كارشناسی , زبان و ادبیات انگلیسی , دانشگاه شهید باهنركرمان , 1363 ← 1369
كارشناسی ارشد , زبانشناسی همگانی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1369 ← 1372
دكترا , زبانشناسی همگانی , دانشگاه تهران , 1383 ← 1390


دروس ارائه شده1402

A survey of the impact of plays theme on audiences attitude based on NLP communication Model: A case study of Samuel Beckets "Waiting for Godot". Advances in Cognitive Sciences 2023; 25 :31-0 URL: http://icssjournal.ir/article-1-1585-fa.html Khalifehloo Seyed Farid، Azadfar Alireza. A survey of t

The First International Conference on Science of Language and the Brain (virtual)

سيد فريد خليفه لو, علي رضا آزادي فر - 1402/02/13
1398

تحليل گفتمان انتقادي فيلم زير سقف دودي بر اساس نظريه ي فركلاف2001

هفتمين كنگره ملي پژوهش هاي كاربردي در مطالعات زبان

مهناز توكلي, سيد فريد خليفه لو - 1398/09/21
1396

بررسي تاثير جنسيت بر برخي مشخصات آكوستيكي واكه ها در افراد بزرگسال مبتلا به سندرم داون

هفتمين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات به ميزباني دانشگاه صنعتي شريف

سيد فريد خليفه لو, فرشاد شفيعي مقدم, وحيده ابوالحسني زاده, نسيم خالويي پور - 1396/09/07

تفاوت فرهنگ نويسي در دو سنت اسلامي و غربي

نخستين همايش ملي پژوهش هاي نوين ميان رشته اي و كاربردي در علوم انساني

سيد فريد خليفه لو, زينب تيموري رابر - 1396/04/30
1395

مقايسه دو ترجمه¬ي قرآن در سوره¬هاي الكهف، يس، الفتح، و الشمس بر اساس عوامل انسجام واژگاني هاليدي (1976)

سومين كنگره بين المللي زبان و ادبيات فارسي

سيد فريد خليفه لو, عاطفه كامران زاده حسيني - 1395/06/03

مقايسه دو ترجمه ي قرآن در سوره هاي الكهف، يس، الفتح، و الشمس بر اساس عوامل انسجام دستوري هاليدي (1976)

سومين كنگره بين المللي زبان و ادبيات فارسي

سيد فريد خليفه لو, عاطفه كامران زاده حسيني - 1395/06/03

مفايسه ديدگاه غربي و اسلامي در باب منشأ زبان

دومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم انساني و مطالعات اجتماعي ايران

محدثه سلطاني نژاد, سيد فريد خليفه لو - 1395/05/14
1394

مقايسه دو ترجمه ي قرآن در سوره هاي الكهف ، يس ، الفتح و الشمس بر اساس انسجام واژگاني هاليدي1976

اولين كنگره بين المللي علوم قرآن و حديث

سيد فريد خليفه لو, عاطفه كامران زاده حسيني - 1394/11/11

تحليل متون كتب زبان انگليسي دور ه ي دبيرستان براساس دستور نقش گراي نظامند هليدي

دومين همايش رويكردهاي ميان رشته اي به آموزش زبان، ادبيات و مطالعات ترجمه

كورش كريمي, سيد فريد خليفه لو - 1394/07/14

Transitivity System in English Textbooks for Senior High School in Iran Based on Hallidays Systematic Functional Linguistics

The international conference on challenges in ELT and english litereature

كوروش كريمي, سيد فريد خليفه لو, بيژن زارعي - 1394/02/30
1393

فارسي ميانه

كنگره ملي پژوهش هاي كاربردي علوم انساني اسلامي

سيد فريد خليفه لو, كورش كريمي - 1393/12/14

Lexicogramatical and Linguistic Complexity of Readings Parts in English Books for Senior High School in Iran

دومين كنفرانس ملي تحقيقات كاربردي در مطالعات زبان انگليسي

سيد فريد خليفه لو, كورش كريمي - 1393/11/09

زبان اوستايي

نهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

كورش كريمي, سيد فريد خليفه لو - 1393/06/05


تحليل گفتمان انتقادي مداحي در دو مقطع قبل و بعد سال 1384 بر اساس نظريه فركلاف

مهلا مرادزاده فهرجي , [ سيد فريد خليفه لو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

تحليل گفتمان انتقادي نشريات زرد ورزشي در مقايسه با نشريات دولتي بر طبق نظريه فركلاف(2001)

فرهاد كشت گركهخاژاله , [ سيد فريد خليفه لو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

واكاوي چارچوب ساخت هاي ايدئولوژيك در گفتمان مردان خواهان تمكين زوجه، بر اساس تئوري ون دايك(2006) رويكرد زبان شناسي حقوقي

