كارشناسی , مهندسی برق گرایش الكترونیك , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1379 ← 1383
كارشناسی ارشد , مهندسی برق-كنترل , دانشگاه تبریز , 1383 ← 1385
دكترا , مهندسی برق-كنترل , دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی , 1392 ← 1396


1400

تشخيص حركت دست با تكنيك ORB و شبكه عصبي پيچشي

29 امين كنفرانس مهندسي برق ايران

مهين مقبلي دامنه, فرحناز مهنا, پوريا جعفري - 1400/02/28
1399

طبقه بندي هوشمند درجه خرما با روش يادگيري عميق براي استفاده در ماشين هاي بسته بندي خودكار

همايش ملي اقتصاد، تجاري سازي و فرآوري محصول خرما

افسانه عرب, پوريا جعفري, مهدي رضائي - 1399/09/26

طبقه بندي هوشمند خرما با استفاده از روش يادگيري عميق

همايش ملي اقتصاد، تجاري سازي و فرآوري محصول خرما

افسانه عرب, مهدي رضائي, پوريا جعفري - 1399/09/26

Improving the Estimation of Smart Homes Energy Consumption by Clustering the Correlated Loads

28مين كنفرانس مهندسي برق ايران

مژده ملاشاهي, مهري مهرجو, پوريا جعفري, مهدي كاظمي نيا - 1399/03/06
1395

Adaptive Fuzzy System for Synchronization and Stabilization of Fractional-Order Nonlinear Chaotic Systems

پنجمين كنگره مشترك سيستم هاي فازي و هوشمند ايران

پوريا جعفري, محمد تشنه لب, مهسان توكلي كاخكي - 1395/12/17


كنترل حس گرها از راه دور

الهه باقري , [ پوريا جعفري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

طراحي بازي othello با روشهاي هوش مصنوعي

محدثه عرفاني نسب , [ پوريا جعفري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

كنترل رباط با usb

ليلي عادي , [ پوريا جعفري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

الگوريتم هاي هوشمند چهره يابي و تطبيق چهره

يوسف صادقي نيا , [ پوريا جعفري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

طبقه بندي كاركترهاي فارسي با استفاده از هوش مصنوعي و گشتاورمعكوس زرينك

سهراب قيصري , [ پوريا جعفري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

ساخت تابلوهاي روان

الهام عمادي , [ پوريا جعفري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

طراحي و ساخت قفل ديجيتال با صفحه لمسي

مژگان بهره , [ پوريا جعفري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي شبكه هاي پتري در شبيه سازي

مرتضي جوانبخت , [ پوريا جعفري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

كاربرد شبكه هاي عصبي در تشخيص اعداد

احمد اكبري , [ پوريا جعفري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

شبكه هاي عصبي در تشخيص افراد

شيما حكيمي راد , [ پوريا جعفري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

ميكروكنترلر avr با صفحه لمسي و پياده سازي بازي xo

محمدحسين شيخ زاده , [ پوريا جعفري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89


تشخيص نوع خرما و درجه بندي انواع آن با استفاده از پردازش تصوير

افسانه عرب , [ مهدي رضائي, پوريا جعفري ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

مديريت مصرف انرژي در خانه هاي هوشمند

مژده ملاشاهي , [ پوريا جعفري, مهري مهرجو, مهدي كاظمي نيا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

كلاس بندي فازهاي مختلف فولاد در تصاوير ميكروسكوپي SEM

زهرا فيروزمهجن ابادي , [ مهدي رضائي, پوريا جعفري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97


1394

شبكه هاي عصبي و كنترل كننده هاي عصبي پيشرفته با رويكرد شبكه هاي عصبي راف

محمد تشنه لب, پوريا جعفري - دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - 1394 ايران


