كارشناسی , فقه و مبانی حقوق اسلامی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1373 ← 1377
كارشناسی ارشد , فقه و مبانی حقوق اسلامی , دانشگاه قم , 1377 ← 1379
دكترا , فقه و مبانی حقوق اسلامی , دانشگاه تهران , 1386 ← 1391


1399

بررسي انگيزه شرافتمندانه در معافيتهاي خانوادگي و تاثير آن بر آسيبهاي اجتماعي نهاد خانواده

نخستين همايش ملي چالش ها و راهكارهاي تعالي نهاد خانواده در مذاهب اسلامي

محمدرضا كيخا, حسين خدايار, ناصر كربلائي - 1399/12/15

سنجش ميزان مطلوبيت كفائت در ازدواج در فقه فريقين

نخستين همايش ملي چالش ها و راهكارهاي تعالي نهاد خانواده در مذاهب اسلامي

حسين نخعي, محمدرضا كيخا, كشواد بهروزي زاده - 1399/12/15

واكاوي تطبيقي حكم ازدواج صوري با قصد خروج از كشور

نخستين همايش ملي چالش ها و راهكارهاي تعالي نهاد خانواده در مذاهب اسلامي

محمدرضا كيخا, امين كريمي پور - 1399/12/15

مقايسه تطبيقي مسئله طلاق در اديان ابراهيمي

پژوهش هاي تفسيري قرآن كريم

مطهره عبادي پور, محمدرضا كيخا - 1399/08/27

ظرفيت هاي فقه اماميه در پيشگيري از طلاق

همايش قرآن و سلامت اجتماعي

ناصر كربلائي, محمدرضا كيخا - 1399/08/15
1398

مقايسه كاركردهاي قاضي القضات در اسلام و لرد چانسلر در انگلستان

دومين كنگره بين المللي نوآوري و تحقيق درعلوم انساني و اسلامي

احسان ساماني, محمدرضا كيخا - 1398/09/28

آيات الهي الگوي دستيابي به نظم جمعي

كنفرانس بين المللي دين معنويت وكيفيت زندگي

مهديه غني زاده, محمدرضا كيخا - 1398/04/27
1397

نقش مولفه هاي هويتي در ترويج فرهنگ حيا در جامعه

چهارمين كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني

جميله افروشته, محمدرضا كيخا - 1397/02/17
1396

بررسي حقوق حمايتي محكومان زن در فرايند دادرسي كيفري

تحقيقات علمي حهان در مديريت،حسابداري،حقوق وعلوم اجتماعي

غلام رضا خليلي, محمدرضا كيخا - 1396/09/02

رابطه ي قرائت هاي افراطي از دين واختلال در نظم و امنيت عمومي

همايش واكاوي قرائت هاي افراطي از دين

مرضيه عابدي, محمدرضا كيخا - 1396/07/30

مرز جرم و منكر و چگونگي برخورد با هريك از آنها

مسئله شناسي و پاسخگويي به مسائل قانون حمايت از امران به معروف و ناهيان از منكر

محمدرضا ملك رييسي, محمدرضا كيخا - 1396/04/28

نقش عدالت محوري در شكوفايي تمدن اسلامي با نگاهي به آموزه هاي رضوي

همايش بين المللي عدالت و اخلاق

نرجس خاتون سرحدي نسب, محمدرضا كيخا, عليرضا سرحدي نسب - 1396/01/26
1395

نقش مادر در تعليم احكام و معارف اسلامي فرزندان مبتني بر سيره حضرت زهرا)س(

كنگره بين المللي فاطمي زن و خانواده مسلمان محور تحولات اجتماعي

فراست محمدي بلبان آباد, محمدرضا كيخا - 1395/12/18

حضرت زهرا)س(، پيوند دهنده عفت زن و حضور در اجتماع

كنگره بين المللي فاطمي زن و خانواده مسلمان محور تحولات اجتماعي

مهديه غني زاده, محمدرضا كيخا - 1395/12/18

بررسي خيارغبن ازديدگاه شيخ انصاري)ره(بانگاهي به قانون مدني

كنگره بين المللي علوم اسلامي علوم انساني

محمدرضا ملك رئيسي, محمدرضا كيخا - 1395/09/29

بررسي شهادت بر شهادت در فقه اماميه و حقوق ايران

سومين كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني

سيد جلال موسوي نسب, محمدرضا كيخا - 1395/09/18

لزوم بازنگري در مجازات مرتد با تاملي بر شكست حصري تفكرات كيفري ارتداد

چهارمين همايش بين المللي مهندسي و علوم انساني

فرشته ابراهيم ابادي, بژمان برزعلي, محمدرضا كيخا - 1395/04/30

مجازات قوادي از ديدگاه فقه اماميه

همايش بين المللي روانشناسي و علوم تربيتي ، حقوق و علوم اجتماعي درآغاز هزاره سو م