سيدمجتبي حسيني , [ سيد فريد خليفه لو, حسين حلاج زاده بناب ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي ساخت لايه اي بند در زبان كردي سوراني بر اساس دستور نقش و ارجاع

فرزاد عزيزي , [ سيد فريد خليفه لو, غلامحسين كريمي دوستان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

توصيف ظرفيت فعل در گويش بلوچي سرحدي سيستان بر مبناي پژوهش طبيب زاده(1393)

مريم براهويي , [ سيد فريد خليفه لو, بهروز برجسته دلفروز ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تحليل گفتمان انتقادي مناظرات سه گانه انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده آمريكا(2016)، ميان( دونالد ترامپ- هيلاري كلينتون) بر پايه ي ساختارها و راهبردهاي ايدئولوژيك در الگوي ون دايك(2006)

مطهره حاجي صادقيان , [ سيد فريد خليفه لو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

فضاي ذهني جوزف داوود در ترجمه جزء 29 قرآن كريم بر اساس ديدگاه فوكونيه

فاطمه كيخا , [ سيد فريد خليفه لو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي استعاره و ترجمه آن در دو زبان فارسي و انگليسي بر اساس نظريه استعاره مفهومي ليكاف و جانسون با مطالعه موردي رباعيات خيام

مجيد ترابي مقدم , [ سيد فريد خليفه لو, علي اصغر رستمي ابوسعيدي, مهدي محمدي نيا ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي و تحليل با هم آيي واژگان قرآن در سوره هاي حج و مومنون و ابراهيم ورعد

فاطمه كيخا , [ حسين خاكپور, ولي اله حسومي, سيد فريد خليفه لو ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

توصيف و تحليل ساخت هاي ايدئولوژيك در گفتمان دادگاه خانواده، زنان خواستارطلاق بر پايه ي رويكرد ون دايك (2006)

حسين حلاج زاده بناب , [ سيد فريد خليفه لو, فردوس آقاگل زاده سيلاخور ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي آكوستيكي واكه ها در جايگاه تكيه بر در بزرگسالان مبتلا به سندرم داون

فرشاد شفيعي مقدم , [ سيد فريد خليفه لو, وحيده ابوالحسني زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تحليل گفتمان انتقادي مردان خواستار طلاق بر پايه نظريه 2006 وندايك رويكرد زبانشناختي قضايي

رفعت جهان بين , [ سيد فريد خليفه لو, حسين حلاج زاده بناب ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

توصيف و تحليل ساخت هاي ايدئولوژيك در گفتمان دادگاه خانواده، زنان خواستارطلاق بر پايه ي رويكرد ون دايك (2006)

حسين حلاج زاده بناب , [ سيد فريد خليفه لو, فردوس آقاگل زاده سيلاخور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي فراينهاي واجي گفتار كودكان 4 تا 7 ساله ي مبتلا به اختلال توليد با ثبات و بي ثبات صداهاي گفتار و مقايسه آنها با همديگر بر اساس چهار چوب نظريه واجشناسي بهينگي

صادق افتخاري فر , [ سيد فريد خليفه لو, علي دهقان احمداباد ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

توصيف و تحليل ساخت هاي ايدئولوژيك در گفتمان دادگاه خانواده، زنان خواستارطلاق بر پايه ي رويكرد ون دايك (2006)

حسين حلاج زاده بناب , [ سيد فريد خليفه لو, فردوس آقاگل زاده سيلاخور ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي گويش رابري از ديد واج شناسي _ساختواژي

علي شمس الديني لري , [ سيد فريد خليفه لو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي واج شناسي و ساختواژي گويش برازجاني

احسان دواني , [ سيد فريد خليفه لو ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مقايسه دو گروه از ترجمه هاي قرآن بر اساس عناصر انسجام متني هاليدي

عاطفه كامران زاده حسيني , [ سيد فريد خليفه لو ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي گفتار كودكان شنوا و كم شنوا پيش دبستاني بر مبناي نظريه نقش گراي هليدي

شيرين وافري , [ سيد فريد خليفه لو, حميد طيراني نيك نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي ويژگي هاي متني كتب زبان انگليسي دوره متوسطه بر اساس نقش گرايي هليدي

كورش كريمي , [ سيد فريد خليفه لو ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي مقابله ميان برخي از متغيرهاي دستوري و واژگاني با جنسيت و طبقه ي اجنماعي در شهرستان بيرجند

فائزه رسته مقدم , [ سيد فريد خليفه لو, گيتي تاكي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي اختلافات قرائت هاي جزء سي قرآن مجيد و تاثير آن بر درك مخاطب

