كارشناسی , شیمی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1356 ← 1363
كارشناسی ارشد , شیمی گرایش شیمی معدنی , دانشگاه مازندران , 1363 ← 1365
دكترا , شیمی گرایش شیمی معدنی , كانادا - كارلتون , 1369 ← 1373


دروس ارائه شده1397

A Cobalt-Zinc heterometallic coordination polymer

بيستمين كنفرانس شيمي معدني

ازاده عربشاهي, عليرضا رضواني, سانيا ساحلي - 1397/12/18

Synthesis and Characterization of Copper (II) Coordination Polymer with 1,3,5-Benzenetricarboxylic Acid Ligand

بيستمين همايش شيمي معدني

محمد دررودي پور, عليرضا رضواني, سانيا ساحلي - 1397/12/18

The effects of solvent and ultrasonic irradiation in synthesis of novel supramolecular compound

بيستمين همايش شيمي معدني

باقر سوري, سهيلا عباسي, عليرضا رضواني - 1397/12/18

In recent years, the Fischer-Tropsch synthesis (FTS) has received considerable attention from academic institutions and governments alike, due to environmental contamination, rapidly rising price of crude oil and subtractive oil reserves [1-3]. The FTS is a viable route for the production of clean f

بيستمين كنفرانس شيمي معدني

احمد مقدمي, عليرضا رضواني, سانيا ساحلي - 1397/12/18

Novel barium coordination polymer based on 1,3,5- benzenetricarboxylic acid ligand

بيستمين كنفرانس شيمي معدني

انسيه خواجه علي جهانتيغي, عليرضا رضواني, سانيا ساحلي - 1397/12/18
1394

ساختار بلوري كمپلكس [DAPH][Zn(dipicH)(dipic)]·4H2O

بيست و سومين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

خالد قاسمي, عليرضا رضواني, فاطمه قاسمي, سانيا ساحلي - 1394/11/07
1389

Cyclic Voltammetry of the Two Novel Heteronuclear Mn-Cu Complexes

ششمين سمينار سالانه الكتروشيمي ايران

جواد فرزانفر, عليرضا رضواني - 1389/07/17

Cyclic Voltammetry of Novel Mn-Co Heterobimetallic Complex

ششمين سمينار سالانه الكتروشيمي ايران

رويا حاجي عليزاده, عليرضا رضواني - 1389/07/17

Electrochemical behavior of Ni(II)-Cr(III) Heterobimetallic complex Ni(bpy)3 Ni(dipic)2 NO3

ششمين سمينار سالانه الكتروشيمي ايران

عليرضا رضواني, مريم بهزادخوشگويي, عليرضا صالحي راد - 1389/07/17

Electrochemical behavior of Co(biq)Cl2

ششمين سمينار سالانه الكتروشيمي ايران

عليرضا رضواني, حميده سراواني, نيلوفر اكبرزاده تربتي, خالد قاسمي - 1389/07/17

Electrochemical Study of Fe(bpy)3 4 Mn(SCN)6 3 Complex

ششمين سمينار سالانه الكتروشيمي ايران

نازيلا نوري, عليرضا رضواني - 1389/07/17

Electrochemical Study of Heterobimettalic Complex Fe(bpy)3 2 Co(dipic)2 3

ششمين سمينار سالانه الكتروشيمي ايران

مهديه حسني, عليرضا رضواني - 1389/07/17

Electrochemical behavior of bis 4-methyl benzoic acid bipyridylamine Cu(II) Cu(bpyam)(mba)2

ششمين سمينار سالانه الكتروشيمي ايران

عليرضا رضواني, حميده سراواني, خالد قاسمي, عاتكه ترابي - 1389/07/17

Crystal structure of Octahedral Cobalt(III) complex with 5 5 -dimethyl-2 2 -bipyridine ligand

هجدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, نيلوفر اكبرزاده تربتي, حميده سراواني, خالد قاسمي - 1389/06/24

Crystal structure of Tetrahedral Cobalt(II) complex with 2 9-dimethyl-1 10-phenanthroline ligand

هجدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, نيلوفر اكبرزاده تربتي, حميده سراواني, خالد قاسمي - 1389/06/24

Crystal structure of Tetrahedral Cobalt(II) complex with 6 6 -dimethyl-2 2 - bipyridine ligand

هجدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, نيلوفر اكبرزاده تربتي, حميده سراواني, خالد قاسمي - 1389/06/24

Crystal structure of Tetrahedral Cobalt(II) complex with 6-methyl-2 2 - bipyridine ligand

هجدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, نيلوفر اكبرزاده تربتي, حميده سراواني, خالد قاسمي - 1389/06/24

Crystal structure of Tetrahedral Cobalt(II) complex with bathoneocuproin ligand

هجدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, نيلوفر اكبرزاده تربتي, حميده سراواني, خالد قاسمي - 1389/06/24

Crystal structure of Tetrahedral Cobalt(II) complex with 2 2 -biquinoline ligand

هجدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, نيلوفر اكبرزاده تربتي, حميده سراواني, خالد قاسمي - 1389/06/24

تهيه و شناسايي كاتاليست روي-نيكل اكسيد

هجدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, مريم بهزاد خوشگويي, عليرضا صالحي راد - 1389/06/24

مطالعه پراش اشعه ايكس و مورفولوژي كاتاليست مختلط آهن-منگنز

هجدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, نازيلا نوري - 1389/06/24

مطالعه پراش اشعه ايكس و مورفولوژي كاتالسيت دو هسته اي Fe-Co/SiO2 براي واكنش فيشر-تروپش

هجدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

مهديه حسني, عليرضا رضواني - 1389/06/24

ساختار بلوري كمپلكس Co(dmphen)Cl2

هجدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

نيلوفر اكبرزاده تربتي, عليرضا رضواني, حميده سراواني, خالد قاسمي - 1389/06/24

تهيه و مطالعه ساختاري كاتاليست نيكل-كروم اكسيد

هجدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, مريم بهزاد خوشگويي, عليرضا صالحي راد - 1389/06/24

بررسي ساختار بلوري كمپلكس Co(biq)Cl2

هجدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

نيلوفر اكبرزاده تربتي, عليرضا رضواني, حميده سراواني, خالد قاسمي - 1389/06/24

مطالعه پراش اشعه ايكس و مورفولوژي كاتاليست K-Ni/SiO2

هجدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

امين صباغ زاده, عليرضا رضواني - 1389/06/24

The Synthesis Characterization of Two New Iron(III) and Cobalt(III) Complexes Containing Dipic and bpy as ligands

دوازدهمين همايش شيمي معدني ايران

مهديه حسني, عليرضا رضواني - 1389/06/24

The Synthesis and Characterized Novel Hetrobimetallic Complexes of Mn Co with Thiocyanat Ligand and Their Application

دوازدهمين همايش شيمي معدني ايران

رويا حاجي عليزاده, عليرضا رضواني - 1389/06/24

The Synthesis Characterization and studies of Co(III) and Fe(III) complex with Dipicolinate ligand

دوازدهمين همايش شيمي معدني ايران

مهديه حسني, عليرضا رضواني - 1389/06/24

Two new pseudo-halide bridged Cu(II) complexes with diimine ligands

دوازدهمين همايش شيمي معدني ايران

حليمه جناني, عليرضا رضواني - 1389/06/24

Synthesis Characterization and Crystal structure of Tetrahedral Cobalt(II) complex with 2 2 -biquinoline ligand

دوازدهمين همايش شيمي معدني ايران

نيلوفر اكبرزاده تربتي, عليرضا رضواني, حميده سراواني, ناصر صفري, وحيد اماني - 1389/06/24

Synthesis structure and magnetic behavior of a new double Azido bridge Cu(II) complex

دوازدهمين همايش شيمي معدني ايران

حليمه جناني, عليرضا رضواني - 1389/06/24

A novel coordination polymer with dicyanamide ligand one dimensional architecture stabilized by hydrogen bonding

دوازدهمين همايش شيمي معدني ايران

حليمه جناني, عليرضا رضواني, قباد منصوري, فرامرز رستمي قرتي - 1389/06/24

Synthesis Characterization and Crystal structure determination of Cobalt (II) and (III) complexes containing bipyridine derivatives

دوازدهمين همايش شيمي معدني ايران

نيلوفر اكبرزاده تربتي, عليرضا رضواني, حميده سراواني, ناصر صفري, وحيد اماني - 1389/06/24

Synthesis and characterization of Cationic-Anionic Complex of Fe(III) Co(III)

دوازدهمين همايش شيمي معدني ايران

مهديه حسني, عليرضا رضواني, حميده سراواني - 1389/06/24

Synthesis Characterization and Crystal structure of new four-coordinated cobalt(II) complexes containing phenanthroline derivatives

دوازدهمين همايش شيمي معدني ايران

نيلوفر اكبرزاده تربتي, عليرضا رضواني, حميده سراواني, ناصر صفري, وحيد اماني - 1389/06/24

The synthesis characterization and studies of ionic complex Fe(bpy)3 4 Mn(SCN)6 3

دوازدهمين همايش شيمي معدني ايران

نازيلا نوري, عليرضا رضواني - 1389/06/24

Synthesis and characterization of copper (II) complex Cu(phen)(dipc) and study of catalyst effects for oxidation of alcohols

دوازدهمين همايش شيمي معدني ايران

حميد شهركي, عليرضا رضواني - 1389/06/24

Synthesis characterized and catalytic behavior of two novei Heterodinuclear Complexes of Mn Co

دوازدهمين همايش شيمي معدني ايران

رويا حاجي عليزاده, عليرضا رضواني - 1389/06/24

Electrochemical behavior of a new dicyanamido copper (II) complex

هفدهمين سمينار شيمي تجزيه ايران

عليرضا رضواني, حليمه جناني - 1389/06/21

Cyclic Voltammetry Characterization of dinuclear Cu(II) complexes with dicyanamide

هفدهمين سمينار شيمي تجزيه ايران

عليرضا رضواني, حليمه جناني - 1389/06/21
1388

Synthesis and characterization of new Proton-Transfer Cr(III) complex

يازدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, ارمغان ميراوليايي, احسان محمدي - 1388/02/23

Synthesis and Characterizations of mononuclear Cadmium(II) complex with 2-hydroxybenzonic acid and 2 2 Bipyridine amine

يازدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, ارمغان ميراوليايي, احسان محمدي - 1388/02/23

Synthesis and Characterization Zn(dca)2(phen-dione)2H2O complex

يازدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, بابك ترابي - 1388/02/23

Preparation of Cr-Ni/Al2O3 catalyst from Ni(bpy)3 Cr(dipic)2 NO3/Al2O3 precursor for Fischer-Tropsch synthesis

يازدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, عليرضا صالحي راد, جواد فرزان فر, - خشگويي, مسعود معمار - 1388/02/23

A Novel method for preparation of binary Mn-Ni catalyst supported on SiO2 for Fischer-Tropsch synthesis

يازدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, جواد فرزانفر, عليرضا صالحي راد, مسعود معمار - 1388/02/23

Synthesis and characterization of two new Ni(II) complexes with 1 5-dicyanamide as bridging ligand

يازدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, جواد فرزانفر, عليرضا صالحي راد, - حسيني پور, مسعود معمار - 1388/02/23

Preparation and characterization of active copper nickel oxide catalyst using a novel method for conversion of synthesis gas to light olefins

يازدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, جواد فرزانفر, - خوشگويي, - حسيني پور, عليرضا صالحي راد - 1388/02/23