فروغ ميرپارسا, محمدرضا كيخا - 1395/02/30

مطالعه جايگاه مساحقه از ديدگاه فقه اماميه و حنفيه

همايش بين المللي روانشناسي و علوم تربيتي ، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم

فروغ مير پارسا, محمدرضا كيخا - 1395/02/30

ديدگاه فقه حنفيه در زمينه جرائم جنسي با تأكيد بر حد

همايش بين المللي مديريت ، اقتصاد ، حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

فروغ ميرپارسا, محمدرضا كيخا - 1395/02/30

سنگسار از ديدگاه فقه حنفيه و اماميه

همايش بين المللي مديريت ، اقتصاد ، حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

فروغ ميرپارسا, محمدرضا كيخا - 1395/02/30

بررسي مفهومي فسخ و انفساخ و قابليت اجراي آن در عقد نكاح

نخستين همايش ملي واژه پژوهي در علوم اسلامي

محبوبه كمالي, محمدرضا كيخا - 1395/02/30
1394

مال، ملك و سلطنت از ديدگاه فقه و حقوق

دومين كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني

سيد محمد مهدي صابر, محمدرضا كيخا - 1394/07/30


مسئوليت ناشي از تغيير ژنتيك در رحم

فرشته ابراهيم ابادي , [ اميرحمزه سالارزائي, محمدرضا كيخا, مصطفي منتظر ظهوري دولت آبادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

بررسي فقهي حقوقي شرايط جواز صدور طلاق قضايي

راضيه راحم , [ محمدرضا كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

تاثير انگيزه شرافتمندانه مجرم در مسئوليت كيفري

ناصر كربلائي , [ محمدرضا كيخا, حسين خدايار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بررسي فقهي حقوقي مسئوليت مدني دولت نسبت به شيوع بيماري كوئيد 19

محمدجواد اهنگر , [ محمدرضا كيخا, عليرضا آبين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بررسي تطبيقي رسيدگي غيابي در نظام حقوقي ايران و افغانستان

سيد محمدنسيم سادات , [ محمدرضا كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بررسي تطبيقي احكام و آداب مسجو و كليسا و كنيسه

محمدمهدي ميري كرباسكي , [ محمدرضا كيخا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي فقهي حقوقي ليزينگ و آثار آن از ديدگاه فريقين

رحيم بامري , [ محمدرضا كيخا, عبدالواحد بامري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

تعارض و تزاحم آزادي بيان و آزادي مذهب در نظام بين المللي حقوق بشر

رحيمه قرباني ده بالائي , [ اميرحمزه سالارزائي, محمدرضا كيخا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

تحليل محتواي كتب درسي هديه هاي آسماني ابتدايي از نظر ميزان توجه به دعا

حسين نذري پنجكي , [ مسعود خنجر خاني, محمدرضا كيخا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

واكاوي فقهي -حقوقي چالش هاي موت و قتل جاني

الهه نخعي , [ محمدرضا كيخا, فرشته ابراهيم ابادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي تطبيقي حقوق متقابل زن و مرد در طلاق در اديان ابراهيمي

مطهره عبادي پور , [ محمدرضا كيخا, خليل حكيمي فر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

تاملي فقهي و حقوقي بر احكام بلوغ و رشد مبتني بر ادله پزشكي

علي كيقبادي , [ محمدرضا كيخا, عباسعلي معين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي تطبيقي موجبات فسخ نكاح در فقه اماميه و حقوق پاكستان

امنه سالاري فر , [ محمدرضا كيخا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

تاثير نسب و سبب در مسئوليت كيفري از منظر فقه مذاهب و قانون جزايي ايران

سجاد نهبنداني , [ محمدرضا كيخا, حسين خدايار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي تطبيقي حقوق متقابل زن و مرد در طلاق در اديان ابراهيمي