1 - ياسر رحيمي, مهدي رضائي, پوريا جعفري
Low-complexity CNN-based CU partitioning for intra frames
(1402) Journal of Real-Time Image Processing. 20 73-1-73-16
2 - ياسر رحيمي, مهدي رضائي, پوريا جعفري
Content-based coding tree unit level rate-quantization model for intra-coding in high efficiency video coding standard using convolutional neural network
(1401) JOURNAL OF ELECTRONIC IMAGING. 31 033026-1-033026-19
3 - مهين مقبلي دامنه, فرحناز مهنا, پوريا جعفري
Static hand gesture recognition in sign language based on convolutional neural network with feature extraction method using ORB descriptor and Gabor filter
(1401) EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS. 211 118559-1-118559-13
4 - پوريا جعفري, محمد تشنه لب, مهسان توكلي كاخكي
طراحي يك روش كنترلي براي سيستمهاي مرتبه كسري غيرخطي نامعين با كنترل كننده فازي تطبيقي غيرمستقيم و مد لغزشي مرتبه كسري
(1399) كنترل. 14 89-99
5 - پوريا جعفري, محمد تشنه لب, مهسان توكلي كاخكي
طراحي كنترلكننده فازي تطبيقي مستقيم براي سيستمهاي مرتبه كسري غيرخطي به كمك جبرانساز
(1396) مهندسي برق دانشگاه تبريز. 47 917-929
6 - پوريا جعفري, محمد تشنه لب, مهسان توكلي كاخكي
Synchronization and stabilization of fractional order nonlinear systems with adaptive fuzzy controller and compensation signal
(1396) NONLINEAR DYNAMICS. 90 1037-1052 مشاهده مقاله
7 - پوريا جعفري, محمد تشنه لب, مهسان توكلي كاخكي
Adaptive type-2 fuzzy system for synchronisation and stabilisation of chaotic non-linear fractional order systems
(1396) IET Control Theory and Applications. 12 183-193 مشاهده مقاله
8 - پوريا جعفري, سيد محمد جواد آل هاشر, محمد تشنه لب
مروري بر نظريه و كاربردهاي سيستم هاي و كنترل كنندهاي هوشمند بازهاي
(1393) كنترل. 8 27-49


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مدارهاي الكتريكي1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی درس(ت): دوشنبه 07:30-09:30 ف مکان: كلاس 401، درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 401، حل تمرين(ت): دوشنبه 07:30-09:30 ز مکان: كلاس 401
2 سيستم هاي كنترل خطي مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی درس(ت): دوشنبه 13:00-15:00 ف مکان: كلاس 401، درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 401، حل تمرين(ت): دوشنبه 13:00-15:00 ز مکان: كلاس 401
3 محاسبات نرم مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك دکتری درس(ت): چهارشنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 401، درس(ت): پنج شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 401

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 کلاس درس مدارهاي الكتريكي1 (2010204_01)
2 شنبه 09:30 11:30 حضور جلسه شوراي دانشكده
3 شنبه 13:00 15:00 کلاس درس سيستم هاي كنترل خطي (2010218_01) <
4 يك شنبه 07:30 09:30 حضور مطالعه و تحقيق
5 يك شنبه 09:30 11:30 حضور
6 يك شنبه 12:00 13:00 حضور جلسه گروه
7 يك شنبه 13:00 15:00 مشاوره دانشجويان استعداد درخشان با تعيين وقت قبلي
8 دوشنبه 07:30 09:30 کلاس درس مدارهاي الكتريكي1 (2010204_01)
9 دوشنبه 07:30 09:30 کلاس درس مدارهاي الكتريكي1 (2010204_01)
10 دوشنبه 09:30 11:30 حضور
11 دوشنبه 13:00 15:00 کلاس درس سيستم هاي كنترل خطي (2010218_01) <
12 دوشنبه 13:00 15:00 کلاس درس سيستم هاي كنترل خطي (2010218_01) <
13 سه شنبه 07:30 09:30 مشاوره با تعيين وقت قبلي
14 سه شنبه 09:30 11:30 حضور جلسه شوراي آموزشي دانشگاه
15 سه شنبه 13:00 15:00 مشاوره با تعيين وقت قبلي
16 چهارشنبه 07:30 09:30 حضور مطالعه و تحقيق
17 چهارشنبه 09:30 11:30 مشاوره دانشجويان كارشناسي
18 چهارشنبه 13:00 15:00 مشاوره با تعيين وقت قبلي
19 چهارشنبه 18:00 20:00 کلاس درس محاسبات نرم (2010741_01) مک
20 پنج شنبه 09:30 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد با تعيين وقت قبلي
21 پنج شنبه 13:00 15:00 راهنمايي دانشجويان دكتري با تعيين وقت قبلي
22 پنج شنبه 15:00 17:00 کلاس درس محاسبات نرم (2010741_01) مک