Synthesis and Characterization Cu(mba)2(L) complex

يازدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, عاتكه ترابي زاده سيده - 1388/02/23
1387

Electroreduction of Nitrocyclopropanes and Nitroaryl Cyclopropanes

213th Meeting 2008 the Electrochemical Society

Frwdwric Couture Martin Couture Martin, عليرضا رضواني, Cecilia Cristea Cristea, Jean Marc Marc Chapuzet , Jean Lessard Lessard - 1387/02/29

Synthesis characterization of Sn(dipic)(phen-dione)Cl2 complex

دهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, خالد قاسمي - 1387/02/25

Anodizing of Aluminium and Coloring of the Anodic Oxide Films on the Aluminium Surface

دهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

محمدعلي رضاوت, حسن حدادزاده, عليرضا رضواني, مهري اكرامي - 1387/02/25

Preparation and characterization of mixed ligand dinuclear complex (phen)2Ni( tpphz)Cu(phen)2 (PF6)4

دهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, مسعود معمار, عليرضا صالحي راد - 1387/02/25

Synthesis and Structural determination of (Cu)2 ( -tppz)(NO3)2 complex

دهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, محبوبه حسيني خرت - 1387/02/25

Synthesis spectroscopic magnetic studies of dinuclear Zinc(II) complex Zn2 ( -tppz) Cl4

دهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, محمدتقي بهنانفر - 1387/02/25

Synthesis spectroscopic and electrochemical studies of Nin binol complex

دهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, عليرضا صالحي راد, مسعود معمار - 1387/02/25

Synthesis and characterization of polypyridyl Ni(II) and Co(II) complexes

دهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, نيلوفر اكبرزاده تربتي, زهره رزم آرا - 1387/02/25
1386

Synthesis of a novel proton- Transfer 1 2- Phenelindiamine and 2 6-pyridine carboxylic acid

چهاردهمين كنفرانس شيمي آلي ايران

عليرضا رضواني, حميده سراواني, خالد قاسمي - 1386/12/14

A Novel Method for Preparation of Rhenium Catalyst for Ammonia synthesis

The 2nd International Conference on Advances in Petrochemicals and Polymers

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, عليرضا صالحي راد, نادر رستمي زاده - 1386/04/04

Preparation and characterization of precursor of Cs Re(SCN)6 /Al2O3 as a catalyst for ammonia Synthesis

The 2nd International Conference on Advances in Petrochemicals and Polymers

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, عليرضا صالحي راد - 1386/04/04
1385

Synthesis Characterizations and crystal Structure of mononuclear Zinc(II) Complex with 2 3 5 6-tetra (2-pyridyl) Pyrazine

چهاردهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, محمدتقي بهنام فر - 1385/11/12
1384

Crystal Structure of a Novel Dinuclear Copper(II) Complex -Acetato bis(bis(1 10-phenanthroline)copper(II)) Hexaflourophosphate Cu(phen)2 2( -OAC) (PF6)3

سيزدهمين همايش انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران

حسن حدادزاده, عليرضا رضواني - 1384/11/12

Crystal Structure of (Carbonato)bis(1 10-phenanthroline)cobalt(III) Nitrate Complex Co(phen)2CO3 NO3

سيزدهمين همايش انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران

حسن حدادزاده, عليرضا رضواني - 1384/11/12

Preparation XRD and XRF studies of Pearl Pigments

سيزدهمين همايش انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, ستاره اميري, مرضيه چراغي پور - 1384/11/12

Crystal Structure of Tetraphenylarsonium 4 4 -Azodi(phenylcyanamide) AsPh4 2Azodicyd

سيزدهمين همايش انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران

حسن حدادزاده, عليرضا رضواني, حميدرضا خواصي, قباد منصوري, حميده سراواني - 1384/11/12

Crystal Structure Electrochemical Photo physical behavior and Stereoselective synthesis of octahedral Ru(II) phenanthroline derivatives complexes

Second world Congress on synthetic receptors

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, حميده سراواني - 1384/06/16

Magnetic susceptibility measurement of dinuclear Ru (III) complexes in solid state (variable temperature magnetic susceptibility) and in solution Evans method.

Second world Congress on synthetic receptors

عليرضا رضواني - 1384/06/16

Synthesis Characterization Electrochemical And Spectroelectrochemical Properties of Ruthenium(II) Complexes Contaning Phenylcyanamide Ligands

RENACOM

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده - 1384/02/15

Ruthenium(II) Dipyridoquinoxaline Norbornene Synthesis Properties Crystal Structure and Use as a ROMP Monomer

RENACOM

عليرضا رضواني - 1384/02/15

Synthesis Structure Spectroscopic and Magnetic Properties of Mono and Dinuclear NI(II) Complexes with Phendione and Tetrapyridophenazine Ligands

RENACOM

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, حميده سراواني - 1384/02/15

Synthesis Structure Spectroscopic and Magetic Properties ofMono and Dinuclear N1(II) Complexes with Phendione and Tetrapyridophenazine

Transmediterranean symposium on organometallic chemistry and catalysis

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده - 1384/02/15

Ruthenium(II) Dipyrido Qinoxalinenorbornane Synthesis Properties Ceystsl Structure and Use as a Romp Monomer

Transmediterranean symposium on organometallic chemistry and catalysis

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده - 1384/02/15

Synthesis Characterization and Electrochemical and Spectochemical Properties of Ruthenium(II) Comolexes Containing Phenylcyanamide Ligands

Transmediterranean symposium on organometallic chemistry and catalysis

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده - 1384/02/15
1383

Fuzzy logic in Organic Chemistry (HAMMET Equation)

يازدهمين سمينار شيمي آلي

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده - 1383/11/13

Electrochemical Properties of the Ruthenium(III) -Oxo Cyclometallated Dimer Ru(terpy) ( -phpy) ( -O) (PF )

هشتمين كنفرانس شيمي معدني ايران

حسن حدادزاده, عليرضا رضواني - 1383/06/03

Synthesis and Characterization of a Novel Dinuclear Copper(II) Complex with a Donor Acceptor Donor Bridging Ligand

هشتمين كنفرانس شيمي معدني ايران

حسن حدادزاده, عليرضا رضواني - 1383/06/03

Binuclear Tetrapyridophenazine Cobalt(III) Complex Co(phen) ( -tpphz) ( PF )

هشتمين كنفرانس شيمي معدني ايران

حسن حدادزاده, عليرضا رضواني, حميدرضا شاطريان - 1383/06/03

Mononuclear and Binuclear Ni(II) Complexes with Phendione Ligand and Its Derivatives

هشتمين كنفرانس شيمي معدني ايران

حسن حدادزاده, عليرضا رضواني - 1383/06/03

Spectroelectrochemical studies of Co(III) Ru(II) and Ru(III) complexes by Optically Transparent Thin Layer Electrode (OTTLE)

هشتمين كنفرانس شيمي معدني ايران

حسن حدادزاده, عليرضا رضواني - 1383/06/03

Synthesis Characterization and Magnetic Properties of four Iron(II) and Iron(III) Complexes ContainingBis(benzotriazolyl) borate or Tris (benzotriazolyl) borate Ligands

هشتمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني - 1383/06/03

Synthesis and Characterization of Dipyridoquinoxalinenorbornene Ligand as a Conjugated Polymer Constructor

هشتمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده - 1383/06/03

A Novel Dinuclear Copper(II) Complex with Tetraptrido 3 2-a -c -h - -j phenazine(tpphz) Bridging Ligand Cu(phen) ( -tpphz) ( PF )

هشتمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده - 1383/06/03

Stereoselectivity synthesis of chiral coordination compound of - (phen) Ru(L-L) (PF )

هشتمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده - 1383/06/03

Synthesis and Spectroscopic Studies of Metallomonomer Ru(phen) L L Norbornenephenanthroline Derivaties

هشتمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده - 1383/06/03

ساختار كريستالي كمپلكس Cu(typ)2 (PF6)2

دوازدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده - 1383/01/01

ساختار كريستالي كمپلكس Ni(bpy)2(phendione)(pf6

دوازدهمين همايش بلور شناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده - 1383/01/01
1382

Synthesis of Novel Co(II)and Cu(II) Phendion Complexes to Give a Functional Group for Chemical Bonding to a Organic and Inorganic Polymer Chains

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

حسن حدادزاده, عليرضا رضواني - 1382/11/07

Synthesis and characterization and use of Ruthenium(II)Dipyridiouinoxaline Norbornene as ROMP monomer

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, حميده سراواني - 1382/11/07

The Synthesis of Novel Mononuclear Ru(II) Complexes and Effect of the Inner Sphere on the Ru-NCN Chromophore

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

عليرضا رضواني - 1382/11/07

Antiferromagnetic Exchangein a class(II) Dinuclear Cu(II) Complex CuCl ( -pyprazn) (PF )

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

عليرضا رضواني - 1382/11/07

A New Economical Process for Production of water Soluble Silicates from Quartz

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, فرهاد نقي زاده درازكلا - 1382/11/07

Temperature Independent Paramagnetism (TIP)Property of La(III)-Schiff Base Complexes

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

حسن حدادزاده, عليرضا رضواني, مهكامه فقيه ملك مرزبان - 1382/11/07

The Study of LMCT Arising from the Ni(II)- Cyanamide Chromophore in the Novel Ni(bpy)(L) Complexes

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

عليرضا رضواني - 1382/11/07

Photophysical and Electrochemical studies of

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

عليرضا رضواني - 1382/11/07

The Novel Metalated Azo Pigment Cu(azodicyd) as aColorant for Polymers

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده - 1382/11/07

The Synthesis of Novel Mononuclear Ru(II) Complexes and Effect of the lnner sphere on the Ru-NCNChromophorc

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, حميده سراواني, فاطمه بهزاديان اصل - 1382/11/07

Photophysical and Electrochemical studies of monomer and dimmer of Ruthenum(II)Dipyridoquinoxaline-Norbornene

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, حميده سراواني, مريم دارويي - 1382/11/07

The Crystal Structure of Ruthenium (II) Dipyridoquinxaline norborene

يازدهمين كنفرانس بلورشناسي كاني شناسي

عليرضا رضواني - 1382/11/01

The Crystal Structure of Rh(terpy)(bpy)(2 5-Cl pcyd) (PF )

يازدهمين كنفرانس بلورشناسي كاني شناسي

عليرضا رضواني - 1382/11/01

Synthesis of a Novel Proton-Transfer 1 10- phenanthroline-5 6-dion Pyridine-2 6-dicarboxylat

نهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, حميده سراواني, خالد قاسمي -

Synthesis spectroscopic and electrochemical studies of (bpy)2Ni 2( -dpcat) (PF6)2 complex

نهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, حميده سراواني, نيلوفر اكبرزاده تربتي, قباد منصوري -

The synthsis and characterization of novel bridging ligand

نهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, نيلوفر اكبرزاده تربتي -

Synthesis and characterization of polypyridyl Cu(II) complex

نهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, قباد منصوري, حميدرضا خواصي, عليرضا صالحي راد, حسن حدادزاده -

Synthesis spectroscopic magnetic and electrochemical studies

نهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

قباد منصوري, عليرضا رضواني, حميدرضا خواصي, حميده سراواني, حسن حدادزاده -

Synthesis spectroscopic and electrochemical studies of cis-Ru (phen)2(2 5-Cl2pcyd) complex

نهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, حميده سراواني, هادي اسفندياري, نادر رستمي زاده, خالد قاسمي -

Synthesis and characterization Ni(II) complex of dipicolinic acid with poly pyridyl ligand

نهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, حميده سراواني, هادي اسفندياري, عباس فضلي -

Cyclic voltammetry of the novel cyclometalated Rh(III) complex Rh( 2- phpy)2(phen-dione) PF6

هفتمين سمينار دوسالانه الكتروشيمي

عليرضا رضواني -

Cyclic voltammetry of the five coordinate CuII complex Cu(tpy)(phen-dione) (PF6)2

هفتمين سمينار دوسالانه الكتروشيمي

عليرضا رضواني -

Synthesis and characterization of manganese (III) tetraphenylporphyrin dimer with phenylcyanamide derivatives as a bridging ligand

نهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

ناصر صفاري, حسن حدادزاده, عليرضا رضواني, بهروز نوتاش -

Production of Chromic Oxides from Chromite Ores by Alkali Fusion

نهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

محمدعلي رضايت, حسن حدادزاده, عليرضا رضواني, مهري السادات اكرامي كاخكي -

Chromium Leaching from Chromite Ore by Sulfuric Acid

نهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

محمدعلي رضايت, حسن حدادزاده, عليرضا رضواني, مهري السادات اكرامي كاخكي -

Synthesis and characrization of Co(phen)2CO3 NO3 complex

نهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

حسن حدادزاده, عليرضا رضواني, قباد منصوري, حميده سراواني -

Magnetic and spectroscopic properties of dinuclear copper(II) complex (Cu CN)2 ( -tppz) (PF6)2

نهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, محبوبه حسيني خرت -

Preparation and characterization of precursor of Cs Re(SCN)6 /Al2O3 as a catalyst for ammonia synthesis

نهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

حسن حدادزاده, عليرضا رضواني, عليرضا صالحي راد, قباد منصوري -

Synthesis and characterization of Iron(III)porphyrin dimmer with phenylcyanamides derivatives bridges

نهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

نامعلوم محمدنژاد, ناصر صفاري, حسن حدادزاده, عليرضا رضواني -

Synthesis and characterization of copper (II) complex with by 1 1 bi 2 naphtholate (binol) ligand

نهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, عليرضا صالحي راد, محبوبه حسيني خرت -

XRD Study of Ferrosilicon Alloy for production of Silicon Tetrachloride

دهمين سيمپوزيوم كريستالوگرافي ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, زيبا سوري نظامي -

The Crystal Structure of Ruthenium(II) Dipyridoquinxaline- norborene

يازدهمين همايش انجمن بلورشناسي و كاني شناسي

عليرضا رضواني -

Hexa Coordinated of Zn(II) With 1 10-Phenanthroline -5 6-Dione

پانزدهمين همايش انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, حميده سراواني, قباد منصوري, مهديه رسولي -

Crystal Structure of a Cocrystal compound 1 10Phenanthroline -5 6- Dione and 2 6 Pyridinedicarboxylic Acid Tetrahydrat

پانزدهمين همايش انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, حميده سراواني, خالد قاسمي -

Crystal Structure of a Cyclometalated Rhodium(III) Complex With Phen-Dione Ligand

پانزدهمين همايش انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, قباد منصوري, حميده سراواني, حميدرضا خواصي -

ساختار بلوري كمپلكس Cu(terpy)(phen-dione) (Pf6)2

پانزدهمين همايش انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, حميده سراواني, قباد منصوري, مهديه رسولي -

كوكريستال جديد كمپلكس نيكل(II) با ليگاندها 1،10 -فنانترولين 6،5 دايون و0 1،1 فنانترولين

شانزدهمين همايش انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, احسان محمدي, حميدرضا خواصي, ارمغان ميراوليايي -

سنتز،شناسايي و ساختار بلوري يك كمپلكس پليمري از كادميم(II) شامل ليگاند پيريدين - 2و - 6 دي كربوكسيليك اسيد

شانزدهمين همايش انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, احسان محمدي, ارمغان ميراوليايي, حميدرضا خواصي -

تهيه و بررسي ساختار بلوري كمپلكسي از كروم(III) به كمك پيريدين -2و 6 دي كربوكسيليك اسيد و 2و 2 دي پيريدين آمين

شانزدهمين همايش انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, ارمغان ميراوليايي, احسان محمدي, حميدرضا خواصي -

بررسي ساختار بلوري كمپلكس Cu(phen)2 2( -apc) (PF6)3.2(CH3)2CO

شانزدهمين همايش انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران

عليرضا رضواني, حميده سراواني, هادي اسفندياري -

Study of solvent and substituent effects on the electrochemical behaviores of complexes iron (III) porphyrins

دهمين همايش شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, حميده سراواني, زيبا سوري نظامي -

Zinc chemistry with 1 10-phenanthroline- 5 6-dione ligand

دهمين همايش شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, حميده سراواني, زهره رزم ارا -

Synthesis and characterization Zn(dipic)(phen-dion)CL NH4 complex

دهمين همايش شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, حميده سراواني, عاتكه ترابي زاده سيده -

Five Coordinated of Cu(II) with 1 10-phenanthroline- 5 6-dione

دهمين همايش شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, حميده سراواني, زهره رزم ارا -

Synthesis spectroscopic and electrochemical studies of Cu (phen)2 2( -dpcat) (PF6)2 complex

دهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, حميده سراواني, زهره رزم ارا -

Electrochemical and spectroscopic studies of the effect of co-ligand and metal on the metal metal coupling in dinuclear transition metal cimplexes

دهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

عليرضا رضواني, حميده سراواني, زهره رزم ارا -

Spectroscopic magnetic properties and electrochemical studies of mono and dinuclear Cu(II) complexes with phendione derivatives ligands.

Second world Congress on synthetic receptors

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, حميده سراواني -

Synthesize characterization and study of the new Cobaloxim complexes pyCo((DO)(DOH)pn)L (PF6)

Second world Congress on synthetic receptors

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده -

Synthesize Characterization and study of the novel Rh(III) complexes Rh(bpy)(trpy)L (PF6)2. Comparison of their results with Ru(III) analogous complexes.

Second world Congress on synthetic receptors

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده -

Cyclometallated Ruthenium Chloride and Nitrosyl Complexes

دهمين سيمپوزيوم كريستالوگرافي ايران

حسن حدادزاده, عليرضا رضواني -

THE STUDY OF SOLVENT AND SUBSTITUATION EFFECT ON THE REDOX COUPLES OF IRON-PORPHYRINS

چهارمين سمينار الكتروشيمي ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, زيبا سوري نظامي -

THE STUDY OF ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF MONO AND DINUCLEAR CO(III) COMPLEXES

چهارمين سمينار الكتروشيمي ايران

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, زيبا سوري نظامي -

The Study of LMCT Arising from the Ni (II)- Cyanamide Chromophore in the Novel Ni (bpy) (L)2 Complexes

14th Iranian Chemistry Chemical Engineering Congress

حسن حدادزاده, عليرضا رضواني, ليلا كي شمس -

Antiferromagnetic Exchangein a Class (11) Dinuclear Cu(II) Complex ( CuCl (u pyprazn )( PF )

14th Iranian Chemistry Chemical Engineering Congress

حسن حدادزاده, عليرضا رضواني, فاطمه بهزاديان اصل -

Synthesis and Structure of Novel Dinuclear Copper (II) Complex CuCI 2 (u - tppz) (PF6 ) 2

The 10 Symposium of the Society of Crystallography and Mineralogy of Iran

حسن حدادزاده, عليرضا رضواني -

Synthesis Characterization and Electrochemical Studies of the Novel Mononuclear Zn(II) Complexes with Cyanamide Derivatives

Seventh Iranian Seminar of inorganic chemistry

حسن حدادزاده, عليرضا رضواني, مليحه دهقاني محمدابادي , علي عابدي -

Electrochemical and SpectroelectrochemicalRuthenium Chloride and Nitrosyl Complexes

Seventh Iranian Seminar of inorganic chemistry

حسن حدادزاده, عليرضا رضواني -

Trans bis(2 5-dichlorophenylcanamide) N -Propanediylbis (2 3imine-3-oxime) Cobalt(III)

The 10 Symposium of the Society of Crystallography and Mineralogy of Iran

حسن حدادزاده, عليرضا رضواني -

The Crystal Structure of Rh(terpy)(bpy)(2 5- CI2 pcyd) (PF6)2

دهمين همايش انجمن بلورشناسي و كاني شناسي

حسن حدادزاده, عليرضا رضواني -

Synthesis Characterization and Spectroelectrochemical Studies of Metalloporphyrins Analogues with Phenylcyanamides as Building-block

The Second Seminar of Macrocyclic Chemistry

ناصر صفري, حسن حدادزاده, نامعلوم محمد نژاد, نامعلوم چيني فروشان, عليرضا رضواني -

Synthcsis of Novcl CO (II) and CU (II) Phendione Complexes to Give a Functional Group for Chemical Bonding to a Organic and Inorganic Polymer chains

14 Iranian chemistry chemical Engineeing congress

حسن حدادزاده, عليرضا رضواني, شيرين روزبهاني -


1384

سنتز، مطالعه ساختار و رفتار الكتروشيميايي كمپلكسهاي تك هسته اي و دو هسته اي كبالت (III) با مشتقات Ph

عليرضا رضواني, حسن حدادزاده - 1384 -

تهيه رنگدانه هاي صدفي مس، نيكل، كبالت و آهن به روش لايه گذاري بر روي ميكا و تيتانيم دي اكسيد

حسن حدادزاده, عليرضا رضواني - 1384 -
1379

مطالعه الكتروشيميايي و اسپكتروسكوپي اثرات ليگاندهاي جانبي و نوع فلز در كوپلاژ فلز-فلز كمپلكسهاي دوه

عليرضا رضواني - 1379 - دانشگاه سيستان و بلوچستان

استفاده از سيستم جديد بر پايه نانو ذرات آهن و طراحي آزمايش تاگوچي براي حذف بهينه برخي تركيبات آلي چن

عليرضا رضواني, سينا غلامي - - دانشگاه سستان و بلوچستان

تصفيه پساب هاي حاوي رنگ صنايع نساجي با استفاده از كاتاليست هاي فلزي آهن صفر

عليرضا رضواني, سينا غلامي - -


پايان نامه 2 كارشناسي ارشد

احمد مقدمي , [ عليرضا رضواني, سانيا ساحلي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تهيه و شناسائي نانو كاتاليستهاي جديد و بررسي عملكرد كاتاليستي آنها در سنتز فيشر تروپش و بهينه سازي شرايط عملياتي

احمد مقدمي , [ عليرضا رضواني, سانيا ساحلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تهيه و شناسايي نانو كاتاليستهاي كمپلكس هاي فلزات كبالت، نيكل و روي و بررسي عملكرد كاتاليستي انها در سنتز فيشر تروپش

عبدالحميد ايزدپناه , [ عليرضا رضواني, سانيا ساحلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تهيه و شناسايي نانو كاتاليست.............

