كارشناسی , مهندسی شیمی طراحی فرایند , , 1383 ← 1387
كارشناسی ارشد , مهندسی شیمی طراحی فرایند , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1387 ← 1389
دكترا , مهندسی شیمی طراحی فرایند , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1390 ← 1395


1400

ارائه حسگر نرم داده محور براي تخمين ويسكوزيته در فرآيند ناپيوسته توليد رزين پلي استر

هفدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي

گوهر هادي زاده, جعفر صادقي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, بهاره بيدار - 1400/08/18
1399

طراحي حسگر نرم كيفيت براي واحد اب زدايي/نمك زدايي نفت خام توسط روش متغير سودمندي محلي

يازدهمين كنگره بين المللي مهندسي شيمي

بهاره بيدار, فرزانه نعيمي راد, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, فرهاد شهركي, جعفر صادقي - 1399/08/07
1398

طراحي حسگر نرم داده محور به منظور پيش بيني كيفيت در فرايند تنسي ايستمن

دومين كنفرانس ملي فرآيندهاي گاز و پتروشيمي

رعنا حسن پور, جعفر صادقي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, بهاره بيدار - 1398/02/11
1397

Steady State Simulation of Reaction Furnace and Waste Heat Boiler of Sulfur Recovery Unit of Ilam Refinery Using Aspen® software

شانزدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران

اسما طاهري نيا, فرهاد شهركي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, احمد حلاجي ثاني, محمدرضا سردشتي بيرجندي, شاهين خراجي - 1397/11/02

مطالعه بر روي پارامترهاي موثر جهت افزايش توليد در واحد بازيافت گوگرد پالايگاه ايلام

كنفرانس ملي فرايندهاي پالايش آب، هوا و خاك

اسما طاهري نيا, فرهاد شهركي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, محمدرضا سردشتي بيرجندي, شاهين خراجي - 1397/04/12

A data-driven soft sensing approach for quality prediction in sulfur recovery unit using state dependent parameter models

دهمين كنگره بين المللي مهندسي شيمي

بهاره بيدار, فرهاد شهركي, جعفر صادقي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي - 1397/02/16
1396

Non-Square Control Structure Selection for Crude Distillation Column Using Relative Gain Array Effect of Uncertain Feed Conditions

10th World Congress of Chemical Engineering

فرهاد شهركي, بهاره بيدار, جعفر صادقي, كيانوش رزاقي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي - 1396/07/09

طراحي حسگر نرم به منظور پيش بيني مداوم كيفيت محصول در برج بوتان زدا

اولين كنفرانس ملي فرايندهاي گاز و پتروشيمي

بهاره بيدار, فرهاد شهركي, جعفر صادقي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي - 1396/02/13


1393

شناسايي مخاطرات و ارزيابي پيامد حوادث فرآيندي در مخازن نگهداري LPGشركت فومن شيمي رشت

ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, فرهاد شهركي - 1393 -


ساخت دستگاه نمك زداي اب

حسين حليچي , [ ميرمحمد خليلي پورلنگرودي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

مدلسازي حوادث فرايندي در مخازن نفتي به كمك نرم افزار

عارف قائد , [ ميرمحمد خليلي پورلنگرودي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

شناسايي مدل راكتور

محسن فراهت , [ ميرمحمد خليلي پورلنگرودي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95


1397

كاربردهاي مهندسي شيمي Aspen plus

فرهاد شهركي, بهاره بيدار, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1397 ايران


