كارشناسی ارشد , شیمی آلی , دانشگاه صنعتی اصفهان , 1371 ← 1374
دكترا , شیمی آلی , دانشگاه صنعتی اصفهان , 1374 ← 1379


1400

مطالعات تجربي روي عملكرد نانوكامپوزيت پلي آنيلين- اكسيد آهن (II،III) به عنوان بازدارنده خوردگي آهن در اسيد

پنجمين سمينار شيمي كاربردي ايران

زهره مرادي, زهرا ياوري, فريده پايمزد, عليرضا مدرسي عالم - 1400/06/09
1399

Solvent-free template synthesis of superparamagnetic Fe3O4@PANI nanocomposite as an electron transport layer in polymer solar cells

14th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2020) Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

فاطمه صادق, عليرضا مدرسي عالم - 1399/08/19
1397

Application of conducting polymers (polyanilines) in sustainable and renewable energies and electronic systems

26th Iranian Seminar of Organic Chemistry

عليرضا مدرسي عالم - 1397/12/21

سنتز و كاربرد هيبريد RP/Co3O4-CuO به عنوان ماده آندي با عملكرد بالا در باتري هاي ليتيوم يوني

سومين سمينار شيمي كاربردي ايران

نويد زماني, عليرضا مدرسي عالم, ميثم نوروزي فر, ادريس ولدبيگي - 1397/06/06

سنتز حالت جامد و بررسي خواص ساختاري نانو كوپليمر پلي (متا-آمينو بنزن سولفونيك اسيد)-كو-آنيلين تحت شرايط اسيدي

سومين سمينار شيمي كابردي ايران

عليرضا مدرسي عالم, ايمان سرگزي, فاطمه صادق - 1397/06/06

سنتز حالت محلول و بررسي ساختار نانو كوپليمر: پلي( متا-آمينو بنزن سولفونيك اسيد-كو-آنيلين) تحت شرايط اسيدي

سومين سمينار شيمي كاربردي ايران

عليرضا مدرسي عالم, ايمان سرگزي, فاطمه صادق - 1397/06/06

Synthesis of a superparamagnetic core-shell nanocompositeof poly(m-amino benzenesulfonic acid) and Fe3O4 and its high efficiency in solar cell

بيستمين كنگره شيمي ايران

سحر شب زنده دار, عليرضا مدرسي عالم - 1397/04/26

Synthesis of p-Aminoazobenzene nanosheet via green chemistry and Study on its photovoltaic properties by preparation its solar cell

بيستمين كنگره شيمي ايران

سحر شب زنده دار, عليرضا مدرسي عالم - 1397/04/26
1395

سنتز حالت جامدي از نانوكامپوزيت كايرال مغز-هسته جديد

46 مين كنگره پليمر جهاني آيوپاك

عليرضا مدرسي عالم, عبدالکريم فرخزاده - 1395/04/27

Solid-state synthesis of a new core- shell chiral nanocomposite of poly [(±)-2-(sec-butyl) aniline] and nanosilica-supported perchloric acid as dopant solid acid

46th IUPAC World Polymer Congress

عليرضا مدرسي عالم, عبدالكريم فرخ زاده - 1395/04/27
1388

The synthesis of arylsulfonates from primary carbamates

شانزدهمين كنفرانس شيمي آلي

عليرضا مدرسي عالم, فرزاد محمدي, فهيمه موحدي فر - 1388/05/27

A new extracted Flavonol glycoside from the root of the Euphorbia condylocarpa and investigation of its antioxidant properties using FRAP and DPPH methods

شانزدهمين كنفرانس شيمي آلي

محمدحسين سنگتراش, عليرضا مدرسي عالم, سيدمحمد سجادي - 1388/05/27
1387

Dynamic 1H-NMR Study of Rotation Barrier Around C N Bond in Primary Carbamates and Their Solvent Dependence

سيزدهمين سمينار شيمي آلي ايران

عليرضا مدرسي عالم, بهزاد حسين زاده - 1387/06/17

The Aim Importance and Methods of Asymmetric Synthesis

9th ECRICE

عليرضا مدرسي عالم, حميراالسادات اميرعزيزي - 1387/04/16
1386

Silica supported perchloric acid (HClO4-SiO2) An efficient reagent for the preparation of primary carbamates under solvent-free conditions

International Symposium on Catalysis and Fine Chemicals

عليرضا مدرسي عالم, فريدون خاموشي, محمود نصراله زاده بائي - 1386/09/25
1385

Conformational Analysis and Properties of Eight-membered Rings Containing Two Phosphaazaallene Units

سيزدهمين سمينار شيمي آلي ايران

عليرضا مدرسي عالم, شهرام مرادي, بهناز رحيمي - 1385/06/16

Conformational Analysis and Properties of Nine-membered Rings Containing Two Phosphaazaallene Units

سيزدهمين سمينار شيمي آلي ايران

عليرضا مدرسي عالم, شهرام مرادي, بهناز رحيمي - 1385/06/16

Study of Time and Temperature Effects on Yield and Isomerization of 5-Aryl aminotetrazoles and 1-Aryl-5-aminotetrazoles

سيزدهمين سمينار شيمي آلي ايران

عليرضا مدرسي عالم, محمود نصراله زاده بائي - 1385/06/16

N-Substituent effects on the structure and stability of phosphaazaallenes Ab initio studies

سيزدهمين سمينار شيمي آلي ايران

عليرضا مدرسي عالم, شهرام مرادي, پريسا نجفي - 1385/06/16

Conformational Analysis and Properties of Ten-membered Rings Containing Two Phosphazaallene Unit

سيزدهمين سمينار شيمي آلي ايران

عليرضا مدرسي عالم - 1385/06/16

P-Substituent effects on the structure and stability of phosphaazaallenes Ab initio and studies

سيزدهمين سمينار شيمي آلي ايران

عليرضا مدرسي عالم - 1385/06/16

Synthesis of Sulfilimines by Imidoylazides

سيزدهمين سمينار شيمي آلي ايران

عليرضا مدرسي عالم - 1385/06/16

Effects of Sulfonyl Group Substitution on Nitrogen on Energy Barrier of Ring Inversion in N-Sufonyl Morpholines

4th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry

عليرضا مدرسي عالم, هاجر باقري, محمود نصراله زاده بائي - 1385/06/06

Synthesis of N-(4-Methylbenzenesulfonyl) Arylamino Imidoyl Azides

4th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry

عليرضا مدرسي عالم, محمود نصراله زاده بائي - 1385/06/05

Conformational Analysis and Properties of Eight-membered Rings Containing Two Phosphaallene Units

12 iranian seminar of organic chemistery 7-9 september 2006 -bualisina university hamedan

عليرضا مدرسي عالم, شهرام مرادي, بهناز رحيمي - 1385/06/05

Conformational Analysis and Properties of Nine-membered Rings Containing Two Phosphaallene Units

12 iranian seminar of organic chemistery 7-9 september 2006 -bualisina university hamedan

عليرضا مدرسي عالم, شهرام مرادي, بهناز رحيمي - 1385/06/05

Conformational Analysis and Properties of Ten-membered Rings Containing Two Phosphaazaallene Units

4th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry

عليرضا مدرسي عالم, شهرام مرادي, بهناز رحيمي - 1385/06/05

Synthesis of Sulfilimines by Imidoylazides

4th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry

عليرضا مدرسي عالم, بهزاد حسين زاده - 1385/06/05

Conformational Analysis and Properties of Ten-membered Rings Containing Two Phosphaallene Unit

سيزدهمين سمينار شيمي آلي ايران

عليرضا مدرسي عالم, شهرام مرادي, بهناز رحيمي - 1385/06/05
1384

Dynamic 1H-NMR study of Aryl-N-(Arylsulfonyl)-N-(Triphenylphosphoranylidene) Imidocarbamates

40th IUPAC Congress

عليرضا مدرسي عالم, فريدون خاموشي, محسن رستمي زاده - 1384/05/23
1383

The Synthesis of novel Chiralimidoyl azide and its Application in Asymmetric Synthesis

يازدهمين سمينار شيمي آلي

عليرضا مدرسي عالم - 1383/11/13

The Syudy of Dynamic 1H-NMR of Morpholine Amides

يازدهمين سمينار شيمي آلي

عليرضا مدرسي عالم - 1383/11/13

Theoretical Studies of N-Subsituent Effect On the Structure and Stablity of Phosphaazaallenes by PM3

يازدهمين سمينار شيمي آلي

عليرضا مدرسي عالم - 1383/11/13

PM3 Studies pf P-Substituent Effect on the Structure and Stability of Phosphaazaallenes

يازدهمين سمينار شيمي آلي

عليرضا مدرسي عالم - 1383/11/13

Solventless preparation of primary aryl carbamates

Southern Regional ACS meeting in the Research Triangle Park

عليرضا مدرسي عالم - 1383/08/20

Synthesis of primary alkyl carbamates in solid-state

كنفرانس ICHAC-7 (كنفرانس بين المللي خارجي در شيمي هترواتم)

عليرضا مدرسي عالم - 1383/05/30

The Synthesis of 5-Arylaminotetrazoles from Arylcyanamides The Simple and Effective Method

كنفرانس ICHAC-7 (كنفرانس بين المللي خارجي در شيمي هترواتم)

عليرضا مدرسي عالم - 1383/05/30

Ab inito and AM1 calculatios on P-substituted and C- substituted phosphaallenes stabilization energies correlations with Taft s dual-substituent-parameters ( 1 R ) modified Swain Lupton(F R) and Hammett ( m m ) constants

كنفرانس ICHAC-7 (كنفرانس بين المللي خارجي در شيمي هترواتم)

عليرضا مدرسي عالم - 1383/05/30

P-substituent effects on the structure and stability of phosphallenes Ab initio and AM1 studies

كنفرانس ICHAC-7 (كنفرانس بين المللي خارجي در شيمي هترواتم)

عليرضا مدرسي عالم - 1383/05/30

C-substituent effects on the structure and stability of phosphallenes Ab initio and AM1 studies

كنفرانس ICHAC-7 (كنفرانس بين المللي خارجي در شيمي هترواتم)

عليرضا مدرسي عالم - 1383/05/30
1382

The study of 1 3 Allylic strain in Imidoyl N-2 Amino .

