كارشناسی , علوم سیاسی , دانشگاه علامه طباطبائی , 1352 ← 1355
كارشناسی ارشد , مدیریت دولتی , دانشگاه لاورن كالیفرنیا , 1357 ← 1360
دكترا , مدیریت دولتی , دانشگاه دهلی هندوستان , 1374 ← 1379


1395

شناسايي استراتژي هاي توسعه منابع انساني مبتني برفناوري اطلاعات

پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري و دومين كنفرانس كارآفريني و نوآوري هاي باز

امين رضا كماليان, زهرا وظيفه, اکرم عابدي - 1395/04/30

شناسايي و اولويت بندي استراتژي هاي توسعه منابع انساني مبتني برفناوري اطلاعات دردانشگاه س وب

پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري و دومين كنفرانس كارآفريني و نوآوري هاي باز

امين رضا كماليان, زهرا وظيفه, زهرا کرمي - 1395/04/30

مديريت الكترونيك منابع انساني درسازمان هاي دولتي ايران

پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري و دومين كنفرانس كارآفريني و نوآوري هاي باز

امين رضا كماليان, زهرا وظيفه, اكرم عابدي - 1395/04/30

بررسي پنج مورد از فسادهاي اداري مطرح در نظام اداري كشور و ارائ راهكارهاي پيشگيرانه

نخستين همايش ملي علوم اسلامي، حقوق و مديريت

محمدرضا رحمت, امين رضا كماليان - 1395/02/23
1394

شناسايي و اولويت بندي مولفه هاي كيفيت زندگي كاري با استفاده از رويكردهاي تصميم گيري چند معياره

سومين سمپوزيوم بين اللملي علوم مديريت

جواد حسنوند, امين رضا كماليان, زهرا وظيفه - 1394/08/12


1384

بررسي توانمنديها و موانع توسعه صنعت جهانگردي در چابهار

مهدي كاظمي, امين رضا كماليان - 1384 -


رابطه نگرش معلمان با موفقيت هوشمند سازي مدرسه در دبيرستان هاي شهر زاهدان

مرجان شاپوريان , [ امين رضا كماليان, مريم راشكي, زهرا وظيفه, حبيب ا... سالارزهي, امير دادرس مقدم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

طراحي و تدوين الگوي سازمان هوشمند با رويكرد آميخته

نجمه مهدي بيگي , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, علي اصغر پورعزت, محمدحسين رونقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

ارائه الگوي توسعه حكمراني خوب الكترونيك و شبكه اي با رويكرد آينده پژوهي

عادله دقتي , [ نورمحمد يعقوبي, امين رضا كماليان, ابراهيم مرادي, مسعود دهقاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

شناسايي و اولويت بندي راهبردهاي توسعه كارآفريني اجتماعي در توسعه روستايي شهرستان خاش

مريم شهنوازي , [ حامد آرامش, حبيب ا... سالارزهي, امين رضا كماليان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تحليل استراتژيك و رتبه بندي فرصت هاي كارآفريني ورزشي در استان خراسان رضوي

راحله نائيني , [ امين رضا كماليان, مسعود دهقاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تشخيص و توسعه فرصت هاي كارآفريني در حوزه انرژي هاي تجديد پذير در منطقه سيستان

مهدي زوري , [ امين رضا كماليان, حامد آرامش, مهيم تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

پيشرانهاي توسعه كارآفريني ديجيتال در اداره كل امور مالياتي سبيستان و بلوچستان

عبدالرحمن براهويي , [ حامد آرامش, امين رضا كماليان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

پيشايندها و پيامدهاي مهاجرت نخبگان اداري و اقتصادي دستگاههاي اجرايي در شهرستان زابل

اسما سالاري , [ زهرا وظيفه, امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير بازارچه هاي مرزي ميلك و گمشاد بر توسعه اقتصادي و اشتغال شهرستان زابل و هيرمند

زهرا راشكي قلعه نو , [ امين رضا كماليان, رمضان حسين زاده, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

طراحي و تبيين مدل استراتژيك دانشگاه كارآفرين مبتني بر توسعه ي آينده پژوهي در راستاي سند چشم انداز 1404ايران

سمانه محمد پور , [ حبيب ا... سالارزهي, زهرا وظيفه, نورمحمد يعقوبي, امين رضا كماليان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تاثير تلاش هاي بازاريابي شبكه هاي اجتماعي بر درگير كردن مشتريان در محصولات تند مصرف ايراني: بررسي نقش ميانجي ارزش ويژه نام تجاري