دبير بهداشت ايمني و محيط زيست

از تاریخ 1399/06/25 - ادامه دارد


1 - فرشته توكلي دستجرد, جعفر صادقي, فرهاد شهركي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, بهاره بيدار
Soft Sensor Design Using Multi-State Dependent Parameter Methodology Based on Generalized Random Walk Method
(1401) IEEE SENSORS JOURNAL. 22 7888-7901
2 - بهناز مرادي, فرهاد شهركي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, جعفر صادقي
كنترل چند متغيره فرآيند جداسازي نفت خام و بهينه سازي مصرف انرژي
(1400) فرآيند نو. 16 34-51
3 - بهاره بيدار, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, فرهاد شهركي, جعفر صادقي
Soft Sensor Development for Monitoring ASTM-D86 Index: Effect of Feed Flow Rate Change
(1400) international journal of industrial electronics, control and optimization. 4 211-220
4 - اسما طاهري نيا, فرهاد شهركي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, محمدرضا سردشتي بيرجندي
شبيه¬سازي و بهينه¬سازي واحد جداسازي گوگرد پالايشگاه ايلام به روش پاسخ سطح
(1398) علوم و مهندسي جداسازي. 11 19-32
5 - شاهين خراجي, جعفر صادقي, فرهاد شهركي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي
A New control structure for tert-amyl methyl ether production using reactive distillation
(1398) ISA TRANSACTIONS. 97 53-66 مشاهده مقاله
6 - ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, فرهاد شهركي, جعفر صادقي, كيانوش رزاقي
Control Structure Design and Dynamic Modeling for Atmospheric Distillation Column Effect of Increase Capacity
(1397) international journal of industrial electronics, control and optimization. 2 103-113
7 - بهاره بيدار, فرهاد شهركي, جعفر صادقي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي
Soft Sensor Modeling Based on Multi-State-Dependent Parameter Models and Application for Quality Monitoring in Industrial Sulfur Recovery Process
(1397) IEEE SENSORS JOURNAL. 18 4583-4591 مشاهده مقاله
8 - سروش مهدي زاده, فرهاد شهركي, كيانوش رزاقي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي
مدلسازي و بهينهسازي فرآيند آلكيلاسيون با روش پاسخ سطح
(1396) پژوهش نفت. 27 82-95
9 - بهاره بيدار, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, فرهاد شهركي, جعفر صادقي
A data-driven soft-sensor for monitoring ASTM-D86 of CDU side products using local instrumental variable (LIV) technique
(1396) Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. 84 49-59
10 - بهاره بيدار, جعفر صادقي, فرهاد شهركي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي
Data-driven soft sensor approach for online quality prediction using state dependent parameter models
(1395) CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS. 162 130-141
11 - مجتبي سينايي نوبندگاني, محمدرضا سردشتي بيرجندي, طيبه دربندي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, فرهاد شهركي,
An industrial Steam Methane Reformer optimization using response surface methodology
(1395) Journal of Natural Gas Science and Engineering. 36 540-549
12 - ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, جعفر صادقي, كيانوش رزاقي, فرهاد شهركي
Nonsquare multivariable non-minimal state space-proportional integral plus (NMSS-PIP) control for atmospheric crude oil distillation column
(1395) CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH and DESIGN. 113 140-150
13 - ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, جعفر صادقي, فرهاد شهركي, كيانوش رزاقي
طراحي ساختار كنترلي چند متغيره غيرمربعي در فرايند جداسازي نفت خام اثر تغيير ظرفيت
(1395) علوم و مهندسي جداسازي. 8 1-12
14 - نعيمه ستاره شناس صيقلاني, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, فرهاد شهركي, محسن منصوري
Consequence Modeling of Chlorine Release from Water Treatment Plant
(1392) American Chemical Science Journal. 4 97-104
15 - ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, نعيمه ستاره شناس صيقلاني, فرهاد شهركي, مهدي گوهررخي, علي اصغر محجوبي
كاربرد روش مطالعه مخاطرات و راهبري در ارزيابي مخاطرات كوره-راكتور واحدهاي بازيافت گوگرد
(1392) فرآيند نو. 8 21-35
16 - محسن منصوري, حسين آتشي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, فرهاد شهركي, نعيمه ستاره شناس صيقلاني
Rate Expression of Fischer-Tropsch Synthesis Over Co-Mn Nanocatalyst by Response Surface Methodology (RSM)
(1392) Journal of the Korean Chemical Society. 57 769-777


كنترل متمركز فرايند دي اتيل اكسالات به كمك كنترل pip

حسن باقري , [ ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, جعفر صادقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

شبيه سازي پويا و كنترل متمركز فرايند تقطير استخراجي جهت جداسازي مخلوط هم جوش كربن دي اكسيد كربن -اتان توسط گاز طبيعي و بازيابي هيدروكربن هاي سبك

پوريا قربان زاده , [ جعفر صادقي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

شبيه سازي و كنترل فرايند تقطير نوسان فشار(بازيابي بنزن و ايزوپروپانول از پساب) به روش تناسبي انتگرالي همراه با پارامتر جبران ساز در فضاي حالت غير كمينه

علي كاظمي , [ جعفر صادقي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, فرهاد شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

طراحي حسگر نرم داده محور به منظورپيش بيني غلظت - ان -او -ايكس

گوهر هادي زاده , [ جعفر صادقي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, بهاره بيدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

طراحي حسگر نرم داده محور باروش پارامتروابسته به متغيرحالت به منظور پيش بيني كيفيت درفرايندتنسي استمن

رعنا حسن پور , [ جعفر صادقي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, بهاره بيدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

شبيه سازي و بهينه سازي برج تغليظ گاز اسيدي در واحد بازيافت گوگرد

اسما طاهري نيا , [ فرهاد شهركي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, محمدرضا سردشتي بيرجندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

كنترل چندمتغيره برج تقطيرديواره مياني

محيا اسدي پاپري , [ جعفر صادقي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, فرهاد شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

