كارشناسی ارشد , زبان و ادبیات فارسی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1367 ← 1370
دكترا , زبان و ادبیات فارسی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1373 ← 1378


1387

تعاملات فرهنگي ايران و شبه قاره در گستره ايران فرهنگي

همايش بين المللي ايران فرهنگي، گذشته/ حال/ آينده

محمد باراني - 1387/10/01
1385

زبان ادبي جعفري تالپور در شعر فارسي او

بررسي زبان و ادبيات فارسي در سند دوره تالپوران دانشگاه كراچي

محمد باراني - 1385/12/10

تاثيرات و ابتكارات امير خسرو

همايش بين المللي امير خسرو

محمد باراني - 1385/01/05

توصيف سازه هاي زباني صور خيال در شعر امير خسرو دهلوي

همايش بين المللي امير خسرو

محمد باراني - 1385/01/05


بررسي ساختار كتاب هاي نمايشنامه هاي آموزشي و مادر از برتولت برشت

امين رخشاني , [ محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تاثير قرآن و حديث بر اشعار طاهره صفارزاده با تكيه بر صنايع بلاغي

عسكر نوائي , [ محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي ذهن و زبان ابن حسام خوسفي در غزليات و تركيب بندها

مليحه رجبي درميان , [ محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

ارتباط فيلم نامه اقتباسي با ادبيات داستاني (با تكيه بر فيلم گاو و تنگسير

محمود سالارزهي , [ محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي وضعيت زنان ايران در رمان هاي ساربان سرگردان از سيمين دانشور و اهل غرق از منيرو رواني پور

فاطمه رئيسي , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

مسائل تعليمي و آموزشي در ادبيات كودك و نوجوان با تكيه بر اشعار(افسانه شعبان نژاد،اسدالله شعباني،جعفر ابراهيمي)

ميلاد شكوهي , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تلفيق موسيقي عرفاني ايران با اشعار مولانا

عليرضا اسلامي شهربابكي , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

پيوند استعاره ي مفهومي و ايدئولوژي در قصايد ناصر خسرو

محمد حكيمي فر , [ محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي جامعه شناسي رمان هاي دفاع مقدس با تكيه بر رمانهاي:پل معلق از محمدرضا بايرامي،سرود اروندرود از منيژه آرمين،آتش به اختيار از محمدرضا بايرامي و محاق از منصور كوشان

كتايون انصاري فرد , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي و تحليل اصطلاحات عرفاني در صد ميدان خواجه عبدا... انصاري

صفورا روان پاك نودژ , [ محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

ذهن و زبان هماي شيرازي

مريم ريكي , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي ذهن و زبان غزليات اهلي ترشيزي خراساني

سحر ريگي , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي ذهن و زبان در غزليات عايشه دراني

مريم صالحي , [ محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

نقد و بررسي مقاله ي دبيري و شاعري در چهارمقاله از ديدگاه نقد ادبي جديد

هاجر قاسمي , [ محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي ساخت قصه هاي پيامبران در تفسير سورآبادي

عاطفه نصرتي , [ محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

يررسي شيوه هاي آموزشي ادبيات داستاني كودكان دهه هفتاد

فاطمه رضايي , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي ويژگي هاي حماسي،تاريخي،هنري در مثنوي آشوب هندوستان

مدينه خواجه گيري , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي ساختار اشعار احمد عزيزي

مهسا ارازي شيخ , [ محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي عناصر روايي گرشاسب نامه اسدي طوسي

علي عابدكهخاژاله , [ محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي مقايسه اي موسيقي(دروني،كناري،بيروني)ديوان اشعار فرخي سيستاني و ميرزا حبيب قاآني

رمضان مجوزي , [ محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

روايت شناسي و سازه هاي معنايي در رمان زمين نوآباد ميخاييل آلكساندروويچ شولوخوف

رامين دشت پيماطول گيلاني , [ محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تكرارهاي زباني و موسيقايي در جلد اول ديوان غزليات حكيم نزاري قهستاني

علي پيران , [ محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

مقايسه سازه هاي ساختاري قصه هاي عاميانه ايران و آلمان(بر اساس 12 قصه از مجموعه قصه هاي صبحي مهتدي و برادران گريم)

هاجر منصوري , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي ساخت نمايشنامه هاي (آدم آدم است،ننه دلاورو فرزندانش)برتولت برشت

عصمت عليزاده گرماب سفلي , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

معرفي،ترجمه و بررسي انتقادي چند داستان كوتاه از نوال سعداوي نويسنده مصري

عايشه زارعي , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

طنز در بوبول نوشته ي ايرج پزشكزاد

محسن ابراهيم پور , [ محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي ذهن و زبان در اشعار دهخدا