عبدالحميد ايزدپناه , [ عليرضا رضواني, سانيا ساحلي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

استفاده از سيستم جديد بر پايه نانو ذرات آهن و طراحي آزمايش تاگوچي براي حذف بهينه برخي تركيبات آلي چند حلقه اي ( رنگ ) از پسآب

سيروس شجاعي , [ عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تثبيت نانو ذرات بر روي كربن فعال و كاربرد آن براي حذف رنگ ها: بهينه سازي با روش هاي پاسخ سطح

سيما پرهمت , [ عليرضا رضواني, مهدي نجاتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تهيه، شناسايي، مطالعات ساختاري و بررسي خواص ضد باكتري برخي از كمپلكس‌هاي فلزات واسطه‌ي رديف اول داراي مشتق 1،'1-(پيريدين-6،2-دي‌ايل)بيس(3-(2-كلرو بنزوئيل)تيواوره)

الهه عبدالهي , [ عليرضا رضواني, جواد فرزانفر ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تهيه، شناسايي، مطالعات ساختاري و بررسي خواص ضد باكتري برخي از كمپلكس‌هاي فلزات واسطه‌ي رديف اول داراي مشتق 1،'1-(پيريدين-6،2-دي‌ايل)بيس(3-(بنزوئيل)تيواوره)

سميرا گراوند , [ عليرضا رضواني, جواد فرزانفر ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

مطالعه اثر بازدارندگي مشتقات جديد تيو اوره بر خوردگي فولاد نرم در محلول هيدروكلريك اسيد

مهران راميان , [ عليرضا رضواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مطالعه اثر بازدارندگي مشتقات جديد تيو اوره بر خوردگي فولاد نرم در محلول هيدروكلريك اسيد

مهران راميان , [ عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

سنتز و شناسايي كمپلكسهاي دو هسته اي آهن- منگنز و تهيه وبررسي خواص مغناطيسي نانوذرات اكسيدي آن

نجمه فرماني , [ عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

سنتز و شناسايي كمپلكسهاي سه هسته اي آهن- روي و تهيه وبررسي خواص مغناطيسي نانوذرات اكسيدي آن

سحر ناصري بازياري , [ عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

سنتز و شناسايي كمپلكسهاي سه هسته اي آهن- كبالت و تهيه وبررسي خواص مغناطيسي و ضد باكتري نانوذرات اكسيدي آن ها

الهه ميرشكاري , [ عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بهينه سازي و شناسايي كاتاليست آهن-كبالت-سريم برپايه سيليكا در فرآيند هيدروژناسيون منواكسيدكربن در راكتور بستر ثابت

ماريا محمدرضاپور , [ علي اكبر ميرزائي, عليرضا رضواني, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي شرايط احيا و كلسيناسيون كاتاليست آهن-كبالت-سريم برپايه آلومينا بر محصولات واكنش فيشر-تروپش در راكتور بستر ثابت به روش تلقيح

فاطمه برجي كلانكلايه , [ علي اكبر ميرزائي, عليرضا رضواني, سيدمصطفي حبيبي خراساني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

سنتز شناسايي و مطالعه الكتروشيمي كمپلكس هاي واسطه با ليگاند گلي سين

زينب ميرزائي مقدم , [ عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

انتقال پرتون از طريق پيوند هيدروژني در بازهاي پروتونه شده اثر گروه فسفات اسكلت و حلال

مرجان اميري , [ علي ابراهيمي, عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تخمين قدرت پيوندهاي هيدروژني مجزا با استفاده از داده هاي NMR

فريبا رجحاني , [ علي ابراهيمي, عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعه الكتروشيمي كمپلكسهاي تك هسته اي و دو هسته اي كروم

اسداله شاهرخي ميلاسي , [ عليرضا رضواني, رضا حيدري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعه تاثير عوامل فرمولاسيوني و فرآيندي بر چسبندگي به سيم آميزه لاستيكي تحت شرايط دما بالا به كمك طراحي آزمايش و مدلهاي آماري

فاطمه نوروزي , [ عليرضا رضواني, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تهيه و شناسايي نانوكاتاليست هاي ZnO/SiO2, Co-Zn/SiO2, Co-Cu/SiO2 بررسي خواص كاتاليستي آنها در فرآيند فيشر-تروپش

مهدي عابدي , [ عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

تهيه و شناسايي نانو ذرات نيكل اكسيد و بررسي تاثير دماي كلسيناسيون بر روي اندازه ذرات و مطالعه خواص كاتاليزوري آن در فرايند فيشر-تروپش

حامد نجفقلي , [ عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

سنتز و شناسايي و مطالعه خواص الكتروني و الكتروشيميايي كمپلكسهاي دو هسته اي نيكل – كبالت بررسي خواص كاتاليزورهاي آن

نازيلا نوري , [ عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

تهيه ، شناسايي و مطالعه كمپلكسهاي دو هسته اي كبالت - منگنز با استفاده از روشهاي اسپكتروسكوپي و الكتروشيمي و بررسي خواص كاتاليزورهاي آن

رويا حاجي عليزاده , [ عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

سنتز و شناسائي كمپلكس هاي كاتيوني – آنيوني Fe-Co و نانو كاتاليست متافرات كبالت ( CoFe2O4 ) به روش نوين و كاربرد آن براي فرايند فيشر تروپش

مهديه حسني , [ عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

سنتز كمپلكس هاي تك هسته اي با ليگاند هاي پلي پير يديلي و برهمكنش آنها با ماكرو مولكولهاي بيولوژيكي مانند DNA

مسعود معمار , [ عليرضا رضواني, سيده زهرا بطحائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87

سنتز و شناسايي كمپلكس هاي (cu (2 و بررسي اثرات كاتاليستي آنها برروي اكسايش الكلها و بررسي اثر بازدارنده هاي آلي بر روي خوردگي فولاد

حميد شهركي , [ عليرضا رضواني, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87

سنتز كمپلكسهاي تك هسته اي Zn (II ) با Pyridine dicarboxylic acidو ليگاند Phendione و مشتقات آن

عاتكه ترابي زاده سيده , [ عليرضا رضواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي87-86

سنتز كمپلكسهاي تك هسته اي Cr (III ) با Pyridine dicarboxylic acid و ليگاند Phendione و مشتقات آن

ارمغان ميراوليايي , [ عليرضا رضواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي87-86

سنتز كمپلكسهاي تك هسته اي و دوهسته اي كبالتIII وآهن III با ليگاندهاي phendione و مشتقات phenylcyannamide و pyridine dicarboxylic

احسان محمدي , [ عليرضا رضواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85

سنتز و شناسايي و مطالعه الكتروشيميايي كمپلكسهاي دو هسته اي فلز مس 2 با ليگاند پلساز 2و3و5و6- تتراكيس (2-پيريديل) پيرازين

سيدمحبوبه حسيني خراط , [ عليرضا رضواني, حسن حدادزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85

1-تهيه و شناسايي كاتاليست Cs-Re/Al2O3 به عنوان كاتاليست سنتز آمونياك 2-سنتز و شناسايي دو كمپلكس با ليگاند 1و1- باي-2-نفتولات

عليرضا صالحي راد , [ عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, حسن منصوري ترشيزي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85

سنتز و شناسايي كمپلكسهاي فلزي سيستمهاي خود مجموعه ساز بدست آمده از ليگاندهاي فن دي ان و پيريدين دي كربوكسيليك اسيد

خالد قاسمي , [ عليرضا رضواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85

سنتز كمپلكسهاي تك هسته اي و دو هسته اي نيكل ( II ) و آهن (III ) با ليگاندهاي Phendione و Tetra pyridinyl pyrazine

هادي اسفندياري , [ عليرضا رضواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85

مطالعه ليچينگ قليايي سنگ معدن كروميت آندايزينگ آلومينيم در الكتروليت اسيدي

محمدعلي رضايت , [ عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, حسن منصوري ترشيزي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85

سنتز كاربيدبور از طريق واكنشهاي ترميت

راضيه نجاري , [ حسن حدادزاده, عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي86-85

سنتز تيتانيوم كاربيد و تيتانيوم بوريد از طريق احياي حرارتي با منيزيوم و آلومينيوم

مهري السادات اكرامي كاخكي , [ حسن حدادزاده, عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي86-85

سنتز وشناسايي و مطالعه ساختار كمپلكس هاي تك هسته ايي و دو هسته ايي فلز روي با ليگاند پلساز 2و3و 5 و6- تتراكيس پيرازين

محمدتقي بهنام فر , [ عليرضا رضواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 85-84

تهيه كاتاليست روتنيم برپايه لانتانيم اكسيد براي سنتز آمونياك وسنتز وشناسايي كمپلكس هاي روتنيم (??) با ليگاندهاي پلي پيريديلي

نادر رستمي زاده , [ حسن حدادزاده, عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 85-84

توليد رنگدانه هاي صدفي به كمك لايه گذاري بر سطح ميكا و TiO2 و بهينه سازي روش توليد و مطالعه اكسترود كردن آنها

مرضيه چراغي پور , [ حسن حدادزاده, عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 85-84

سنتز و شناسايي و مطالعه الكتروشيميايي كمپلكسهاي تك هسته اي نيكل و سه هسته اي نيكل مس با ليگاند پلساز 2و3و5و6 - تتراكيس (پتريديل) پيرازين

مهديه رسولي , [ حسن حدادزاده, عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 85-84

سنتز ساختار بلوري و مطالعه اسپكتروسكوپي كمپلكسهاي تك هسته اي كبالت III با ليگاند فنانترولين و مشتقات آن

قباد منصوري , [ حسن حدادزاده, عليرضا رضواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 84-83

سنتز و مطالعه دورنگي حلقوي (CD ) كمپلكسهاي تك هسته اي روتنيم

مريم دارويي , [ عليرضا رضواني, حسن حدادزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 84-83

سنتز ساختار و مطالعه اسپكتروسكوپي كمپلكسهاي تك هسته اي و دوهسته اي مس با ليگاندهاي پلي پيريدلي

هاشم شهروس وند , [ عليرضا رضواني, حسن حدادزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 84-83

سنتز ، مطالعه ساختار و رفتار الكتروشيميائي كمپلكسهاي تك هسته اي و دو هسته اي نيكل (2 + ) با مشتقات فنيل سياناميد و diphendione و phendiamine

ليلا كي شمس , [ عليرضا رضواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 84-83


1392

روشهاي فيزيكي براي شيميدانان

عليرضا رضواني, حميده سراواني, خالد قاسمي - انتشارات مرنديز - 1392

سينتيك، ترموديناميك و مكانيسم هاي واكنش هاي كمپلكس هاي معدني(جلد اول)

عليرضا رضواني, عليرضا صالحي راد, مريم بهزاد خوشگويي - سينتيک، ترموديناميک و مکانيسم هاي واکنش هاي کمپلکس هاي معدني(جلد اول - 1392
1394

سينتيك، ترموديناميك و مكانيسم واكنش هاي معدني

عليرضا رضواني, حميده سراواني, الهه موحدي علي آبادي, سانيا ساحلي - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1394 ايران