محمدكاظم سپاهي , [ سيد فريد خليفه لو, عليرضا حيدري نسب ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي تاثير جنسيت بر پاره اي رفتارهاي كلامي دانشجويان دانشكده علوم پزشكي و دانشگاه شهرستان جهرم

ليلا قرباني جهرمي , [ سيد فريد خليفه لو, يحيي كيخائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي شناختي ضربالمثل هاي مربوط به حيوانات در زبان هاي فارسي و انگليسي

ميترا هاشم زهي , [ پاكزاد يوسفيان, سيد فريد خليفه لو ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي ساختواژي گويش عربي طايفه درازي ايل خمسه

عبدالعظيم رمضانلي , [ سيد فريد خليفه لو, گيتي تاكي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي توصيفي ساختواژه ي تصريفي تركي طايفه ايلخاص باصري

طيبه اكبري باصري , [ عباسعلي آهنگر, علي اصغر رستمي ابوسعيدي, سيد فريد خليفه لو ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91


مدير روابط عمومي

از تاریخ 1396/11/14 تا تاریخ 1397/04/01

مدير روابط عمومي

از تاریخ 1394/07/01 تا تاریخ 1396/10/30

مدير روابط عمومي

از تاریخ 1398/07/09 تا تاریخ 1401/10/03

مدير شاهد و ايثارگر

از تاریخ 1401/10/04 - ادامه دارد

مدير روابط عمومي

از تاریخ 1390/11/16 تا تاریخ 1394/11/16

مدير روابط عمومي

از تاریخ 1381/06/31 تا تاریخ 1385/06/31


1 - سيد فريد خليفه لو, بهمن بهرادفر, افتخاري فر صادق
بررسي فرايندهاي تضعيف در گويش سيستاني با رويكرد بهينگي
(1402) ادبيات و زبانهاي محلي ايران زمين. 13 21-48
2 - صادق افتخاري فر, سيد فريد خليفه لو
توصيف و تحليل واژه بست هاي ضميري گروه فعلي ماضي در گويش سه قلعه با رويكرد بهينگي
(1402) زبان شناسي گويش هاي ايراني. 8 1-18
3 - سيد فريد خليفه لو, طاهره عزت ابادي پور
بررسي فرايند تضعيف در گويش سيرجاني: واج شناسي خودواحد
(1401) ادبيات و زبانهاي محلي ايران زمين. 12 49-74
4 - صادق افتخاري فر, سيد فريد خليفه لو
بررسي هسته در برخي گروه هاي نحوي بر اساس نظرية بهينگي؛ مطالعه موردي گفتار يك دانش آموز كم شنوا
(1401) علم زبان. 9 221-243
5 - سيد فريد خليفه لو, محدثه سلطاني نژاد, پرويز سيدزايي
تحليل فرايند واجي حذف در گفتار كودكان بلوچ زبان كم شنوا براساس واج شناسي خودواحد
(1401) زبان شناسي گويش هاي ايراني. 7 59-77
6 - سيد فريد خليفه لو, مجيد ترابي مقدم, علي اصغر رستمي ابوسعيدي, مهدي محمدي نيا
The Analysis of the Conceptual Metaphor of Anger in the Quoranic Verses and Islamic Traditions on the Basis of Kovecsess Cognitive Model
(1400) Iranian Journal of Applied Language Studies. 13 107-124
7 - سيد فريد خليفه لو, حسين حلاج زاده بناب, سيدمجتبي حسيني
واكاوي ساخت هاي ايدئولوژيك در گفتمان مردان خواهان تمكين زوجه در دادگاه خانواده، بر پايه تئوري ون دايك (2006)؛ رويكرد زبان شناسي حقوقي
(1399) علم زبان. 7 235-264
8 - سيد فريد خليفه لو, محدثه سلطاني نژاد, پرويز سيدزايي
مقايسه ي فرايندهاي واجي بين كودكان كم شنوا و كودكان شنواي بلوچ زبان
(1399) طب توانبخشي. 4 308-321
9 - منصوره دلارامي فر, سيد فريد خليفه لو
بررسي قالب هاي معنايي «بيماري» در استعاره هاي متون خبري مربوط به بيماري كوويد-19
(1399) علم زبان. 1-22
10 - سيد فريد خليفه لو, ستاره مجاهدي رضائيان
بررسي بازنمايي استعاره هاي مفهومي در داستان «سياوش» شاهنامه فردوسي: براساس رويكرد شناختي
(1399) متن پژوهي ادبي. 1-18
11 - سيد فريد خليفه لو, طاهره عزت ابادي پور
بررسي فرايندهاي سايشي شدگي، ناسوده شدگي و حذف در گونة زباني سيرجاني: نظرية بهينگي
(1399) زبان شناسي گويش هاي ايراني. 5 185-212
12 - حسين حلاج زاده بناب, سيد فريد خليفه لو, فردوس آقا گل زاده
توصيف و تحليل ساخت هاي ايدئولوژيك در گفتمان دادگاه خانواده، زنان خواستار طلاق بر پايه ي رويكرد ون دايك (2006): رويكرد زبانشناسي حقوقي
(1397) زبان پژوهي. 23 1-23
13 - حسين حلاج زاده بناب, سيد فريد خليفه لو, فردوس آقا گل زاده
شيوه بازنمايي كنشگران اجتماعي در گفتمان زنان خواستار طلاق بر اساس الگوي 2008 ون ليوون؛ رويكرد زبان شناسي حقوقي
(1397) جستارهاي زباني. 9 113-135
14 - مجيد ترابي مقدم, سيد فريد خليفه لو
محدوديتهاي شناختي موجود در آرايهء استعاره
(1396) پژوهشنامه ادب غنايي. 15 31-48
15 - سپهر صديقي نژاد, سيد فريد خليفه لو
معرفي پاره اي از مختصات واجي منحصربه فرد گويش رودباري (كرمان)
(1396) نشريه ادب و زبان. 20 183-204
16 - فرزاد عزيزي, سيد فريد خليفه لو, غلامحسين كريمي دوستان
ساخت لايه اي گروه اسمي در زبان كردي مكرياني بر اساس دستور نقش و ارجاع
(1396) پژوهش هاي زباني. 8 97-116
17 - سيد فريد خليفه لو, زهرا مظفري, فاطمه کوشگي
سازگاري واژگان قرضي: رويكردي دركي-واجي
(1395) جستارهاي زباني. 7 97-123
18 - سيد فريد خليفه لو, فرزاد عزيزي
بررسي فرآيندها واجي ناشي از افزودن پيشوند وجه ساز در گويش مكرياني(براساس نظريه واجي خود واحد)
(1395) ادبيات و زبانهاي محلي ايران زمين. 6 41-55
19 - سيد فريد خليفه لو, منصوره دلارامي فر
خوشه دوهمخواني آغازين در گويش سيستاني از ديدگاه واج شناسي خودواحد
(1394) مطالعات زبان و گويش هاي غرب ايران. 2 39-62
20 - علي افخمي, سيد فريد خليفه لو
شكر شكن ديار هند
(1390) مطالعات شبه قاره. 3 7-30
21 - سيد فريد خليفه لو
زبان و واقعيت(بازخواني يك فرضيه)
(1383) پژوهشنامه ادب غنايي. 2 15-24


