كارشناسی , علوم اقتصادی , دانشگاه مازندران _ بابلسر , 1367 ← 1371
كارشناسی ارشد , علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی , دانشگاه تهران , 1374 ← 1376
دكترا , علوم اقتصادی-اقتصادسنجی , دانشگاه ولنگنگ - استرالیا , 1379 ← 1385


1395

درس هايي از تجربه و راهبردها و سياست هاي بخش آب و كشاورزي استان سيستان و بلوچستان براي استان يزد

نخستين همايش ملي توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي استان يزد و چشم انداز آن در افق 1404

مصيب پهلواني, ابراهيم مرادي - 1395/06/27

اثرات زيست محيطي مصارف خانوارهاي شهري استان يزد با رهيافت داده- ستانده منطقه¬اي

نخستين همايش ملي توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي استان يزد و چشم انداز آن در افق 1404

رمضان حسين زاده, مصيب پهلواني, سميه دهقانپور - 1395/06/27
1387

R D spillovers trade integration and expansion of trad follow in the selected East and West Asian countries

The 7th APEF International Conference on East and West Asia Trade and Economic Relations Opportunit

مصيب پهلواني, علي قنبري, فرشته اشراقي - 1387/08/13

The effects of Exchange Rate depreciation on Iran s bilateral flows

The 7th APEF International Conference on East and West Asia Trade and Economic Relations Opportunit

امير ارجمندي, مصيب پهلواني - 1387/08/13

Business Challenges Development and Prospects of Small and Medium Enterprises a Case Study of Iran- Sistan Baluchestan Province

The 7th APEF International Conference on East and West Asia Trade and Economic Relations Opportunit

مصيب پهلواني, علي سلمان صالح - 1387/08/13

تخمين تابع تقاضاي نفت گاز (گازوئيل) در شهرستان زاهدان با استفاده از روش همگرايي ARDL

همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي شغلي

مهدي صفدري, مصيب پهلواني, سيد محمدحسين فعال نظري - 1387/07/25

Financial Deregulation and Structural Changes in Australia s Monetary Aggregates and Interest Rates

5th AFE Conference

عباس ولدخاني, مصيب پهلواني - 1387/04/13

Multiple Structural Breaks in Korean s Macroeconomic Data An Application of the Lumsdaine and Papell test

Korea and the World Economy VII Conference

مصيب پهلواني, Charles Harvie Harvie - 1387/03/31


1385

بررسي رابطه بين صادرات، واردات و رشد اقتصادي در ايران

مصيب پهلواني - 1385 -
1377

ارزيابي وضعيت بازارچه هاي مشترك مرزي سيستان وبلوچستان در قالب برنامه‌هاي توسعه كشور

مصيب پهلواني, نظر دهمرده قلعه نو - 1377 -


ارزيابي ريسك پروژه هاي كشاورزي (مطالعه موردي:كاربرد فن آوري هسته اي وتاثير آن بركاهش ريسك هاي كشاورزي)

فاطمه ستارالعيوبي , [ مصيب پهلواني, حسين مهرابي بشرآبادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي تاثير صادرات محصولات كشاورزي بر رشد اقتصادي ايران با حضور شكست هاي ساختاري

آرش احمدي , [ مصيب پهلواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي رفتار پويا و ويژگي هاي بازار سرمايه ايران با لحاظ شكست هاي ساختاري برونزا و درونزا

باقر قلندري زاده , [ مصيب پهلواني, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

نقش تشكيل سرمايه و پس انداز ملي در رشد اقتصادي ايران با لحاظ شكست هاي ساختاري و تكنيك هاي همجمعي جديد

امير تقوي , [ مصيب پهلواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تدوين راهبردها و طراحي الگوي توليد مرغ ارگانيك در منطقه قلعه گنج (رهيافت تحليل SWOT)

عبدالحسين كامراني فر , [ احمد اكبري, مصيب پهلواني, ابراهيم مرادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

شناسايي و رتبه بندي پيشران هاي توسعه كسب و كارهاي دانش بنيان فناوري محور شهر شيراز

فرزاد پارسايي , [ نورمحمد يعقوبي, مصيب پهلواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي اثر تغيير تركيب وحجم صادرات براشتغال دراقتصاد ايران بااستفاده از روش تلفيقي داده-ستانده و اقتصاد سنجي

محمود اسپندار , [ مصيب پهلواني, رمضان حسين زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي تاثير مزيت نسبي صنايع بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت استان سيستان و بلوچستان

ثريا يوسف زهي , [ مصيب پهلواني, رمضان حسين زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تاثير تركيب انواع سپرده ها بر سود آوري بانك ها (مطالعه موردي : شعب بانك ملي استان سيستان و بلوچستان

امير هاشمزهي , [ مصيب پهلواني, رمضان حسين زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي اثر تغيير مصارف نهايي خانوارهاي شهري و روستايي بر توليد استان سيستان و بلوچستان (بااستفاده از جدول داده-ستانده)

نرگس برزگردره پر , [ غلامرضا زمانيان, مصيب پهلواني, رمضان حسين زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

شناسايي و رتبه بندي استراتژيهاي توسعه كارافريني در شهرستان مرزي ميرجاوه

ناصر صفايي فرد , [ حبيب ا... سالارزهي, مصيب پهلواني, ميلاد وفادار ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

برآورد تابع تقاضاي مسكن با رويكرد تابع هدانيك (مطالعه موردي: شهر سنندج)