كاربرد الكتروشيمي در شيمي معدني تئوري، تجربي و كاربرد

عليرضا رضواني - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي - 1394


عضو هيات تجديد نظر

از تاریخ 1393/07/01 تا تاریخ 1395/04/01


1 - ناهيد جمالي, عليرضا رضواني, حامد خسروي, اسماعيل توحيدلو
A comparative study on dry-sliding wear behavior of graphene oxide/epoxy nanocomposites functionalized by amino- and epoxy-silane coupling agents
(1400) POLYMER COMPOSITES. 42 5930-5935
2 - مسعود معمار, عليرضا رضواني, سانيا ساحلي
Synthesis, characterization, and application of CuO nanoparticle 2D doped with Zn 2+ against photodegradation of organic dyes (MB & MO) under sunlight
(1399) JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS. 32 2127-2145
3 - باقر سوري, عليرضا رضواني, سهيلا عباسي, پيام حياتي, Jan Janczak
A new Cd(II)-based coordination polymer: Conversion of morphologies from sheet-like to needle by sonochemical reaction
(1399) INORGANICA CHIMICA ACTA. 509 119692-1-119692-7 مشاهده مقاله
4 - محمدرضا ميربلوچزهي, عليرضا رضواني, عبدالرضا صميمي, مسعود شايسته
Application of a Novel Surfactant-Modified Natural Nano-Zeolite for Removal of Heavy Metals from Drinking Water
(1399) advanced journal of chemistry-section a. 3 612-620
5 - سانيا ساحلي, عليرضا رضواني, زهرا ياوري, Michal Dusek, Monika Kucerakova
New Pd/Co-Ni electrocatalysts for formic acid electrooxidation and their fabrication from inorganic precursor [Co 0.14 Ni 1.86 (dipic) 2 (phen) 2 (H 2
(1399) DALTON TRANSACTIONS. 49 15864-15873 مشاهده مقاله
6 - ناهيد جمالي, حامد خسروي, عليرضا رضواني, اسماعيل توحيدلو, جي اي پوليس
Viscoelastic and dry-sliding wear properties of basalt fiber-reinforced composites based on a surface-modified graphene oxide/epoxy matrix
(1399) Journal of Industrial Textiles. 50 939-953 مشاهده مقاله
7 - فروه صابري لمراسكي, سميه استوار, رويا به آذين, عليرضا رضواني, علي ابراهيمي, حميدرضا شاطريان
Insight into 6-aminopenicillanic acid structure and study of the quantum mechanical calculations of the acid-base site on gamma-Fe2O3@SiO2 core-shell nanocomposites and as efficient catalysts in multicomponent reactions
(1399) NEW JOURNAL OF CHEMISTRY. 47 20688-20696 مشاهده مقاله
8 - سميه استوار, عليرضا رضواني, Rafael Luque, Carolina Carrillo-Carrion
Core-shell iron oxide@cathecol-polymer@palladium/copper nanocomposites as efficient and sustainable catalysts in cross-coupling reactions
(1399) Molecular Catalysis. 493 111042-1-111042-7 مشاهده مقاله
9 - باقر سوري, عليرضا رضواني, سهيلا عباسي, پيام حياتي, Jan Janczak
Effects of Solvent and Reaction Time in Sonochemical Synthesis of Cadmium(II) Compounds and Use them as Template for Synthesis of Cadmium(II) Oxide Nano Structures
(1399) ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE. 646 1365-1372 مشاهده مقاله
10 - باقر سوري, عليرضا رضواني, پيام حياتي, Roberto Centore
Achieving Different Morphologies for a Zinc(II) Coordination Polymer by Green Sonochemical Synthesis and New Precursors for the Preparation of Zinc(II)oxide
(1398) ChemistrySelect. 4 13434-13439 مشاهده مقاله
11 - الهه موحدي علي آبادي, عليرضا رضواني, حافظ رزم ازما
Binding interaction of a heteroleptic silver(I) complex with DNA: A joint experimental and computational study
(1398) INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. 126 1244-1254 مشاهده مقاله
12 - زهره مرادي, مژگان خراساني مطلق, عليرضا رضواني, ميثم نوروزي فر
Electronic and fluorescent studies on the interaction of DNA and BSA with a new ternary praseodymium complex containing 2,9-dimethyl 1,10-phenanthroline and antibacterial activities testing
(1398) JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE and DYNAMICS. 37 2283-2295 مشاهده مقاله
13 - سانيا ساحلي, عليرضا رضواني, سميه ريگي, Michal Dusek, Vaclav Eigner, Marketa Jarosova
Design of Mixed Metal Oxides with Increased Catalytic Activity for Fischer-Tropsch Synthesis
(1398) CATALYSIS LETTERS. 149 3257-3267 مشاهده مقاله
14 - حليمه جناني, علي اكبر ميرزائي, عليرضا رضواني
Correlation of metal-organic framework structures and catalytic performance in Fischer-Tropsch synthesis process
(1398) Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis. 128 205-215 مشاهده مقاله
15 - سينا غلامي, Julio Lopez, عليرضا رضواني, Vahid Vatanpour, Jose Luis Cortina
Fabrication of thin-film nanocomposite nanofiltration membranes incorporated with aromatic amine-functionalized multiwalled carbon nanotubes. Rejection performance of inorganic pollutants from groundwater with improved acid and chlorine resistance
(1398) CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL. - 1-6 مشاهده مقاله
16 - سانيا ساحلي, عليرضا رضواني, عبدالحميد ايزدپناه, Michal Dusek, Vaclav Eigner
Design novel inorganic precursors for producing clean fuels by using Fischer-Tropsch synthesis
(1398) Journal of Saudi Chemical Society. - 1-10 مشاهده مقاله
17 - باقر سوري, Payam Hayati, عليرضا رضواني, Rafael Mendoza-Mero?o, Jan Janczak
A copper(II) zig-zag metal-organic coordination polymer: synthesis, crystal structure, topology study, hirshfeld surface analysis and survey different conditions on morphology of a novel nano structure [Cu(L)(SCN)(H2O)2]n.2H2O
(1398) Inorganic and Nano-Metal Chemistry. 50 80-93 مشاهده مقاله
18 - باقر سوري, عليرضا رضواني, سهيلا عباسي, پيام حياتي, Roberto Centore
An investigation on the morphology of a new coordination polymer via change effective factors based on eco-friendly sonochemical synthesis; new precursor for the preparation of cadmium(II) oxide
(1398) INORGANICA CHIMICA ACTA. 498 119134-1-119134-8 مشاهده مقاله
19 - منيژه شاطريان, عليرضا رضواني, احمدرضا عباسيان
Controlled synthesis and self-assembly of ZnFe2O4 nanoparticles into microspheres by solvothermal method
(1398) Materials Research Express. 6 1250e5- مشاهده مقاله
20 - سينا غلامي, عليرضا رضواني, Vahid Vatanpour, Jose Luis Cortina
Improving the chlorine resistance property of polyamide TFC RO membrane by polyethylene glycol diacrylate (PEGDA) coating
(1397) DESALINATION. 443 245-255 مشاهده مقاله
21 - زهره رزم ارا, عليرضا رضواني, حميده سراواني
Molecular structure of inorganic supramolecular compounds and its application as a precursor in producing hydrocarbons
(1397) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1171 503-510 مشاهده مقاله
22 - ناهيد جمالي, حامد خسروي, عليرضا رضواني, اسماعيل توحيدلو
Mechanical Properties of Multiscale Graphene Oxide/Basalt Fiber/Epoxy Composites
(1397) FIBERS AND POLYMERS. 20 138-146 مشاهده مقاله
23 - سجاد رخشاني اول, عليرضا رضواني, Michal Dusek, Vaclav Eigner
Design and fabrication of novel thiourea coordination compounds as potent inhibitors of bacterial growth
(1397) JOURNAL OF ANTIBIOTICS. 72 260-270 مشاهده مقاله
24 - الهه موحدي علي آبادي, عليرضا رضواني
Multispectroscopic DNA-Binding studies and antimicrobial evaluation of new mixed-ligand Silver(I) complex and nanocomplex: A comparative study
(1397) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1160 117-128
25 - سانيا ساحلي, عليرضا رضواني, عظيم ملك زاده, Michal Dusek, Vaclav Eigner
Effect of Synthetic Route and Metal Oxide Promoter on Cobalt-Based Catalysts for Fischer-Tropsch Synthesis
(1397) CATALYSIS LETTERS. 148 3557-3569 مشاهده مقاله
26 - ناهيد جمالي, عليرضا رضواني, حامد خسروي, اسماعيل توحيدلو
On the mechanical behavior of basalt fiber/epoxy composites filled with silanized graphene oxide nanoplatelets1
(1397) POLYMER COMPOSITES. 39 2472-2482 مشاهده مقاله
27 - سجاد رخشاني اول, عليرضا رضواني, Michal Dusek, Vaclav Eigner
Design and synthesis of novel thiourea metal complexes with controllable antibacterial properties
(1397) APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY. 32 1-13 مشاهده مقاله
28 - پيام حياتي, Salvio Suarez-Garcia, Angel Gutiérrez, Daniel Ruiz Molina, علي مرسالي, عليرضا رضواني
Sonochemical synthesis of a novel nanoscale 1D lead(II) Pb2(L)2(I)4n coordination Polymer survey of temperature reaction time parameters
(1397) ULTRASONICS SONOCHEMISTRY. 42 320-326 مشاهده مقاله
29 - پيام حياتي, Salvio Suarez-Garcia, Angel Gutierrez, Ertan Sahin, Daniel Ruiz Molina, علي مرسالي, علير
Sonochemical synthesis of two novel Pb(II) 2D metal coordination polymer complexes New precursor for facile fabrication of lead(II) oxide/bromide micro-nanostructures
(1397) ULTRASONICS SONOCHEMISTRY. 42 310-319 مشاهده مقاله
30 - خيبر دشتيان, سيما پرهمت, عليرضا رضواني, Mehrorang Ghaedi, Mohammad Mehdi Sabzehmeidani
Adsorption of semisoft pollutants onto Bi2S3/Ag2S-AC under the influence of ultrasonic waves as external filed
(1397) JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY. 60 390-400 مشاهده مقاله
31 - نفيسه الفي, مهدي زارعي يزدان اباد, عليرضا رضواني, ميثم نوروزي فر, Mozhgan Khorasani-Motlagh
Three-dimensional Pd-Cd nanonetwork decorated on reduced graphene oxide by a galvanic method as a novel electrocatalyst for ethanol oxidation in alkaline media
(1397) JOURNAL OF POWER SOURCES. 396 742-748 مشاهده مقاله
32 - باقر سوري, پيام حياتي, عليرضا رضواني, Jan Janczak
The effects of modifying reaction conditions in green sonochemical synthesis of a copper(II) coordination polymer as well as in achieving to different morphologies of copper(II) oxide micro crystals via solid-state process
(1397) INORGANICA CHIMICA ACTA. 483 516-526 مشاهده مقاله
33 - باقر سوري, پيام حياتي, عليرضا رضواني, Jan Janczak
The effects of altering reaction conditions in synthesis of a novel lead(II) 2D coordination polymer as well as in achieving the same morphologies of lead(II)oxide micro-nano structures via solid-state process
(1397) POLYHEDRON. 154 443-456 مشاهده مقاله
34 - فاطمه قاسمي, عليرضا رضواني, خالد قاسمي, Claudia Graiff
Glycine and metformin as new counter ions for mono and dinuclear vanadium(V)-dipicolinic acid complexes based on the insulin-enhancing anions Synthesis spectroscopic characterization and crystal structure
(1396) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1154 319-326 مشاهده مقاله
35 - الهه موحدي علي آبادي, عليرضا رضواني