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

عليرضا مدرسي عالم - 1382/11/07

P- Substituent effects on phospha allents .

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

عليرضا مدرسي عالم - 1382/11/07

C-substituent effect on structure and

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

عليرضا مدرسي عالم - 1382/11/07

The solid stable Beckmanu Rearrangment

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

عليرضا مدرسي عالم - 1382/11/07

A one pot synthesis of Aryl- N (4 Methyl )

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

عليرضا مدرسي عالم - 1382/11/07

AM1 Studies of Anomeric Effect in Imidoyl-N-2_Amino-N-Substituented Morpholines

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

عليرضا مدرسي عالم - 1382/11/07

AM1 Studies of Anomeric Effect in Imidoyl-N-2-Amino-N-Substituented Morpholines

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

عليرضا مدرسي عالم, هاجر باقري - 1382/11/07

P-Substituent effects on phosphaallcnes structure and stability An ab initio study

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

عليرضا مدرسي عالم, پرستو قاسمي - 1382/11/07

C-Substituent effects on structure and stability of phosphaallenes by AM1 molecular orbital calculations

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

عليرضا مدرسي عالم, پرستو قاسمي - 1382/11/07

The Solid-State Beckmann Rearrangement of Ketoximes by Aluminium trichloride and Phosphorus Pentachloride

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

عليرضا مدرسي عالم, اسدالله حسن خاني - 1382/11/07

The Study of 1 3-Allylic Strain in Imidoyl-N -2-Amino-N-Acyl Morpholines by AM1 Molecular Orbital Calculations

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

عليرضا مدرسي عالم, هاجر باقري - 1382/11/07

A One-pot Synthesis of Aryl-N- (4-Mcthylphenylsulfonyl) -N-(Triphenylphos phoranylidene) Imidocarbamates from 5-Aryloxytetrazolcs

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

عليرضا مدرسي عالم, فريدون خموشي - 1382/11/07
1379

Dynamic 1H-NMR Study of N-(4-Methylbenzenesulfonyl) (4-Methylphenoxy) Imidoyl Azide

هشتمين سمينار شيمي آلي ايران

عليرضا مدرسي عالم - 1379/02/27

The Study of Anomeric Effect in N-2-(1 4-Dioxane)-N -(4-Methylbenzenesulfonyl)-O-(4-Methylphenoxy) Isourea

هشتمين سمينار شيمي آلي ايران

عليرضا مدرسي عالم - 1379/02/27

THE SYNTHESIS OF BULKY SUBSTITUTED 1 5-TETRAZOLES AND THEIR STUDIES OF X-RAY AND DYNAMIC NMR

دومين كنگره شيمي اروپا

عليرضا مدرسي عالم, حميراالسادات اميرعزيزي, Erich Kleinpeter -

The New Derivatives Synthesis of Tetrazoles by Reaction Between 5-Aryloxytetrazoles and (4-Methylbenzene) Sulfinylchloride

دهمين سمينار شيمي آلي ايران

عليرضا مدرسي عالم, فريدون خموشي -

The Solid-State Beckmann Rearrangement of Oximes by Alumina and phosphorus Pentoxide

دهمين سمينار شيمي آلي ايران

عليرضا مدرسي عالم -

A facile and efficient method for synthesis of the aryloxyimidoyl azides

هفتمين سمينار شيمي آلي ايران

دباغ عبدالحسين, عليرضا مدرسي عالم -

مطالعه NMR پوياي ايميدويل آزيدها

دهمين سمينار شيمي آلي ايران

عليرضا مدرسي عالم, حسين كيخا, فريدون خموشي -

سنتز تك مرحله اي تترازولها از طريق نوآرايي بكمن كتوكسيم ها در شرايط بدون حلال

دهمين سمينار شيمي آلي ايران

عليرضا مدرسي عالم, اسدالله حسن خاني -

Adouble Interconvrsion of Aziridine-Imine Nitrogens

هفتمين سمينار شيمي آلي ايران

عبدالحسين دباغ, عليرضا مدرسي عالم -

Structure and Conformational Analysis of l A Multiple Interconversion of Amino-Imine Nitrogens and Dioxane Ring

هفتمين سمينار شيمي آلي ايران

عبرالحسين دباغ, عليرضا مدرسي عالم -

A Semiempirical(FM1 MNDO PM3)and D-NMR Studies of a Double Inversion of Azopirine-Imine Nitrogens

هفتمين سمينار شيمي آلي ايران

عبدالحسين دباغ, عليرضا مدرسي عالم, حميدرضا بيژن زاده -

The Facile and Effective Method for Synthesis of The 5-rylaminotetrazoles from Arylcyanamides

نهمين سمينار شيمي آلي ايران

عليرضا مدرسي عالم -

P-Substituent effects on the structure and stability of phosphaazaallenes Ab initio and PM3 studies

27th International Conference on Science Technology

عليرضا مدرسي عالم, پريسا نجفي -

Synthesis of N-Benzoyl-4-O-(1H-Tetrazol-5-yl)-L-Tyrosine Ethyl Ester

4th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry

عليرضا مدرسي عالم, محسن رستمي زاده, بهزاد حسين زاده -


1392

تهيه كامپوزيتها و نانو كامپوزيتهاي هادي و كايرال جديدي بوسيله دوپينگ پلي[(±)-2-سك-بوتيل آنيلين] بازي

عليرضا مدرسي عالم - 1392 -
1382

تهيه آريل آمينو تترا زول ها از آريل سيا ناميدها

عليرضا مدرسي عالم - 1382 -


سنتز نانوكامپوزيت هاي جديدي از پلي آنيلين و پلي (3-آمينوبنزن سولفونيك اسيد) به عنوان اسيد جامد پليمري(دوپانت) و كاربرد آنها در سلولهاي خورشيدي

افسانه نيك پور , [ عليرضا مدرسي عالم, فاطمه صادق ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تهيه و شناسائي نانو كامپوزيت هاي پلي آنيلين بر پايه نانو ذره هاي مغناطيسي TiO2,Fe3O4 و گرافن و كاربرد آنها در طراحي سلول هاي خورشيدي پليمري

فاطمه صادق , [ عليرضا مدرسي عالم, حسن منصوري ترشيزي, ميثم نوروزي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

سنتز نانو كامپوزيت هاي جديدي ازپلي(3 - آمينو بنزن سولفونيك اسيد) بعنوان اسيد جامد پليمري (دوپانت)، پلي(2- متيل آنيلين) و ذرات مغناطيسي اكسيد آهن و كاربرد آنها در سلولهاي خورشيدي

ارميتا محمدابادي , [ عليرضا مدرسي عالم, سحر شب زنده دار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

سنتز نانو كامپوزيت هاي مغناطيسي جديدي از پلي ( 2- سك –بوتيل آنيلين ) در حضور پلي ( متا- آمينو بنزن سولفونيك اسيد ) بعنوان اسيد جامد پليمري (دوپانت) و كاربرد آنها در سلولهاي خورشيدي

سميه رئيسي , [ عليرضا مدرسي عالم, سحر شب زنده دار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

سنتز نانو كامپوزيت هاي جديدي ازپلي(2- متوكسي آنيلين) و پلي ( متا- آمينو بنزن سولفوريك اسيد) بعنوان اسيد جامد پليمري (دوپانت) و كاربرد آنها در سلولهاي خورشيدي

معصومه دريني , [ عليرضا مدرسي عالم, سحر شب زنده دار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

كاربرد نانو كامپوزيتهاي جديدي در سلولهاي خورشيدي بوسيله پليمريزاسيون 2-كلرو آنيلين در حضور پلي ( متا- آمينو بنزن سولفوريك اسيد) بعنوان اسيد جامدپليمري( دوپانت)

لطف الله بستاني , [ عليرضا مدرسي عالم, ادريس ولدبيگي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

دوپينگ نانو پليمرهايي از مشتقات آنيلين با پلي(متا-آمينوبنزن سولفونيك اسيد)و كاربرد آنها در سلولهاي خورشيدي

رضا ملك مكان , [ عليرضا مدرسي عالم, سحر شب زنده دار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

كمپلكسهاي ضد تومور پالاديوم حاوي ليگاندهاي مختلف، تهيه، شناسايي، فعاليت بيولوژيكي و مطالعات بر هم كنش آنها با DNA و BSA

