كارشناسی , مهندسی عمران , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1364 ← 1368
كارشناسی ارشد , مهندسی عمران سازه های هیدرولیكی , دانشگاه تربیت مدرس , 1370 ← 1373
دكترا , مهندسی عمران-سازه , دانشگاه كاردیف - انگلستان , 1380 ← 1384


1400

بررسي اثر زاويه ي اتصال دهنده هاي برشي نواري بر رفتار برشي بين لايه اي سازه هاي ساندويچي فولاد-بتن-فولاد

دوازدهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

سيدهاشم خطيبي اغوئي, حامد قوهاني عرب, محمود ميري - 1400/04/21
1390

محاسبه شاخص قابليت اعتماد بر مبناي روش گراديان مزدوج غير خطي

ششمين كن گره ملي مهن دسي عم ران

محمود ميري, ناصر شابختي, بهروز كشته گر - 1390/02/06

بررسي دوام بتن خود تراكم حاوي نانو سيليس در مجاورت آب دريا و اثرات جزر و مدي

ششمين كن گره ملي مهن دسي عم ران

محمود ميري, محمد گيوه چي, ساناز چهكندي - 1390/02/06
1389

بررسي خواص اوليه بتن خود تراكم حاوي سيليس در سنين كم

اولين كنفرانس منطقه اي مهندسي عمران

محمود ميري, محمد گيوه چي, ساناز چهكندي - 1389/12/19

كاربرد هوش مصنوعي در پيش بيني زلزله (مروري بر تحقيقات گذشته )

اولين كنفرانس پدافند غيرعامل و سازه هاي مقاوم

محمد گيوه چي, محمود ميري, معصومه ميررشيد - 1389/12/12

روابطي براي تبديل مقياس هاي مختلف بزرگي زلزله در ايران

اولين كنفرانس علمي ژدافند غير عامل و سازه هاي مقاوم

معصومه ميررشيد, محمد گيوه چي, محمود ميري - 1389/12/12

كاربرد هوش محاسباتي در پيش بيني زلزله

اولين كنفرانس علمي پدافند غير عامل و سازه هاي مقاوم

معصومه ميررشيد, محمد گيوه چي, محمود ميري - 1389/12/12

بررسي اثرات جزر ومدي بر دوام بتن خود تراكم حاوي نانو سيليس

همايش ملي عمران و توسعه پايدار

محمود ميري, محمد گيوه چي - 1389/12/11
1386

بررسي پتانسيل سيل خيزي و دفع آبهاي سطحي در شهر زاهدان

كنفرانس ملي منابع آب

محمود ميري, سيد محسن كالوندي - 1386/12/10

تجربيات مديريت سيل ديماه 86 شهر بمپور

كنفرانس ملي منابع آب

محمود ميري - 1386/12/10


1388

بررسي تاثير شرايط محيطي بر دوام مخازن آب بتني در استان سيستان و بلوچستان و ارائه راهكارهاي افزايش عم

محمود ميري - 1388 - استان سيستان و بلوچستان
1378

بررسي آب‌ شستگي موضعي پل مطالعه موردي پلهاي سيستان‌وبلوچستان

محمود ميري, محمدحسن ميرابي مقدم - 1378 -


اثر تغيير در محل و اندازه جوش بر رفتار اتصال نيمه صلب به روش اجزاي محدود

محمد رستمي فرد , [ محمود ميري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

ارزيابي لرزه اي استفاده از مقاطع مختلف ستون در اتصال conxl

ابراهيم پولادخاي , [ محمود ميري, محسن كلاته آهني ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي اثر لوماشل بر خصوصيات بان غلتكي حاوي بنتونيت

عماد اكبري , [ محمود ميري, محسن راشكي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

روشي جهت تعيين ضريب رفتار با لحاظ كردن هدف عملكرد احتمالي لرزه اي

حمزه ياراحمدي , [ محمود ميري, مهرا.. رخشاني مهر ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

طراحي بهينه مبتني بر قابليت اطمينان سازه ها با استفاده از تركيب روش شبيه سازي وزني و روش هاي بهينه سازي فرا اكتشافي

ناصر صفائيان حمزه كلايي , [ محمود ميري, محسن راشكي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

طراحي بهينه مبتني بر قابليت اطمينان سازه ها با استفاده از تركيب روش شبيه سازي وزني و روش هاي بهينه سازي فرا اكتشافي

ناصر صفائيان حمزه كلايي , [ محمود ميري, محسن راشكي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

