كارشناسی , علوم قرانی , دانشكده علوم قرآنی زاهدان , 1374 ← 1378
كارشناسی ارشد , علوم قرآن و حدیث , دانشگاه علوم اسلامی رضوی - مشهد , 1383 ← 1388


1397

تحليل متن شناسي سوره زمر بر مبناي نظريه كنش گفتار سرل

دومين كنفرانس بين المللي نوآوري و تحقيق در علوم انساني ، مديريت و معارف اسلامي

مرضيه شمس الديني گورزانگي, مهرناز گلي, غلام رضا رضوي دوست - 1397/05/16
1395

اطاعت از امام زمان در سيره حضرت زهرا (س)

همايش بين المللي سبك زندگي فاطمه الزهراء (س)؛ روش ها و منش ها

محمد حسن آهنگر, حسين خاكپور, غلام رضا رضوي دوست - 1395/10/01

شخصيت شناسي حضرت زهراسلام الله عليها درآيات و روايات از منظر اهل سنت

همايش بين المللي سبك زندگي فاطمه زهرا روش ها و منش ها

محمد حسن آهنگر, حسين خاكپور, غلام رضا رضوي دوست - 1395/06/30
1394

واژه حكمت در قران كريم

اولين كنگره بين المللي حكمت ناب

محمد حسن آهنگر, غلام رضا رضوي دوست, حسين خاكپور - 1394/09/12

واكاوي مفهوم فتنه و مصاديق ان در قران

دومين كنگره بين المللي فرهنگ وانديشه ديني

محمد حسن آهنگر, حسين خاكپور, غلام رضا رضوي دوست - 1394/07/30

راهكارهاي خود مديريتي انسان در زندگي فردي از منظر قرآن و روايات

كنفرانس بين المللي مديريت اقتصاد و علوم انساني

سيدمحمدحسين موسوي, غلام رضا رضوي دوست - 1394/06/27

اتمام مكارم اخلاق هدف بعثت رسول الله

اولين همايش ملي علوم انساني اسلامي

محمد حسن آهنگر, حسين خاكپور, غلام رضا رضوي دوست - 1394/06/12

بهداشت روان از ديدگاه قران

همايش بين المللي مديريت واقتصاد و علوم انساني

محمد حسن اهنگر, حسين خاكپور, غلام رضا رضوي دوست - 1394/03/27
1393

بررسي نقش تربيتي اميد در تكامل روحي انسان از منظر قرآن و روايات

كنفرانس بين المللي علوم انساني و مطالعات رفتاري

سيدمحمدحسين موسوي, الهام عباسي, غلام رضا رضوي دوست - 1393/09/26


بررسي تطبيقي روايات اهل بيت (ع) در تفسير ثعلبي با منابع شيعه (بررسي سوره بقره)

صديقه چهكندي , [ حسين خاكپور, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

نقد و بررسي ديدگاه هاي قرآن گرايان شبه قاره از منظر قرآن و روايات

عبدالمجيد ظل نارويي , [ حسين خاكپور, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

راهكارها و روش هاي بر طرف كردن موانع ارتباطات انساني از ديدگاه قرآن و روايات

مرضيه احمدزاده گازار , [ حسين خاكپور, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

مهارت هاي كنترل خشم بر اساس ابعاد وجودي انسان با رويكرد قرآني و روايي

فرشته محمدي , [ سيدمحمدحسين موسوي, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

مباني مسئوليت و انگيزه هاي آن در قرآن و روايات

سميه ده مرده كمك , [ مهرناز گلي, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي تقديم و تاخير درآيات متشابه لفظي با رويكرد بلاغي و معناشناسي شناختي

زبيده دهقان , [ ولي اله حسومي, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

راهكارهاي دستيابي به نشاط معنوي از منظر آيات و روايات

فاطمه كيخا , [ مهرناز گلي, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي احوال و اثار حديث پژوهان سجستان در قرن پنجم و پس از آن

احمد دهقاني , [ عليرضا حيدري نسب, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

رويكرد شناسي امام رضا (ع) در مواجهه با جريان هاي انحرافي

مليحه اكبري بربر , [ حسين خاكپور, ابراهيم نوري, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

سيره ي امام حسن مجتبي عليه السلام در برخورد با جنگ رواني و تبليغاتي

مريم لطفي مهروييه , [ حسين خاكپور, ابراهيم نوري, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثير روايات امام صادق عليه السلام بر انديشه مفسران مشهور اهل سنت

پريسا اجنگان , [ حسين خاكپور, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تفسير ساختاري سوره زمر

مرضيه شمس الديني گورزانگي , [ مهرناز گلي, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

مويدات قرآني و روايي وحدت در انديشه شيخ شلتوت

احمد ميربلوچ , [ مهرناز گلي, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

اصلاحات فرهنگي در حكومت علوي

همت الله خرمي رفني , [ سيدمحمدحسين موسوي, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثير شناخت درماني از منظر آموزهاي ديني بر ميزان افسردگي ،اضطراب و استرس دانشجويان سيستان و بلوچستان

سكينه ايزانلو , [ سيدمحمدحسين موسوي, بهمن كردتميني, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

راه كارهاي رويارويي با جاهليت مدرن بر اساس سنت نبوي

محمد اژندخواه , [ مهرناز گلي, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي احوال و آثار محدثان سجستان تا قرن سوم هجري