نرجس علي صوفي , [ حسن منصوري ترشيزي, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

سمينار (كارشناسي ارشد)

فرزانه باشنده , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تهيه نانو كمپوزيتها نانو پليمرها ونانو كوپليمرهايي از آنيلين سولفونه شده و اكسيدهاي فلزي و كاربرد آنها در سلولهاي خورشيدي آلي به عنوان لايه فعال

سحر شب زنده دار , [ عليرضا مدرسي عالم, حسن منصوري ترشيزي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

سنتز ، شناسايي و مطالعه كارايي نانو كاتاليست ها بر روي بسترهاي كربني براي اكسيداسيون متانول

مهدي زارعي يزدان اباد , [ ميثم نوروزي فر, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

سنتز ، شناسايي و مطالعه كارايي نانو كاتاليست ها بر روي بسترهاي كربني براي اكسيداسيون متانول

مجيد فرسادروح رشتي , [ عليرضا مدرسي عالم, ميثم نوروزي فر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

كنترل غلظت آهن در عمليات ليچينگ مجتمع مس سرچشمه

احد فلاحت نژادماهاني , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

كنترل غلظت آهن در عمليات ليچينگ مجتمع مس سرچشمه

احد فلاحت نژادماهاني , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

تهيه نانوپلي(متا-آمينوبنزن سولفونيك اسيد-كو-آنيلين) تحت شرايط اسيدي و كاربرد آنها در سلولهاي خورشيدي آلي

ايمان سرگزي , [ عليرضا مدرسي عالم, فاطمه صادق ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

تهيه نانوپلي(متا-آمينوبنزن سولفونيك اسيد-كو-آنيلين) بدون حضور اسيد و كاربرد آنها در سلولهاي خورشيدي آلي

فرشته افرشته , [ عليرضا مدرسي عالم, سحر شب زنده دار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

تهيه نانوكوپليمرهاي هادي از آنيلين و ارتو امينو بنزن سولفونيك اسيد در حضور اسيد و كاربرد آنها در سلولهاي خورشيدي آلي

فريال دلشاد , [ عليرضا مدرسي عالم, سحر شب زنده دار ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

سنتز ، شناسايي و مطالعه كارايي نانو كاتاليست ها بر روي بسترهاي كربني براي اكسيداسيون متانول

مهدي زارعي يزدان اباد , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تهيه و كاربرد مشتقات نانو ساختار و يا نانو كامپوزيتهايي از پلي آنيلين در سلولهاي خورشيدي و سنتز وبررسي نانو ساختار كاتاليزور سيليكا سولفوريك اسيد

نعيم صديقي دريجاني , [ عليرضا مدرسي عالم, محمدسعيد هادوي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تهيه و كاربرد مشتقات نانو ساختار و يا نانو كامپوزيتهايي از پلي آنيلين در سلولهاي خورشيدي و سنتز وبررسي نانو ساختار كاتاليزور سيليكا سولفوريك اسيد

نعيم صديقي دريجاني , [ عليرضا مدرسي عالم, محمدسعيد هادوي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

كنترل غلظت آهن در عمليات ليچينگ مجتمع مس سرچشمه

احد فلاحت نژادماهاني , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تهيه و كاربرد مشتقات نانو ساختار و يا نانو كامپوزيتهايي از پلي آنيلين در سلولهاي خورشيدي و سنتز وبررسي نانو ساختار كاتاليزور سيليكا سولفوريك اسيد

نعيم صديقي دريجاني , [ عليرضا مدرسي عالم, ميثم نوروزي فر, محمدسعيد هادوي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

سنتز ، شناسايي و مطالعه كارايي نانو كاتاليست ها بر روي بسترهاي كربني براي اكسيداسيون متانول

مهدي زارعي يزدان اباد , [ عليرضا مدرسي عالم, ميثم نوروزي فر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تهيه تركيبات هيبريدي( آلي/معدني) از نانو ساختارهاي مختلف پلي آنيلين و اكسيدهاي فلزي و كاربرد آن در سلولهاي خورشيدي نسل جديد

مظاهر يارمحمدي واصل , [ عليرضا مدرسي عالم, ميثم نوروزي فر, محمدسعيد هادوي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تهيه و كاربرد مشتقات نانو ساختار و يا نانو كامپوزيتهايي از پلي آنيلين در سلولهاي خورشيدي و سنتز وبررسي نانو ساختار كاتاليزور سيليكا سولفوريك اسيد

نعيم صديقي دريجاني , [ عليرضا مدرسي عالم, ميثم نوروزي فر, محمدسعيد هادوي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

روشهاي نوين درتهيه آئروژل پالاديوم و نانوكاتاليستهايپالاديوم براي اكسيداسيون سوختهاي آلي

مهدي زارعي يزدان اباد , [ عليرضا مدرسي عالم, ميثم نوروزي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

سنتز ، شناسايي و مطالعه كارايي نانو كاتاليست ها بر روي بسترهاي كربني براي اكسيداسيون متانول

مجيد فرسادروح رشتي , [ ميثم نوروزي فر, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تهيه نانو كوپليمر هادي از آنيلين و 2- آمينو بنزنسولفونيك اسيد در دماي اطاق و شرايط اسيدي و آناليز فرم بازي آن

هانيه بدخشان , [ عليرضا مدرسي عالم, سحر شب زنده دار ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

آناليز فرمهاي نمكي و بازي نانو كوپليمرهايي از آنيلين و2 – آمينو بنزن سولفونيك اسيد در شرايط سنتزي دماي اتاق و عدم حضور اسيد

معصومه زلفعلي پورمهني , [ عليرضا مدرسي عالم, سحر شب زنده دار ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي كوپليمريزاسيون آنيلين با متا-سولفونيك اسيد آنيلين تحت شرايط اسيدي در دماي اتاق و آناليز فرم بازي آن در اشل نانو و غير نانو

اميررضا خيرخواه , [ عليرضا مدرسي عالم, سحر شب زنده دار ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تهيه و آناليز فرمهاي نمكي و بازي نانو پلي (3- آمينو بنزن سولفونيك اسيد – كو- آنيلين) در دماي اطاق و بدون حضور اسيد

زهرا پوركريم گلزار , [ عليرضا مدرسي عالم, سحر شب زنده دار ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تهيه ي و كاربرد غشاهاي نانو كامپوزيتي جديد از پلي استايرن دي وينيل بنزن سولفوريك اسيد،پلي آنيلين و پلي اتيلن براي پيل سوختي متانولي مستقيم

ولي اله ماندني پورديل , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

كنترل غلظت آهن در عمليات ليچينگ مجتمع مس سرچشمه

احد فلاحت نژادماهاني , [ عليرضا مدرسي عالم, ميثم نوروزي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

پايان نامه

فهيمه موحدي فر , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

پايان نامه

عبدالكريم فرخ زاده , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

تهيه ي و كاربرد غشاهاي نانو كامپوزيتي جديد از پلي استايرن دي وينيل بنزن سولفوريك اسيد،پلي آنيلين و پلي اتيلن براي پيل سوختي متانولي مستقيم

ولي اله ماندني پورديل , [ ميثم نوروزي فر, عليرضا مدرسي عالم, مژگان خراساني مطلق ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

ييييييييي

ولي اله ماندني پورديل , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

سنتز نانو پليمر هادي بوسيله پليمريزاسيون متا-آمينو بنزن سولفونيك اسيد با نسبتهاي پاييني از اكسيدان و نسبتهاي بالايي از آغازگر ديمر

اميرحسين سلماني دستجردي , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

سنتز نانو پليمر هادي بوسيله پليمريزاسيون 3-آمينو بنزن سولفونيك اسيد با نسبتهاي بالايي از اكسيدان و نسبتهاي پاييني از آغازگر ديمر

وحيد زراعتكار , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

تهيه نانو كامپوزيتهاي جديدي از كوپليمريزاسيون آنيلين و 2-متوكسي آنيلين در حضور نانو سيليكا-ساپورت سولفوريك اسيد

حسن زرجيني , [ عليرضا مدرسي عالم, عليرضا سردشتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

تهيه نانوپليمرهادي از متا -سولفانيليك اسيد با نسبتهاي بالايي از اكسيدان و نسبتهاي بالايي از آغازگر دي آمين

فاطمه السادات طباطبايي , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

تهيه نانو پليمر هادي از 3-سولفانيليك اسيد با نسبتهاي پايين اكسيدان و نسبتهاي بالاي آغازگر دي آمين

مژده بذرافكن , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

تهيه نانو كمپوزيتهاي ....