محمدهيوا جعفري , [ مصيب پهلواني, رمضان حسين زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي تاثير عوامل مديريتي بر توليد و سودآوري محصولات گلخانه اي(خيار و گوجه فرنگي در شهرستان كهنوج)

بهرام پذيره , [ احمد اكبري, مصيب پهلواني, ابراهيم مرادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي تاثير بازارچه هاي مرزي بر درآمدهاي گمركي استان سيستان و بلوچستان

اسماعيل پنجه كوبي , [ غلامرضا زمانيان, مصيب پهلواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تاثير عدالت آموزشي بر كاهش نابرابري هاي افقي منطقه اي در ايران

عليرضا مير , [ محمدنبي شهيكي تاش, مصيب پهلواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

نقش و اهميت بخش بانك و واسطه گري هاي مالي در اقتصاد استان خراسان جنوبي داده ستانده منطقه اي

صادق هاشم پور , [ مصيب پهلواني, رمضان حسين زاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي وضعيت رسانه ملي جمهوري اسلامي ايران براساس الگوهاي رسانه عمومي (رويكرد ارائه راهبردهاي سياسي مبتني بر فناوري اطلاعات

محمودرضا دهقان , [ نورمحمد يعقوبي, مصيب پهلواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

ارزيابي اقتصادي نيروگاه بادي در سيستان

مهدي سراواني , [ مصيب پهلواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي تاثير اعتبارات بانك بر وضيعت سرمايه گذاري و اشتغال در استان سيستان و بلوچستان

حميد رضا جهانتيغ , [ مصيب پهلواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

رتبه بندي شركتهاي برتر پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بر اساس نسبت هاي سودآوري و نقدينگي با استفاده از روش تركيبي ahp-topsis:رويكرد مقايسه اي با شاخص هاي بورس

عبدالعلي رخشاني , [ مصيب پهلواني, محمداسماعيل اعزازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تأثير بي ثباتي اقتصاد كلان بر رفتار وام دهي بانك ملي درايران(سالهاي 1390-1350)

اسماعيل اميني اصل , [ مصيب پهلواني, رضا روشن ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي و مقايسه تأثير فناوري اطلاعات بر كارايي بانكهاي خصوصي و دولتي

جواد معروف زاده , [ مصيب پهلواني, رضا روشن ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

سهام به عنوان يك پوشش مناسب مقابل تورم و مقايسه آن باطلا وارز در ايران

مجتبي لشني , [ مصيب پهلواني, رضا روشن ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي نقش خصوصي سازي بر ارزش شركت ها:مطالعه شركت هاي منتخب بورس اوراق بهادار تهران

محمدرضا باغباني , [ مصيب پهلواني, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارزيابي و تحليل توانمندي هاي بخش كشاورزي استان سيستان وبلوچستان درراستاي توسعه پايدار بااستفاده از مدل SWOT و فرآيند تحليل شبكه اي (ANP)

راحله فرامرز پور , [ مصيب پهلواني, ابراهيم مرادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارزيابي وضعيت منابع آب كشاورزي استان سيستان وبلوچستان براساس تحليل SWOT وفرايند تحليل شبكه اي (ANP)

ازاده طاهرزاده , [ مصيب پهلواني, ابراهيم مرادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تأثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر نوسانات قيمت محصولات كشاورزي (موادغذايي)

ايمان نادعلي , [ احمد اكبري, مصيب پهلواني, رضا روشن ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

پويايي بازار و پيش بيني قيمت ذرت

كاوه رستمي , [ احمد اكبري, مصيب پهلواني, رضا روشن ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تعاوني مرزنشينان،بازارچه هاي مرزي ،توسعه اقتصادي،سيستان و بلوچستان (استان )،تحليلي

علي شيخ , [ مصيب پهلواني, محمد قاسمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي الگوي مصرفي مواد غذايي خانوارهاي شهري ايران(رويكرد سيستم معادلات تقاضا)

عصمت محمدي نيك , [ محمدنبي شهيكي تاش, مصيب پهلواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ارزيابي اقتصادي سيستم هاي مختلف فرآوري،تعيين كارايي و بررسي عوامل موثر بر انتخاب روش فرآوري محصول پسته(مطالعه موردي شهرستان رفسنجان)

الهام حاجي زاده پارسايي , [ مصيب پهلواني, رضا صداقت ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تعيين جايگاه اقتصادي بخش هاي اصلي استان س و ب با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي و مقايسه آن باروش داده - ستانده

سكينه معصومي , [ مصيب پهلواني, حسين مهرابي بشرآبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي اثر متغيرهاي كلان اقتصادي برصادرات محصولات كشاورزيدركشورهاي مختلف(مطالعه موردي زعفران ايران)

زهرا خاوندسنگري , [ مصيب پهلواني, احمد اكبري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي تأثير نوسانات نرخ ارز برصادرات كشمش ايران

سونا محبي موشايي , [ احمد اكبري, مصيب پهلواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي تأثير توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل بر رشد اقتصادي استانهاي ايران

مهلا افشارپور , [ مصيب پهلواني, حسين مهرابي بشرآبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي بازدهي اقتصادي سرمايه گذاري در سرمايه انساني در ايران سالهاي 1390-1338(بااستفاده ازتكنيك هاي هم جمعي درحضور شكست ساختاري)