مطهره عبادي پور , [ محمدرضا كيخا, خليل حكيمي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي مسئوليت زوجين در تعارض حقوق خانواده با مسئوليت هاي اجتماعي و ديني

محمدعلي قادري , [ محمدرضا كيخا, نادر مختاري افراكتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

مباني و جايگاه حقوقي حمايت از نيازمندان در فقه اسلامي و قوانين كشور

الهه نخعي , [ محمدرضا كيخا, فرشته ابراهيم ابادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي تطبيقي موجبات فسخ نكاح در فقه اماميه و حقوق پاكستان

امنه سالاري فر , [ محمدرضا كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تاملي فقهي و حقوقي بر احكام بلوغ و رشد مبتني بر ادله پزشكي

علي كيقبادي , [ محمدرضا كيخا, عباسعلي معين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تاثير نسب و سبب در مسئوليت كيفري از منظر فقه مذاهب و قانون جزايي ايران

سجاد نهبنداني , [ محمدرضا كيخا, حسين خدايار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

نقد و بررسي شرايط مرجعيت با تكيه بر فقه معاصر

سيد محمد مهدي صابر , [ محمدرضا كيخا, علي تولائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي قلمرو تمكين زوجه از منظر فقه مقارن

محمدرضا شيردل , [ محمدرضا كيخا, زهرا گلستان فرد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي مسئوليت زوجين در تعارض حقوق خانواده با مسئوليت هاي اجتماعي و ديني

محمدعلي قادري , [ نادر مختاري افراكتي, محمدرضا كيخا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

الزامات فقه انضباطي نيروهاي مسلح از منظر فقهاي فريقين

عليرضا ترقويي كمك , [ محمدرضا كيخا, احسان ساماني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

ميزان آگاهي مديران شعب بانك هاي دولتي زاهدان نسبت به قوانين پولشويي و اثرات اقتصادي آن

فهيمه زارع زاده , [ محمدرضا كيخا, محمدهادي آزادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

ميزان آگاهي مديران شعب بانك هاي دولتي زاهدان نسبت به قوانين پولشويي و اثرات اقتصادي آن

فهيمه زارع زاده , [ محمدرضا كيخا, محمدهادي آزادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

كفائت در ازدواج از نظر فريقين با نگاهي به آثار اجتماعي آن

دادرحمن شهدادزهي , [ محمدرضا كيخا, عبدالرسول حسني فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

الزامات فقه انضباطي نيروهاي مسلح از منظر فقهاي فريقين

عليرضا ترقويي كمك , [ محمدرضا كيخا, احسان ساماني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي قلمرو تمكين زوجه از منظر فقه مقارن

محمدرضا شيردل , [ محمدرضا كيخا, زهرا گلستان فرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي مسئوليت زوجين در تعارض حقوق خانواده با مسئوليت هاي اجتماعي و ديني

محمدعلي قادري , [ نادر مختاري افراكتي, محمدرضا كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

نقد و بررسي شرايط مرجعيت با تكيه بر فقه معاصر

سيد محمد مهدي صابر , [ محمدرضا كيخا, علي تولائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

نقد و بررسي شرائط مرجعيت با تكيه بر فقه معاصر

سيد محمد مهدي صابر , [ محمدرضا كيخا, علي تولائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

مقايسه فقهي-حقوقي سرقت حدي و محاربه

محمد ميري , [ محمدرضا كيخا, اسحق بامري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي راهبردهاي فقهي فقرزدايي با نگاه به سيره عملي و نظري امام علي

مرضيه عابدي , [ محمدرضا كيخا, جواد شايان فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

ميزان آگاهي كاركنان بانك هاي دولتي زاهدان از احكام و شرايط رباي قرضي با تكيه بر قانون بانكداري بدون ربا

بتول ملك رييسي , [ محمدرضا كيخا, فاطمه حسن تبار درزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

ميزان آگاهي زندانيان زندان سراوان از مواد قانوني حمايتي از حقوق زندانيان

منيره نوربخش مقدم , [ محمدرضا كيخا, فاطمه حسن تبار درزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي تزاحم ولايت فقها با فقيه حاكم

مهتاب ساراني اديمي , [ اميرحمزه سالارزائي, محمدرضا كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي تطبيقي آيات الاحكام نكاح با حقوق خانواده و قانون جديد حمايت خانواده

