كارشناسی , مهندسی مكانیك- مكانیك در طراحی جامدات , دانشگاه شهید باهنركرمان , 1376 ← 1380
كارشناسی ارشد , مهندسی مكانیك , دانشگاه علم وصنعت ایران , 1381 ← 1383
دكترا , مهندسی مكانیك-طراحی كاربردی , دانشگاه شهید باهنركرمان , 1391 ← 1396


1399

Analysis of time-varying mesh stiffness of meshing gears for the single-stage spur planetary gear system

2nd .International Congress on Science, Engineering and Technology MUNICH - GERMANY

علي شهابي رابري, اميرحسين كاظميان, ليلا يزدانپرست - 1399/07/28

سختي مش متغير با چرخ دنده مشبك در سياره مركب سيستم دنده اي با سيارات مشبك

ششمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي برق، مكانيك و مكاترونيك

علي شهابي رابري, اميرحسين كاظميان - 1399/06/30
1398

تاثير اجزاء سيستم تعليق بر رفتار ديناميكي خودرو

پنجمين كنفرانس ملي مهندسي برق و مكاترونيك ايران

علي شهابي رابري, اميرحسين كاظميان, سعيد فراهت - 1398/09/22

تاثير اجزائ سيستم تعيق بر رفتار ديناميكي خودرو

پنجمين كنفرانس ملي مهندسي برق و مكاترونيك ايران

علي شهابي رابري, اميرحسين كاظميان, سعيد فراهت - 1398/09/21
1397

برسي ارتعاش آزاد رشته حفاري به روش GDQ

پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي برق، مكانيك و مكاترونيك

پوريا جعفري گل نسائي, اميرحسين كاظميان - 1397/11/04

بررسي ارتعاش آزاذ تير اويلر-برنولي (رشته حفاري) با استفاده از الگوريتم تربيع ديفرانسيلي، روش GDQ

كنفرانس بين المللي تحقيقات بين رشته اي در مهندسي برق، كامپيوتر، مكانيك و مكاترونيك در ايران و جهان واسلام

محمد منجزي, اميرحسين كاظميان - 1397/06/31
1392

بررسي الاستيك- پلاستيك كره اي FGM ضخيم تحت بار حرارتي

دومين كنفرانس ملي سيستمهاي مكانيكي و فناوري هاي صنعتي

محمد ايمانپرست, اميرحسين كاظميان - 1392/09/26
1390

شبيه سازي فرايند هيدروفرمينگ كشش عميق با استفاده از نرم افزار Abaqus

اولين همايش ملي شبيه سازي سيستم هاي مكانيكي

اميرحسين كاظميان, محمداحسان كاظميان, سيدعباس طالبي - 1390/12/03
1386

پاسخ يك تير چند مرحله اي به بارگذاري محوري ضربه اي

هفتممين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

اميرحسين كاظميان, حميد احمديان - 1386/11/30


تحليل برخورد گلوله به صفحه كامپوزيتي كولار-بازالت خميده با نرم افزار آباكوس

اميررضا پوريزدي زاده , [ اميرحسين كاظميان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

بهينه سازي دستگاه آزمايش پيچش

سجاد ابراهيمي ميمند , [ اميرحسين كاظميان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

بهينه سازي دستگاه آزمايش پيچش

سجاد ابراهيمي ميمند , [ اميرحسين كاظميان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

طراحي و ساخت سيستم بسته‌بندي پالت سيمان

سامان پذيرنده , [ اميرحسين كاظميان ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

طراحي استند موتور خودروي L90 و پژو

محمدمهدي مهرعليزاده , [ اميرحسين كاظميان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بهينه سازي استند موتور خودروي L90 و پژو

علي مختاري آب پنگوئي , [ اميرحسين كاظميان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

مدلسازي عددي و شبيه سازي نرم افزاري دندان در نرم افزار ANSYS

مهدي غلامي , [ اميرحسين كاظميان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

مدل سازي پديده ارتعاشات ناشي از يخ زدگي سيم هاي حامل جريان در شرايط آب و هوايي شرق ايران

حميد پارساپور , [ اميرحسين كاظميان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مدل سازي پديده ارتعاشات ناشي از يخ زدگي سيم هاي حامل جريان در شرايط آب و هوايي غرب ايران

حامد اكبرزاده , [ اميرحسين كاظميان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تحليل ديناميكي يك سازه با نرم افزار- ls_dyna

محسن ايراني , [ اميرحسين كاظميان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

طراحي سيستم فتو ولتائيك براي منزل مسكوني

حامد رضازاده كله بستي , [ اميرحسين كاظميان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي ارتعاشات سيستم در خطوط انتقال برق (آئو لين)

سينا اصل آقاياني , [ اميرحسين كاظميان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

طراحي پار كينگ طبقاتي Ansys و cATTA

حامد شاد , [ اميرحسين كاظميان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89