Determination of norepinephrine at a graphite screen printed electrode modified with Ag(I) nanocomplex
(1396) Analytical and Bioanalytical Electrochemistry. 9 956-968
36 - پيام حياتي, باقر سوري, عليرضا رضواني, علي مرسالي, Angel Gutierrez
Sonochemical synthesis and characterization of a novel hetro-binuclear metal organic nano polymer based on picolinic acid ligand
(1396) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1150 404-410 مشاهده مقاله
37 - Ali Parach, عليرضا رضواني, Mahnaz Mazaheri Assadi, Behrouz Akbari-Adergani
Biodegradation of Heavy Crude Oil Using Persian Gulf Autochthonous Bacterium
(1396) International Journal of Environmental Research. 11 667-675
38 - سيما پرهمت, عليرضا رضواني, Mehrorang Ghaedi, Arash Asfaram, Alireza Goudarzi
Ultrasonic treatment of wastewater contaminated with various dyes using tin oxide hydroxide nanoparticles loaded on activated carbon Synthesis performance mechanism and statistical optimization
(1396) APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY. 31 1-15 مشاهده مقاله
39 - فاطمه قاسمي, خالد قاسمي, عليرضا رضواني, Mohd Mustaqim Rosli, Ibrahim Abdul Razak
Synthesis characterization crystal structure and electrochemical studies of ionic iron(III) dipicolinato complex
(1396) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1144 186-190 مشاهده مقاله
40 - سيما پرهمت, Mehrorang Ghaedi, عليرضا رضواني, Mohammad Hossein Ahmadi Azqhandi, Ali Akbar Bazrafshan
Nanocomposites Synthesis characterization and its application to removal azo dyes using ultrasonic assisted method Modeling and optimization
(1396) ULTRASONICS SONOCHEMISTRY. 38 530-543 مشاهده مقاله
41 - نفيسه الفي, عليرضا رضواني, Mozhgan Khorasani-Motlagh, ميثم نوروزي فر
A facile route for the preparation of new Pd/La2O3 catalyst with the lowest palladium loading by a new reduction system as a high performance catalyst towards ethanol oxidation
(1396) INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 42 18991-19000 مشاهده مقاله
42 - الهه موحدي علي آبادي, عليرضا رضواني
New silver(I) complex with diazafluorene based ligand Synthesis characterization investigation of invitro DNA binding and antimicrobial studies
(1396) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1139 407-417 مشاهده مقاله
43 - پيام حياتي, عليرضا رضواني, علي مرسلي, Daniel Ruiz Molina, سميرا گراوند, Salvio Suarez-Garcia, Miguel
Sonochemical synthesis characterization and effects of temperature power ultrasound and reaction time on the morphological properties of two new nanostructured mercury(II) coordination supramolecule compounds
(1396) ULTRASONICS SONOCHEMISTRY. 37 382-393 مشاهده مقاله
44 - نفيسه الفي, Mozhgan Khorasani-Motlagh, عليرضا رضواني, ميثم نوروزي فر, Kresimir Molcanov
Synthesis characterization crystal structure DNA/BSA binding ability and antibacterial activity of asymmetric europium complex based on 110- phenanthroline
(1396) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1137 771-783 مشاهده مقاله
45 - زهره رزم آرا, عليرضا رضواني, حميده سراواني
FischerTropsch reaction over a Co2-Ni-Mn/SiO2 nanocatalyst prepared by thermal decomposition of a new precursor
(1396) CHEMICAL PAPERS. 71 849-856
46 - Parisa Iranmanesh, حميده سراواني, عليرضا رضواني
Synthesis characterization antibacterial activity and VSM investigation of Fe3O4NiCr2O4 nano oxide obtained from a new oxalato-bridged complex
(1396) CHEMICAL PAPERS. 72 487-495
47 - سانيا ساحلي, عليرضا رضواني, عظيم ملك زاده, Michal Dusek, Vaclav Eigner
Novel inorganic precursors [Co 4.32 Zn1.6 8(HCO2) 18 (C 2H8 N)6]/SiO2 and Co 4.32 Zn 1.68 (HCO2) 18 (C 2H8 N)6]/Al 2O 3 for Fischere Tropsch synthesis
(1396) INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 43 685-694
48 - زهره مرادي, مژگان خراساني مطلق, عليرضا رضواني, ميثم نوروزي فر
Evaluation of DNA, BSA binding, and antimicrobial activity of new synthesized neodymium complex containing 29-dimethyl 110-phenanthroline
(1396) JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE and DYNAMICS. 36 779-794
49 - سانيا ساحلي, عليرضا رضواني, عظيم ملك زاده
Study of structural and catalytic propert ies of Ni catalysts prep ared from inorganic complex precursor for Fischer-Tropsch synthesis
(1396) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1144 166-172
50 - نفيسه الفي, عليرضا رضواني, مژگان خراساني مطلق, ميثم نوروزي فر
Synthesis of europium oxide-promoted Pd catalyst by an improved impregnation method as a high performance catalyst for the ethanol oxidation reaction
(1396) NEW JOURNAL OF CHEMISTRY. 41 10652-10658
51 - پريسا ايرانمنش, حميده سراواني, عليرضا رضواني
Synthesis characterization antibacterial activity and VSM investigation of Fe3O4NiCr2O4 nano oxide obtained from a new oxalato-bridged complex
(1396) CHEMICAL PAPERS. 72 487-495
52 - سانيا ساحلي, عليرضا رضواني
A novel coordination polymer of Ni(II) based on 1,3,5-benzenetricarboxylic acid synthesis, characterization, crystal structure, thermal study, and luminescent properties
(1395) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1127 583-589
53 - پيام حياتي, عليرضا رضواني, علي مرسلي, Pascal Retailleau, S. Garc?a Granda
Influences of temperature, power ultrasound and reaction time on the morphological properties of two new mercury(II) coordination supramolecular compounds
(1395) ULTRASONICS SONOCHEMISTRY. 34 967-977
54 - پيام حياتي, عليرضا رضواني, علي مرسلي, Pascal Retailleau
Ultrasound irradiation effect on morphology and size of two new potassium coordination supramolecule compounds
(1395) ULTRASONICS SONOCHEMISTRY. 34 195-205
55 - , عليرضا رضواني, حميده سراواني
FischerTropsch reaction over a Co2-Ni-Mn/SiO2 nanocatalyst prepared by thermal decomposition of a new precursor
(1395) CHEMICAL PAPERS. 71 849-856
56 - پيام حياتي, عليرضا رضواني, علي مرسلي, Pascal Retailleau, Roberto Centore
Survey of temperature reaction time and ultrasound irradiation power on sonochemical synthesis of two new nanostructured lead(II) coordination supramolecule compounds
(1395) ULTRASONICS SONOCHEMISTRY. 35 81-91 مشاهده مقاله
57 - فاطمه قاسمي, خالد قاسمي, عليرضا رضواني, Ardeshir Shokrollahi, Masoud Refahi, Santiago Garcia-Granda,
A novel salt of antidiabetic drug metformin resulting from a proton transfer reaction Synthesis characterization crystal structure and solution studies
(1395) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1131 30-35 مشاهده مقاله
58 - ارمغان ميراوليايي, عليرضا صالحي راد, عليرضا رضواني
Synthesis of high-surface-area spinel-type MgAl2O4 nanoparticles by [Al(sal)2(H2O)2]2[Mg(dipic)2] and [Mg(H2O)6][Al(ox)2(H2O)2]2?5H2O: influence of inorganic precursor type
(1395) BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE. 40 45-53 مشاهده مقاله
59 - خالد قاسمي, فاطمه قاسمي, عليرضا رضواني, Ardeshir Shokrollahi, Masoud Refahi, Santiago Garcia-Granda,
Mn(II) and Zn(II) ions catalytic oxidation of o-phenylenediamine and characterization X-ray crystal structure and solution study of the final products DAPH Cl 3H 2 O and DAPHZn(dipicH)(dipic)4H 2 O
(1395) POLYHEDRON. 110 55-62 مشاهده مقاله
60 - Khaled Ghasemi, Fatemeh Ghasemi, عليرضا رضواني, Claudia Graiff, Behrouz Notash
Potential antidiabetic drugs of metformin with insulin-enhancing anions VO 2 (dipic) and VO 2 (dipic-OH) Synthesis characterization and X-ray crystal structure
(1394) POLYHEDRON. 102 239-245
61 - Khaled Ghasemi, عليرضا رضواني, Ardeshir Shokrollahi, Fereshteh Zarghampour, Abolghasem Moghimi, Sant
Synthesis characterization crystal structure and solution studies of a novel proton transfer (charge transfer) complex of 22-dipyridylamine with 26-pyridine dicarboxylic acid
(1394) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1089 184-190
62 - Seyedeh Matin Amininezhad, عليرضا رضواني, Mehdi Amouheidari, Sayed Mohamad Amininejad, سجاد رخشاني
The Antibacterial Activity of SnO2 Nanoparticles against Escherichia coli and Staphylococcus aureus
(1394) zahedan journal of research in medical sciences. 17 -
63 - حليمه جاناني, عليرضا رضواني, غلام حسين گريواني, علي اكبر ميرزائي
Fischer-Tropsch Synthesis of Hydrocarbons over New Co/Ce Bimetallic Catalysts Derived from Dipicolinate and Carbonyl Metal Complexes
(1394) Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials. 25 1169-1182
64 - عليرضا رضواني
Synthesis characterization crystal structure and solution studies of a novel proton transfer (charge transfer) complex of 2 2 -dipyridylamine with 2 6-pyridine dicarboxylic acid
(1394) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1089 184-190
65 - حليمه جناني, عليرضا رضواني, غلامحسين گريواني, علي اكبر ميرزائي
Preparation and characterization of a new cobalt hydrazone complex and its catalytic activity in the hydrogenation of carbon monoxide (Fischer-Tropsch synthesis)
(1394) Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis. 117 189-203
66 - خالد قاسمي, فاطمه قاسمي, عليرضا رضواني, اردشير شکراللهي, مسعود رفاهي, Santiago Garc?a-Granda, Rafael
Mn(II) and Zn(II) ions catalytic oxidation of o-phenylenediamine and characterization, X-ray crystal structure and solution study of the final products DAPH Cl3H2O and [DAPH][Zn(dipicH)(dipic)]4H2O
(1394) POLYHEDRON. 110 55-62
67 - زهره رزم ارا, عليرضا رضواني, حميده سراواني
Crystal Structure, Thermal Behavior and Magnetic Properties of a Novel Polymer [Ni(dipic)2Mn(O)2]n Synthesized by Reflux and Sonochemistry
(1394) Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials. 26 943-949
68 - فاطمه قاسمي, خالد قاسمي, عليرضا رضواني, Claudia Graiff
Piperazine as counter ion for insulin-enhancing anions [VO2(dipicOH)]: Synthesis, characterization and X-ray crystal structure
(1394) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1103 20-24
69 - زهره رزم ارا, عليرضا رضواني, حميده سراواني
%Synthesize and crystal structure of a novel complex Co(dipic)2Mn)OH2(5.2H2O prepared by different methods
(1394) Bulgarian Chemical Communications. 48 31-36
70 - عليرضا رضواني
