره قاجار
(1401) هنرهاي صناعي ايران. 5 155-166
8 - ساحل عرفان منش
بررسي معناي مراسم برگزار شده در خانه بنكدار در ايام ماه محرم
(1401) پژوهش هاي انسان شناسي ايران. 12 49-63
9 - ساحل عرفان منش, حجت اماني, حامد اماني
تحليل متن هاي آستانه اي در شاهنامه هاي مصور دوره شاه عباس اول با رويكرد توليد اجتماعي هنر(نمونه موردي شاهنامه 490)
(1400) پژوهش هاي انسان شناسي ايران. 11 281-297
10 - ساحل عرفان منش, حامد اماني, ابوالقاسم نعمت شهربابكي
مطالعه تطبيقي نشانه هاي كلامي موجود در پيشاني محراب قاليچه هاي صفويه و قاجاريه
(1400) هنر و تمدن شرق. 9 35-44
11 - ساحل عرفان منش
مطالعه تطبيقي قاليچه محرابي اثر زاره پنيامين و قاليچه محرابي محفوظ در موزه توپقاپي با توجه به گفتمان رايج در قرن16ه.ق و 19م در ايران و تركيه
(1400) گلجام. 17 149-168
12 - ساحل عرفان منش, لهيا حسيني كرماني, علي پيري, مريم فروغي نيا
The Impact of religion, Science, Economy and Politics on Seljuq Dynasty Metalworking
(1394) Modern Applied Science. 10 67-74
13 - ساحل عرفان منش
بررسي كهن الگوها در فرش رستم و اكوان ديو بر اساس آراي يونگ
(1391) گلجام. -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 سير تحول نقش در هنر ايران^ هنر و معماری فرش کارشناسی درس(ت): چهارشنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس206 هنر
2 هنر و تمدن اسلامي 1 هنر و معماری صنایع دستی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30
3 هنر و تمدن اسلامي 2 هنر و معماری صنایع دستی کارشناسی درس(ت): چهارشنبه 18:00-20:00 مکان: كارگاه ترسيم فني107
4 هنر و تمدن اسلامي 2 هنر و معماری صنایع دستی کارشناسی درس(ت): دوشنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 208 هنر
5 تحقيق درصنايع دستي ايران 2 هنر و معماری صنایع دستی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 ف مکان: كلاس 208 هنر، درس(ع): يك شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 208 هنر

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 مشاوره كتابخانه
2 شنبه 09:30 11:30 حضور كتابخانه
3 شنبه 11:30 12:30 حضور نماز و ...
4 شنبه 12:30 14:30 مشاوره مشاور دانشجويان كارشناسي 1400
5 يك شنبه 07:30 09:30 کلاس درس هنر و تمدن اسلامي 1 (1616114_01) <
6 يك شنبه 09:30 11:30 مشاوره
7 يك شنبه 11:30 12:30 حضور نماز و ...
8 يك شنبه 12:30 14:30 حضور گردآوري مطالب كلاس
9 يك شنبه 15:00 17:00 کلاس درس تحقيق درصنايع دستي ايران 2 (161620
10 يك شنبه 18:00 20:00 کلاس درس تحقيق درصنايع دستي ايران 2 (161620
11 دوشنبه 07:30 09:30 کلاس درس هنر و تمدن اسلامي 2 (1616115_02) <
12 دوشنبه 09:30 11:30 مشاوره مشاوره دانشجويان استعداد درخشان
13 دوشنبه 11:30 12:30 حضور نماز و ...
14 دوشنبه 12:30 14:30 مشاوره مشاوره دانشجويان ورودي 1400
15 سه شنبه 07:30 09:30 مشاوره
16 سه شنبه 09:30 11:30 حضور جلسه شوراي آموزشي دانشگاه
17 سه شنبه 12:30 14:30 حضور انجام امور اداري
18 چهارشنبه 07:30 09:30 مشاوره كتابخانه
19 چهارشنبه 09:30 11:30 حضور
20 چهارشنبه 11:30 12:30 حضور نماز و ...
21 چهارشنبه 12:30 14:30 حضور انجام امور اداراي
22 چهارشنبه 15:00 17:00 کلاس درس سير تحول نقش در هنر ايران^ (161801
23 چهارشنبه 18:00 20:00 کلاس درس هنر و تمدن اسلامي 2 (1616115_01) <