سيد آرش معيني , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

كمپلكسهاي ضد تومور جديد Pd(II) با ليگاندهاي 8-هيدروكسي كوئينولين، دي آمين يا دي ايمين. تهيه، شناسائي، ساختاربلور و برهم كنش آنها با DNA از غده تيموس و مطالعات پيوند بين DNA و كمپلكس هاي دو هسته اي تشك

زيبا سوري نظامي , [ حسن منصوري ترشيزي, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

كمپلكسهاي ضد تومور جديد Pd(II) با ليگاندهاي 8-هيدروكسي كوئينولين، دي آمين يا دي ايمين. تهيه، شناسائي، ساختاربلور و برهم كنش آنها با DNA از غده تيموس و مطالعات پيوند بين DNA و كمپلكس هاي دو هسته اي تشك

زيبا سوري نظامي , [ حسن منصوري ترشيزي, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

جداسازي و شناسائي نمك (+) يا (- ) – 2-سك بوتيل آنيلينيوم كامفور سولفونات و سنتز نانو پليمر كايرال و غير راسميكي از آن و مطالعه NMR پوياي بعضي مشتقات N – آسيل تترازولها و تهيه بعضي دي پپتيدهاي حاوي مشت

فهيمه موحدي فر , [ عليرضا مدرسي عالم, سعيد بلالائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تهيه نانو كامپوزيت هاي كايرال جديدي از طريق دوپينگ پلي [ (±)-2-سك-بوتيل آنيلين ] باز سيليكا- ساپورت شده و نانو سيليكا-ساپورت شده با اسيدهاي مختلف به عنوان اسيدهاي جامد دوپه كننده در حالت جامد(بدون حلا

عبدالكريم فرخ زاده , [ عليرضا مدرسي عالم, علي ابراهيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

كمپلكسهاي ضد تومور جديد Pd(II) با ليگاندهاي 8-هيدروكسي كوئينولين، دي آمين يا دي ايمين. تهيه، شناسائي، ساختاربلور و برهم كنش آنها با DNA از غده تيموس و مطالعات پيوند بين DNA و كمپلكس هاي دو هسته اي تشك

زيبا سوري نظامي , [ حسن منصوري ترشيزي, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

كمپلكسهاي ضد تومور مسطح مربع پالاديوم(II) حاوي دي ايمين كه به طور موثر در DNA اينتركليت مي شوند.سنتز، شناسائي و محاسبات DFT آنها. - مطالعه ي بر هم كنش كمپلكس هاي [Pd(8Q)(pn)] NO3 ، [Pd(8Q)(bpy)] NO3

محمد امين زاده , [ حسن منصوري ترشيزي, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تركيب درماني كمپلكسهاي Co(III) ، Pd(II)،Cu(II) Zn(II) فعاليت زيستي و بر هم كنش آنها با DNA

فاطمه خسروي , [ حسن منصوري ترشيزي, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

كمپلكسهاي ضد تومور جديد Pd(II) با ليگاندهاي 8-هيدروكسي كوئينولين، دي آمين يا دي ايمين. تهيه، شناسائي، ساختاربلور و برهم كنش آنها با DNA از غده تيموس و مطالعات پيوند بين DNA و كمپلكس هاي دو هسته اي تشك

زيبا سوري نظامي , [ حسن منصوري ترشيزي, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

استفاده از نانو سيليكاي اسيدي در سنتز مواد آلي و يا پليمرها و يا نانو كامپوزيتها و مطالعه سدهاي انرژي چرخشي حول پيوندهاي .........

هاجر باقري كوشه , [ عليرضا مدرسي عالم, عليرضا نوروزي, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تهيه نانو كمپوزيتهاي جديدي از پلي آنيلين ها و سيليكا بدون حضور دوپانت

سيد آرش معيني , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

سنتز نانو پليمر كايرال جديدي از [(±)-2-سك- بوتيل آنيلين ] با نسبتهاي مختلف اكسيدان به مونومر با استفاده از روش پليمريزاسيون بين سطحي

ندا سالاري نژاد , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

سنتز نانو پليمر كايرال و جديدي از (±)-2-سك- بوتيل آنيلين با نسبتهاي مختلف دوپانت(اسيد) به مونومر به روش پليمريزاسيون بين سطحي

مرضيه صدرا , [ عليرضا مدرسي عالم, فهيمه موحدي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تهيه نانوكمپوزيتهاي جديدي از پلي (آنيلين-كو-2-متوكسي آنيلين) با نانوسيليكا سولفوريك اسيد

سمينه پورمند , [ عليرضا مدرسي عالم, فهيمه موحدي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تهيه و بررسي ساختمان نانوسيليكا ساپورت سولفوريك اسيد

غفار پاسدار , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

سنتز و برهمكنش مخلوط نسبت 1:3 كمپلكسهاي K[Zn(gly)3] ,[Pb(bpy)2](NO3)2 با DNA غده تيموس

زهرا خدابخش كنگان , [ حسن منصوري ترشيزي, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تهيه نانوكمپوزيتهاي جديدياز پليمريزاسيون

امين الله روشن دل هرمزي , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تهيه نانو كمپوزيت هاي ....در حضور اسيد سولفوريك

مرتضي خرم , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

طراحي و سنتز و شناسايي و برهمكنش مفصل كمپلكس هاي ضدتومور Pt(II) و Pd(II) باDNA

سميه شهر كي , [ حسن منصوري ترشيزي, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

استفاده از نانو سيليكاي اسيدي در سنتز مواد آلي و پليمر ، مطالعه NMR پويا بعضي مشتقات تترازولها و بررسي نظري سد انرژي چرخشي حول پيوند C – N در كرباماتها و تيوكرباماتها

پريسا نجفي , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

استفاده از نانو سيليكاي اسيدي در سنتز مواد آلي و پليمر ، مطالعه NMR پويا بعضي مشتقات تترازولها و بررسي نظري سد انرژي چرخشي حول پيوند C – N در كرباماتها و تيوكرباماتها

پريسا نجفي , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي نظري برهمكنش نانولوله هاي كربني با كاتاليزورهاي متالوسن و تاثير اين برهمكنش روي فرايند پليمريزاسيون اتيلن

حسين حجي ابادي , [ عليرضا نوروزي, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

كارايي روش RRM براي تخمين انرژي پيوند هيدروژني درون ملكولي در سيستمهاي RAHB ...

حسين حجي ابادي , [ عليرضا نوروزي, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

طراحي ،سنتز ،شناسايي و بر همكنش مفصل كمپلكس هاي ضد تومور ) Pt(IIو Pd (II) با DNA

سميه شهر كي , [ حسن منصوري ترشيزي, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

استفاده از نانو سيليكاي اسيدي در سنتز مواد آلي و پليمر ، مطالعه NMR پويا بعضي مشتقات تترازولها و بررسي نظري سد انرژي چرخشي حول پيوند C – N در كرباماتها و تيوكرباماتها

پريسا نجفي , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

استفاده از نانو سيليكاي اسيدي در سنتز مواد آلي و پليمر ، مطالعه NMR پويا بعضي مشتقات تترازولها و بررسي نظري سد انرژي چرخشي حول پيوند C – N در كرباماتها و تيوكرباماتها

پريسا نجفي , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تهيه نانو كمپوزيتهاي جديدي از پلي ( 2- متيل آنيلين– كو – آنيلين ) با نانو سيليكا- ساپورت سولفوريك اسيد

بيتا ايران دوست , [ عليرضا مدرسي عالم, حسن منصوري ترشيزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تهيه نانوكمپوزيتهاي جديدي از پليمريزاسيون در جاي 2-متيل آنيلين در حضور نانو سيليكاساپورت سولفوريك اسيد و اكسيدان تري كلريد آهن

شهاب اريان پور , [ عليرضا مدرسي عالم, عليرضا سردشتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تهيه نانو كمپوزيتهاي جديدي از كوپليمريزاسيون 2 – متيل آنيلين با آنيلين در حضور نانو سليكا – ساپورت پركلريك اسيد

الميرا بنداني , [ عليرضا مدرسي عالم, ميثم نوروزي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تهيه نانو كمپوزيتهاي كايرال جديدي از كوپليمريزاسيون آنيلين با 2- متيل آنيلين در حضور نانو سليكا – ساپورت كامفور سولفونيك اسد بعنوان اسيد جامد دوپه كننده كايرال

فرانك كاوه , [ عليرضا مدرسي عالم, حسن منصوري ترشيزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعات برهمكنش مخلوط نسبت 1:1 از كمپلكسهاي K[Zn(gly)3] ,[Pb(bpy)2](NO3)2 با DNA

فريده نزشتي , [ حسن منصوري ترشيزي, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعات برهم كنش نسبت 2:1 از بيس (2و2-بي پيريدين) پالاديوم 2 نيترات و پتاسيم تريس گلايسيناتو روي 2 با DNA غده تيموس

مليحه بابايي زارچ , [ حسن منصوري ترشيزي, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ترلر

طاهره اخوندي , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

طراحي و سنتز و شناسايي و برهمكنش مفصل كمپلكس هاي ضدتومور Pt(II) و Pd(II) باDNA

سميه شهر كي , [ حسن منصوري ترشيزي, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تهيه نانو كمپوزيت هاي جديدي از پليمريزاسيون در جاي 2- متوكسي آنيلين در حضور نانو سيليكا سولفوريك اسيد با نسبت هاي بالاي اكسيدان و منومر و دوپينگ پليمر بازي آن با نانو سيليكا – ساپورت پركلريك و نانو سي

طاهره اخوندي , [ عليرضا مدرسي عالم, حسن منصوري ترشيزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

تهيه نانو كمپوزيت هاي جديدي از پليمريزاسيون در جاي 2- متوكسي آنيلين در حضور نانو سيليكا سولفوريك اسيد با نسبت هاي پائين اكسيدان و منومر و دوپينگ پليمر بازي آن با نانو سيليكا سولفوريك اسيد و نانو سيليك