روشي جهت تعيين ضريب رفتار با لحاظ كردن هدف عملكرد احتمالي لرزه اي

حمزه ياراحمدي , [ محمود ميري, مهرا.. رخشاني مهر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي آزمايشگاهي رفتار اعضاي خمشي با آرماتور هاي خورده شده و ارائه روش جديدي جهت تحليل قابليت اطمينان آنها

حسين بهشتي نژاد , [ محمود ميري, محمدرضا قاسمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

طراحي بهينه مبتني بر قابليت اطمينان سازه ها با استفاده از تركيب روش شبيه سازي وزني و روش هاي بهينه سازي فرا اكتشافي

ناصر صفائيان حمزه كلايي , [ محمود ميري, محسن راشكي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

ارزيابي قابليت اطمينان سازه اي با استفاده از چندين مدل جايگزين

جعفر واحدي , [ محمدرضا قاسمي, محمود ميري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

روشي جهت تعيين ضريب رفتار با لحاظ كردن هدف عملكرد احتمالي لرزه اي

حمزه ياراحمدي , [ محمود ميري, مهرا.. رخشاني مهر ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

ارزيابي قابليت اطمينان سازه اي با استفاده از چندين مدل جايگزين

جعفر واحدي , [ محمدرضا قاسمي, محمود ميري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي اثر افزودني پوزولان بر خواص مكانيكي و دوام بتن غلتكي

مصطفي علي احمد , [ محمود ميري, محسن راشكي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي آزمايشگاهي رفتار اعضاي خمشي با آرماتور هاي خورده شده و ارائه روش جديدي جهت تحليل قابليت اطمينان آنها

حسين بهشتي نژاد , [ محمود ميري, محمدرضا قاسمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

طراحي بهينه مبتني بر قابليت اطمينان سازه ها با استفاده از تركيب روش شبيه سازي وزني و روش هاي بهينه سازي فرا اكتشافي

ناصر صفائيان حمزه كلايي , [ محمود ميري, محسن راشكي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

ارزيابي قابليت اطمينان سازه اي با استفاده از چندين مدل جايگزين

جعفر واحدي , [ محمدرضا قاسمي, محمود ميري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

روشي جهت تعيين ضريب رفتار با لحاظ كردن هدف عملكرد احتمالي لرزه اي

حمزه ياراحمدي , [ محمود ميري, مهرا.. رخشاني مهر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

ارزيابي قابليت اعتماد فازي سازه ها با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري

منصور باقري , [ ناصر شابختي, محمود ميري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي آزمايشگاهي رفتار اعضاي خمشي با آرماتور هاي خورده شده و ارائه روش جديدي جهت تحليل قابليت اطمينان آنها

حسين بهشتي نژاد , [ محمدرضا قاسمي, محمود ميري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

ارزيابي قابليت اطمينان سازه اي با استفاده از چندين مدل جايگزين

جعفر واحدي , [ محمدرضا قاسمي, محمود ميري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

تاثير خوردگي همزمان خاموت و ميلگردهاي طولي بر رفتار تيرهاي بتن مسلح

محسن شيردل , [ محمود ميري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي رفتار برشي تيرهاي بتن مسلح با خاموت هاي خورده شده

يوسف نظام دوست , [ محمود ميري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي تاثير استفاده از پوزولان تفتان و آهك بر كيفيت بتن غلتكي

ايمان عبيري , [ محمود ميري, علي قدس ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي تاثير دانه بندي بر كيفيت بتن غلتكي

قادر باقري نژاد , [ محمود ميري, علي قدس ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

ارزيابي قابليت اعتماد فازي سازه ها با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري

منصور باقري , [ ناصر شابختي, محمود ميري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

پيش بيني رشد ترك خوردگي در تيرهاي بتن مسلح خودمتراكم ومعمولي درحضور بار پايدار

علي قدس , [ محمدرضا سهرابي, محمود ميري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي آزمايشگاهي رفتار اعضاي خمشي با آرماتور هاي خورده شده و ارائه روش جديدي جهت تحليل قابليت اطمينان آنها

حسين بهشتي نژاد , [ محمود ميري, محمدرضا قاسمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

ارزيابي قابليت اعتماد فازي سازه ها با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري

منصور باقري , [ محمود ميري, ناصر شابختي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

پيش بيني رشد ترك خوردگي در تيرهاي بتن مسلح خودمتراكم ومعمولي درحضور بار پايدار

علي قدس , [ محمدرضا سهرابي, محمود ميري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارزيابي عملكردلرزهاي قابهاي فولادي مجهز به ميراگرهاي متاليك

مرتضي بهروز , [ محمود ميري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تحليل احتمالاتي قاب با سيستم مقاوم جانبي ديوار برشي فولادي