مسئول كارگاه هاي آموزشي

از تاریخ 1396/11/14 - ادامه دارد


1 - علي شهابي رابري, اميرحسين كاظميان, سعيد فراهت, فرامرز سرحدي
DYNAMIC BEHAVIOR OF THE FULL-CAR MODEL IN THE J-TURN MANEUVER BY CONSIDERING THE ENGINE GYROSCOPIC EFFECTS
(1400) Komunikacie. 23 237-249
2 - علي شهابي رابري, اميرحسين كاظميان, سعيد فراهت, فرامرز سرحدي
Vehicle's Dynamic Behavior in Fishhook Maneuver by Considering the Engine Dynamics
(1400) International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology. 14 23-35
3 - علي شهابي رابري, اميرحسين كاظميان, سعيد فراهت, فرامرز سرحدي
The influence of engine gyroscopic moments on vehicle transient handling
(1400) PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING. 235 2425-2441
4 - علي شهابي رابري, اميرحسين كاظميان, سعيد فراهت, فرامرز سرحدي
Wheel slip ratio regulation for investigating the vehicle's dynamic behavior during braking and steering input
(1399) Mechanics and Industry. 22 1-11
5 - اميرحسين كاظميان, Majid Fooladi, Hossein Darijani
Non-linear control of vehicle's rollover using sliding mode controller for new 8 degrees of freedom suspension model
(1398) International Journal of Heavy Vehicle Systems. 26 707-726 مشاهده مقاله
6 - محمد احسان كاظميان, اميرحسين كاظميان, سيد محمد جعفريان
بررسي تاثير فلپ گارني روي مقدار ضريب بالاروندگي ايرفويل با استفاده از روش تحليل آزمايشها
(1398) مهندسي مكانيك مدرس. 19 2857-2863
7 - اميرحسين كاظميان, مجيد فولادي, حسين دريجاني
بررسي اثر درجات آزادي سيستم تعليق در كنترل غيرخطي پايداري و چرخش حول محور طولي خودرو با استفاده از كنترل كننده مود لغزشي
(1397) مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز. 2 239-249
8 - اميرحسين كاظميان, مجيد فولادي, حسين دريجاني
شاخص واژگوني براي تشخيص وازگوني واداشته و غيرواداشته
(1396) Latin American Journal of Solids and Structures. 14 1979-1999 مشاهده مقاله


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 ارتعاشات پيشرفته مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 102، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 102
2 ارتعاشات مكانيكي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 105، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 206
3 نقشه كشي صنعتي 2 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-18:00 مکان: طراحي كامپيوتر
4 مقدمه اي بر اجزاي محدود مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 210
5 ارتعاشات پيشرفته مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 102، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 102
6 ارتعاشات مكانيكي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 105، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 206
7 نقشه كشي صنعتي 2 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-18:00 مکان: طراحي كامپيوتر
8 مقدمه اي بر اجزاي محدود مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 210

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد دفتر مجتمع كارگاه هاي اموزشي با وقت قبلي
2 شنبه 09:30 14:30 حضور كار اجرايي
3 شنبه 09:30 13:30 حضور مسئوليت اجرايي (كارگاه هاي آموزشي)
4 شنبه 14:30 18:30 مشاوره با وقت قبلي (در صورت عدم حضور در گروه به كارگاه ام
5 شنبه 18:00 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد (با وقت قبلي)
6 يك شنبه 07:30 13:30 حضور مسئوليت اجرايي (كارگاه هاي آموزشي)
7 يك شنبه 09:30 15:00 حضور كار اجرايي
8 دو شنبه 09:30 14:30 حضور كار اجرايي
9 دو شنبه 09:30 13:30 حضور مسئوليت اجرايي (كارگاه هاي آموزشي)
10 دو شنبه 14:30 18:30 راهنمايي دانشجويان دكتري با وقت قبلي(در صورت عدم حضور در گروه به كارگاه امو
11 سه شنبه 07:30 13:30 حضور مسئوليت اجرايي (كارگاه هاي آموزشي)
12 سه شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد دفتر مجتمع كارگاه هاي اموزشي
13 سه شنبه 09:30 14:30 حضور كار اجرايي
14 سه شنبه 14:30 18:00 مشاوره با وقت قبلي (در صورت عدم حضور در گروه به كارگاه ا
15 سه شنبه 15:00 18:00 مشاوره (با وقت قبلي)
16 سه شنبه 18:00 20:00 راهنمايي دانشجويان دكتري (با وقت قبلي)
17 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور مسئوليت اجرايي (كارگاه هاي آموزشي)
18 چهار شنبه 09:30 12:30 حضور جلسه گروه مهندسي مكانيك
19 چهار شنبه 09:30 11:30 حضور جلسه گروه مهندسي مكانيك
20 چهار شنبه 11:30 15:00 حضور كار اجرايي
21 چهار شنبه 12:30 13:30 حضور مسئوليت اجرايي (كارگاه هاي آموزشي)
22 چهار شنبه 15:00 18:00 مشاوره (با وقت قبلي)
23 چهار شنبه 17:00 19:00 مشاوره استعداد درخشان با وقت قبلي (در صورت عدم حضور در گر
24 چهار شنبه 18:00 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد (با وقت قبلي)
25 پنج شنبه 07:30 13:30 مشاوره (با وقت قبلي)
26 پنج شنبه 15:00 18:00 مشاوره (با وقت قبلي)