Potential antidiabetic drug involving a zinc anionic complex of dipic and metformin as counter ions Synthesis characterization crystal structure and electrochemical studies
(1393) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1074 79-84
71 - عليرضا رضواني
A proton transfer and a cobalt(II) compound including 2 6-pyridinedicarboxylate and o-phenylenediamine ions Synthesis characterization crystal structure and solution study
(1393) COMPTES RENDUS CHIMIE. 17 1221-1229
72 - عليرضا رضواني
Study of a Mn Cr/TiO2 mixed oxide nanocatalyst prepared via an inorganic precursor complex for high-temperature water gas shift reaction
(1393) COMPTES RENDUS CHIMIE. 18 178-186
73 - عليرضا رضواني
Ion-pair complex precursor approach to fabricate high surface area nanopowders of MgAl2O4 spinel
(1393) MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS. 151 312-317
74 - خالد قاسمي, عليرضا رضواني, سيدمصطفي حبيبي خراساني, مهدي شهركي, اردشير شکراللهي, ابولقاسم مقيمي, حليم
An experimental and theoretical study of a hydrogen-bonded complex: O-phenylenediamine with 2,6-pyridinedicarboxylic acid
(1393) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 597-604
75 - جواد فرزان فر, عليرضا رضواني
Study of a Mn–Cr/TiO2 mixed oxide nanocatalyst prepared via an inorganic precursor complex for high-temperature water–gas shift reaction
(1393) COMPTES RENDUS CHIMIE. 178-186
76 - خالد قاسمي, عليرضا رضواني, اردشير شکراللهي, Ibrahim Abdul Razak, مسعود رفاهي, ابوالقاسم مقيمي, Mohd
Copper(II) ion catalytic oxidation of o-phenylenediamine and characterization, X-ray crystal structure and solution studies of the final product [DAPH][H3O][Cu(dipic)2]·3H2O
(1393) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1096 102-109
77 - جواد فرزان فر, عليرضا رضواني
Inorganic complex precursor route for preparation of high-temperature Fischer–Tropsch synthesis Ni–Co nanocatalysts
(1393) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 41 8975-9001
78 - خالد قاسمي, عليرضا رضواني, اردشير شکراللهي, فرشته ضرقام پور, ابوالقاسم مقيمي, Santiago Garc?a-Granda
Synthesis, characterization, crystal structure and solution studies of a novel proton transfer (charge transfer) complex of 2,2-dipyridylamine with 2,6-pyridine dicarboxylic acid
(1393) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 184-190
79 - زهره رزم آرا, عليرضا رضواني, حميده سراواني
Synthesis and characterization of new nanostructure complex [Co(dipic)2Ni(OH2)6], as a precursor for the synthesis of NiCo2O4 nanoparticles
(1393) Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. 12 170-177
80 - نيلوفر اكبرزاده تربتي, عليرضا رضواني, حميده سراواني, طاهره کندري, وحيد اماني, حميدرضا خواصي
Synthesis characterization and crystal structure of new four-coordinated cobalt(II) complexes containing phenanthroline derivatives
(1393) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 41 -
81 - خالد قاسمي, فاطمه قاسمي, عليرضا رضواني, Claudia Graiff, بهروز نوتاش
Potential antidiabetic drugs of metformin with insulin-enhancing anions [VO2(dipic)] and [VO2(dipic-OH)]: Synthesis, characterization and X-ray crystal structure
(1393) POLYHEDRON. 102 239-245
82 - نيلوفر اكبرزاده تربتي, عليرضا رضواني, حميده سراواني, Tahereh Kondori, Vahid Amani, Hamid Reza Khav
Synthesis characterization and crystal structure of new four-coordinated cobalt(II) complexes containing phenanthroline derivatives
(1393) research on chemical intermediates. 41 1247-1256
83 - Javad Farzanfar, عليرضا رضواني
Study of a MnCr/TiO2 mixed oxide nanocatalyst prepared via an inorganic precursor complex for high-temperature watergas shift reaction
(1393) COMPTES RENDUS CHIMIE. 18 178-186
84 - Armaghan Miroliaee, Alireza Salehirad, عليرضا رضواني
Ion-pair complex precursor approach to fabricate high surface area nanopowders of MgAl2O4 spinel
(1393) MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS. 151 312-317
85 - Khaled Ghasemi, عليرضا رضواني, Ardeshir Shokrollahi, Abolghasem Moghimi, Sara Gavahi, Santiago Garci
A proton transfer and a cobalt(II) compound including 26-pyridinedicarboxylate and o-phenylenediamine ions Synthesis characterization crystal structure and solution study
(1393) COMPTES RENDUS CHIMIE. 17 1221-1229
86 - Khaled Ghasemi, عليرضا رضواني, Mohd Mustaqim Rosli, Ibrahim Abdul Razak, Abolghasem Moghimi, Fatemeh
Potential antidiabetic drug involving a zinc anionic complex of dipic and metformin as counter ions Synthesis characterization crystal structure and electrochemical studies
(1393) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1074 79-84
87 - F. Khamooshi, B. Haghighi, K. Jhaleh, R. Aryan, عليرضا مدرسي عالم, عليرضا رضواني, علي اكبر ميرزائي,
Solvent-free Preparation of 5-Aryloxytetrazoles via 23 Cycloaddition of Cyanates and Sodium Azide Using Silica Supported Sulfuric Acid as an Effective Heterogeneous Catalyst
(1392) Chemistry of Heterocyclic Compounds. 49 1464-1468
88 - فريدون خاموشي, - حقيقي, - ژاله, - آريان, عليرضا مدرسي عالم, عليرضا رضواني, علي اكبر ميرزائي, ملك طاه
Solvent-free Preparation of 5-Aryloxytetrazoles via 2 3 Cycloaddition of Cyanates and Sodium Azide Using Silica Supported Sulfuric Acid as an Effective Heterogeneous Catalyst
(1392) Chemistry of Heterocyclic Compounds. -
89 - خالد قاسمي, عليرضا رضواني, اردشير شکراللهي, ابوالقاسم مقيمي, سارا گواهي, Santiago Garc?´a-Granda, Ra
A proton transfer and a cobalt(II) compound including 2,6-pyridinedicarboxylate and o-phenylenediamine ions: Synthesis, characterization, crystal structure and solution study
(1392) COMPTES RENDUS CHIMIE. -
90 - خالد قاسمي, عليرضا رضواني, Mohd Mustaqim Rosli, Ibrahim Abdul Razak, ابوالقاسم مقيمي, فاطمه قاسمي
Potential antidiabetic drug involving a zinc anionic complex of dipic and metformin as counter ions: Synthesis, characterization, crystal structure and electrochemical studies
(1392) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. -
91 - خالد قاسمي, عليرضا رضواني, Ibrahim Abdul Razak, ابوالقاسم مقيمي, فاطمه قاسمي, Mohd Mustaqim Rosli
Chromium(III) Complex Obtained from Dipicolinic Acid: Synthesis, Characterization, X-Ray Crystal Structure and Electrochemical Studies
(1391) BULLETIN OF THE KOREAN CHEMICAL SOCIETY. -
92 - فريدون خموشي, ب حقيقي, ک ژاله, ر آريان, عليرضا مدرسي عالم, عليرضا رضواني, علي اكبر ميرزائي, ملك طاهر
SOLVENT-FREE PREPARATION OF 5-ARYLOXYTETRAZOLESvia [2 3] CYCLOADDITIONUSING SILICA SUPPORTED SULFURIC ACID AS AN EFFECTIVE OF CYANATES AND SODIUM AZIDE HETEROGENEOUS CATALYST
(1391) Chemistry of Heterocyclic Compounds. 49 1464-1469
93 - عليرضا رضواني
A Novel 1 1 Co-Crystal of Bis(1 10-Phenanthroline) (1 10-Phenanthroline-5 6-Dione) Nickel (II) Hexafluorophosphate and Tris(1 10-Phenanthroline) Nickel (II) Hexafluorophosphate Complexes Ni(phen)2(phen-dione) Ni(phen)3 (PF6)4
(1390) journal of chemical crystallography. -
94 - عليرضا رضواني
Water gas shift reaction over Zn-Ni/SiO2 catalyst prerared from Zn(H2O)6 2 Ni(NCS)6 .H2O/SiO2 precursor
(1390) journal of molecular catalysis a-chemical. -
95 - عليرضا صالحي راد, مريم بهزاد خوشگويي, سهيل رضواني, عليرضا رضواني
Study of Cu–Ni/SiO2 catalyst prepared from a novel precursor, [Cu(H2O)6][Ni(dipic)2].2H2O/SiO2, for water gas shift reaction
(1390) FUEL PROCESSING TECHNOLOGY. 9-15
96 - حسن حدادزاده, قباد منصوري, عليرضا رضواني, حميدرضا خواصي
A Novel 1:1 Co-Crystal of Bis(1,10-Phenanthroline)(1,10-Phenanthroline-5,6-Dione)Nickel(II) Hexafluorophosphate and Tris(1,10-Phenanthroline)Nickel(II) Hexafluorophosphate Complexes, [Ni(phen)2(phen-dione)] [Ni(phen)3] (PF6)4
(1390) JOURNAL OF CHEMICAL CRYSTALLOGRAPHY. 486-493
97 - نيلوفر اكبرزاده تربتي, عليرضا رضواني, حميده سراواني, Hamid Reza Khavasi, Vahid Amini
Synthesis, Characterization, and Crystal Structure of Tetrahedral Cobalt(II) Complex with 2,2?-Biquinoline Ligand
(1390) SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC METAL-ORGANIC AND NANO-METAL CHEMISTRY. -
98 - Hassan Hadadzadeh, Ghobad Mansouri, عليرضا رضواني, Hamid R. Khavasi, Brian W. Skelton, Mohamed Makha
Mononuclear nickel(II) complexes coordinated by polypyridyl ligands
(1390) POLYHEDRON. 30 2535-2543
99 - Ali Reza Salehi Rad, Maryam behzad khoshgouei, عليرضا رضواني
Water gas shift reaction over ZnNi/SiO2 catalyst prepared from Zn(H2O)62Ni(NCS)6H2O/SiO2 precursor
(1390) JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL. 344 11-17
100 - Halimeh Janani, عليرضا رضواني, Faramarz Rostami-Charati, Mohamed Makha, Brian W. Skelton
(Acetylacetonato)(dicyanamido)(110-phenanthroline)copper(II) dihydrate
(1389) ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE . 66 m1062-m1063
101 - عليرضا رضواني
Dichlorido(2 9-dimethyl-1 10-phenan-throline-k2N N )cobalt(II)
(1389) ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE (MSRT BLACKLIST). 66 -
102 - عليرضا رضواني
Crystal structure of catena- ( 2-aqua)( 2-pyridine-2 6-dicarboxylato)-(nitrato)cadmium(II) Cd(H2O)(C7H4O4N)(NO3)
(1389) zeitschrift fur kristallographie. 225 -
103 - عليرضا رضواني, نيلوفر اكبرزاده تربتي
Dichlorido(6 6 -dimethyl-2 2 -bipyridine-k2N N )cobalt(II)
(1389) ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE (MSRT BLACKLIST). 66 -
104 - حميده سراواني, عليرضا رضواني, نيلوفر اكبرزاده تربتي
(2 2 -Biquinoline-k2N N )dibromido-zinc(II)
(1389) ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE . 66 m1622-m1623
105 - عليرضا رضواني, حميده سراواني, حسن حدادزاده
Synthesis Crystal Structure Electrochemical and Fluoresence Studies of a Novel Zn(II)-Flourphore 1 10-Phenanthroline-5 6-dione (Phen-dione)
(1389) Journal of the Iranian Chemical Society JICS. 7 825-833
106 - عليرضا رضواني
DNA Binding DNA Cleavage and Cytotoxicity Studies of Two New Copper(II) Complexes
(1389) dna and cell biology. -
107 - عليرضا رضواني, قباد منصوري
DNA Binding, DNA Cleavage, and Cytotoxicity Studies of Two New Copper (II) Complexes
(1389) DNA AND CELL BIOLOGY. -
108 - عليرضا رضواني
Synthesis structure and spectroscopic study of Cu(II) polypyridine complexes with phenylcyanamide derivative ligands
(1388) journal of coordination chemistry. 62 -