حسين اورجلو , [ محمود ميري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تحليل لرزه اي قابهاي فولادي مجهز به ميراگر دو لوله اي

سيدحسين طبيب زاده , [ محمود ميري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي رفتار ساختمان هاي بتني تحت بار انفجاري با استفاده از نرم افزار autodyn

مسعود دهمرده , [ محمود ميري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

پيش بيني ميزان نفوذ گلوله در بتن با استفاده از شبيه سازي عددي

عليرضا مير , [ محمود ميري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي رفتار ديوار برشي سرد نورد شده فولادي با استفاده از تحليل ديناميكي

مجتبي اسحق نيا , [ محمود ميري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ارائه يك روش جديد وموثر شبيه سازي جهت آناليز حساسيت وطراحي سازه ها بر اساس قابليت اطمينان

محسن راشكي , [ محمود ميري, مهدي اژدري مقدم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ارزيابي قابليت اعتماد فازي سازه ها با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري

منصور باقري , [ محمود ميري, ناصر شابختي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

كنترل پاسخ لرزه اي ساختماني نامنظم با جداسازلرزه اي و ميراگرويسكوز

عليرضا خدادادي , [ محمود ميري, عبدالرحيم جلالي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي اثر ميانقاب ها ذر آسيب پذيري و سطح عملكرد قاب هاي خمشي فولادي با شكل پذيري بالا

علي خزاعي , [ محمود ميري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ارائه يك روش جديد وموثر شبيه سازي جهت آناليز حساسيت وطراحي سازه ها بر اساس قابليت اطمينان

محسن راشكي , [ محمود ميري, مهدي اژدري مقدم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

پيش بيني رشد ترك خوردگي در تيرهاي بتن مسلح خودمتراكم ومعمولي درحضور بار پايدار

علي قدس , [ محمدرضا سهرابي, محمود ميري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ارائه يك روش جديد وموثر شبيه سازي جهت آناليز حساسيت وطراحي سازه ها بر اساس قابليت اطمينان

محسن راشكي , [ محمود ميري, مهدي اژدري مقدم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

پيش بيني رشد ترك خوردگي در تيرهاي بتن مسلح خودمتراكم ومعمولي درحضور بار پايدار

علي قدس , [ محمدرضا سهرابي, محمود ميري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي خوردگي و نفوذ يون كلردر بتن خود تراكم حاوي زئوليت و متاكائولين

مهدي قويدل شهركي , [ محمود ميري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي خوردگي و نفوذ يون كلر در بتن خود تراكم حاوي پوميس و زئوليت

ناصر ساراني , [ محمود ميري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي خوردگي و نفوذ يون كلر در بتن خود تراكم حاوي پوميس و متاكائولين

طهماسب خزائني , [ محمود ميري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مقايسه تقويت تير و ستون در جلوگيري از انهدام پيشرونده

محسن شيردلي , [ محمود ميري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

اثر استفاده از بازدارنده هاي كلسيم نيترات و آلي پايه آمينو و استر بر خواص مهندسي بتن خود متراكم و معمولي

محمد حاجي زاده , [ محمود ميري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي خواص مهندسي ودوام بتن معمولي حاوي زئوليت و نانو سيسلس

عباس فولادي ماهاني , [ محمود ميري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مقايسه تقويت تير وستون در جلوگيري از انهدام پيشرونده

محسن شيردلي , [ محمود ميري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

برآورد احتمال خرابي سازه ها با استفاده از روش هاي بهينه سازي گراديان مزدوج غيرخطي

بهروز كشته گر , [ محمود ميري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

ارائه يك روش جديد وموثر شبيه سازي جهت آناليز حساسيت وطراحي سازه ها بر اساس قابليت اطمينان

محسن راشكي , [ محمود ميري, مهدي اژدري مقدم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

برآورد احتمال خرابي سازه ها با استفاده از روش هاي بهينه سازي گراديان مزدوج غيرخطي

بهروز كشته گر , [ محمود ميري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي خوردگي ميلگردهاي فولادي با پوشش هاي متفاوت در بتن خود متراكم با استفاده از شبكه هاي عصبي

اسماء تناكيان , [ محمود ميري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي دوام بتن خود متراكم حاوي زئوليت و نانو سيسلس

عباس بني خدمت , [ محمود ميري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي خواص مكانيكي بتن حاويي پوزولان چكنه به همراه نانوسيليس

حميد خوش اندام , [ محمدرضا سهرابي, محمود ميري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي خواص بتن معمولي حاوي پوزولان اميرآباد دهگلان با ميكروسيليس يا بدون ميكروسيليس

