كارشناسی ارشد , فلسفه و كلام اسلامی , دانشگاه باقر العلوم(ع) , 1380 ← 1382
دكترا , فلسفه اسلامی , دانشگاه باقر العلوم(ع) , 1388 ← 1392


1394

نقش سبک زندگي اسلامي دراستحکام خانواده و ايمني از آسيبهاي رواني

دومين كنفرانس بين المللي روانشناسي علوم تربيتي و سبك زندگي

افضل بلوكي, قدسيه اكبري, رضوانه نجفي سواد رودباري - 1394/11/29


جبر و اختيار از ديدگاه اشاعره ي معاصر و امام خميني(ره)

نظام الدين ملازايي , [ رضوانه نجفي سواد رودباري, ابراهيم نوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي و نقد قاعده الواحد از ديدگاه علامه طباطبايي (ره) و آيات و روايات

عذري لرممسني , [ علي اكبر نصيري, رضوانه نجفي سواد رودباري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي تطبيقي بداء در حكمت متعاليه و آيات و روايات

رحيمه بلوچي , [ علي اكبر نصيري, رضوانه نجفي سواد رودباري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92


1 - نادر مختاري افراكتي, رضوانه نجفي سواد رودباري, مرگ برزخي از منظر قرآن كريم, پژوهش هاي اعتقادي كلامي. (1397) 8 31-50
2 - رضوانه نجفي سواد رودباري, افضل بلوكي, مشاركت اجتماعي زنان ..........., Journal of the Social Sciences. (1394) 12 3182-3175
3 - افضل بلوکي, رضوانه نجفي سواد رودباري, تحليل و بررسي لذت گرايي اخلاق, Journal of the Social Sciences. (1394) 11 2102-2106
4 - رضوانه نجفي سواد رودباري, علي شيرواني , تكون وتكامل نفس از منظر ملاصدرا, آيين حكمت. (1393) 19 139-166
5 - رضوانه نجفي سواد رودباري, نزول وحدوث نفس, acta biochimica polonica. (1388) 225-244
6 - رضوانه نجفي سواد رودباري, تكامل برزخي نفس, نامه حكمت( دانشگاه امام صادق). (1387) -