محمدامين نوبخت , [ امين رضا كماليان, محسن يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

طراحي و تدوين الگوي توسعه و استقرار نظام مديريت استراتژيك استعداد كارآفرينانه دانشجويان موسسات آموزش عالي استان سيستان و بلوچستان با رويكرد الگوبرداري

مريم راشكي , [ حبيب ا... سالارزهي, امين رضا كماليان, ميرعلي سيد نقوي, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي رابطه مديريت فلات زدگي با دلبستگي شغلي و ميل به ماندگاري در كاركنان شهرداري زاهدان

فريبا عبدي , [ امين رضا كماليان, عبدالمجيد ايماني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي رابطه مديريت فلات زدگي شغلي بر ماندگاري منابع انساني در اداره كل بهزيستي زاهدان

فرشته شهيدي بنجار , [ امين رضا كماليان, عبدالمجيد ايماني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

پيشران هاي توسعه بانكداري مبتني بر رويكرد منابع انساني در بانك سپه

مريم فاتحي , [ سيدعليقلي روشن, امين رضا كماليان, ميلاد وفادار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

شناسايي عواملموثر بر فرايند توسعه محصول جديد در كسب و كارهاي كوچك و متوسط با رويكرد تفسيري-ساختاري

مجيد رستگارنيا , [ امين رضا كماليان, مسعود دهقاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

شناسايي و اولويت بندي فرصت هاي كارافريني در توليد اناناس شهرستان جيرفت

نفيسه دهقانپورنژاد , [ امين رضا كماليان, عبدالمجيد ايماني ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

طراحي و تدوين الگوي توسعه و استقرار نظام مديريت استراتژيك استعداد كارآفرينانه دانشجويان موسسات آموزش عالي استان سيستان و بلوچستان با رويكرد الگوبرداري

مريم راشكي , [ حبيب ا... سالارزهي, امين رضا كماليان, ميرعلي سيد نقوي, زهرا وظيفه ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

طراحي و تدوين الگوي توسعه و استقرار نظام مديريت استراتژيك استعداد كارآفرينانه دانشجويان موسسات آموزش عالي استان سيستان و بلوچستان با رويكرد الگوبرداري

مريم راشكي , [ حبيب ا... سالارزهي, امين رضا كماليان, زهرا وظيفه, ميرعلي سيد نقوي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

شناسايي و اولويت بندي استراتژي هاي توسعه منابع انساني مبتني بر فناوري اطلاعات در دانشگاه سيستان و بلوچستان

اكرم عابدي باغسياه , [ امين رضا كماليان, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

عوامل موثر بر اعتماد مشتري در تجارت الكترونيكي(مدل بي2 سي)

نادر خضريان , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثير دينداري بر رفتار شهروندي سازماني در كارخانه سيمان سيستان

راضيه ذوالفقاري , [ امين رضا كماليان, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي تاثير بازار يابي كارآفرينانه بر ارزش ويژه برند پوشاك هاكوپيان

ژيلا مجيدي , [ امين رضا كماليان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي تناسب ويژگي هاي مشاغل با ويژگي هاي شخصيتي شاغلين در بانك رفاه كارگران استان سيستان و بلوچستان

رقيه مير , [ امين رضا كماليان, سيدعليقلي روشن ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

طراحي الگوي توانمندسازي منابع انساني در آموزش عالي ايران با رويكرد استقرار دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم

امير فاضل علاف , [ امين رضا كماليان, سيدعليقلي روشن ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

طراحي و تبيين الگوي توسعه كارآفريني گردشگري در جزيره قشم

حكمت اله دسترنج , [ مهدي كاظمي, باقر كرد, امين رضا كماليان, سيدعليقلي روشن ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

طراحي الگوي نظام مديريت منابع انساني بارويكرد كارآفرينانه( مورد مطالعه گروه شركت هاي ايران ترانسفو)

ابوالفضل مقدم , [ امين رضا كماليان, بدرالدين اورعي يزداني, سيدعليقلي روشن, باقر كرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

طراحي الگوي نظام مديريت منابع انساني بارويكرد كارآفرينانه( مورد مطالعه گروه شركت هاي ايران ترانسفو)