شاديه صفياري , [ محمود ميري, محمدرضا سهرابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي رفتار سازه هاي لوله اي بلندمهاربندي شده تحت تاثير نيروي زلزله

سياوش كيميايي , [ محمود ميري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي تاثير انواع باز شو در ضريب رفتار ديوار برشي فولادي

اسماعيل جعفري , [ محمود ميري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

برآورد احتمال خرابي سازه ها با استفاده از روش هاي بهينه سازي گراديان مزدوج غيرخطي

بهروز كشته گر , [ محمود ميري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

برآورد احتمال خرابي سازه ها با استفاده از روش هاي بهينه سازي گراديان مزدوج غيرخطي

بهروز كشته گر , [ محمود ميري ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي ضوابط و روشهاي مدلسازي ميلانقابهاي بنايي و كاربرد آن در مدل سازي ساختمان

سلمان اسدپور , [ محمود ميري ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي سطح عملكرد ساختمانهاي بتني با در نظر گرفتن تاثير ميانقابهاي بنايي

ايمان كاملي خوزاني , [ محمود ميري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي مقاومت و دوام بتن با سيمان هاي پوزولاتي در شرايط محيطي متفاوت

اعظم رييسي , [ محمود ميري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي سطح عملكرد قابهاي فولادي با مهاربند زانويي

كامران فرجي , [ محمود ميري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

مقاوم سازي ساختمانهاي اجري بوسيله شاتكريت و بهينه سازي ان با تاكيد بر وجود بازشو ها در ديوار

حميد خزاعي بورنگ , [ محمدرضا قاسمي, محمود ميري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88