فاطمه قادري , [ اميرحمزه سالارزائي, محمدرضا كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي ميزان آگاهي معلمان شهرستان خاش از شروط خارج لازم (ضمن عقد) ازدواج مندرج در سند ازدواج

حميدالله موحد , [ محمدرضا كيخا, جواد جواديان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي تطبيقي جرم خيانت در امنت در فقه اماميه و حنفيه با نگاهي به قوانين جزائي ايران

مرضيه رازپيما , [ محمدرضا كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي مباني فقهي پيوند اعضاء حيوان بر انسان و آثار حقوقي مترتب برآن از منظر فقه اماميه

يوسف مرادي , [ محمدرضا كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي تطبيقي ادله اثبات دعوا در حقوق ايران و فقه حنفي

رحيم شمس الديني لري , [ محمدرضا كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي تطبيقي احكام فقهي روابط زن و مرددر سخن گفتن و نگاه كردن از ديدگاه مذاهب خمسه و پيامدهاي اجتماعي آن

زهرا حسيني نژادبرفوئي , [ محمدرضا كيخا, حسين ابراهيم زاده آسمين ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي تطبيقي احكام فقهي خودكشي در اسلام و اديان الهي با نگاهي به علل اجتماعي آن

مليحه رخشاني نژاد , [ محمدرضا كيخا, محمد عثمان حسين بر ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي تطبيقي حدود و اختيارات حاكم اسلامي از ديدگاه امام خميني (ره) و فقه مذاهب اهل سنت

كبري بامري , [ محمدرضا كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي تطبيقي احكام رضاع در فقه اسلامي و ميزان آگاهي معلمان زن شهرستان زاهدان از آن

محبوبه سياسر كرباسكي , [ محمدرضا كيخا, مهدي جعفري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي و نقد ادله موافقين قضاوت زن

علي رضا كمساري بناني , [ محمدرضا كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي تطبيقي شرايط شاهد در فقه اسلامي و حقوق فرانسه

راضيه قدس نيا , [ محمدرضا كيخا, محمود بولاغ ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي تطبيق شروط ضمن عقد نكاح در مذاهب خمسه و كامن لو

نيلوفر خاوري , [ محمدرضا كيخا, محمود گلوي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي حقوق مالي زن از ديدگاه امام خميني (ره) و شهيد مطهري و تطبيق آن با نظام حقوقي انگليس

مهري شمس الديني بافتي , [ محمدرضا كيخا, جواد شايان فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

اهل بغي از منظر فقه اسلامي و ژيامدهاي آن در روابط بين الملل

منيره رضايي , [ محمدرضا كيخا, پرويز رضا ميرلطفي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي تطبيقي احكام فقهي امر به معروف ونهي از منكربا اعلاميه جهاني حقوق بشر

ام البنين درويش پور , [ محمدرضا كيخا, اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي تاثيرالزامات حقوقي در كارآمدسازي فريضه امر به معروف ونهي از منكر

معصومه بولاغ , [ محمدرضا كيخا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

برسي مباني فقهي حجاب از ديدگاه مذاهب اسلامي

حميده شهدادي , [ محمدرضا كيخا, نادر مختاري افراكتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

طلاق ثلاث در مجلس واحد در استان سيستان و بلوچستان و پيامدهاي آن

هدايت اله كرد , [ محمدرضا كيخا, اسحق بامري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

كككككككك

فرشته بكياسا , [ محمدرضا كيخا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي تطبيقي موارد تبديل قصاص به ديه ومباني آن در مذاهب خمسه وقوانين جزايي ايران

آمنه دهمرده , [ نادر مختاري افراكتي, محمدرضا كيخا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي تخفيف مجازات در قوانين جزايي ايران و هندوستان

مليحه اسحاقي , [ نادر مختاري افراكتي, محمدرضا كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي تطبيقي فرزند خواندگي در حقوق ايران و هند

فهيمه عباسي , [ نادر مختاري افراكتي, محمدرضا كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي فقهي - اقتصادي مسئوليت دولت در قبال زنان در نظام اسلامي

فهيمه حسنخاني باب پيدنان , [ پرويز نصيرخاني, محمدرضا كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي خمس ازديدگاه امام خميني (ره) همراه با مقايسه مذاهب چهارگانه

اسمعلي ملكي علي بابالو , [ اميرحمزه سالارزائي, محمدرضا كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