ابوالفضل مقدم , [ امين رضا كماليان, بدرالدين اورعي يزداني, سيدعليقلي روشن, باقر كرد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

طراحي الگوي توانمندسازي منابع انساني در آموزش عالي ايران با رويكرد استقرار دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم

امير فاضل علاف , [ امين رضا كماليان, سيدعليقلي روشن ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مطالعه ي زمينه هاي جذب و نگهداري نيروهاي انساني كارآفرين در استان سيستان و بلوچستان (هفتمين محور سياست هاي كلي نظام اداري - نقشه ي راه اصلاح نظام اداري )

محسن نوربخش , [ نورمحمد يعقوبي, مهتا جودزاده, امين رضا كماليان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي راهبردهاي توسعه كارآفريني گردشگري در منطقه آزاد چابهار ( مطالعه تطبيقي با منطقه آزاد قشم )

فريد شاهمرادي , [ امين رضا كماليان, حبيب ا... سالارزهي, علي اصغر تباوار ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

طراحي الگوي توانمندسازي منابع انساني در آموزش عالي ايران با رويكرد استقرار دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم

امير فاضل علاف , [ امين رضا كماليان, سيدعليقلي روشن ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

طراحي مدل ارزيابي گرايش عدالت سازمان(مطالعه موردي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي)

زهرا اكبري پور بارچي , [ مهدي كاظمي, امين رضا كماليان, سيدعليقلي روشن, حبيب ا... سالارزهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

طراحي الگوي نظام مديريت منابع انساني بارويكرد كارآفرينانه( مورد مطالعه گروه شركت هاي ايران ترانسفو)

ابوالفضل مقدم , [ امين رضا كماليان, بدرالدين اورعي يزداني, سيدعليقلي روشن, باقر كرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مدل معادلات ساختاري برگرايش كارآفرينانه افراد درسازمان اداره كل راه وشهرسازي جنوب استان سيستان وبلوچستان

رمضان كوهستاني , [ امين رضا كماليان, ميلاد گوران ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه هويت سازماني با نوآوري سازماني در سازمان هاي دولتي

فروزان سرحدي , [ امين رضا كماليان, الله يار بيگي فيروزي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

ارزيابي عملكرد شعب بانك مهر اقتصاد با استفاده از مدل تركيبي كارت امتيازي متوازن(bsc)و فرآيند تحليل شبكه اي (anp)(مطالعه موردي :شعب بانك مهر اقتصاد در استان سيستان بلوچستان)

محمدرضا ميرشاه , [ امين رضا كماليان, الله يار بيگي فيروزي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي تاثير تبليغات الكتروني بر رفتار مصرف كننده بر اساس مدل سلسله مراتب اثرات (CAB)مطالعه اي در موسسه آموزشي ماهان

عباس ريحاني يامي , [ مهدي كاظمي, امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي تاثير توانمندي فناوري بر نو آوري سازماني ( مطالعه موردي : سازمانهاي خدماتي استان سيستان و بلوچستان)

علي مارگير , [ امين رضا كماليان, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

رتبه بندي مولفه هاي كيفيت زندگي كاري با استفاده از رويكردهاي تصميم گيري چند معياره

جواد حسنوند , [ امين رضا كماليان, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تاثير سرمايه اجتماعي بر شناخت و بهره داري از فرصتها توسط مديران در صنعت بانكداري شهرستان زاهدان

مراد ميرزاده , [ امين رضا كماليان, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي تاثير سيستم مديريت ارتباط با مشتري (crm)بر وفاداري مشتريان در اداره پست ايران:مطالعه اداره كل پست استان سيستان و بلوچستان

حسين نوري , [ امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي عوامل موثر مديريت دانش بر خلاقيت و يادگيري كاركنان شهرداري زاهدان

فروغ مشهدي , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان دادسراي عمومي و انقلاب مركز استان سيستان و بلوچستان

هادي سالاري , [ امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تحليل و ارزيابي عوامل موثر بر نگهداشت مشتريان بانك مسكن با تاكيد بر مشتريان انواع صنوف مرتبط با بخش مسكن و ساختمان در استان سيستان و بلوچستان

مصيب جهانتيغ , [ امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

ارزيابي عملكرد كاركنان مجتمع مس سرچشمه بر اساس كارت امتيازي متوازن و مدل EFQM با رويكرد AHP فازي