مدل سازي رآكتورصنعتي گوگرد زدايي باهيدروژن واحدتصفيه بنزين پالايشگاه آبادان

محمدرضا كازروني , [ فرهاد شهركي, كيانوش رزاقي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

شبيه سازي پايا وبهينه سازي واحد آلكيلاسيون پالايشگاه آبادان

سروش مهدي زاده , [ فرهاد شهركي, كيانوش رزاقي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 محيط زيست و ايمني در صنايع گاز مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00
2 آزمايشگاه كنترل فرايندها مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی درس(ع): شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه كنترل فرايند
3 انتقال حرارت 2 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 105، درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 211
4 كارگاه نرم افزار مهندسي شيمي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی درس(ع): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 205
5 محيط زيست و ايمني در صنايع گاز مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00
6 آزمايشگاه كنترل فرايندها مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی درس(ع): شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه كنترل فرايند
7 انتقال حرارت 2 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 105، درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 211
8 كارگاه نرم افزار مهندسي شيمي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی درس(ع): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 205

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور مركز بهداشت و درمان
2 شنبه 09:30 11:30 حضور مركز مشاوره و بهداشت
3 شنبه 11:30 12:00 عدم دسترسي نماز و استراحت
4 شنبه 11:30 14:30 حضور مركز بهداشت و درمان
5 شنبه 12:00 14:30 حضور مركز مشاوره و بهداشت
6 شنبه 14:30 15:00 عدم دسترسي نهار و نماز
7 شنبه 16:30 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد به صورت مجازي و آنلاين
8 شنبه 17:00 19:00 عدم دسترسي مطالعه
9 يك شنبه 07:30 09:30 حضور مركز مشاوره و بهداشت
10 يك شنبه 09:30 11:30 عدم دسترسي جلسه كميسيون موارد خاص دانشگاه/استان
11 يك شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
12 يك شنبه 11:30 14:30 حضور مركز بهداشت و درمان
13 يك شنبه 11:30 12:00 عدم دسترسي نماز و استراحت
14 يك شنبه 12:00 14:30 حضور مركز مشاوره و بهداشت
15 يك شنبه 14:30 15:00 عدم دسترسي نهار و نماز
16 يك شنبه 16:30 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد به صورت مجازي و آنلاين
17 يك شنبه 17:00 19:00 عدم دسترسي مطالعه
18 دو شنبه 07:30 11:30 حضور مركز مشاوره و بهداشت
19 دو شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
20 دو شنبه 11:30 14:30 حضور مركز بهداشت و درمان
21 دو شنبه 11:30 12:00 عدم دسترسي نماز و استراحت
22 دو شنبه 12:00 14:30 حضور مركز مشاوره و بهداشت
23 دو شنبه 14:30 15:00 عدم دسترسي نهار و نماز
24 دو شنبه 15:00 17:00 عدم دسترسي مطالعه
25 دو شنبه 16:30 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد به صورت مجازي و آنلاين
26 دو شنبه 17:00 19:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
27 دو شنبه 18:00 20:00 مشاوره به صورت مجازي و آنلاين
28 سه شنبه 09:30 11:30 حضور مركز مشاوره و بهداشت
29 سه شنبه 11:30 12:00 عدم دسترسي نماز و استراحت
30 سه شنبه 11:30 13:30 عدم دسترسي جلسه شوراي آموزشي گروه
31 سه شنبه 12:00 13:30 عدم دسترسي جلسه شوراي گروه
32 سه شنبه 13:30 14:30 حضور مركز مشاوره و بهداشت
33 سه شنبه 13:30 14:30 حضور مركز بهداشت و درمان
34 سه شنبه 14:30 15:00 عدم دسترسي نهار و نماز
35 سه شنبه 16:30 18:00 راهنمايي دانشجويان دكتري به صورت مجازي و آنلاين
36 سه شنبه 17:00 19:00 عدم دسترسي مطالعه
37 چهار شنبه 07:30 11:30 حضور مركز مشاوره و بهداشت
38 چهار شنبه 09:30 11:30 مشاوره استعداد درخشان
39 چهار شنبه 11:30 14:30 حضور مركز بهداشت و درمان
40 چهار شنبه 11:30 12:00 عدم دسترسي نماز و استراحت
41 چهار شنبه 12:00 14:30 حضور مركز مشاوره و بهداشت
42 چهار شنبه 14:30 15:00 عدم دسترسي نهار و نماز
43 چهار شنبه 15:00 17:00 عدم دسترسي مطالعه
44 چهار شنبه 16:30 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد به صورت مجازي و آنلاين
45 چهار شنبه 17:00 19:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
46 چهار شنبه 18:00 20:00 مشاوره به صورت مجازي و آنلاين