سيدمحمدرضا ميرجهانشاهي , [ عليرضا حيدري نسب, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

راهكارهاي پيشگيري از بلوغ زودرس جنسي از منظر قرآن و روايات

صديقه اشك ريز , [ سيدمحمدحسين موسوي, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

شاخصه هاي زيست موحدانه با تكيه برخطبه متقين نهج البلاغه

محسن نادي , [ سيدمحمدحسين موسوي, عليرضا حيدري نسب, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

شيوه تبيين وازگان قرآن توسط صادقين (ع) در مصادر تفسيري فريقين

فاطمه اثني عشري , [ حسين خاكپور, مهرناز گلي, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

جامعيت قرآن از ديدگاه شهيد مطهري

حسين كيخواه نژاد , [ حسين خاكپور, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

ابعاد الگويي حضرت موسي در قرآن

فاطمه رضايي , [ عليرضا حيدري نسب, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

ترجمه ونقد كتاب (رويكرد نو در مطالعه قرآن) از حسن الدين احمد(فصل اول و دوم)

عبدالغني كردي تودزيلي , [ عليرضا حيدري نسب, حسين خاكپور, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

ترجمه وتحقيق كتاب المستشرقون و سيره النبويه

نجيم ريگي , [ ولي اله حسومي, مهرناز گلي, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

(بررسي مكاتبات امام جواد(ع) و اهالي سجستان با تاكيد بر نامه امام به حاكم سجستان

الهه داوودي , [ مهرناز گلي, غلام رضا رضوي دوست, عليرضا حيدري نسب ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

شيوه هاي اهل بيت(ع) در آموزش قرايت قرآن

مهديه محمودي , [ حسين خاكپور, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي سندي و محتوايي زيارت مخصوصه حضرت فاطمه زهرا (س)در روز يكشنبه

محمد حسن آهنگر , [ حسين خاكپور, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي واژه منت در آيه 17 سوره حجرات

عيسي سراواني , [ عليرضا حيدري نسب, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي تطبيقي تسبيح در الميزان و مفاتيح الغيب

حسينعلي اقايي پورفرسنگي , [ مهدي بيات مختاري, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

عناصر تصوير ساز در قرآن

مرضيه نارويي , [ ولي اله حسومي, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي كنش هاي گفتاري در ترجمه جزء سي قرآن كريم بر اساس نظرات آستين (1962) و سرل (1969)

مهدي عباسي , [ گيتي تاكي, غلام رضا رضوي دوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91


1395

شخصيت شناسي حضرت زهرا سلام الله عليها (با تكيه بر زيارت خاصه)

حسين خاكپور, غلام رضا رضوي دوست, محمد حسن آهنگر - آوانگارد - 1395

ترجمه نموداري الاتقان في علوم القرآن جلال الدين سيوظي ( به همراه تست هاي طبقه بندي شده 22سال كنكور ك

حسين خاكپور, غلام رضا رضوي دوست, فرشته محمدي - تهران : آوانگارد - 1395
1396

نگاهي قراني -روايي به راهكارهي ارتقا مديريت مصرف

حسين خاكپور, غلام رضا رضوي دوست, مرضيه اکاتي - - 1396 ايران


1 - حسين خاكپور, افسانه قرباني, غلام رضا رضوي دوست, تحليل رويكرد ارتباطات امام صادق (عليه السلام ) با سران فرقه زيديه ( با بهره گيري از روش تحليل گفتمان روايي پدام (PDAM), دين و ارتباطات. (1399) 27 267-295
2 - حسين خاكپور, غلام رضا رضوي دوست, صديقه چهكندي, بررسي تطبيقي روايت« صفوه هذا الكتاب » از امام علي عليه السلام درتفسير ثعلبي با منابع شيعه, پژوهشنامه علوم حديث تطبيقي. (1399) 7 9-22
3 - حسين خاكپور, مرضيه احمدزاده گازار, غلام رضا رضوي دوست, راهكارهاي رفع موانع ارتباطات انساني از منظر قرآن و روايات با رويكرد تربيتي, آموزه هاي تربيتي در قرآن و حديث. (1397) 4 19-40
4 - عليرضا حيدري نسب, مهرناز گلي, غلام رضا رضوي دوست, الهه داوودي, تحليل سندي و متني نامه امام جواد(ع) به والي سيستان, مطالعات فهم حديث. (1397) 5 107-127
5 - حسين خاكپور, عبدالمجيد ظل نارويي, غلام رضا رضوي دوست, نقد و بررسي آرا قرآنگرايان شبه قاره درمورد نماز, مطالعات شبه قاره. (1396) 9 69-86
6 - مرضيه اکاتي, حسين خاكپور, غلام رضا رضوي دوست, معناشناسي نسخ در پرتو روايت ناسخ و منسوخ امام علي, علوم حديث. (1396) 22 147-167
7 - غلام رضا رضوي دوست, سيدمحمدحسين موسوي, ولي اله حسومي, جواد شايان فر, بايستگيهاي اخلاقي زيست خانوادگي از منظر امام رضا(ع), اخلاق زيستي. (1394) 5 41-70
8 - غلام رضا رضوي دوست, حسين خاكپور, صديقه فنودي, مرضيه اکاتي, نقش صبر در آرامش و سلامت معنوي انسان از نگاه قرآن و روايات اسلامي, تاريخ پزشکي. (1394) 7 129-160