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 ترجمه متون ساده ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی درس(ت): چهارشنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 222
2 بررسي اثارترجمه شده اسلامي 1 ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 128
3 بررسي اثارترجمه شده اسلامي 1 ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 126
4 ترجمه متون علوم انساني از انگليسي ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 128
5 ترجمه متون اسلامي از انگليسي ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی درس(ت): دوشنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 128
6 ترجمه متون علمي و تخصصي ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی درس(ت): دوشنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 126
7 آواشناسي آموزشي ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی درس(ت): شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 126
8 ترجمه متون ساده ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 126

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 کلاس درس بررسي اثارترجمه شده اسلامي 1 (1214
2 شنبه 09:30 12:00 مشاوره
3 شنبه 12:00 14:30 مشاوره
4 شنبه 18:00 20:00 کلاس درس آواشناسي آموزشي (1214985_01)
5 يك شنبه 07:30 09:30 کلاس درس بررسي اثارترجمه شده اسلامي 1 (1214
6 يك شنبه 09:30 12:00 مشاوره
7 يك شنبه 12:00 14:30 مشاوره
8 يك شنبه 18:00 20:00 کلاس درس ترجمه متون علوم انساني از انگليسي
9 دوشنبه 07:30 09:30 کلاس درس ترجمه متون اسلامي از انگليسي (1214
10 دوشنبه 09:30 12:30 مشاوره
11 دوشنبه 12:30 14:30 مشاوره
12 دوشنبه 18:00 20:00 کلاس درس ترجمه متون علمي و تخصصي (1214449_0
13 سه شنبه 11:00 14:30 مشاوره
14 سه شنبه 18:00 20:00 کلاس درس ترجمه متون ساده (1214987_01)
15 چهارشنبه 09:00 10:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
16 چهارشنبه 10:00 12:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
17 چهارشنبه 12:00 14:30 مشاوره
18 چهارشنبه 18:00 20:00 کلاس درس ترجمه متون ساده (1214218_01)