فاطمه سميعي پاقلعه , [ مصيب پهلواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي اثر رشد اقتصادي برالگوي هوا دراستان هاي كشور ايران(دوره زماني1390-1380)

محترمه افخمي فتح اباد , [ مصيب پهلواني, حسين مهرابي بشرآبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي عوامل تعيين كننده سرمايه گذاري خصوصي در اقتصاد ايران با استفاده از تكنيكهاي هم جمعي درحضورشكست ساختاري

فرزانه رحيمي , [ مصيب پهلواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي و شناسايي شغل هاي با سرمايه گذاري اوليه پايين و مزيت نسبي بالا (مطالعه موردي )

اميد تاجيك , [ احمد اكبري, مصيب پهلواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تعيين و اولويت بندي پتانسيل سرمايه گذاري در بخش كشاورزي استان مازندران

حسن گل اقايي درزي , [ مصيب پهلواني, احمد اكبري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

برآورد تابع تقاضاي گازوئيل در ايران

مهدي محسني تبار , [ مصيب پهلواني, جواد شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تحليل و بررسي ارتباط درجه باز بودن تجاري و رشد اقتصادي در ايران و مقايسه تطبيقي آن با كشورهاي منتخب عضو اپك

حامد خديوي , [ نظر دهمرده قلعه نو, مصيب پهلواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي پويايي هاي غير خطي در متغيرهاي كلان اقتصادي ايران با استفاده از نظريه آشوب

خديجه دينارزهي , [ محمدنبي شهيكي تاش, مصيب پهلواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي تطبيق رابطه خصوصي سازي و رشد اقتصادي در ايران و كشورهاي منتخب اروپايي

كامران برقندان , [ مصيب پهلواني, احمد اكبري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

ارزيابي وتحليل وضعيت بيكاريدر استان

ساره صادق بختياري , [ نظر دهمرده قلعه نو, مصيب پهلواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي حافظه بلند مدت و مقايسه سطح كارامدي مدل هاي ARIMA، ARFIMA و مدل هاي خانواده ARFIMA-GARCHبراي پيش بيني شاخص قيمت سهام تهران (TEPIX)

منصور كاشي , [ حبيب ا... سالارزهي, مصيب پهلواني, رضا روشن ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي تنگناها و اولويت هاي سرمايه گذاري در استان سيستان و بلوچستان

اسداله الوندي زاده , [ مصيب پهلواني, نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي عوامل و تنگناهاي مؤثر بر اشتغال در بخش صنعت و معدن در استان سيستان و بلوچستان

سوران عبدي , [ مصيب پهلواني, نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

پيش بيني تقاضاي الكتريسيته با استفاده از رويكرد شبكه عصبي

صابر مولايي , [ جواد شهركي, مصيب پهلواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي عملكرد بخش تعاون در ايجاد اشتغال مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان

هاشم نوروزي فخر داود , [ مصيب پهلواني, نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

ارزيابي مزيت نسبي و اشتغال در فعاليت هاي صنعتي استان سيستان و بلوچستان

فرزاد رمضاني , [ احمد اكبري, مصيب پهلواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي منحنيJ دو جانبه بين ايران و شركاي عمده تجاري

عباسعلي رباطي , [ مصيب پهلواني, احمد اكبري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

برآورد تابع تقاضاي نيروي كار در استان سيستان و بلوچستان

محمد روشن رو , [ مصيب پهلواني, نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

تحليل و تخمين عرضه نيروي كار در استان سيستان و بلوچستان

هانيه صفامنش , [ مصيب پهلواني, نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

شناسايي بخش هاي كليدي اقتصاد در استان سيستان و بلوچستان از نظر اشتغال با استفاده از جدول داده و ستانده

نفيسه كشت گر , [ نظر دهمرده قلعه نو, مصيب پهلواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي ريشه واحد و تغييرات ساختاري در بيكاري ايران و كشورهاي منتخب

فاطمه استخري , [ مصيب پهلواني, جواد شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي عوامل موثر بر عضويت در صندوق هاي اعتبارات خرد زنان روستايي سيستان

مريم جلال زايي , [ جواد شهركي, مصيب پهلواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

اثرات آزادسازي قيمت كود شيميايي و سم بر توليد چغندر قند در ايران

پروين طاهري , [ مصيب پهلواني, سيدكميل طيبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي صادرات زعفران ايران

وحيد كلاته عربي , [ جواد شهركي, مصيب پهلواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

پيش بيني اشتغال بخش كشاورزي در استان سيستان و بلوچستان

محمدحسين مويدنيا , [ مصيب پهلواني, جواد شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

الگوسازي سري هاي زماني براي پيش بيني مصرف و قيمت گندم در ايران

سميرا اميرزاده مرادابادي , [ احمد اكبري, مصيب پهلواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

تجزيه و تحليل رشد بهره وري كل عوامل توليد در بخش كشاورزي ايران از رويكرد پارامتريك و غيرپارامتريك و چشم انداز آن در برنامه پنجم توسعه

سميرا جرجندي , [ احمد اكبري, مصيب پهلواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات دوجانبه دركشورهاي عضو اپك

فهيمه اربابي , [ مصيب پهلواني, كريم امامي جزه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي عليت بين رشد اقتصادي ومخارج دولت :مقايسه قانون واگنر وفرضيه كينز (مطالعه موردي :ايران ومالزي)

داود عابد , [ مصيب پهلواني, نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