برري فقهي- حقوقي پيامد اقتصاد جرم

داود سعيدي , [ اميرحمزه سالارزائي, محمدرضا كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي فقهي - اقتصادي شركتهاي هرمي

امنه كاهاني , [ پرويز نصيرخاني, محمدرضا كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي فقهي حقوقي ارزش اقرار ناشي از تهديد- تلقين و اغفال در امور كيفري

رضا رومياني , [ نادر مختاري افراكتي, محمدرضا كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي فقهي و اصولي تعدد و تكرار جرم در اسلام

احمد عليپور , [ اميرحمزه سالارزائي, محمدرضا كيخا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

اشتراكات و افتراقات ولايت ائمه معصومين عليهم السلام و ولايت فقيه

زهرا هنرمندرحيم اباد , [ دادخدا خدايار, محمدرضا كيخا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

سعادت ازديدگاه حكمت متعاليه

احسان زرگرپور , [ علي اكبر نصيري, محمدرضا كيخا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89


از تاریخ 1394/11/15 - ادامه دارد


1 - رحمت اله سعيدي, محمدرضا كيخا, حيدر امير پور
مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احكام فقهي حقوقي تعدد زوجات
(1400) پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. 17 109-136
2 - محمدرضا كيخا, حميد موذني بيستگاني
نقد اطلاق ماده 448 قانون مدني در اشتراط اسقاط خيار رويت
(1400) فقه(كاوشي نو در فقه). 28 84-108
3 - زينب سنچولي, محمدرضا كيخا, نادر مختاري افراكتي, اميرحمزه سالارزائي
واكاوي نقش و تأثير قاعده لاضرر در فسخ نكاح به واسطه بيماري هاي نوظهور
(1400) مطالعات اسلامي زنان و خانواده. 8 7-28
4 - محمدعلي قادري, نادر مختاري افراكتي, محمدرضا كيخا
چالش هاي فقهي مسئوليت زوجه در قبال نوزاد، مبتني بر داده هاي پزشكي با تأكيد بر نوزادان نارس
(1400) فقه و اصول. 53 125-146
5 - مهديه غني زاده, محمدرضا كيخا
نقدي بر مباني فقهي ماده 250 قانون مدني
(1400) مطالعات فقه و حقوق اسلامي. 13 305-330
6 - زينب سنچولي, محمدرضا كيخا
نقد و تحليل قول مشهور و قانون مدني در بيع فضولي مبتني بر قاعده «العقود تابعة للقصود
(1400) آموزه هاي فقه مدني. 13 191-214
7 - حميد موذني بيستگاني, محمدرضا كيخا
قابل استماع بودن دعوا با دادخواست غيرقطعي
(1400) جستارهاي فقهي و اصولي. 6 173-194
8 - محمدرضا كيخا, حميد موذني بيستگاني
تأملي بر حكم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب
(1400) جستارهاي فقهي و اصولي. 7 133-160
9 - محمدرضا كيخا, سميه نوري, عارف بشيري
تأثير ادعاي بارداري زن در تأخير اجراي قصاص
(1400) ديدگاه هاي حقوق قضايي. 26 41-64
10 - يوسف مرادي, محمدرضا كيخا, حسين خاكپور
ارائه الگوي كاهش آسيب پذيري مواد مخدر صنعتي در بين كاركنان وظيفه فرماندهي مرزباني مطالعه موردي: مركز آموزش مرزباني وليعصر
(1399) پژوهشنامه مطالعات مرزي. 8 31-45
11 - محمدعلي قادري, نادر مختاري افراكتي, محمدرضا كيخا
چالش هاي فقهي محدود بودن حق استمتاع زن در 4 ماه
(1399) فقه و اصول. 52 125-142
12 - محمدرضا كيخا, احسان ساماني, يوسف مرادي
بررسي فقهي حقوقي نجش در معاملات و انطباق سنجي آن با غبن
(1399) دانش حقوق مدني. 9 83-93
13 - خديجه افشين, محمدرضا كيخا, اميرحمزه سالارزائي
سنجش انطباق احكام حكومتي با مصالح مرسله در فقه مقارن
(1399) فقه مقارن. 8 5-35
14 - محمدرضا كيخا, عليرضا آبين
نگرشي انتقادي به سياست سخت گيرانه نهاد غصب و لزوم درجه بندي مسئوليت (برپايه كيفيت دخالت عنصر درون ذاتي حسن يا سوءنيت)