ايلناز شريعتي , [ عليرضا مدرسي عالم, علي اكبر ميرزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

تهيه نانو كمپوزيت هاي جديدي از دوپينگ پلي آنيلين به فرم بازي با نانو سيليكا سولفوريك اسيد و نانو سيليكا – ساپورت سولفوريك اسيد

سوفيا طاهري , [ عليرضا مدرسي عالم, علي اكبر انتظامي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

تهيه نانو كمپوزيت هاي جديدي از دوپينگ پلي 2- متيل آنيلين بازي با نانو سيليكا- ساپورت سولفوريك اسيد و نانو سيليكا سولفوريك اسيد

سيدجمال حسيني , [ عليرضا مدرسي عالم, علي اكبر ميرزائي, حسن منصوري ترشيزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

تهيه نانو كمپوزيت هاي جديدي از دوپينگ پلي 2- متيل آنيلين بازي با نانو سيليكا- ساپورت پركلريك اسيد و دنانو سيليكا –ساپورت كامفورسولفونيك اسيد

ريحانه مسعودي گل خطمي , [ عليرضا مدرسي عالم, حسن منصوري ترشيزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

جداسازي وشناسايي الكالوئيد هاو فلانوئيدها از عصاره الكلي گياه A.Santolina

معصومه توحيدي نيا , [ عليرضا سردشتي, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

تهيه نانو كمپوزيت كايرال جديدي از كوپليمريزاسيون(?)- 2- سك- بوتيل آنيلين با آنيلين درحضور نانو سيليكا

عليرضا ميري , [ عليرضا مدرسي عالم, علي اكبر ميرزائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

جداسازي انانتيومرهاي (+)- 2- سك- بوتيل آنيلين و تهيه نانو پليمر كايرالي از آنها

نيما پناهي لركي , [ عليرضا مدرسي عالم, علي اكبر انتظامي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

تهيه نانو كمپوزيت هاي جديدي از پليمريزاسيون نمك آنيليوم هيدروكلريد در حضور نانو سيليكا و سنتز 2-ايزوبوتوكسي آنيلين

حسين فداكار , [ عليرضا مدرسي عالم, عيسي ياوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

تهيه نانو كمپوزيت كايرال جديدي از پليمريزاسيون انانتيومرهاي (+)- 2- سك- بوتيل آنيلين در حضور نانو سيليكا

ارمان ميرزاعلي , [ عليرضا مدرسي عالم, ميثم نوروزي فر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

تهيه نانو كمپوزيت هاي جديدي از كوپليمريزاسيون 2- متيل آنيلين با آنيلين در حضور نانو سيليكا و كلريد آهن

بابك عباس پور , [ عليرضا مدرسي عالم, حسن منصوري ترشيزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

كاربرد الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با كربن نانو تيوب ونانو كامپوزيت كبالت ( III ) 12 – تنگستوفسفريك اسيد براي اندازه گيري هاي تجزيه اي

فاطمه ميرزائي خليل آبادي , [ ميثم نوروزي فر, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

اندازه گيري همزمان تركيبات بيولوژيكي با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با كربن نانوتيوپ چند ديواره – قلع ( II ) – 12 – تنگستنو فسفريك اسيد و مايع يوني

زهرا مطبوعي , [ ميثم نوروزي فر, خليل ا... طاهري, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

كمپلكسهاي دوهسته اي پالاديم (II) با آلفا- دي ايمين و آلكيلين بيس دي تيوكربامات تهيه و شناسايي و مطالعه برهمكنش كمپلكس [(Phen)pd(S2CNH(CH2)2NHCS2)Pd(Phen)](NO3)2 با DNA

بهاره نظري مفرد , [ حسن منصوري ترشيزي, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

تهيه و شناسايي كمپلكسهاي شيف باز عناصر واسطه وسط سري ها

علي حيدري , [ حسن منصوري ترشيزي, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

تهيه و شناسايي كمپلكسهاي شيف باز عناصر واسطه انتهاي سري ها

صاحبه نجم الديني , [ حسن منصوري ترشيزي, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

تهيه و شناسايي كمپلكسهاي شيف باز عناصر واسطه سري ها

مريم صاد قي چاهويي , [ حسن منصوري ترشيزي, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

تاثير گروههاي عاملي روي خواص نانولوله هاي BN و برهم كنشهاي X…Y در برخي از تركيبات شيميائي: تحليل هاي انرژي ، NBO و AIM

بتول مكي آبادي , [ حسين روحي, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

سنتز تترازولها و كاربا ماتها به روشهاي جديد

فريدون خموشي , [ عليرضا مدرسي عالم, حسين روحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

سنتز تترازولها و كاربا ماتها به روشهاي جديد

فريدون خموشي , [ عليرضا مدرسي عالم, حسين روحي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

تهيه نانوكمپوزيتهاي جديدي از پلي ( 2- متوكسي آنيلين ) با نانوسيليكاي اسيدي

سكينه ظفري , [ عليرضا مدرسي عالم, علي اكبر انتظامي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي نظري پيوند هيدروژني درون مولكولي و عدم استقرار الكتروني در تركيبات آمينوتيال ها

مهديه پور سرگل , [ حسين روحي, عليرضا نوروزي, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي اثر اكسيدانهاي مختلف برروي نانوكمپوزيت تهيه شده از پلي آنيلين با نانوسيليكاي اسيدي و مطالعه واكنش ايميدويل آزيدها با استيلن ها ( شيمي كليك

سيدمحسن بلادي موسوي , [ عليرضا مدرسي عالم, عيسي ياوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي اثر اكسيدانهاي مختلف برروي نانوكمپوزيت تهيه شده از پلي( 2- متوكسي آنيلين) با نانوسيليكاي اسيدي و مطالعه حمله نوكلئوفيلي برروي سولفون ايميدويل كلريدها

مائده آذرون , [ عليرضا مدرسي عالم, عيسي ياوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

تهيه نانوكمپوزيتهاي جديدي از پلي ( 2- متيل آنيلين – كو – آنيلين ) با نانوسيليكاي اسيدي

فضل اله فتحي پور , [ عليرضا مدرسي عالم, علي اكبر ميرزائي, حسن منصوري ترشيزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي اثر اكسيدانهاي مختلف بر روي نانو كمپوزيت تهيه شده از پلي (2-متيل آنيلين) با نانو سيليكاي اسيدي و مطالعه واكنش ايميدويل آزيدها با مشتقات مورفولين

مختار پاشايي , [ عليرضا مدرسي عالم, عيسي ياوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

تهيه نانو پلي آنيلين هاي هادي و كايرال

فهيمه موحدي فر , [ عليرضا مدرسي عالم, علي اكبر انتظامي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

تهيه تيوكارباماتها به روشهاي محلول و يا بدون حلال

ايمان ديندارلواينالو , [ عليرضا مدرسي عالم, عيسي ياوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

تهيه نانوكمپوزيتهاي جديدي از پلي 2 – متيل آنيلين و سيليكاي اسيدي

اسماعيل فرزانه جوبنه , [ عليرضا مدرسي عالم, علي اكبر انتظامي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

تاثير گروههاي عاملي روي خواص نانولوله هاي BN و برهم كنشهاي X…Y در برخي از تركيبات شيميائي: تحليل هاي انرژي ، NBO و AIM

بتول مكي آبادي , [ حسين روحي, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

مطالعه پارامترهاي پيوندي و ترموديناميكي در برهمكنش هاي ضد سرطان 1 و 10 – فنانترولين pd(??) و يا pt(??) دي تيوكرباماتها با DNA از غده تيموس . سنتز ، شناسايي و سيتوتوكسي آنها

زهرا يكه قاسمي ده امام جمعه , [ حسن منصوري ترشيزي, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

سنتز تترازولها و كاربا ماتها به روشهاي جديد

فريدون خموشي , [ عليرضا مدرسي عالم, حسين روحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

سنتز تترازولها و كاربا ماتها به روشهاي جديد

فريدون خموشي , [ عليرضا مدرسي عالم, حسين روحي ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87

روشي نوين براي تهيه نانو كمپوزيتهايي از پلي آنيلين و مشتقات جديد اسيدي سيليكا

مريم پاك سرشت , [ عليرضا مدرسي عالم, علي اكبر ميرزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87

تهيه نانو كمپوزيتهاي جديد از پلي آنيلين و مشتقات اسيدي سيليكا

مجتبي سليماني , [ عليرضا مدرسي عالم, ميثم نوروزي فر, عليرضا نوروزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87

برهمكنش كمپلكس هاي 2 و 2 – بي پيريدين هگزيل و اكتيل دي تيوكرباماتو پالاديوم 2 و پلاتينيوم 2 با DNA از غده تيموس

فاطمه خسروي , [ حسن منصوري ترشيزي, عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87

كوپليمريزاسيون آنيلين با مشتق كايرالي از آنيلين و بررسي نظري كنفورماسيون اليگومرها

حميراالسادات اميرعزيزي , [ حسين روحي, عليرضا مدرسي عالم, علي اكبر انتظامي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي87-86