رابطه بين تحقيق وتوسعه ،رشدنوآوري ورشد اقتصادي

يوسف الياسي , [ مصيب پهلواني, غلامرضا زمانيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي رابطه بين مصرف انرژي ،رشد اقتصادي وقيمتها :مورد كشورهاي صادر كننده نفت

شهناز كريمي , [ مصيب پهلواني, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

رابطه بين مخارج دولت ومصرف خصوصي دركشورهاي در حال توسعه

مجيد محمودي , [ نظر دهمرده قلعه نو, مصيب پهلواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي تاثير كمكهاي خارجي وسرمايه گذاري بر رشد اقتصادي (مطالعه موردي:كشورهاي منتخب عضو اكو)

مسعود ابويي مهريزي , [ مصيب پهلواني, نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

عوامل اقتصادي تعيين كننده شكاف ديجيتالي جهاني (تحليل مقايسه اي از توسعه فناوري اطلاعات وارتباطات در كشورهاي منتخب )

حسين ديني , [ مصيب پهلواني, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي تاثير نسبت هاي مالي موثر بر بازدهي غيرعادي كوتاه مدت عرضه هاي اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

محسن سياه تيري , [ محمداسماعيل اعزازي, رضا تهراني, مصيب پهلواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

آسيب شناسي خدمات پس از فروش شركت ايران خودرو و معرفي راهبردهاي كارآفرينانه

سيدمحمدصادق خاكسار , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, كامبيز طالبي, حبيب ا... سالارزهي, مصيب پهلواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88