منيره صلاحديدرودي , [ محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي ساخت نمايشنامه هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده در كتاب تمثيلات(شش نمايشنامه و يك داستان)

فاطمه اديبان , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي روساخت و زيرساخت ديوان(شكوفه غم)زهرابيگم مولوي نجفي

سميه اوايي خوش , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ساختار داستان حسين كرد شبستري

ازاده محمدي , [ محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

از ادبيات تا سينما(بررسي مقايسه اي داستان داش آكل صادق هدايت در ادبيات و سينما)

ابراهيم صمديان , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

توصيف ساختاري شعر غبار همداني و شوريده شيرازي

شهناز رزمجو , [ محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي عناصر روايي منظومه بهرام و گل اندام امين الدين محمد صافي

راضيه رمضاني مقصود , [ محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

توصيف عناصر زباني،هنري و روايي فيروز شاهنامه

پروين محياپور لري , [ محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تصحيح و نقد توصيفي نسخه منحصر به فرد مثنوي جدايي نامه از ميرصوابدار خان تالپور

مصطفي طالبي , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي ساختارگرايانه(رمان شب چراغ،داستان بلند اين شكسته ها،و دو داستان كوتاه از مجموعه داستان نه آدمي نه صدايي)اثر جمال مير صادقي

احسان خاني سومار , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تصحيح،معرفي و نقد توصيفي نسخه منحصر به فرد مثنوي ماه و مشتري از ميرصوابدارخان تالپور

جواد خالصي , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي عناصر بيان و بديع معنوي در شعر سعيد خان مولتاني

سمانه منصوري ال هاشم , [ محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

توصيف هنري و عاطفي منظومه تركي و فارسي محمد ابراهيم ماذون(شاعر قشقايي)

صديقه كريمي , [ محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي عناصر داستانيدر 5 داستان كوتاه هوشنگ گلشيري(گرگ-شب شك-نقشبندان-نمازخانه كوچك من-عروسك چيني)

زهره جعفري قورتاني , [ محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بديع در غزليات فروغي بسطامي

ايوب اميدي , [ محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي جامعه شناسي سياسي احتماعي رمان سالهاي ابري

مكيه عثماني , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي قصه هاي عاميانه ي فضل الله مهتدي و هانس كريستين اندرسن

زهرا صادقي , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي ويزگي هاي رئاليستي وناتوراليستي در داستان دل كور نوشته اسماعيل فصيح

معصومه فرزدقي , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

معرفي آثار و بررسي ديوان رشيد ياسمي

فراست پيروزي نژاد , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي علمي گويش بلوچي بر اساس لهجه نيكشهري

محمد علي بلوچي , [ محمود عباسي, محمد باراني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

تصحيح معرفي و نقد و بررسي عرفاني شرح ديوان حافظ از صادقعلي لكهنوي

فاطمه طريقي مشكور , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

نقدو بررسي ساخت شعر عالمتاج قائم مقامي و مقايسه ي زيرساختي ان بااشعار 2 تن از شاعران غرب (مارگارت اتوود وگابريلاميسترال)

مهسا قدير , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

تحليل و بررسي اشعار غنايي مهدي حميدي شيرازي با تكيه بر اشك معشوق و سالهاي سياه

احمد ولي زاده , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي ساخت هنري شعر سيمين بهبهاني (جاي پاي ،رستاخيز،يكي مثل اينكه )

اكرم شهرياري فهلياني , [ محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي زبان، تصوير ومعنا در شعرسيد علي صالحي

صديقه انصاري , [ محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي ذهن و زبان سياوش كسرايي (هواي آفتاب ، آرش كمانگير، به سرخي آتش به طعم دود)

فاطمه فرزانه , [ محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

فمنيسم در آثار شهرنوش پارسي پور

محمدرضا چراغي , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

جامعه شناختي داستان شوهر آهوخانم

معصومه قرباني وركلايي , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

مقايسه داستان نويسي در ادبيات كودك با بزرگسالان

صغري رحيمي غياثي , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

داستان گونگي در آثار اخوان ثالث

رامين زابلي , [ مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي ساختار داستان داراب نامه طرسوسي

گودرز حسين زاده , [ محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي اشعار كودك و نوجوان

مسعود زندواني , [ محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

تحليل عناصر داستان در پنج حكايت از هزار و يكشب

مريم رحماني پورسربناني , [ محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي تكرارهاي زباني و تكرار تصاوير هنري در غزليات سعدي

علي اصغر نسيم بهار , [ محمد باراني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

بررسي مقايسه اي عناصر زباني . زيبا شناسي و موسيقيايي نثر ......