استخراج و آناليز بعضي تركيبات طبيعي از شيره گياه ايوفوربياكانيلوكارپاام.بيب

عايشه عنايتي , [ عليرضا مدرسي عالم, محمدحسين سنگتراش, حسين روحي ]
نيمسال اول سال تحصيلي87-86

آناليز شيره گياه ايوفوربيا كانديلو كارپا ام بيت

سيدمحمد سجادي , [ عليرضا مدرسي عالم, محمدحسين سنگتراش ]
نيمسال اول سال تحصيلي87-86

سنتز سياناتها از كاربامات ها

فرزاد محمدي , [ عليرضا مدرسي عالم, عيسي ياوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي87-86

تهيه آلياژي از پلي (2-آمينو باي فنيل) هادي با پلي استايرن

حامد نهاوندي , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85

سنتز كارباماتهاي آروماتيك نوع اول و HNMR پوياي آنها و بررسي محاسباتي اثر استخلاف بر روي فسفاآزالن ها به روش هاي نيمه تجربي – آغازين و تابع چگالي

پريسا نجفي , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 85-84

تهيه ايميدويل آزيدهاي كايرال غير راسميك و تركيبات كايرال آلي غير راسميك توسط آنها

بهزاد حسين زاده , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 85-84

سنتز پلي آريلن -1و3و4- اكسادي ازول و بلند حاصل از آن و بررسي خواص مربوطه

عليرضا برمك , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 85-84

تهيه پلي آنيلين كايرال هادي و تهيه بلندي آز آن با پلي استايرن

غلامرضا اصلي , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 85-84

بررسي واكنش كارباماتها با الكترو فيل ها و آناليز كنفورماسيوني تئوريتيكال حلقه هاي بزرگ حاوي گروههاي فسفاآلن و فسفاآزالن

بهناز رحيمي , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 85-84

سنتز آريل امينو تترازول ها و مطالعه واكنش آنها با الكتروفيل توسيل كلريد سنتز آريل آمينو ايميدول آزيدها

محمود نصراله زاده بائي , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 85-84

سنتز ايميدويل آزيدهاي كايرال و كارباماتهاي آليفاتيك و مطالعه HNMR پوياي كارباماتهاي آليفاتيك و ايميدويل ايمينوفسفورانها

محسن رستمي زاده , [ عليرضا مدرسي عالم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 84-83


1394

روش نوين نگارش گزارش كار آزمايشگاهي بهمراه اصول ايمني مهم ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي كليه رشته ها

عليرضا مدرسي عالم, سحر شب زنده دار - lمرنديز - 1394

روش نوين نگارش گزارش كار آزمايشگاهي بهمراه اصول ايمني مهم ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي كليه رشته ها