1 - سيد روح الله موسوي, ايمان افشون, محمدعلي بيات پور, اميرحسين داورپناه تنهاقوچان, محمود ميري
Effect of waste glass and curing aging on fracture toughness of self-compacting mortars using ENDB specimen
(1400) CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS. 282 122711-1-122711-15 مشاهده مقاله
2 - عبدالقيوم دهواري, محمود ميري, محمدرضا سهرابي
Reliability-Based Design Optimization of Recycled Coarse Aggregates Used in Corrosive Environment
(1400) JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING. 33 04021042-1-16 مشاهده مقاله
3 - ناصر نصرت زهي, محمود ميري
Influence of Nano-silica and Crack Width on Corrosion Parameters of Pre-cracked Reinforced Concrete Beams
(1399) Periodica Polytechnica-Civil Engineering. 65 577-587 مشاهده مقاله
4 - ايمان افشون, محمود ميري, سيد روح الله موسوي
Combining Kriging meta models with U-function and K-Means clustering for prediction of fracture energy of concrete
(1399) Journal of Building Engineering. 35 102050-1-102050-16 مشاهده مقاله
5 - يوسف نظام دوست, محمود ميري, حسين بهشتي نژاد
تأثير ميزان خوردگي خاموت و ميلگردهاي كششي بر رفتار تيرهاي بتن مسلح
(1399) مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز. 50.2 61-70
6 - ناصر چراقي, محمود ميري, محسن راشكي
ارزيابي احتمالاتي ارتعاش آزاد ورق مدرج تابعي با استفاده از روش حل سهبعدي و روشهاي پيشبيني پاسخ
(1399) روش هاي عددي در مهندسي (استقلال). 39 45-66
7 - ناصر چراقي, محمود ميري, محسن راشكي
ارزيابي احتمالاتي ارتعاش آزاد ورق مدرج تابعي با استفاده از روش حل سه بعدي
(1399) روش هاي عددي در مهندسي (استقلال). 39 45-66
8 - محسن راشكي, مهدي اژدري مقدم, محمود ميري
System-level reliability sensitivity analysis by using weighted average simulation method
(1398) QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL. 35 1826-1845 مشاهده مقاله
9 - محمود ميري, محمدرضا قاسمي, حسين بهشتي نژاد
Experimental Investigation of Corrosion Cracking in Reinforced Concrete Beams Containing Nano Wollastonite
(1398) journal of rehabilitation in civil engineering. 7 272-301
10 - محمود ميري, ناصر صفاييان, محسن راشكي
تحليل ترمو الاستيك پوسته هاي مخروطي شكل دوار ساخته هشده با استفاده از مواد مدرج تابعي
(1398) مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز. 49.4 117-129
11 - ناصر نصرت زهي, محمود ميري
Experimental Investigation on Chloride Diffusion Coefficient of Self-compacting Concrete in the Oman Sea
(1398) Periodica Polytechnica-Civil Engineering. 64 647-657 مشاهده مقاله
12 - ناصر صفائيان حمزه كلايي, محمود ميري, محسن راشكي
New simulation-based frameworks for multi-objective reliability-based design optimization of structures
(1397) APPLIED MATHEMATICAL MODELLING. 62 1-20 مشاهده مقاله
13 - جعفر واحدي, محمدرضا قاسمي, محمود ميري
An adaptive divergence-based method for structural reliability analysis via multiple Kriging models
(1397) APPLIED MATHEMATICAL MODELLING. 62 542-561 مشاهده مقاله
14 - حمزه ياراحمدي, محمود ميري, مهر اله رخشاني مهر
روشي جهت طرح لرزهاي اقتصادي مبتني بر قابليت اطمينان
(1397) مهندسي عمران مدرس. 18 251-260
15 - محمود ميري, علي اصغر وطني اسكويي, ايمان عبيري
بررسي امكان استفاده از لوماشل به عنوان جايگزين مصالح سنگي در ساخت بتن غلتكي
(1397) مهندسي سازه و ساخت. 5 176-192
16 - جعفر واحدي, محمدرضا قاسمي, محمود ميري
Structural reliability assessment using an enhanced adaptive Kriging method
(1397) STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS. 66 677-691
17 - حسين بهشتي نژاد, محمود ميري, محمدرضا قاسمي
روش جديد شبكه عصبي بر مبناي سطح پاسخ
(1397) NEURAL COMPUTING and APPLICATIONS. 31 777-791
18 - ناصر صفائيان حمزه كلايي, محمود ميري, محسن راشكي
Reliability-based design optimization of rotating FGM cylindrical shells with temperature-dependent probabilistic frequency constraints
(1396) AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY. 68 223-239
19 - منصور باقري, محمود ميري, ناصر شابختي
آناليز قابليت اطمينان وابسته به زمان سازه ها
(1396) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 32 4173-4182
20 - مصطفي علي احمد, محمود ميري, محسن راشكي
Probabilistic and Experimental investigating the effect of pozzolan and Lumachelle fine aggregates on roller compacted concrete properties
(1396) CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS. 151 755-766
21 - محمود ميري, مهر اله رخشاني مهر,
بررسي عددي و آزمايشگاهي تثير پوشش، مقاومت فشاري و فشار ناشي از خوردگي آرماتور بر شروع تر كخوردگي در ساز ههاي بت نآرمه
(1396) مهندسي عمران اميركبير. 49 251-261
22 - حسين بهشتي نژاد, محمود ميري, محمدرضا قاسمي
New neural network-based response surface method for reliability analysis of structures
(1396) NEURAL COMPUTING and APPLICATIONS. 1-17
23 - محمود ميري, مهر اله رخشاني, فهيمه سادات ميري
بررسي عددي و آزمايشگاهي تأثير پوشش، مقاومت فشاري و فشار ناشي از خوردگي آرماتور بر شروع تركخوردگي در سازههاي بتن آرمه
(1396) مهندسي عمران اميركبير. 49 251-261
24 - حسين بهشتي نژاد, محمود ميري, محمدرضا قاسمي