فتحيه السادات كاراموز , [ محمد باراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي87-86


1 - يعقوب فولادي, محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ
مقايسه ساختار مرزبان نامه و كليله ودمنه (با تكيه بر نمود انديشة هند و ايران باستان)
(1399) مطالعات شبه قاره. 12 177-194
2 - فاطمه موسوي ثابت, مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني
استعاره شناختي عشق در" كاش حرفي بزني" از (مصطفي رحماندوست ) بر اساس نظري? جورج ليكاف و مارك جانسون
(1399) پژوهشنامه ادب غنايي. 18 203-226
3 - محمدرضا حيدري, مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني
شگردهاي هنري كتاب «نيستان» اديب قاسمي كرماني
(1398) پژوهشنامه ادب غنايي. 17 65-96
4 - فاطمه وظيفه دان ملاشاهي, محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ
تجربه عرفاني در وكروم اروشي
(1397) پژوهشنامه ادب غنايي. 16 195-212
5 - مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني, يعقوب شه بخش
دراسة عناصر البناء في رواية عمالقة الشمال لنجيب الكيلاني (مع نظرة إلي تأريخ كتابة الرواية في الأدب العربي المعاصر)
(1397) آداب الكوفة. 1 633-645
6 - مريم خليلي جهانتيغ, زينب شيخ حسيني, محمد باراني
تحليل ساختار داستانهاي پهلواني بهمننامه بر اساس نظري گرينتسر و گريماس
(1396) پژوهشنامه ادب حماسي. 13 139-154
7 - محمد باراني, مقداد گلشني, مريم خليلي جهانتيغ
بررسي تطبيقي ساختار روايي خويشكاريها در دو نبرد بزرگ درياي اسمار و شاهنامه براساس نظريهي روايتي پراپ
(1396) مطالعات شبه قاره. 9 171-190
8 - نصيراحمد سيدزاده, مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني
معرفي و تحليل ساختي اختتام مثنوي، اثر مفتي الهي بخش كاندهلوي
(1396) مطالعات شبه قاره. 9 113-136
9 - توران محمدي, مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني
بررسي متناقض¬نمايي در اشعار مشفق كاشاني و محمود درويش
(1395) كاوش نامه ادبيات تطبيقي. 2 1-21
10 - محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ, محمد حکيمي فر
كاربرد استعار مفهومي در قصايد ناصرخسرو
(1395) پژوهشنامه ادب غنايي. 4 41-62
11 - ارمان كوهستانيان, مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني
نقدمحققان بر شاهنامهي فردوسي و پاسخ بدان (با تكيه بر آراي طه ندا)
(1395) پژوهشنامه نقد ادبي و بلاغت. 5 205-224
12 - محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ, حسين اتحادي
بررسي موسيقي بيروني وكناري غزلهاي بابافغاني و وحشي بافقي
(1395) بلاغت كاربردي و نقد بلاغي. 2 25-38
13 - اسحاق ميربلوچزاهي, محمد باراني, مريم خليلي جهانتيغ
بررسي ساختار روايي خورشيد و مهپاره براساس ديدگاه پراپ
(1394) پژوهشنامه ادب غنايي. 13 183-202
14 - محمد باراني, فاطمه تيموري فتحي
لزوم نقش كهن الگوي پيرخردمند در تعليم بشر
(1394) پژوهشنامه ادبيات تعليمي. 7 62-99
15 - مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني, مهدي دهرامي
مقايسه توازن موسيقايي و معنايي رديف در غزليات سعدي و عماد فقيه
(1389) فنون ادبي. 2 17-30
16 - مريم خليلي جهانتيغ, محمد باراني, مهدي دهرامي
ارتباط برون متني و درون متني غزليات سعدي و عماد فقيه كرماني (تاثيرپذيري هاي عماد كرماني از سعدي شيرازي)
(1389) بوستان ادب. 2 79-97
17 - محمد باراني, فاطمه محمودي
مقايسه ي ساخت دو حكايت تمثيلي از مثنوي مولوي ومصيبت نامه عطار
(1386) پژوهشنامه ادب غنايي. 5 5-26
18 - محمد باراني
شام شقاوت زمانه در باريك بيني هاي عبيد
(1385) . -
19 - محمد باراني
نگاهي گذرا در سخن سنجي چند تذكره نوشته هند
(1384) مجله تحقيقات فارسي دانشگاه دهلي. -
20 - محمد باراني
موسيقي شعر فرخي سيستاني
(1382) پژوهشنامه ادب غنايي. 1 19-50