عليرضا مدرسي عالم, سحر شب زنده دار - مرنديز - 1394


1 - Celia Ferrag, Meissam Noroozifar, عليرضا مدرسي عالم, Kagan Kerman
كپسوله سازي فوق العاده مغناطيسي پلي (m-aminobenzodioxol) -Fe3O4 nanorods و آهن (III) كمپلكس تيوسيانات در هيدروژل به سمت سلول هاي خورشيدي تركيبي
(1400) Journal of Environmental Chemical Engineering. 9 105612-1-105612-13 مشاهده مقاله
2 - فاطمه صادق, Nikolaos Politakos, Estibaliz Gonzalez de San Roman, Oihane Sanz, عليرضا مدرسي عالم, Rad
Toward enhanced catalytic activity of magnetic nanoparticles integrated into 3D reduced graphene oxide for heterogeneous Fenton organic dye degradation
(1400) Scientific Reports. 11 18343-1-18343-16 مشاهده مقاله
3 - فاطمه صادق, عليرضا مدرسي عالم, Negar Sadegh, عبدالحميد بحرپيما, سحر شب زنده دار, Kagan Kerman, Meiss
Simple and green route for fabrication of a nanostructured of the graphene?Fe3O4@PANI for the photovoltaic activity
(1400) ELECTROCHIMICA ACTA. 399 139327-1-139327-13 مشاهده مقاله
4 - سحر شب زنده دار, عليرضا مدرسي عالم, عبدالحميد بحرپيما, Meissam Noroozifar, Kagan Kerman
Novel conductive multi-walled polymeric nanotubes of poly (diazoaminobenzene) for single-layer polymer solar cell
(1399) REACTIVE and FUNCTIONAL POLYMERS. 149 104529-1-104529-10 مشاهده مقاله
5 - Abdolkarim Farrokhzadeh, عليرضا مدرسي عالم, Farideh Badichi Akher, Erich Kleinpeter, Alexandra Kelli
بررسي سد انرژي چرخشي غيرمعمول زياد در مورد پيوند C-N در 5- (2-x-phenyl) -N ، N-dimethyl-2H-tetrazole-2-carboxamides: بينش از محاسبات ديناميك 1H-NMR و DFT
(1399) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1226 129363-1-129363-9 مشاهده مقاله
6 - مجيد فرسادروح رشتي, مهدي زارعي يزدان اباد, Meissam Noroozifar, Hamedreza javadian, نفيسه الفي, عليرض
روش پليول سريع بهبود يافته براي سنتز Pd / C كاتاليزور با عملكرد بالا نسبت به اتانول الكترواكسيداسيون
(1399) INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 45 27312-27319 مشاهده مقاله
7 - فاطمه صادق, عليرضا مدرسي عالم, M. Noroozifar, حسن منصوري ترشيزي
سنتز حالت جامد نانوكامپوزيت PANI-TiO2: بررسي شرايط واكنش ، ماهيت اكسيدان و خواص الكتريكي
(1399) Express Polymer Letters. 15 2-15 مشاهده مقاله
8 - نويد زماني, Meissam Noroozifar, عليرضا مدرسي عالم, Farideh Maleki
نانوماتريكس nanoarray Co3O4-CuO به عنوان ماده الكترود جديد براي آند باتري ليتيوم يون
(1399) Journal of the Iranian Chemical Society JICS. 18 394-406 مشاهده مقاله
9 - فاطمه صادق, عليرضا مدرسي عالم, Meissam Noroozifar, Kagan Kerman
سنتز اسان و سبز نانو كمپوزيت سوپر پارا مغناطيس
(1399) Journal of Environmental Chemical Engineering. 9 104942-1-104942-13 مشاهده مقاله
10 - سحر شب زنده دار, عليرضا مدرسي عالم, M. Noroozifar
Investigation of the effect of two new initiators of p-aminoazobenzene and diazoaminobenzene on the properties of polyaniline
(1398) Express Polymer Letters. 14 169-178 مشاهده مقاله
11 - مجيد فرسادروح رشتي, Meissam Noroozifar, عليرضا مدرسي عالم
An easy and eco-friendly method to fabricate threedimensional Pd-M (Cu, Ni) nanonetwork structure decorated on the graphene nanosheet with boosted ethanol electrooxidation activity in alkaline medium
(1398) INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 44 28821-28832 مشاهده مقاله
12 - سحر شب زنده دار, عليرضا مدرسي عالم, Meissam Noroozifar, Kagan Kerman
Core-shell nanocomposite of superparamagnetic Fe3O4 nanoparticles with poly(m-aminobenzenesulfonic acid) for polymer solar cells
(1398) ORGANIC ELECTRONICS. 77 105462-1-105462-11 مشاهده مقاله
13 - مظاهر يارمحمدي واصل, عليرضا مدرسي عالم, Meissam Noroozifar, Mohammad Saeed Hadavi
An investigation into the photovoltaic activity of a new nanocomposite of (polyaniline nanofibers)/(titanium dioxide nanoparticles) with different architectures
(1398) SYNTHETIC METALS. 252 50-61 مشاهده مقاله
14 - سحر شب زنده دار, عليرضا مدرسي عالم, Meissam Noroozifar, حسن منصوري ترشيزي
سنتز و شناسايي
(1398) SYNTHETIC METALS. 255 116115-1-116115-9 مشاهده مقاله
15 - مهدي زارعي يزدان اباد, ميثم نوروزي فر, نفيسه الفي, عليرضا مدرسي عالم, حميده سراواني
Pd nanonetwork decorated on rGO as a high-performance electrocatalyst for ethanol oxidation
(1397) APPLIED SURFACE SCIENCE. 462 112-117 مشاهده مقاله
16 - مجيد فرسادروح رشتي, ميثم نوروزي فر, عليرضا مدرسي عالم, حميده سراواني
Sonochemical synthesis of high-performance PdCuNWs/MWCNTs-CH electrocatalyst by galvanic replacement toward ethanol oxidation in alkaline media
(1397) ULTRASONICS SONOCHEMISTRY. 51 478-486 مشاهده مقاله
17 - مهدي زارعي يزدان اباد, ميثم نوروزي فر, نفيسه الفي, عليرضا مدرسي عالم, حميده سراواني
A simple and fast method for the preparation of super active Pd/CNTs catalyst toward ethanol electrooxidation
(1397) INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 43 12103-12109 مشاهده مقاله
18 - Ali Reza Sardarian, Iman Dindarloo Inaloo, عليرضا مدرسي عالم
Highly efficient synthesis of alkyl and aryl primary thiocarbamates and dithiocarbamates under metal- and solvent-free conditions
(1397) MOLECULAR DIVERSITY. 22 863-878 مشاهده مقاله
19 - نويد زماني, عليرضا مدرسي عالم, ميثم نوروزي فر
Synthesis and Application of Phosphorus/Co 3 O 4- CuO Hybrid as High-Performance Anode Materials for Lithium-Ion Batteries
(1397) ACS Omega. 3 4620-4630 مشاهده مقاله
20 - مجيد فرسادروح رشتي, ميثم نوروزي فر, عليرضا مدرسي عالم, حميده سراواني
A new one-pot, and green strategy for the synthesis of networks of connected Pt nanoparticles decorated on MWCNTs as an excellent catalyst for anodic electrooxidation of methanol
(1397) COMPOSITES PART B-ENGINEERING. 160 505-511 مشاهده مقاله
21 - Ali Reza Sardarian, Iman Dindarloo Inaloo, عليرضا مدرسي عالم, Erich Kleinpeter, Uwe Schilde
منو سيانيشن ناحيه انتخابي فلز آزاد
(1397) JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY. 84 1748-1756 مشاهده مقاله
22 - عليرضا مدرسي عالم, عبدالكريم فرخ زاده, سحر شب زنده دار, نعيم صديقي دريجاني
Synthesis of daisy-shaped core-shell nanocomposites of chiral poly[(±)-2-(sec-butyl)aniline] in the solid state
(1397) Iranian Polymer Journal. 28 75-86 مشاهده مقاله
23 - ناهيد احمدي, Kobra Rostamizadeh, عليرضا مدرسي عالم
Therapeutic Anti-Inflammatory Potential of Different Formulations Based on Coenzyme Q10-Loaded Nanostructured Lipid Carrier: In Vitro, Ex Vivo, and In Vivo Evaluations
(1397) EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE AND TECHNOLOGY. 120 1800232-1-1800232-10 مشاهده مقاله
24 - عبدالرحمن شاليبر, عليرضا مدرسي عالم
A Green and Simple Process for Preparation of Tetraalkylammonium Azide with Excellent Environmental Factor: Comparison of Batch and Flow Column Reactor
(1397) ORGANIC PROCESS RESEARCH and DEVELOPMENT. 22 1753-1760 مشاهده مقاله
25 - عليرضا مدرسي عالم, وحيد زراعتكار, فاطمه السادات طباطبايي, مژده بذرافكن, اميرحسين سلماني دستجردي, رضا
A solid-state synthesis, mechanism, and characterization of high molecular weight poly (3-aminobenzenesulfonic acid) with FeCl3.6H2O as a binary oxidant and dopant
(1397) JOURNAL OF POLYMER RESEARCH. 26 22-1-22-16 مشاهده مقاله
26 - عبدالرحمن شاليبر, عليرضا مدرسي عالم, Richard B. Kaner
Optically Active Poly[2-(sec-butyl)aniline] Nanofibers Prepared via Enantioselective Polymerization
(1397) ACS Omega. 3 18895-18905 مشاهده مقاله
27 - مهدي زارعي يزدان اباد, ميثم نوروزي فر, عبدالطيف شفايي دوك, عليرضا مدرسي عالم, حميده سراواني
Shape engineering of palladium aerogels assembled by nanosheets to achieve a high performance electrocatalyst
(1397) APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL. 250 242-249 مشاهده مقاله
28 - نويد زماني, عليرضا مدرسي عالم, ميثم نوروزي فر, Mehran Javanbakht
The improved performance of lithium-ion batteries via the novel electron transport catalytic role of polyaniline (PANI) in PANI/ Co3O4-CuO raspberry as new anode material
(1397) JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY. 49 327-340 مشاهده مقاله
29 - نعيم صديقي دريجاني, عليرضا مدرسي عالم, ميثم نوروزي فر, محمد سعيد هادوي
Single-layer solar cell based on nanostructure of polyaniline on fluorine-doped tin oxide a simple low-cost and efficient FTOn-PANIAl cell
(1396) Journal of the Iranian Chemical Society JICS. 2 967-980
30 - عبدالكريم فرخ زاده, عليرضا مدرسي عالم
Complete doping in solid-state by silica-supported perchloric acid as dopant solid acid: Synthesis and characterization of the novel chiral composite of poly [(7)-2-(sec-butyl) aniline]
(1395) JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY. 237 258-268
31 - محمد امين زاده, حسن منصوري ترشيزي, عليرضا مدرسي عالم
22- bipyridine coplanar with coordination square of Pd(II) nonyldithiocarbamato antitumor complex interacting with DNA in two distinct steps
(1395) JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE and DYNAMICS. 35 2301-2313
32 - فهيمه موحدي فر, عليرضا مدرسي عالم, Erich Kleinpeter, Uwe Schilde
مطالعه ي سد چرخشي بالاي غيرمعمول حول پيوند جزئي دوگانه C-N در N,N- دي متيل كاربامويل 5-آريل اكسي تترازول ها توسط NMR پويا
(1395) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1133 244-252
33 - احد فلاحت نژاد, عليرضا مدرسي عالم, ميثم نوروزي فر
بهينه سازي حذف آهن از پساب اسيدي (رافينيت) ليچينگ مجتمع مس سرچشمه
(1395) ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY . 29 835-838
34 - مهدي زارعي يزدان اباد, ميثم نوروزي فر, عليرضا مدرسي عالم, حميده سراواني
Palladium aerogel as a high-performance electrocatalyst for ethanol electro-oxidation in alkaline media
(1395) Journal of Materials Chemistry A. 5 10244-10249
35 - هاجر باقري كوشه, عليرضا مدرسي عالم
Solid-state synthesis of a new composite of polyaniline and silica via oxidation of aniline hydrochloride by FeCl3.6H2O as both oxidant and dopant (primary and secondary
(1395) POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES. 27 1038-1049
36 - عليرضا مدرسي عالم, مجتبي سليماني, مريم پاك سرشت, اسماعيل فرزانه جوبنه, وحيد زراعتكار, فاطمه السادات
تهيه نانو كامپوزيت هاي رساناي جديد از پلي آنيلين و سيليكا در شرايط حالت جامد
(1395) علوم و تكنولوژي پليمر. 29 387-398
37 - هاجر باقري کوشه, عليرضا مدرسي عالم
Solid-state synthesis of a new core–shell nanocomposite of polyaniline and silica via oxidation of aniline hydrochloride by FeCl3.6H2O
(1394) POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES. 1-12