1 - سميرا حيدريان رشوانلو, مصيب پهلواني, سيدحسين ميرجليلي
Financial Sanctions and Economic Growth: An Intervention Time-series Approach
(1400) international economic studies. 51 1-14
2 - نفيسه كشت گر, مصيب پهلواني, سيدحسين ميرجليلي
The Impact of Macroprudential Policies on the Vulnerability of the Banking System: Dynamic Panel Model
(1399) journal of money and economy. 15 357-379
3 - امين اكبرزاده, مصيب پهلواني, سيدحسين ميرجليلي
تأثير تأمين مالي بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب منا
(1399) سياست هاي راهبردي و كلان. 8 90-108
4 - امير تقوي, مصيب پهلواني, غلامرضا زمانيان, سحر بشيري
بررسي اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر سرمايه گذاري بخش صنعت و معدن: رهيافت خودرگرسيو با وقفه هاي گسترده ي غير خطي
(1399) بررسي مسائل اقتصاد ايران. 7 31-52
5 - امين اكبرزاده, مصيب پهلواني, سيدحسين ميرجليلي
نقش تامين مالي به عنوان يك راهبرد در پايداري و تحقق رشد اقتصادي ايران
(1399) راهبرد اقتصادي. 9 101-132
6 - سعيد جعفري, مرضيه اسفندياري, مصيب پهلواني
بررسي عوامل موثر بر رشد بهره وري كل عوامل توليد با تاكيد بر سرمايه انساني و انرژي هاي تجديدپذير و تجديد ناپذير
(1399) سياست گذاري اقتصادي. 12 321-343
7 - نفيسه كشت گر, مصيب پهلواني, سيدحسين ميرجليلي
The Impact of Exchange Rate volatility on Banking Performance (case of Iran)
(1399) International Journal of Business and Development Studies. 12 39-56
8 - سعيد جعفري, مرضيه اسفندياري, مصيب پهلواني
نقش عوامل تأثيرگذار بر بهر ه وري كل عوامل در شرق و غرب آسيا با تأكيد بر سرمايه انساني و رانت ها ي نفتي
(1399) پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي. 28 267-295
9 - سعيد جعفري, مرضيه اسفندياري, مصيب پهلواني
نقش سرمايه انساني در رشد اقتصادي، مصرف انرژي و آلودگي زيست محيطي در راستاي توسعه پايدار در ايران
(1399) مطالعات اقتصادي كاربردي ايران. 9 77-107
10 - نسرين اوحدي, مصيب پهلواني, جواد شهركي
بررسي ريشه واحد و شكست ساختاري ارزش صادراتي محصولات بخش كشاورزي (پسته، كشمش، خرما)
(1399) تحقيقات اقتصاد كشاورزي. 12 147-162
11 - كامران برقندان, مصيب پهلواني, محمدنبي شهيكي تاش
استخراج شاخص لرنر استراتژي محور جهت تعيين قدرت بازاري دو شركت ابران خودرو و سايپا
(1398) مطالعات اقتصادي كاربردي ايران. 8 73-95
12 - حديثه محسني, محمدنبي شهيكي تاش, مصيب پهلواني, سيدحسين ميرجليلي
بررسي تاثير سياست تسهيل اعتباري بر متغيرهاي كلان دراقتصاد ايران
(1398) مطالعات اقتصادي كاربردي ايران. 8 67-93
13 - نسرين اوحدي, جواد شهركي, مصيب پهلواني, مصطفي مرداني نجف آبادي
ارزيابي كارآيي زيست محيطي كربن با داده هاي غيردقيق با استفاده از روش تحليل پوششي داده هاي فازي (مطالعه موردي: ايران و كشورهاي نفت خيز)
(1398) فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (پژوهشهاي رشد و توسعه پايدار). 19 111-129
14 - نفيسه كشت گر, مصيب پهلواني, سيد حسين ميرجليلي
بررسي ويژگي هاي چرخه مالي در اقتصاد ايران
(1398) نظريه هاي كاربردي اقتصاد. 6 135-160
15 - مسعود ريگي, حسين باراني, عادل سپهري, احمد عابدي سروستاني, مصيب پهلواني
شناسايي عدم قطعيت ها، پيشران ها و راهبردهاي پايداري معيشت وابسته به مرتع داري در جوامع روستايي (مطالعه موردي: مراتع ايران توراني سيستان و بلوچستان)
(1398) جغرافيا و توسعه. 17 91-118
16 - حديثه محسني, مصيب پهلواني, محمدنبي شهيكي تاش, سيدحسين ميرجليلي
آناليز نقش سياست پولي نامتعارف با استفاده از شاخص شرايط مالي: رهيافت خودرگرسيون برداري بيزي
(1398) اقتصاد و الگوسازي. 10 211-240
17 - سعيد جعفري, مرضيه اسفندياري, مصيب پهلواني
تحليل كوتاه مدت و بلند مدت دلايل تفاوت بهره وري كل عوامل در آسياي شرقي و غربي: بررسي آثار اصلي و تعاملي
(1398) برنامه ريزي و بودجه. 24 133-160
18 - مهران افراسيابي, مصيب پهلواني, رمضان حسين زاده
بررسي اثر سرمايه انساني بر همگرايي منطقه اي در ايران: رهيافت اقتصادسنجي فضايي
(1398) مدلسازي اقتصاد سنجي. 5 67-85
19 - نفيسه كشت گر, مصيب پهلواني, سيدحسين ميرجليلي
شناسايي چرخه بازارهاي مالي و ارتباط آن با نوسانات نرخ ارز در ايران
(1398) پژوهشنامه اقتصاد كلان (دانشگاه مازندران). 14 85-113
20 - امين اكبرزاده, مصيب پهلواني, سيد حسين ميرجليلي
مديريت توسعه و رشد اقتصادي در ايران؛ تحليلي بر تنگناهاي رشد با رويكرد داده بنياد
(1397) پژوهش هاي مديريت عمومي. 11 247-270
21 - نسرين اوحدي, جواد شهركي, مصيب پهلواني, مصطفي مرداني
محاسبه زيست كارايي انرژي و بررسي عوامل موثر بر آن در كشورهاي نفت خيز
(1397) برنامه ريزي و بودجه. 23 79-96
22 - فروغ جهان تيغ, محمدنبي شهيكي تاش, مصيب پهلواني
سنجش كشش درآمد نسبت به قيمت نهاده ها و ارزيابي اندازه رقابت در بازار بانكي ايران
(1397) پژوهشنامه اقتصاد كلان. 13 33-56
23 - امير تقوي, مصيب پهلواني
تأثير پس انداز و سرمايه گذاري بر رشد اقتصادي ايران در حضور شكست هاي ساختاري
(1397) سياست هاي راهبردي و كلان. 6 69-91
24 - امير تقوي , مصيب پهلواني
پس انداز، سرمايه گذاري و رشد اقتصادي در ايران: نتايج روش ARDL، رويكرد همجمعي با لحاظ شكست ساختاري
(1397) مطالعات اقتصادي كاربردي ايران. 7 201-225
25 - فروغ جهان تيغ, محمدنبي شهيكي تاش, مصيب پهلواني
Measuring Market Power in the Iranian Banking Industry According to the Boone Efficient-based Approach