بررسي آزمايشگاهي پارامترهاي ناشي از خوردگي در تيرهاي بتني حاوي نانوولاستونيت
(1396) تحقيقات بتن. 10 81-94
25 - مهدي اژدري مقدم, محمود ميري, محسن ريگي
بررسي تأثير ضخامت پوشش بتن و جنس روكش ميلگرد بر ميزان خوردگي آن در بتن خود متراكم
(1396) مهندسي سازه و ساخت. 4 172-186
26 - مصطفي علي احمد, محمود ميري, محسن راشكي
بررسي تأثير مصالح تشكيل دهنده بر عملكرد بتن غلتكي رويه راه با استفاده از روش كاهش ابعاد و شبيه سازي مونت كارلو
(1396) مهندسي زير ساخت هاي حمل و نقل. 3 49-64
27 - ناصر صفائيان حمزه كلايي, محمود ميري, محسن راشكي
An improved binary bat flexible sampling algorithm for reliability-based design optimization of truss structures with discrete-continuous variables
(1396) ENGINEERING COMPUTATIONS. 35 641-671 مشاهده مقاله
28 - ناصر صفاييان حمزه کلايي, محمود ميري, محسن راشكي
طراحي بهينه مبتني بر قابليت اعتماد سازه ها براساس روش شبيه سازي وزني اصلاح شده
(1395) روشهاي عددي در مهندسي. 2 1-23
29 - طهماسب خزائني, محمود ميري, مهراله رخشاني مهر, عبدالقيوم دهواري
ارزيابي آزمايشگاهي اثر تركيب متاكائولين و پوميس بر دوام و خوردگي ميلگرد در بتن خودتراكم
(1395) تحقيقات بتن. 9 5-17
30 - مهدي قويدل شهرکي, محمود ميري, مهراله رخشاني مهر
بررسي آزمايشگاهي اثر استفاده از تركيب زئوليت و متاكائولين بر دوام و خوردگي ميلگرد در بتن خودتراكم
(1395) مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز. 46 61-70
31 - طهماسب خزائني, محمود ميري, مهر اله رخشاني مهر, عبدالقيوم دهواري
ارزيابي آزمايشگاهي اثر تركيب متاكائولين و پوميس بر دوام و خوردگي ميلگرد در بتن خودتراكم
(1395) تحقيقات بتن. 9 5-16
32 - ناصر صفائيان, محمود ميري, محسن راشكي
طراحي بهينه مبتني بر قابليت اعتماد سازهها براساس روش شبيهسازي وزني اصلاح شده
(1395) روش هاي عددي در مهندسي (استقلال). 35 1-22
33 - مهر اله رخشاني مهر, محسن راشكي, محمود ميري, مهدي اژدري مقدم
ارزيابي قابليت اطمينان قابهاي خمشي فلزي با استفاده از روش شبيهسازي وزني و درونيابي تابع پايه شعاعي
(1395) مدلسازي در مهندسي. 14 21-32
34 - حسين بهشتي نژاد, محمود ميري, محمدرضا قاسمي
New Neural Network-Based Response Surface Method for Reliability Analysis of Structures
(1395) NEURAL COMPUTING and APPLICATIONS. 28 1-17
35 - محمود ميري, مهراله رخشاني مهر, محمد فروتن
تثير نوع پوشش ميلگرد و محل قرار گيري سازه بر دوام بتن و خوردگي ميلگرد در حاشيه درياي عمان
(1395) اساس. 18 28-40
36 - محمود ميري, محسن راشكي, Naser Safaeian Hamzehkolaei
An enhanced simulation-based design method coupled with meta-heuristic search algorithm for accurate reliability-based design optimization
(1395) ENGINEERING WITH COMPUTERS. 32 477-495
37 - محمود ميري, محسن راشكي
طراحي بهينه مبتني بر قابليت اعتماد سازهها براساس روش شبيهسازي وزني اصلاح شده
(1395) روشهاي عددي در مهندسي. 35 1-23
38 - معصومه ميررشيد, محمد گيوه چي, محمود ميري, رضا مدندوست
PERFORMANCE INVESTIGATION OF NEURO-FUZZY SYSTEM
(1394) آسيايي مهندسي عمران. 17 213-223
39 - منصور باقري, محمود ميري, ناصر شابختي
آناليز قابليت اطمينان فازي با استفاده از آلفا برشها
(1394) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 30 235-244
40 - ناصر صفائيان حمزه كلايي, محمود ميري, محسن راشكي
An enhanced simulationbased design method coupled with metaheuristic search algorithm for accurate reliabilitybased design optimization
(1394) ENGINEERING WITH COMPUTERS. 32 477-495
41 - حمزه ياراحمدي, محمود ميري, مهراله رخشاني مهر
A methodology to determine the response modification factor for probabilistic performance-based design
(1394) Bulletin of Earthquake Engineering. 14 1-31
42 - معصومه ميررشيد, محمد گيوه چي, محمود ميري, رضا مهماندوست
Performance investigation of neuro-fuzzy system for earthquake prediction
(1394) آسيايي مهندسي عمران. 17 213-223
43 - منصور باقري, محمود ميري, ناصر شابختي
Fuzzy reliability analysis using a new alpha level set optimization approach based on particle swarm optimization
(1394) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 30 235-244
44 - حمزه ياراحمدي, محمود ميري, مهراله رخشاني مهر
ازائه روشي براي طراحي براساس عملكرد لرزه اي احتمالاتي
(1394) اساس. 17 28-38
45 - محسن راشکي, محمود ميري, مهدي اژدري مقدم
ارائه روشي جهت رتبه بندي اهميت و تاثير متغيرهاي تصادفي بر احتمال خرابي سازه ها
(1393) روش هاي عددي در مهندسي (استقلال). 33 29-46
46 - منصور باقري, محمود ميري, ناصر شابختي
مدلسازي قابليت اعتماد سازه ها با استفاده از ژنتيك الگوريتم
(1393) Iranian Journal of Fuzzy Systems. 12 23-40
47 - محمدرضا سهرابي, محمود ميري
Effect of Rebar Corrosion on the Behavior of a Reinforced Concrete Ceam Using Modeling and Experimental Results
(1393) Materiali in Tehnologije. 48 395-402
48 - بهروز كشته گر, محمود ميري
Introducing Conjugate gradient optimization for modified HL-RF method 31/1/2013
(1393) ENGINEERING COMPUTATIONS. 31 775-790
49 - محمود ميري, مهدي اژدري مقدم
A simulation-based method for reliability based design optimization problems with highly nonlinear constraints
(1393) automation in construction. 47 24-36
50 - محمود ميري