109 - Hassan Hadadzadeh, عليرضا رضواني, Mahmood Karimi Abdolmaleki, Khaled Ghasemi, Hadi Esfandiari, Marz
Pyridine-26-Dicarboxylic Acid (Dipic) Crystal Structure from Co-Crystal to a Mixed Ligand Nickel(II) Complex
(1388) JOURNAL OF CHEMICAL CRYSTALLOGRAPHY. 40 48-57
110 - عليرضا رضواني, Hadi Esfandiari
Synthesis structure and spectroscopic study of Cu(II) polypyridine complexes with phenylcyanamide derivative ligands
(1387) journal of coordination chemistry. 62 767-777
111 - Hassan Hadadzadeh, عليرضا رضواني, Hadi Esfandiari
Dinuclear copper complexes with cyanamide derivatives as bridging ligands
(1387) POLYHEDRON. 27 1809-1817
112 - حسن حدادزاده, عليرضا رضواني, هادي اسفندياري
Dinuclear copper complexes with cyanamide derivatives as bridging ligands (ISI)
(1387) polyhedron. -
113 - حسن حدادزاده, عليرضا رضواني
A Novel Method for Preparation of Alumina-Supported Rhenium-Cesium Catalyst Re-Cs/ Y-Al2O3
(1387) Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering. 27 -
114 - حسن حدادزاده, عليرضا رضواني
سنتز و شناسايي رنگدانه هاي جديد آزو مس (II) و روي (II)
(1386) شيمي و مهندسي شيمي ايران. -
115 - حميده سراواني, عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, ناصر صفري
An Investigation of Z-in Distortion in Mononuclear Cu(II) Complex with Terpyridine Ligands Cu(terpy)2 (PF6)2
(1386) Iranian Journal of Chemical Engineering. 26 103-110
116 - حميده سراواني, عليرضا رضواني, قباد منصوري, عليرضا صالحي راد, حميدرضا خواصي, حسن حدادزاده
Crystal structure magnetic and electrochemical properties of five-coordinate copper (II) complexes with 1 10-phenanthroline-5 6-dione
(1386) INORGANICA CHIMICA ACTA. - 2829-2834
117 - عليرضا رضواني
Cyclometalated rhodium(III) complex with phen-dione ligand (ISI)
(1386) journal of organometallic chemistry. -
118 - حميده سراواني, عليرضا رضواني, Ghobad Mansouri, Ali Reza Salehi Rad, Hamid Reza Khavasi, Hassan Hadad
Crystal structure magnetic and electrochemical properties of five-coordinate copper (II) complexes with 110-phenanthroline-56-dione
(1386) INORGANICA CHIMICA ACTA. 360 2829-2834
119 - Hassan Hadadzadeh, Marilyn M. Olmstead, عليرضا رضواني, Nasser Safari, حميده سراواني
Synthesis structure spectroscopic magnetic and electrochemical studies of NiII phen-dione complex
(1385) INORGANICA CHIMICA ACTA. 359 2154-2158
120 - حسن حدادزاده, حميده سراواني, فرهاد نقي زاده درازكلا, عليرضا رضواني
يك روش اقتصادي جديد براي تهيه سيليكات هاي قليايي محلول در آب از ماده اوليه كوارتز
(1385) شيمي و مهندسي شيمي ايران. 25 -
121 - حسن حدادزاده, Marilyn M.Olmstead, عليرضا رضواني, ناصر صفري, حميده سراواني
Synthesis structure Spectroscopic magnetic and electrochemical studies of NiII phen-dione complex
(1385) inorganica chimica acta. - 2154-2158
122 - حسن حدادزاده, عليرضا رضواني, Francine Belanger Gariepy
Synthesis structure and spectroscopic study of RhIII polypyridine complexes with phenylcyanamide derivative ligands
(1384) journal of molecular structure. -
123 - ناصر صفري, بهروز نوتاش, جعفر محمد نژاد, حسين چيني فروشان, حسن حدادزاده, عليرضا رضواني
Synthesis and characterization of tetraphenylporphyrin manganese(III) complexes of phenylcyanamide ligands
(1384) inorganica chimica acta. -
124 - حسن حدادزاده, عليرضا رضواني, Glenn P.A Yap, Robert J Crutchley
Dinuclear copper(II) chloro complex of the ligand 2 3 5 6-tetra(2-pyridyl) pyrazine
(1384) inorganica chimica acta. -
125 - حسن حدادزاده, عليرضا رضواني
Synthesis Characterization Electrochemical and Spectroelectrochemical Properties of Ruthenium(II) Complexes Containing Phenylcyanamide Ligands and Effect of the Inner-Sphere on the Ru-NCN Chromophore
(1384) Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering. -
126 - حسن حدادزاده, عليرضا رضواني
Crystal Structure of (2 2 -bipyridine)(2 5-dichlorophenylcyanamido)(2 2 6 2 -terpyridine)rhodium(III)Hexafluorophosphate Rh(terpy)(bpy)(2 5-Cl2pcyd) (PF6)2 .0.5CH3CN
(1384) بلورشناسي و كاني شناسي ايران. -
127 - عليرضا رضواني, حسن حدادزاده
The study of Electrochemical Behavior of Mono and Dinuclear Co(III) Complexes Trans- PyCo((DO)(DOH)pn)(L) PF6 and pyCo((DO)(DOH)pn) 2( -dicyd) (PF6)2
(1384) Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering. -
128 - مجتبي شمسي پور, سهراب ارشادي, ناصر صمدي, عليرضا رضواني, حسن حدادزاده
The first use of a Rh(III) complex as a novel ionophore for thiocyanate-selective polymeric memberane electrodes
(1384) talanta. -
129 - عليرضا رضواني
Structure and spectroscopic and electro chemical behavior of cis-bis(bipyridine) cobalt(III) complexes of phenylcyanamide ligands
(1384) inorganica chimica acta. -
130 - Nasser Safari, Behrouz Notash, Jafar Mohammad Nezhad, Hossein Chiniforoshan, Hassan Hadadzadeh, علي
Synthesis and characterization of tetraphenylporphyrin manganese(III) complexes of phenylcyanamide ligands
(1384) INORGANICA CHIMICA ACTA. 358 2967-2974
131 - Hassan Hadadzadeh, عليرضا رضواني, Francine Belanger-Gariepy
Synthesis structure and spectroscopic study of RhIII polypyridine complexes with phenylcyanamide derivative ligands
(1384) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 740 165-168
132 - Mojtaba Shamsipur, Sohrab ERSHAD, Naser SAMADI, عليرضا رضواني, Hasan HADDADZADEH
The first use of a Rh(III) complex as a novel ionophore for thiocyanate-selective polymeric membrane electrodes
(1383) TALANTA. 65 991-997
133 - عليرضا رضواني
Ruthenium(II) Dipyridoquinoxaline-Norbornene Synthesis Properties Crystal Structure and Use as a ROMP Monomer
(1383) inorganic chemistry. -
134 - عليرضا رضواني, حسن حدادزاده
Crystal Structure of Trans- bis(2 5-Dichloro Phenylcyanamido) N N -Propanediyl Bis(2 3-Butadien-2-imine-3Oxime) Cobalt(III)
(1382) Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy. -
135 - حسن حدادزاده, عليرضا رضواني
cyclometalated Ruthenium chloro and Nitrosyl complex
(1381) inorganic chemistry. -
136 - عليرضا رضواني, حسن حدادزاده
The Electrochemical and Spectroscopic Studies of trans- LCo((DO)(DOH)pn)L Complexes
(1381) Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering. -
137 - عليرضا رضواني, حسن حدادزاده, Brian O.Patrick
Structure and spectroscopic studies of cis-bis(bipyridine) cobalt(III) complexes of phenylcyanamide ligands
(1381) inorganica chimica acta. -
138 - عليرضا رضواني, حسن حدادزاده
Synthesis of novel mononuclear and dinuclear cobalt(III) complexes with cyanamide derivative ligands
(1381) journal of chemical research-s. 139 -
139 - Hassan Hadadzadeh, Maria C. DeRosa, عليرضا رضواني, Glenn P. A. Yap, Robert J. Crutchley
Cyclometalated Ruthenium Chloro and Nitrosyl Complexes
(1381) INORGANIC CHEMISTRY. 41 6521-6526
140 - عليرضا رضواني, Hassan Hadadzadeh, Brian Patrick
Structure and spectroscopic studies of cis-bis(bipyridine) cobalt(III) complexes of phenylcyanamide ligands
(1381) INORGANICA CHIMICA ACTA. 336 125-130
141 - عليرضا رضواني, Hassan Hadadzadeh, Lida Mazi Esfahani
Synthesis of novel mononuclear and dinuclear cobalt(III) complexes with cyanamide derivative ligands
(1380) JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH. 2002 139-141
142 - عليرضا رضواني, حسن حدادزاده
Parameters influencing the Yield of SiCl4 from Iranian Ferrosilicon Alloy by a Fixed Bed Reactor and the Modification of the Production Process of TEOS and TMOS from SiCl4
(1379) Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering. -
143 - عليرضا رضواني, حسن حدادزاده
Parameters influencing the Yield of SiC14 from Iranian Ferrosilicon Alloy by a Fixed Bed Reactor and the Modification of the Production Process of
(1379) Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering. -
144 - عليرضا رضواني, حسن حدادزاده
An Investigation of Superexchange in Dinuclear Mixed-Valence Ruthenium Complexes
(1377) journal of the american chemical society. 120 -
145 - Christopher E. B. Evans, Mark L. Naklicki, عليرضا رضواني, Christopher A. White, Veniamin V. Kondrati
An Investigation of Superexchange in Dinuclear Mixed-Valence Ruthenium Complexes
(1377) JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. 120 13096-13103
146 - عليرضا رضواني, Corinne Bensimon, Benoit Cromp, Christian Reber, J. E. Greedan, Veniamin V. Kondratie
Inner Coordination Sphere Control of MetalMetal Superexchange in Ruthenium Dimers
(1376) INORGANIC CHEMISTRY. 36 3322-3329
147 - عليرضا رضواني, Christopher E. B. Evans, Robert J. Crutchley
Strong Metal-Metal Coupling in a Dinuclear Terpyridinebipyridineruthenium Mixed-Valence Complex Incorporating the Bridging Ligand 14-Dicyanamidobenzene Dianion
(1374) INORGANIC CHEMISTRY. 34 4600-4604
148 - عليرضا رضواني, Robert J. Crutchley
Dependence of the Ru(III)-cyanamide chromophore on inner-sphere coordination comparison of cis-Ru(bpy)2(pcyd)2 and Ru(NH3)5(pcyd)2 complexes
(1372) INORGANIC CHEMISTRY. 33 170-174
149 - خالد قاسمي, عليرضا رضواني, سيدمصطفي حبيبي خراساني, مهدي شهركي, اردشير شکراللهي, ابوالقاسم مقيمي, حلي
aaa
(1300) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 سينتيك ترموديناميك ومكانيزم واكنشهاي معد علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد درس(ت): دوشنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 25، درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 25
2 غشاها و فرآيندهاي غشايي علوم پایه شیمی دکتری درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 25، درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 25
3 شيمي پليمرهاي معدني علوم پایه شیمی دکتری درس(ت): پنج شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 25، درس(ت): پنج شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 25

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 کلاس درس غشاها و فرآيندهاي غشايي (2216087_0
2 يك شنبه 07:30 09:30 کلاس درس غشاها و فرآيندهاي غشايي (2216087_0
3 دوشنبه 07:30 09:30 کلاس درس سينتيك ترموديناميك ومكانيزم واكنشهاي معد
4 سه شنبه 15:00 17:00 کلاس درس سينتيك ترموديناميك ومكانيزم واكنشهاي معد
5 پنج شنبه 13:00 15:00 کلاس درس شيمي پليمرهاي معدني (2216272_01) <
6 پنج شنبه 15:00 17:00 کلاس درس شيمي پليمرهاي معدني (2216272_01) <