(1399) پژوهش حقوق خصوصي. 9 189-219
15 - سيد محمد مهدي صابر, محمدرضا كيخا, علي تولائي
بازپژوهي ادله فقهي تقليد از مجتهد متجزي
(1399) مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوق. 14 77-94
16 - حميد موذني بيستگاني, محمدرضا كيخا
مقايسه روش استنباط اصولي و فقهي شيخ انصاري در حجيت شهرت
(1399) جستارهاي فقهي -اصولي. 6 197-217
17 - محمدرضا كيخا, حميد موذني بيستگاني, مرضيه قاسمي بيستگني
تأملي فقهي بر حكم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه الاسلام
(1399) فقه و حقوق خانواده. 25 119-142
18 - حميد موذني بيستگاني, محمدرضا كيخا
نقد و تحليل ديدگاه تخيير بين رد و ارش در خيار عيب (ماده? 422 قانون مدني)
(1399) فقه(كاوشي نو در فقه). 27 153-177
19 - فرشته ابراهيم ابادي, اميرحمزه سالارزائي, محمدرضا كيخا
بررسي نحوه تحقق مسووليت مذني و كيفري در صورت مذاخله در تغيير شنتيك انسان
(1399) حقوق پزشکي. 14 65-89
20 - مجتبي سرگزي پور, محمدرضا كيخا, عليرضا آبين
مشروعيت تصرف ذي نفعان بالقوه در اموال بيمار مشرف به مرگ
(1399) فقه پزشکي. 14 1-13
21 - حميد موذني بيستگاني, محمدرضا كيخا, مرضيه قاسمي
ارزيابي انتقادي محرميت مادر زن با نكاح صغيره
(1399) مطالعات اسلامي زنان و خانواده. 7 125-144
22 - مهديه غني زاده, محمدرضا كيخا
واكاوي حكم وضعي مسئله افساد حج استيجاري
(1399) پژوهشنامه حج و زيارت. 5 63-87
23 - محمدرضا كيخا, حميد موذني بيستگاني, مرضيه قاسمي
بررسي فقهي مشروعيت جماعت در نماز طواف
(1399) پژوهشنامه حج و زيارت. 5 7-33
24 - محمدرضا كيخا, حميد موذني بيستگاني
ارزيابي عوامل موثر در تشخيص غبن فاحش و افحش
(1399) آموزه هاي فقه مدني. 12 277-298
25 - محمدرضا كيخا, عبداله فتوحي
تحليل و بررسي ارزش اثباتي شهادت ولد الزنا در مذاهب اسلامي
(1399) مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوق. 14 235-249
26 - الهه نخعي, محمدرضا كيخا
تحليل حق اولياي دم در فرض كشته شدن عمدي قاتل
(1399) فقه و مباني حقوق اسلامي. 53 195-212
27 - محمدرضا كيخا, حميد موذني بيستگاني
ارزيابي انتقادي حكم حرمت زن بر شوهر با شير دادن مادربزرگ به نوة دختري
(1399) مطالعات جنسيت و خانواده. 8 89-105
28 - حميد موذني بيستگاني, محمدرضا كيخا
ارزيابي انتقادي مستندات حكم اعدام در زنا با همسر پدر (بند ب ماده 224 قانون مجازات اسلامي 1392)
(1399) آموزه هاي حقوق كيفري. 17 229-248
29 - خديجه افشين, محمدرضا كيخا
واكاوي تحليلي چالش تعارض احكام حكومتي با نصوص شرعي
(1399) مطالعات اصول فقه اماميه. 73 7-38
30 - محمدرضا كيخا, محمدعلي قادري
نقد و تحليل ديدگاه مشهور در تعيين سال خمسي و دوره زماني كسر مئونه از ربح
(1398) فقه و اصول. 51 75-92
31 - داود سعيدي, محمدرضا كيخا
واكاوي فقهي- حقوقي ماهيت احكام انتصاب مديران حكومتي و آثار مترتب بر آن
(1398) فقه و حقوق اسلامي. 10 201-225
32 - مهديه غني زاده, علي تولايي, محمدرضا كيخا
واكاوي حكم الزام به جداسازي دوقلوهاي به هم چسبيده به منظور اعمال مجازات
(1398) پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. 16 11-30
33 - مجتبي سرگزي پور, محمدرضا كيخا, عليرضا آبين
واكاوي وضعيت حجر مبتلايان به اغماي خارج از كنترل در فقه اماميه و حقوق ايران
(1398) فقه پزشکي. 11 21-32
34 - محمدرضا كيخا, عبداله فتوحي
امكان سنجي اعمال خيار شرط منفصل از ديدگاه مذاهب اسلامي
(1398) مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. 15 28-34
35 - فرشته ابراهيم ابادي, اميرحمزه سالارزائي, مصطفي منتظرالظهوري, محمدرضا كيخا
