كارشناسی , زبان و ادبیات عربی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1367 ← 1370
كارشناسی ارشد , زبان و ادبیات عربی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1371 ← 1374
دكترا , زبان و ادبیات عربی , دانشگاه تهران , 1376 ← 1382


1386

حديث پيامبران در ديوان امير حسين سجزي دهلوي

همايش امير حسين سجزي دهلوي

رضا رضايي - 1386/12/01

ابو حاتم سجستاني

همايش مشاهير ادبي و علمي سيستان و بلوچستان

رضا رضايي - 1386/02/27


تصوير استعمار انگليس در شعر معاصر عراق

محمدامين نارويي مرادي , [ رضا رضايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي و تحليل معاني ثانويه اسلوب ندا و استفهام بر اساس تفاسير در ده جزء آخر قران

ليلا ذوالفقاري , [ رضا رضايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي معاني ثانويه تقديم و تاخير بر اساس منابع تفسيري (اجزاء 25،26،27)

محمود ناروئي , [ رضا رضايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مضامين اجتماعي در اشعار سعاد الصباح

حليمه فولاد , [ رضا رضايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مفاهيم و مضامين بلاغي و رمزي مندرج در اعداد در قرآن كريم با استناد به منابع تفسيري

مليحه اموزش , [ غلامعباس رضايي هفتادر, رضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي صنعت التفات در قرآن كريم بر اساس منابع تفسيري

هادي باقري , [ رضا رضايي, محمدتقي زندوكيلي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ترجمه،شرح و تحليل كتاب الحب العذري عند العرب

اسماعيل ريگي , [ رضا رضايي, محمود عباسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

معاني ثانويه ضمير در قرآن بر اساس تفاسير

سيد حسن شواكندي , [ رضا رضايي, محمدتقي زندوكيلي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

باب اول از ديوان ابوالفتح بستي

محمد كيخا , [ محمد شيخ, رضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

"رثاي امام حسين (عليه السلام) در شعر شيخ كاظم ازري"

ليلا علايي , [ وصال ميمندي, رضا رضايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ترجمه الشهاب الراصد و توضيح و تحليل آن

زهرا فرهنگي , [ محمد شيخ, رضا رضايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تحقيق و ترجمه ي بخش دوم كتاب (الايام العرب في الاسلام)

يوسف درياورز , [ رضا رضايي, محمدتقي زندوكيلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي غزل عفيف با غزل اباحي در شعر شعراي جاهلي تا پايان عصر عباسي

محرم عابدي , [ رضا رضايي, محمدتقي زندوكيلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تحقيق و ترجمه ي بخش اول كتاب (ايام العرب في الاسلام)

ناصر ربيعي , [ محمد شيخ, رضا رضايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي و تحليل طنز اجتماعي در ديوان محمد مهدي چواهري

فرشته ديبايي قلقله , [ رضا رضايي, محمدتقي زندوكيلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تقديم و تاخير بلاغي در سه جزء آخر قرآن

علي اكبر رييسي , [ رضا رضايي, محمدتقي زندوكيلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي جايگاه حيوانات در امثال و كنايات عربي

فاطمه احمدي , [ وصال ميمندي, رضا رضايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي اسلوب و بيان معنا و نوآوري هاي مضموني ادب عاشورايي

علي فقيهي , [ رضا رضايي, محمدامير مشهدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تاثير ادبي آل بويه در حوزه ايران و عراق

رضيه نادر پور , [ رضا رضايي, مسعود اكبرزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

جنگ ها و حوادث تاريخي و نقش آنها در بالندگي و تطور ادب عربي قبل از اسلام

مجتبي صادقي , [ رضا رضايي, محمدتقي زندوكيلي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي فكاهه در عصر انحطاط

اسماعيل شه بخش , [ محمد شيخ, رضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تحليل و شرح و ترجمه ديوان ابو الفتح بستي ( بخش دوم)

ابراهيم مير , [ رضا رضايي, محمد شيخ ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تحليل ، ترجمه و شرح بخش سوم ديوان ابوالفتح بستي

حسين نالان كهخا , [ رضا رضايي, محمد شيخ ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

احتجاج مبتني بر شريعت در شعر كميت بن زيد اسدي و

فاطمه رضايي , [ محمدتقي زندوكيلي, رضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

ابداع و نوآوري در شعر كعب بن زهير

خدانظر حسن زهي سياه خاني , [ محمد شيخ, رضا رضايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

تحليل تطبيقي آرائ حسان بن ثابت و حطيئه در اغراض و فنون شعري

يحيي كرد , [ رضا رضايي, محمدتقي زندوكيلي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89


1393

فرهنگ اصطلاحات سياسي معاصر در رسانه هاي خبري

رضا رضايي - انتشارات مرنديز مشهد - 1393


مدير گروه

از تاریخ 1397/06/24 - ادامه دارد

از تاریخ 1395/02/01 تا تاریخ 1395/05/20

از تاریخ 1388/07/01 تا تاریخ 1394/10/01


1 - محمدامير مشهدي, رضا رضايي, حسين اتحادي, نقد و تحليل تصوير استعاري در اشعار عربي سعدي, پژوهشنامه نقد ادبي و بلاغت. (1397) 7 201-220
2 - محمد شيخ, رضا رضايي, طيبه فرهادي, بررسي تطبيقي مفهوم «منجي» در شعر فروغ فرخزاد و نزار قباني, كاوش نامه ادبيات تطبيقي. (1395) 6 71-88
3 - رضا رضايي, محمد شيخ, زبان فارسي در هند بر اساس ملاحظات ابن بطوطه, فصلنامه مطالعات شبه قاره. (1394) 7 47-67
4 - رضا رضايي, محمد شيخ, فراست عسکري, صدق وكذب عاطفه در مرثي هاي متنبي, پژوهشنامه ادب غنايي. (1394) 13 45-61
5 - رضا رضايي, بلاغت اسلوب تكرار درمضامين طنز جواهري وتحليل معاني ثانوي آن, مجله زبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي مشهد. (1394) 12 101-126
6 - رضا رضايي, فاطمه رضايي, احتجاجات دعبل خزاعي در دفاع از اهل بيت(ع), ادب عربي. (1394) 2 43-60
7 - رضا رضايي, تحليلي برجنبه هاي مضموني و زيبايي شناسي تغزل جاهلي در معلقات, پژوهشنامه ادب غنايي. (1393) 12 149-164
8 - مريم شعبان زاده, رضا رضايي, بازخواني صوفيان از روايات ائمه شيعه, آينه معرفت. (1392) 12 93-117
9 - رضا رضايي, زياد اعجم، نخستين شاعر عربي گوي ايراني و تبيين جايگاه شعري او, مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران. (1385) 57 -
10 - رضا رضايي, نگاهي بر ترجمه الوسيط في الادب العربي و تاريخه, پژوهشنامه ادب غنايي. (1383) 2 -