(1397) International Journal of Business and Development Studies. 10 23-39
26 - نسرين اوحدي, جواد شهركي, مصيب پهلواني, مصطفي مرداني نجف آبادي
ارزيابي و رتبه بندي كارآيي زيست محيطي كشورهاي نفتي
(1397) سياست گذاري پيشرفت اقتصادي. 6 123-146
27 - مصيب پهلواني, سيدحسين مير جليلي, نفيسه كشت گر
بررسي ارتباط متقابل چرخه هاي مالي با كسب وكار در اقتصاد ايران
(1397) اقتصاد مالي. 12 1-20
28 - جابر بهرامي, مصيب پهلواني, رضا روشن, سعيد راسخي
بررسي اثر تغييرات نرخ ارز بر بازدهي داراييها در چارچوب يك مدل قيمتگذاري دارايي مبتني بر مصرف
(1396) نظريه هاي كاربردي اقتصاد. 4 59-86
29 - كامران برقندان, مصيب پهلواني, محمدنبي شهيكي تاش
آزمون فرضيه مكانيزم انتقال در صنعت بيمه (پيوند بين رقابت ، كارايي و بهبود مرحله اي)
(1396) سياست گذاري اقتصادي. 9 231-244
30 - مرجان راد نيا, مصيب پهلواني, محمدنبي شهيكي تاش, رضا روشن
بررسي معماي صرف سهام با استفاده از تابع مطلوبيت بازگشتي اپستين و زين در بازار بورس اوراق بهادار ايران (به وسيله توابع اويلر و روش GMM)
(1396) پژوهشنامه اقتصاد كلان. 12 133-154
31 - مصيب پهلواني, رضا روشن, مجتبي لشني
بررسي پوشش تورمي بودن سهام، دلار و طلا در ايران با استفاده از تحليل چند مقياسي موجك
(1396) اقتصاد كاربردي. 7 27-38
32 - سحر بشيري, مصيب پهلواني, رضا بوستاني
Stock Market Bubbles and Business Cycles: A DSGE Model for the Iranian Economy
(1396) Iranian Economic Review. 21 969-1002
33 - جابر بهرامي, مصيب پهلواني, رضا روشن, سعيد راسخي
Adjusting Consumption Based Capital Asset Pricing Model within the Framework of an Open Economy: The Case of Iran
(1396) International Journal of Economics and Financial Issues. 7 309-317
34 - سحر بشيري, مصيب پهلواني, رضا بوستاني
نوسانات بازار سهام و سياست پولي در ايران
(1395) تحقيقات مدلسازي اقتصادي. 6 103-157
35 - زينب شاعري, مصيب پهلواني, سعيد عيسي زاده
تثير تئوري قرارداد بر حداكثر مطلوبيت شركت در چارچوب تئوري نمايندگي )مطالعه موردي شركت ايران تاير(
(1395) مطالعات اقتصادي كاربردي ايران. 5 171-195
36 - جواد شهركي, مصيب پهلواني, نسرين اوحدي
اندازه گيري كارايي فني توام با ريسك توليد براي توليد كنندگان لبني در زابل
(1395) International Journal of Agricultural Management and Development. 6 439-448
37 - كامران برقندان, مصيب پهلواني, محمدنبي شهيكي تاش
Estimating Market Power and Strategies of Automobile Industry in Iran (Saipa and Iran Khoddro Companies Case Studies)
(1395) International Journal of Economics and Financial Issues. 7 701-705
38 - نورمحمد يعقوبي, مصيب پهلواني, فرزاد پارسايي
شناسايي و رتبه بندي پيشرانهاي توسعه مبتني بر دانش شركت هاي پيشران فناوري(مطالعه موردي پارك علم و فناوري استان فارس)
(1395) International Journal of Business and Development Studies. 9 85-113
39 - مرجان راد نيا, مصيب پهلواني, محمدنبي شهيكي تاش, رضا روشن
Capital Asset Pricing Based on Recursive Utility Functions (case study of IRAN)
(1395) Iranian Journal of Economic Studies. 5 65-78
40 - زينب شاعري, مصيب پهلواني, سعيد عيسي زاده
The Application of Contract Theory in Companies (The Case of Adverse Selection
(1395) International Research Journal of Finance and Economics. 91-104
41 - سحر بشيري, مصيب پهلواني, رضا بوستاني
Optimal Monetary Policy and Stock Market Fluctuations
(1395) International Research Journal of Finance and Economics. 3 157-178
42 - ابراهيم مرادي, مصيب پهلواني, احمد اكبري
تحليل همگرايي كارايي هزينه توليد در زراعت گندم ايران
(1394) پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي. 1 79-90
43 - مرجان راد نيا, مصيب پهلواني, محمدنبي شهيكي تاش, رضا روشن
Consumption-Based Asset Pricing with Recursive Utility
(1394) Iranian Journal of Economic Studies. 5 65-78
44 - اسداله الوندي زاده, مصيب پهلواني, سيدمسلم سيدالحسيني
رتبه بندي اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي در استان سيستان و بلوچستان
(1394) پژوهش هاي مديريت عمومي. 8 107-129
45 - ماندانا زنگنه سروش, مصيب پهلواني
Maize Import Policy Based on the Exchange Rate Volatility and Price Expectation
(1394) international economic studies. 46 1-14
46 - رضا روشن, محمدنبي شهيكي تاش, مصيب پهلواني
بررسي قاعده ي سرانگشتي مصرف با روش گشتاورهاي تعميم يافته در ايران
(1393) مدلسازي اقتصادي. 8 53-65
47 - سونا محبي موشايي, احمد اكبري, مصيب پهلواني
تاثير نوسانات نرخ ارز بر صادرات كشمش ايران
(1393) نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (دانشگاه فردوسي مشهد). 28 157-163
48 - مصيب پهلواني, مهديه دهباشي, ابراهيم مرادي
بررسي تاثير توسعه تجارت و رشد اقتصادي بر كيفيت محيط زيست در ايران
(1393) تحقيقات اقتصادي. 49 463-482
49 - جابر بهرامي, مصيب پهلواني
بررسي تأثير دموكراسي و حقوق مالكيت بر كاهش فساد در كشورهاي عضو منا
(1393) راهبرد اقتصادي. 165-191
50 - مصيب پهلواني, رضا روشن
The Comparison among ARIMA and hybrid ARIMA-GARCH Models in Forecasting the Exchange Rate of Iran
(1393) International Journal of Business and Development Studies. 7 31-50
51 - سونا محبي موشايي, احمد اكبري, مصيب پهلواني