مبناي مسئوليت كيفري ناشي از تغيير ژنتيك در رحم
(1398) حقوق پزشکي. 13 31-48
36 - محمدرضا كيخا, امنه سالاري فر
بررسي تطبيقي موجبات فسخ نكاح در فقه اماميه و حقوق پاكستان
(1398) مطالعات شبه قاره. 11 137-154
37 - سيد محمد مهدي صابر, محمدرضا كيخا, علي تولايي
امكان سنجي فقهي تقليد از مجتهد غير بالغ
(1398) پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. 15 117-132
38 - فاطمه منصوري, سميه شهركي ده سوخه, محمدرضا كيخا
بررسي رابطه آگاهي بيماران بيمارستانهاي شهرستان زابل از منشور حقوق بيمار با ميزان مطالبه آن در ششماهه اول سال1396
(1398) اخلاق پزشکي. 12 1-12
39 - محمدرضا كيخا, فاطمه چراغي پور, زهرا عباسي
حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم آن با حقوق زوج
(1398) فقه و حقوق خانواده. 24 97-124
40 - محمدرضا كيخا, يوسف مرادي
نقد و تحليل ديدگاه رايج فقها درباره خمس مال قرضي
(1398) مطالعات فقه و حقوق اسلامي. 11 279-300
41 - خديجه افشين, محمدرضا كيخا, اميرحمزه سالارزائي
نقش حكم حكومتي در ارتقاي ابعاد سياسي اجتماعي حج و تطبيقات آن
(1398) پژوهشنامه حج و زيارت. 4 29-53
42 - محمدرضا كيخا, سميه نوري, عارف بشيري
تحليل و بررسي مباني مشروعيت درمان اجباري معتادان
(1398) فقه و مباني حقوق اسلامي. 52 163-182
43 - محمدرضا كيخا, زهرا بيگ زاده
نگاهي نو به عدالت شاهد مبتني برآيات و روايات
(1398) مطالعات قرآني. 10 145-181
44 - بتول ملك رييسي, محمدرضا كيخا
تأثير ميزان آگاهي كاركنان بانك هاي دولتي از احكام و شرايط رباي قرضي بر عملكردآنها (مطالعه موردي: شهرستان زاهدان)
(1398) اقتصاد و بانكداري اسلامي. 25 237-260
45 - محمدرضا كيخا, سميه نوري, سيد حسين آل طاها
نگرشي نو به حكم فقهي ربا در بيع معاطاتي
(1397) فقه(كاوشي نو در فقه). 25 63-78
46 - مهديه غني زاده, محمدرضا كيخا, علي تولايي
ميزان تاثير گذاري و تاثير پذيري وضعيت خاص دوقلوهاي سيامي در مجازات قصاص
(1397) جستارهاي فقهي -اصولي. 4 103-126
47 - رحيمه قرباني ده بالائي, اميرحمزه سالارزائي, محمدرضا كيخا
واكاوي فقهي _ حقوقي حق حبس و چالشهاي فراروي ماده ي 1085 قانون مدني
(1397) دانش حقوق مدني. 7 59-66
48 - مهديه غني زاده, محمدرضا كيخا, حسين خاكپور
بررسي مستندات منشور حقوق بيمار بر مبناي آموزه هاي ديني (قرآن و روايات)
(1397) حقوق پزشکي. 12 7-31
49 - مهديه غني زاده, محمدرضا كيخا
نقدي برديدگاه مشهور فقها در ردشهادت تبرعي با تطبيق آن در فقه مذاهب اسلامي
(1397) پژوهش هاي فقهي. 14 907-927
50 - رحمت اله سعيدي گراغاني, محمدرضا كيخا
بررسي فقهي و حقوقي عنصر مصلحت در قانون حمايت خانواده مصوب 1391
(1397) پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. 14 93-110
51 - سيد محمد مهدي صابر, محمدرضا كيخا, اميرحمزه سالارزائي
باز پژوهي ادله فقهي سقوط خيار غبن با تصرف قبل از علم
(1397) آموزه هاي فقه مدني. 7 147-162
52 - مهديه غني زاده, علي تولايي, محمدرضا كيخا
چالش هاي فقهي قصاص عضو در دو قلوهاي به هم چسبيده
(1397) مطالعات فقه و حقوق اسلامي. 10 279-304
53 - داود سعيدي, محمدرضا كيخا
وجاهت شرط تاهل در استخدامي برخي مشاغل
(1396) مطالعات فقه و حقوق اسلامي. 9 177-202
54 - سيد محمد مهدي صابر, سيد جلال موسوي نسب, محمدرضا كيخا
نقدي بر نظر مشهور فقيهان اماميه و قانون مدني پيرامون نكاح فضولي
(1396) فقه و حقوق خانواده. 22 51-72
55 - مهديه غني زاده, محمدرضا كيخا, علي تولايي
چالشهاي فقهي زنا بر مبناي شرايط خاص جسماني دوقلوهاي سيامي
(1396) فقه پزشکي. 9 105-118