Reliability analysis of corroded pipes using conjugate HL-RF algorithm based on average shear stress yield criterion
(1393) engineering failure analysis. 46 104-117
51 - بهروز كشته گر, محمود ميري
ارائه روش جديدي براي ارزيابي قابليت اعتماد سازه ها
(1393) مجله مدلسازي در مهندسي. 12 29-42
52 - محسن راشكي, محمود ميري, مهدي اژدري مقدم
ارائه روشي جهت رتبه بندي اهميت ناثير متغيرهاي تصادفي بر احتمال خرابي سازه ها
(1393) روش هاي عددي در مهندسي (استقلال). 33 19-36
53 - منصور باقري, محمود ميري, ناصر شابختي
مدلسازي قابليت اعتماد سازه ها با استفاده از ژنتيك الگوريتم
(1393) Iranian Journal of Fuzzy Systems. 12 23-40
54 - محمود ميري, ناصر ساراني
ارزيابي آزمايشگاهي استفاده از تركيب پوميس و زئوليت بر خوردگي ميلگرد و دوام بتن خودتراكم
(1393) علوم و مهندسي خوردگي. 21-32
55 - محمود ميري, حسين بهشتي نژاد,
بررسي آزمايشگاهي خواص مكانيكي بتن حاوي نانو ولاستونيت و مدل سازي آن به كمك شبكه هاي عصبي نوع GMDH
(1393) مهندسي عمران اميركبير. 143-156
56 - بهروز کشته گر, محمود ميري
ارائه روشي جديد براي ارزيابي قابليت اعتماد ساز هها
(1393) مدلسازي در مهندسي. 29-42
57 - ناصر صفاييان, محمود ميري, محسن راشكي
An enhanced simulation-based design method coupled with meta-heuristic searchalgorithm for accurate reliability based design optimization
(1393) ENGINEERING WITH COMPUTERS. 1-10
58 - محسن راشكي, محمود ميري, مهدي اژدري مقدم
closure to A new efficient simulation method to approximate the probability of failure and most probable point
(1392) STRUCTURAL SAFETY. 16 15-16
59 - محمود ميري
اثر شرايط محيطي بر نفوذ و دوام يون كلر در بتن معمولي و خود متراكم
(1392) نشريه علمي پژوهشي علوم و مهندسي خوردگي. 8 17-27
60 - محمود ميري, ناصر شابختي
محاسبه شاخص قابليت اعتماد فازي سازه ها با استفاده از تكنيك بهينه سازي آلفا برشها
(1392) مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز. 43 1-12
61 - محمود ميري, ناصر شابختي
ارائه الگوريتمي اصلاحي براي روشهاي گراديان مزدوج غير خطي به منظور محاسبه شاخص سلامتي سازه ها
(1392) نشريه مهندسي عمران دانشگاه فردوسي. 24 27-40
62 - بهروز كشته گر, محمود ميري
An Enhanced HL-RF Method for the Computation of Structural Failure Probability Based On Relaxed Approach
(1392) Civil Engineering Infrastructures Journal. 46 69-80
63 - بهروز کشته گر, محمود ميري
Introducing conjugate gradient optimization for modified HL-RF method
(1392) ENGINEERING COMPUTATIONS. 775-786
64 - بهروز کشته گر, محمود ميري
Reliability analysis of corroded pipes using conjugate HL–RF algorithm based on average shear stress yield criterion
(1392) ENGINEERING FAILURE ANALYSIS. 104-117
65 - محمود ميري, ساناز چهکندي, علي قدس
اثر شرايط محيطي بر نفوذ و دوام يون كلر در بتن معمولي و خود متراكم حاوي نانو سيليس
(1392) علوم و مهندسي خوردگي. 17-27
66 - بهروز کشته گر, محمود ميري, ناصر شابختي
ارائه الگوريتمي اصلاحي براي روشهاي گراديان مزدوج غير خطي به منظور محاسبه شاخص سلامتي سازه
(1392) مهندسي عمران فردوسي. 27-40
67 - علي قدس, محمدرضا سهرابي, محمود ميري
EFFECT OF REBAR CORROSION ON THE BEHAVIOR OF A REINFORCED CONCRETE BEAM USING MODELING AND EXPERIMENTAL RESULTS
(1392) Materiali in Tehnologije. 395-402
68 - علي قدس, محمدرضا سهرابي, محمود ميري
بررسي امكان استفاده از تكنيك پالس گذراي گالوانواستاتيك در خوردگي ميلگردهاي تير بتني
(1391) مجله علمي - پژوهشي علوم و مهندسي خوردگي. 2 63-73
69 - حامد قوهاني عرب, محمدرضا قاسمي, محمود ميري
Enhancing weighted uniform simulation for structural reliability analysis Int. Jour. Of Opt. in civil eng
(1391) International Journal of Optimization in Civil Engineering. 3 635-651
70 - محمدرضا سهرابي, علي قدس, محمود ميري
بررسي امكان استفاده از تكنيك پالس گذاري گالوانو استاتيك در خوردگي ميلگردهاي تير بتني
(1391) نشريه علمي پژوهشي علوم و مهندسي خوردگي. 5 63-73
71 - محسن راشكي, محمود ميري, مهدي اژدري مقدم
Closure to “A new efficient simulation method to approximate the probability of failure and most probable point
(1391) STRUCTURAL SAFETY. 15-16
72 - محسن راشكي, محمود ميري, مهدي اژدري مقدم
A new efficient simulation method to approximate the probability of failure and most probable point
(1391) STRUCTURAL SAFETY. 39 22-29
73 - بهروز كشته گر, محمود ميري
ارائه فرمولاسيون مناسب بهينه سازي گراديان مزدوج غير خطي به منظور محاسبه شاخص سلامتي سازه ها
(1390) مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز. 41 63-70
74 - بهروز كشته گر, محمود ميري
بررسي پارامتري رفتار غير خطي لرزه اي پل كابلي ايستاي دهانه بزرگ با عرشه جعبه اي
(1390) سازه و فولاد. 7 15-27
75 - محمود ميري
بررسي حساسيت روشهاي عددي حل معادله حركت سيستم يكدرجه آزادي تحت بار سينوسي
(1390) اساس. 29 53-60
76 - محمد قاسم وتر, محمود ميري, امين حداد, فرشاد غفاري
بررسي شكل پذيري و رفتار چشمه اتصال در اتصال پيشنهاد شده توسط آيين نامه 2800
(1390) سازه و فولاد. 32 71-78
77 - بهروز کشته گر, محمود ميري
بررسي حساسيت روش هاي عددي حل معادله حركت سيستم يك درجه آزادي تحت بارسينوسي
(1390) اساس. 53-90
78 - بهروز کشته گر, محمود ميري
بررسي پارامتري رفتار غير خطي لرز هاي پل كابلي ايستاي دهانه برزگ با عرشه جعب هاي
(1390) سازه و فولاد. 15-27