تاثير نوسات نرخ ارز بر صادرات كشمش ايران
(1393) اقتصاد و توسعه كشاورزي. 28 157-163
52 - مصيب پهلواني, مهديه دهباشي , ابراهيم مرادي
بررسي تأثير توسعة تجارت و رشد اقتصادي بر كيفيت محيط زيست در ايران
(1393) تحقيقات اقتصادي. 49 463-482
53 - جابر بهرامي, مصيب پهلواني
اثير جهاني شدن بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي منتخب MENA با استفاده از روش GMM
(1393) اقتصاد و توسعه منطقه اي. 205-227
54 - جابر بهرامي, مصيب پهلواني
بررسي تأثير دموكراسي و حقوق مالكيت بر كاهش فساد در كشورهاي عضو منا
(1393) راهبرد اقتصادي. 1-27
55 - جابر بهرامي, مصيب پهلواني
تثير جهاني شدن بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي منتخب MENA با استفاده از روش GMM
(1393) اقتصاد و توسعه منطقه اي. 21 205-227
56 - مهلا افشارپور, حسين مهرابي بشرآبادي, مصيب پهلواني
بررسي تاثير توسعه زير ساخت هاي حمل و نقل بر ارزش افزوده بخش كشاورزي
(1393) تحقيقات اقتصاد كشاورزي. 6 115-134
57 - مصيب پهلواني, مهرابي بشرآبادي حسين, مهلا افشارپور
بررسي تاثير توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل بر رشد اقتصادي استان هاي ايران
(1393) تحقيقات مدلسازي اقتصادي. 4 103-132
58 - ابراهيم مرادي, مصيب پهلواني, احمد اكبري
عدم تجانس مشاهده شده در اندازه گيري كارايي هزينه ي مطالعه موردي كارايي هزينه توليد پنبه ي آبي در ايران
(1392) فصلنامه مطالعات اقتصادي كاربردي در ايران. 2 47-62
59 - رضا روشن, مصيب پهلواني, محمدنبي شهيكي تاش
بررسي اهميت مصرف نسبي و ريسك گريزي در الگوي مصرفي خانوارهاي ايراني با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته
(1392) مطالعات اقتصادي كاربردي ايران. 2 13-31
60 - رضا روشن, مصيب پهلواني, محمدنبي شهيكي تاش
Investigation on Habit Formation Risk Aversion and Inter temporal Substitution in Consumption of Iranian Households by GMM Approach
(1392) international economic studies. 42 47-56
61 - مصيب پهلواني, هاجر اثني عشري, علي سردارشهركي
بررسي رابطه بلندمدت مصرف زغال سنگ برانتشار دي اكسيدكربن در ايران با استفاده از تكنيك ARDL
(1392) فصلنامه اقتصاد انرژي ايران(دانشگاه علامه طباطبايي). 2 1-15
62 - مصيب پهلواني, سحر بشيري
Dynamic Relationship between Inflation Uncertainty and Private Investment in Iran An Application of VAR-GARCH-M Model
(1392) International Journal of Business and Development Studies. 5 61-76
63 - ابراهيم مرادي, مصيب پهلواني, احمد اکبري
عدم تجانس مشاهده شده در اندازه گيري كارآيي هزينه ؛ مطالعه ي موردي: كارآيي هزينه ي توليد پنبه ي آبي در ايران
(1392) مطالعات اقتصاد كاربردي ايران - دانشگاه بوعلي سينا همدان - با همكاري دانشگاه هاي ديگر. 47-62
64 - مصيب پهلواني, هاجر اثني عشري, علي سردار شهرکي
بررسي رابطه بلند مدت مصرف زغال سنگ بر انتشار دي اكسيد كربن
(1392) اقتصاد انرژي ايران. 1-15
65 - مصيب پهلواني, هاجر اثني عشري, علي سردارشهركي
بررسي رابطه بلندمدت مصرف زغال سنگ بر انتشار دي اكسيدكربن در ايران ARDL
(1392) اقتصاد انرژي ايران. 2 1-15
66 - مصيب پهلواني, مهدي محسني تبار
The Survey of Effective Factors on the Diesel Consumption in Iran by using the ARDL Co-integratrion Approach
(1392) International Journal of Academic in Business and Social Sciences. 3 405-412
67 - رضا روشن, مصيب پهلواني, محمدنبي شهيکي تاش
بررسي اثر شكل گيري عادات، ديرپايي كالاهاي بادوام و چشم همچشمي در مصرف بين دوره اي خانوارهاي ايراني با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته
(1392) سياست گذاري اقتصادي. 5 31-58
68 - رضا روشن, مصيب پهلواني, محمد نبي شهيکي تاش
بررسي اهميت مصرف نسبي و ريسك گريزي در الگوي مصرفي خانورهاي ايراني با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته
(1392) مطالعات اقتصاد كاربردي ايران - دانشگاه بوعلي سينا همدان - با همكاري دانشگاه هاي ديگر. 13-31
69 - مصيب پهلواني, حسن حيدري, سحر بشيري
Dynamic Relationship Between Macroeconomic Instability and Private Investment in the Iranian Economy
(1392) International Journal of Business and Development Studies. 6 81-104
70 - ابراهيم مرادي, مصيب پهلواني, احمد اكبري
عدم تجانس مشاهده شده در اندازه گيري كارايي هزينه مطالعه موردي : كارايي هزينه توليد پنبه آبي در ايران
(1392) مطالعات اقتصاد كاربردي ايران - دانشگاه بوعلي سينا همدان - با همكاري دانشگاه هاي ديگر. 2 47-62
71 - رضا روشن, مصيب پهلواني, محمد نبي شهيکي تاش
بررسي اهميت صرف نسبي و ريسك گريزي در الگوي صرفي خانوارهاي ايراني با استفاده از روش گطتاورهاي تعميم يافته
(1392) مطالعات اقتصادي كاربردي ايران. 2 13-31
72 - غلامرضا زمانيان, مصيب پهلواني, فاطمه رنجبرنوري
Causal Relation between Money Stock and Exchange Rate under the Fixed and Floating Regimes
(1391) International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 2 75-82
73 - ابراهيم مرادي, مصيب پهلواني, احمد اکبري, حسين محرابي بشرآبادي
Comparative Analysis of Stochastic Frontier Partially non-parametric and Stochastic Frontier Parametric Methods Case Study: Measuring Cost Efficiency in Wheat Production in Iran
(1391) International Journal of Agricultural Management and Development. -
74 - محمدنبي شهيكي تاش, مصيب پهلواني
