كارشناسی , شیمی كاربردی , دانشگاه كاشان , 1378 ← 1382
كارشناسی ارشد , شیمی تجزیه , دانشگاه اراك , 1383 ← 1386
دكترا , شیمی تجزیه , دانشگاه كاشان , 1387 ← 1392


1400

Electrochemical sensitive detection of a Beta-blocker drug using a nanostructured electrode based on a ferrite/graphene oxide nanocomposite

بيست و سومين كنفرانس شيمي فيزيك انجمن شيمي ايران

اسما خوبي - 1400/10/22

Multivariate optimization method for designing an electrochemical selective nanostructured sensor in analysis of tyrosine

بيست و سومين كنفرانس شيمي فيزيك انجمن شيمي ايران

اسما خوبي - 1400/10/22


1 - مولود وليان, اسما خوبي, مسعود صلواتي نياسري
Synthesis, characterization and electrochemical sensors application of Tb2Ti2O7 nanoparticle modified carbon paste electrode for the sensing of mefenamic acid drug in biological samples and pharmaceutical industry wastewater
(1401) TALANTA. 247 123593-1-123593-13
2 - محمد حسين خراساني زاده, مرتضي حاجي زاده-اوغاز, اسما خوبي, Safaa H. Ganduh, Makarim A. Mahdi, Waleed
Synthesis and characterization of HoVO4/CuO nanocomposites for photodegradation of methyl violet
(1401) INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 47 20112-20128
3 - رژين دارابي, مهدي شباني-نوش آبادي, اسما خوبي
A Potential Strategy for Simultaneous Determination of Deferoxamine and Vitamin C Using MCR-ALS with Nanostructured Electrochemical Sensor in Serum and Urine of Thalassemia and Diabetic Patients
(1400) JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY. 168 046514-1-046514-8
4 - Awat Ali Pouramjad, Hossein Khojasteh, Omid Amiri, اسما خوبي, Masoud Salavati-Niasari
Preparation of magnetic Co3O4/TiO2 nanocomposite as solid-phase microextraction fiber coupled with chromatography for detection of aromatic compounds in environmental samples
(1400) Arabian Journal of Chemistry. 14 103262-1-103262-11
5 - Fateme Sanatkar, اسما خوبي, Masoud Salavati-Niasari
An eco-friendly and simple sol-gel autocombustion method for synthesis of copper hexaferrite nanostructures: characterization and photocatalytic activity for elimination of water contaminations
(1399) ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. 28 10791-10803
6 - اسما خوبي, Masoud Salavati-Niasari, Omid Amiri
Sol-gel auto-combustion synthesis and characterization of ZnFe12O19 as a nanosorbent using fructose for HPLC-UV determination of betaxolol in biological samples
(1399) JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS. 853 157393-1-157393-11
7 - اسما خوبي, Masoud Salavati-Niasari, Omid Amiri
Ultrasonic synthesis and characterization of SnFe12O19/GO nanocomposite: Application of multivariate optimization in magnetic solid-phase extraction
(1399) JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS. 858 157745-1-157745-16


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 شيمي تجزيه 2 علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 25، درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 26 (سمعي وبصري)
2 الكتروشيمي تجزيه اي 1 علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 25، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 26 (سمعي وبصري)
3 شيمي تجزيه 1 علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 226، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 25
4 شيمي تجزيه 2 علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 25، درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 26 (سمعي وبصري)
5 الكتروشيمي تجزيه اي 1 علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 25، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 26 (سمعي وبصري)
6 شيمي تجزيه 1 علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 226، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 25

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 11:30 حضور
2 شنبه 09:30 11:30 حضور
3 شنبه 11:30 13:00 حضور
4 شنبه 12:30 21:00 حضور
5 شنبه 15:00 18:00 مشاوره
6 يك شنبه 07:30 11:30 حضور
7 يك شنبه 07:30 09:30 حضور
8 يك شنبه 11:30 13:00 حضور
9 يك شنبه 12:30 13:00 حضور
10 يك شنبه 17:00 20:00 مشاوره
11 يك شنبه 17:00 21:00 حضور
12 دو شنبه 07:30 11:30 حضور
13 دو شنبه 07:30 11:30 مشاوره
14 دو شنبه 11:30 13:00 حضور
15 دو شنبه 12:30 13:00 حضور
16 دو شنبه 13:00 18:00 مشاوره
17 دو شنبه 15:00 21:00 حضور
18 سه شنبه 07:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
19 سه شنبه 11:30 13:00 حضور
20 سه شنبه 12:30 21:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
21 سه شنبه 13:00 20:00 مشاوره
22 چهار شنبه 07:30 11:30 حضور
23 چهار شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
24 چهار شنبه 11:30 13:00 حضور
25 چهار شنبه 12:30 18:00 مشاوره
26 چهار شنبه 13:00 15:00 حضور
27 چهار شنبه 17:00 18:00 حضور