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مقاومت مصالح 1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 206، درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
2 سازه هاي بتن آرمه 1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: كلاس 202، درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: كلاس 109
3 پروژه سازه هاي بتن آرمه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی
4 پروژه سازه هاي فولادي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی
5 مهندسي پي 1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 206
6 مقررات ملي ساختمان مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00
7 مقررات ملي ساختمان مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00
8 سازه هاي بتن ارمه پيشرفته مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 207، درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 102
9 سازه هاي بتن ارمه پيشرفته مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 207، درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 102
10 مقاومت مصالح 1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 206، درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
11 سازه هاي بتن آرمه 1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: كلاس 202، درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: كلاس 109
12 پروژه سازه هاي بتن آرمه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی
13 پروژه سازه هاي فولادي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی
14 مهندسي پي 1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 206

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 14:30 حضور
2 شنبه 14:30 20:00 مشاوره دانشجوي المپيادي با تعيين وقت قبلي
3 يك شنبه 07:30 14:30 حضور
4 يك شنبه 14:30 20:00 مشاوره دانشجوي المپيادي با تعيين وقت قبلي
5 دو شنبه 09:30 13:00 مشاوره
6 دو شنبه 15:30 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد با تعيين وقت قبلي
7 سه شنبه 11:30 14:30 مشاوره
8 سه شنبه 15:00 20:00 راهنمايي دانشجويان دكتري با تعيين وقت قبلي
9 چهار شنبه 11:30 13:00 عدم دسترسي
10 چهار شنبه 15:00 17:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد با تعيين وقت قبلي
11 پنج شنبه 07:30 14:30 عدم دسترسي