a study on non-linear and chaotic behavior of irans economic growth
(1391) International Journal of Academic in Business and Social Sciences. 2 383-390
75 - غلامرضا زمانيان, مصيب پهلواني, فاطمه رنجبر نوري
casual relation betyween money stock and exchange rate under the fixed and floting regimes.
(1391) International Journal of Academic Research in Economics and Managment Sciences. 2 75-82
76 - مصيب پهلواني, سيد كميل طيبي, پروين طاهري, وحيد كلاته عربي
تعيين ميزان مصرف نهاده هاي كشاورزي در اثر آزاد سازي قيمت نهاده ها ( مطالعه موردي توليد پنبه در ايران )
(1391) نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (دانشگاه فردوسي مشهد). 26 228-236
77 - مصيب پهلواني, هانيه صفامنش
برآورد مدل عرضه نيروي كار زنان در ايران
(1391) فصلنامه تحقيقات و مدلسازي اقتصادي. 2 159-174
78 - مصيب پهلواني, هانيه صفامنش
برآورد مدل عرضة نيروي كار زنان در ايران
(1391) مدلسازي اقتصادي. 1-16
79 - مصيب پهلواني, پريناز عزتي
The Relationship between Inflation and Growth Estimation of the Threshold point for Iran
(1390) International Journal of Business Management Economics and Information Technology. 1 165-174
80 - مصيب پهلواني, داود عابد, فرشيد پور شهابي
Investigating the Keynesian View and Wagner s Law on the Size of Government and Economics Growth in Iran
(1390) International Journal of Business and Social Science. 2 170-175
81 - محسن مهرآرا, مصيب پهلواني, يوسف الياسي
Government Revenue and Government Expenditure Nexus in Asian Countries Panel Co integration and Causality
(1390) International Journal of Business and Social Science. 2 199-207
82 - جواد شهركي, مصيب پهلواني, كامران برقندان
The Investigation of Relationship between Privatization and Economic Growth in Iran
(1390) International Journal of Business Humanities and Technology. 1 167-174
83 - داود عابد, مصيب پهلواني, فرشيد پور شهابي
Investigation the Keynesian View and Wanger s Law on the Size of Government and Economic Growth in Iran
(1390) International Journal of Business and Social Science. 2 170-176
84 - نورمحمد يعقوبي, مصيب پهلواني, مريم باركزايي
بررسي وضعيت بسترهاي توسعه روستايي مبتني بر فناوري اطلاعات
(1389) دانش و توسعه. 18 187-210
85 - مصيب پهلواني, محمد رحيمي, ابوالفضل شاه آبادي, امجد زارعي
Can Oil Prices and GDP be Co-integrated? An Asymmetric Co-integration Approach
(1389) world applied sciences journal (MSRT BLACKLIST). 8 1111-1115
86 - مصيب پهلواني, محمد رحيمي
Sources of Inflation in Iran An application of the ARDL Approach
(1388) International Journal of Applied Econometrics and Quantitative studies. 6 69-84
87 - مصيب پهلواني, saleh salemsaleh
Budget Deficit and Current account Deficit in the Philipines A Cusaulal Relationship
(1388) AMERICAN JOURNAL OF APPLIED SCIENCES (MSRT BLACKLIST). 6 1515-1520
88 - Mudiarasan Kuppusamy, مصيب پهلواني, Ali Ali Salman Saleh
Fostering ICT Development For Growth Measuring the Payoffs For Australia and The ASEAN-5 Countries
(1387) AMERICAN JOURNAL OF APPLIED SCIENCES (MSRT BLACKLIST). 5 1676-1685
89 - مصيب پهلواني, محمدحسين كريم كشته, حسين قرباني
بررسي و نظرسنجي درباره مسائل و مشكلات و پتانسيهاي بخش تعاون استان سيستان و بلوچستان
(1387) روستا و توسعه. 11 101-129
90 - مصيب پهلواني, نظر دهمرده قلعه نو, سيدمهدي حسيني
تخمين توابع صادرات و واردات در اقتصاد ايران با استفاده از روش همگراييARDL
(1386) فصلنامه بررسيهاي اقتصادي (دانشگاه شهيد چمران اهواز). 4 101-120
91 - k Jayanthakumaran,, مصيب پهلواني
Australia and new Zealand Cer Agreement and Breakpoints in Bilateral Trade An Application of the Wald-Type Test
(1385) Applied Econometrics and International Development. 6 203-212
92 - مصيب پهلواني
Cointegration and Structural Change in the Exports-GDP Nexus The Case of Iran . International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies
(1383) International Journal of Applied Econometrics and Quantitative studies. 2 37-56


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 زبان تخصصي اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: تالار معراج
2 اقتصاد سنجي اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: 919، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: 919
3 زبان تخصصي اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: تالار معراج
4 اقتصاد سنجي اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: 919، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: 919

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 13:00 حضور (بنياد نخبگان)
2 يك شنبه 07:30 09:30 حضور (بنياد نخبگان)
3 يك شنبه 09:30 12:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
4 يك شنبه 12:00 13:00 حضور جلسه گروه
5 دو شنبه 09:30 11:30 مشاوره
6 دو شنبه 11:30 13:00 حضور (بنياد نخبگان)
7 سه شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
8 سه شنبه 09:30 13:00 حضور (بنياد نخبگان)
9 چهار شنبه 07:30 13:00 حضور (بنياد نخبگان)