38 - ولي اله ماندني پور, ميثم نوروزي فر, عليرضا مدرسي عالم
Preparation of Modified Sulfonated Poly(styrene divinylbenzene) with Polyaniline as a New Polymer Electrolyte Membrane for Direct Methanol Fuel Cell
(1394) International Journal of Electrochemical Science. 11 5302-5317
39 - عبدالکريم فرخزاده فرخزاده, عليرضا مدرسي عالم, فريده بديچي آخر بديچي آخر, علي ابراهيمي
A Theoretical Study of -Stacking interactions in C-Substituted Tetrazoles
(1394) JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS and MODELLING. 67 85-93
40 - فهيمه موحدي فر, عليرضا مدرسي عالم
The effect of initiators and oxidants on the morphology of poly [(±)-2-(sec-butyl) aniline] a chiral bulky substituted polyaniline derivative
(1394) POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES. 27 131-139
41 - عليرضا مدرسي عالم, عليرضا نوروزي, پريسا نجفي, فهيمه موحدي فر
Conformation Analysis and Computation of Energy Barrier to Rotation about C-N Bond in Para-Methylphenyl Carbamate and its Solvent Dependence in Comparison with tertiary Carbamates and tertiary Amides
(1393) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1076 299-307
42 - فهيمه موحدي فر, عليرضا مدرسي عالم, بهزاد حسين زاده
A facile synthetic method for novel imidoyl iminosulfuranes from imidoyl azides
(1393) TETRAHEDRON LETTERS. 55 5892-5894
43 - فهيمه موحدي فر, عليرضا مدرسي عالم
The effect of initiators and oxidants on the morphology of poly [(±)-2-(sec-butyl) aniline] a chiral bulky substituted polyaniline derivative
(1393) POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES. 1-9
44 - عليرضا مدرسي عالم, حميراالسادات اميرعزيزي, فهيمه موحدي فر, عبدالکريم فرخ زاده, غلامرضا اصلي, حامد نه
The first report of polymerization and characterization of aniline bearing chiral alkyl group on ring via covalent bond; poly[(±)-2-(sec-butyl)aniline]
(1393) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 17-26
45 - فريدون خاموشي, - حقيقي, - ژاله, - آريان, عليرضا مدرسي عالم, عليرضا رضواني, علي اكبر ميرزائي, ملك طاه
Solvent-free Preparation of 5-Aryloxytetrazoles via 2 3 Cycloaddition of Cyanates and Sodium Azide Using Silica Supported Sulfuric Acid as an Effective Heterogeneous Catalyst
(1392) Chemistry of Heterocyclic Compounds. -
46 - پريسا نجفي, عليرضا مدرسي عالم
One-Step Synthesis of Sterically Hindered 1 5-Disubstituted Tetrazoles from Bulky Secondary N-Benzoyl Amides Using Triazidochlorosilane (TACS)
(1392) Research Journal of Chemical and Environmental Sciences. 1 28-33
47 - فهيمه موحدي فر, عليرضا مدرسي عالم, بهزاد حسين زاده
A facile method for the synthesis of novel imidoyl iminosulfuranes from imidoyl azides
(1392) TETRAHEDRON LETTERS. 5892-5894
48 - عليرضا مدرسي عالم, عليرضا نوروزي, پريسا نجفي, فهيمه موحدي فر, حسين حاجي آبادي
Conformation analysis and computation of energy barrier to rotation about CAN bond in para-methylphenyl carbamate and its solvent dependence in comparison with tertiary carbamates and tertiary amides
(1392) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 299-307
49 - F. Khamooshi, B. Haghighi, K. Jhaleh, R. Aryan, عليرضا مدرسي عالم, عليرضا رضواني, علي اكبر ميرزائي,
Solvent-free Preparation of 5-Aryloxytetrazoles via 23 Cycloaddition of Cyanates and Sodium Azide Using Silica Supported Sulfuric Acid as an Effective Heterogeneous Catalyst
(1392) Chemistry of Heterocyclic Compounds. 49 1464-1468
50 - پريسا نجفي, عليرضا مدرسي عالم
One-Step Synthesis of Sterically Hindered 15-Disubstituted Tetrazoles fromBulky Secondary N-Benzoyl Amides Using Triazidochlorosilane (TACS)
(1391) RESEARCH JOURNAL OF CHEMISTRY AND ENVIRONMENT. 28-33
51 - فريدون خموشي, ب حقيقي, ک ژاله, ر آريان, عليرضا مدرسي عالم, عليرضا رضواني, علي اكبر ميرزائي, ملك طاهر
SOLVENT-FREE PREPARATION OF 5-ARYLOXYTETRAZOLESvia [2 3] CYCLOADDITIONUSING SILICA SUPPORTED SULFURIC ACID AS AN EFFECTIVE OF CYANATES AND SODIUM AZIDE HETEROGENEOUS CATALYST
(1391) Chemistry of Heterocyclic Compounds. 49 1464-1469
52 - عليرضا مدرسي عالم
Solvent-free preoaration of arylaminotetrazole derivatives using aluminum(III) hydrogensulfate as an effective catalyst
(1388) CHINESE CHEMICAL LETTERS. 21 -
53 - عليرضا مدرسي عالم
Dynamic 1H NMR Spectroscopic Study of the Ring Inversion in N-Sulfonyl Morpholines-Studies on N-S Interactions
(1388) JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY. -
54 - فريدون خموشي, عليرضا مدرسي عالم
Solvent-free preparation of arylaminotetrazole derivatives using aluminum(III) hydrogensulfate as an effective catalyst
(1388) CHINESE CHEMICAL LETTERS. 892-896
55 - عليرضا مدرسي عالم, محمود نصراله زاده بائي, فريدون خموشي
Al(HSO4)3 mediated for the preparation of primary carbamates under solvent-free conditions
(1387) Scientia Iranica. 15 -
56 - عليرضا مدرسي عالم, محمود نصرالله زاده
Synthesis of 5-Arylamino-1H (2H)-tetrazoles and 5-Amino-1-aryl-1H-tetrazoles from Secondary Arylcyanamides in Glacial Acetic Acid A Simple and Effective Method
(1387) TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY. 33 -
57 - عليرضا مدرسي عالم
Dynamic 1H NMR Spectroscopic Study of the Ring Inversion in N-Sulfonyl MorpholinessStudies on N-S Interactions
(1387) JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY. 4740-4746
58 - عليرضا مدرسي عالم, پريسا نجفي, محسن رستمي زاده, حسين كيخا, حميد بيژن زاده, Erich Kleinpeter
Dynemic 1H NMR study of the Barrier to Rotation about the C-N Bond in Primary Carbamates and Its Solvent Dependence (ISI)
(1386) JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY. -
59 - عليرضا مدرسي عالم
Silica supported perchloric acid (HCLO4-SiO2) an efficient reagent for the preparation of primary carbamates under solvent-free conditions (ISI)
(1386) TETRAHEDRON. -
60 - عليرضا مدرسي عالم
Dynamic 1H NMR spectroscopic study of the restricted S-N rotation in aryl-N-(arylsulfonyl)-N-(triphenylphosphoranylidene)imidocarbamates (ISI)
(1386) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. -
61 - عليرضا مدرسي عالم, محمود نصراله زاده بائي, فريدون خاموشي
Solvent-free preparation of primary carbamates using silica sulfuric acid as an efficient reagent(ISI)
(1386) ARKIVOC. -
62 - عليرضا مدرسي عالم, محسن رستمي زاده, پريسا نجفي
Solvent-Free Preparation of Primary Carbamates (ISI)
(1385) TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY. -
63 - عليرضا مدرسي عالم
Ab initio and Semiempirical Conformational and Configurational Analysis of N-2-(1 4-Dioxane)-N -(4-methyl BenZenesulfonyl) -O-(4-methylphenoxy)isourea
(1385) Journal of the Iranian Chemical Society JICS. -
64 - عليرضا مدرسي عالم
Dynamic 1H NMR Study of the Barrier to Rotation about the C-N Bond in Primary Carbamates and Its Solvent Dependence
(1385) JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY. 2208-2211
65 - عليرضا مدرسي عالم
Solvent-free preparation of primary carbamates using silica sulfuric acid as an efficient reagent
(1385) ARKIVOC. 238-245
66 - حسين دباغ, عليرضا نجفي, عليرضا مدرسي عالم
Density Functional Theory Demonstration of Anomeric Effect and Structure Conformational and Configurational Analysis of N-2-(1 4-Dioxane)-N -(4-methylbenzenesulfonyl)-O-(4-methylphenoxy) Isourea
(1384) BULLETIN OF THE KOREAN CHEMICAL SOCIETY. -
67 - عليرضا مدرسي عالم
Ab initio and Semiempirical Conformational and Configurational Analysis of N-2-(1,4- Dioxane)-N'-(4-methylbenzenesulfonyl)-O-(4-methylphenoxy)isourea
(1384) Journal of the Iranian Chemical Society JICS. 51-58
68 - عليرضا مدرسي عالم
Solvent-Free Preparation of Primary Carbamates
(1384) TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY. 269-276
69 - عليرضا مدرسي عالم
A one Pot synthesis of Aryl N (4 methylphenylsulfonyl) N
(1383) SYNTHETIC COMMUNICATIONS. -
70 - عليرضا مدرسي عالم
Dynamic 1H-NMR Study of 4-Methylphenoxyimidoyl Azides Conformational or Configurational Isomerisation
(1383) TETRAHEDRON. -
71 - عليرضا مدرسي عالم
A One-pot Synthesis of Aryl-N- (4-ethylphenylsulfonyl) -N-triphenylPhosphoranylidene)imidocarbamates from 5-Aryloxytetrazoles
(1383) SYNTHETIC COMMUNICATIONS. -
72 - عليرضا مدرسي عالم
Dynamic 1H NMR study of 4 _ methylphenoxy ..
(1382) TETRAHEDRON. -
73 - عليرضا مدرسي عالم, حسين كيخا, فريدون خموشي
Dynamic 1H-NMR Study of 4-Methylphenoxyimidoyl Azides Conformational or Configurational Isomerisation
(1382) TETRAHEDRON. -
74 - عليرضا مدرسي عالم
A One-Pot Synthesis of Aryl-N- [(4-methylphenylsulfonyl)]-N- (triphenylphosphoranylidene)imidocarbamates from 5-Aryloxytetrazoles
(1382) SYNTHETIC COMMUNICATIONS. 129-135
75 - عليرضا مدرسي عالم
Dynamic 1H NMR study of 4-methylphenoxyimidoyl azides: conformational or configurational isomerisation
(1382) TETRAHEDRON. 1525-1530
76 - حسين دباغ, عليرضا مدرسي عالم, آزاده تجردي, عباس تائب
Experimental demonstration of anomeric effect and structure X-ray conformational and configurational analysis of N-2-(1 4-dioxane)-N -(p-methylbenzenesulfonyl)-O-(p-methylphenoxy) isourea
(1381) TETRAHEDRON. -
77 - عليرضا مدرسي عالم
The stereoselective synthesis and the nitrogen interconversion studies of 2-(tert-butoxymethyl)-1- N -(4-ethylbenzenesulfonyl) (4-methylphenoxy) imidoyl aziridine
(1379) JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH-S. -
78 - عليرضا مدرسي عالم
A facile and efficient method for synthesis of the aryloxyimidoyl azides
(1379) JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH-S. -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 طيف سنجي آلي پيشرفته علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 38، درس(ت): دو شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 24، درس(ت): سه شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 24

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:30 15:00 حضور
2 شنبه 17:00 19:00 حضور
3 يك شنبه 07:30 09:30 حضور
4 يك شنبه 11:30 13:30 مشاوره
5 يك شنبه 14:00 18:00 حضور
6 يك شنبه 18:00 19:00 حضور
7 دو شنبه 09:30 11:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
8 دو شنبه 11:00 13:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
9 دو شنبه 14:00 18:00 حضور
10 دو شنبه 18:00 19:00 حضور
11 سه شنبه 11:30 15:00 حضور
12 چهار شنبه 09:30 15:00 حضور
13 چهار شنبه 15:00 19:00 حضور