56 - محمدرضا كيخا, داود سعيدي
رويكردي فقهي به اصل آزادي در ازدواج از منظر اسناد حقوق بشري
(1396) مطالعات راهبردي زنان. 20 51-68
57 - محمدرضا كيخا, علي امير محمدي, فاطمه امير محمدي
بررسي موازين جرم تروريسم در اسناد بين المللي و حقوق ايران
(1396) پژوهشهاي اجتماعي اسلامي. 23 111-150
58 - داود سعيدي, اميرحمزه سالارزائي, محمدرضا كيخا
تحليل حقوقي عوامل اقتصادي جرم (جامعه نمونه هند و ايران)
(1395) مطالعات شبه قاره. 7 69-90
59 - يوسف مرادي, محمدرضا كيخا, حسين خاكپور
بررسي پيوند اعضاي حيوان نجسالعين و مردار به انسان از نظر فقه اماميه
(1395) فقه پزشکي. 8 161-187
60 - محمدرضا كيخا
مصداق شناسي(اهل بيت) در قران و سنت
(1384) مجله الهيات و حقوق اسلامي (دانشگاه سيستان و بلوچستان). -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 آيات الاحكام الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 18:00-20:00
2 فقه و معاملات 1 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 608
3 فقه(2) قوانين و حقوق تجارت در اسلام الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30
4 آيات الاحكام الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 18:00-20:00
5 فقه و معاملات 1 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 608
6 فقه(2) قوانين و حقوق تجارت در اسلام الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
2 شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
3 شنبه 11:30 13:30 مشاوره
4 شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
5 شنبه 13:30 15:00 مشاوره
6 شنبه 13:30 15:00 حضور
7 شنبه 17:00 18:00 حضور
8 يك شنبه 09:30 11:30 حضور شوراي آموزشي دانشكده
9 يك شنبه 09:30 11:30 حضور شوراي آموزشي دانشكده
10 يك شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
11 يك شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
12 يك شنبه 13:30 15:00 مشاوره
13 يك شنبه 13:30 15:00 مشاوره
14 يك شنبه 18:00 20:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
15 دو شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
16 دو شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
17 دو شنبه 09:30 11:30 حضور شوراي پژوهشي دانشگاه
18 دو شنبه 09:30 11:30 حضور شوراي پژوهشي دانشگاه
19 دو شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
20 دو شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
21 دو شنبه 13:30 15:00 مشاوره
22 دو شنبه 13:30 15:00 مشاوره
23 دو شنبه 16:30 19:30 مشاوره
24 سه شنبه 07:30 09:30 حضور
25 سه شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
26 سه شنبه 09:30 11:30 مشاوره
27 سه شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
28 سه شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
29 سه شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
30 سه شنبه 13:30 15:00 حضور
31 سه شنبه 13:30 15:00 مشاوره
32 چهار شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
33 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور
34 چهار شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
35 چهار شنبه 09:30 11:30 حضور شوراي آموزشي گروه
36 چهار شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
37 چهار شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
38 چهار شنبه 13:30 15:00 مشاوره
39 چهار شنبه 13:30 15:00 مشاوره