مهديه علي مرادي , [ امين رضا كماليان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارزيابي دروني و بيروني كيفيت آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي it وارائه الگويي جهت بهبود كيفيت اين مراكز آموزشي

سيما ايرانفر , [ امين رضا كماليان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي علل اختلاف برآورد ماليات بر درآمد شركتهاي استان سيستان و بلوچستان برمبناي ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم از ديدگاه ذينفعان طي سالهاي 1384 لغايت 1390

محمدامين رسولي , [ امين رضا كماليان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

نقش شبكه هاي اجتماعي در تشخيص فرصتهاي كارافريني

سعيده كاوسي بافتي , [ امين رضا كماليان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تجاري سازي نتايج تحقيقات مرتبط با كارآفريني در موسسات آموزش عالي شهرستان زاهدان

سجاد حجت دوست , [ امين رضا كماليان, زهرا وظيفه, غلامعلي شرزه ئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي كارآمدي برنامه هاي درسي مراكز آموزش عالي در راستاي پرورش كارآفرين از ديدگاه متخصصان

ميثم شهبازي , [ امين رضا كماليان, زهرا وظيفه ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

نقش رويكردهاي اجتماعي و روانشناختي در ارزش گذاري برند سازي ( مطالعه موردي :منطقه شهرك صنعتي شهر يزد

سيدمحمد فرح , [ محمدحسين كريم كشته, امين رضا كماليان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر تعهد سازماني و نوآوري كارآفرينانه

اسما مهربان , [ امين رضا كماليان, مهتا جودزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي تاثير ابعاد بازارگرايي بر نوآوري در كسب و كارهاي كوچك و متوسط

زينب بحريني , [ امين رضا كماليان, محمدحسين كريم كشته, مهتا جودزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

استراتژي ،يرمايه فكري

ميثم قاسم نژاد , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارزيابي سطح اثربخشي دوره هاي آموشي ضمن خدمت كاركنان شركت گاز سيستان و بلوچستان با رويكرد آسيب شناسي و معرفي راهبردهاي مناسب

طاهره لشكري , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مطالعه نقش كارگزاران در توسعه بازار بورس (مطالعه موردي: بورس منطقه اي شهرستان زاهدان)

محمود صفرزائي , [ امين رضا كماليان, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي همراستايي فناوري اطلاعات و كسب و كار

زينب الياسي , [ امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر عملكرد زنجيره تامين شركت صنايع غذايي رضوي با استفاده از رويكرد تحليل سلسله مراتبي

سيده آرزو موسوي دوماري , [ امين رضا كماليان, حبيب ا... سالارزهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي نقش فاوا ( فناوري اطلاعات و ارتباطات ) بر بهبود عملكرد دانشگاه سيستان و بلوچستان بر اساس كارت امتيازي متوازن

عبدالله ياراحمدي , [ امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تاثير مديريت روابط مشتري بر عملكرد كسب و كارهاي كوچك ( مطالعه موردي: هتل هاي مشهد

عليه حسين زاده , [ امين رضا كماليان, محمدرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي عوامل موثر بر تصميم گيري كارآفرينان در صنايع كوچك و متوسط (SME )

محمد فتوحي اردكاني , [ امين رضا كماليان, رجبعلي شيخ زاده ايوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

شناسايي و رتبه بندي عوامل حياتي موفقيت فرايند گذار به توسعه و كاربري اثربخش فناوري اطلاعات

اسماعيل حسين زهي , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ارزيابي اثرات استقرار سيستم برنامه ريزي منابع سازماني بر نوآوري سازماني- مطالعه موردي

نجمه مهدي بيگي , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

كاربرد ابزار وب 20 در صنعت بانكداري

حجت رضائي , [ امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي ميزان سلامتي عمومي و شيوع فرسودگي شغلي در كاركنان ستادي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

غلامحسن حيدري , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

شناسايي و اولويت بندي استراتژيهاي توانمندسازي عشاير استان سيستان و بلوچستان

حميد طوقي , [ حبيب ا... سالارزهي, امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي نقش سرمايه فكري و تاثير آن بررضايت مشتريان مطالعه ي بانك كشاورزي

بهروز مقدم , [ امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

شناسايي و رتبه بندي عوامل كليدي موفقيت در مديريت اثربخش معادن استان سيستان و بلوچستان

محمدنصير شهنوازي , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تاثير هوش هيجاني مديران گروههاي آموزشي بر حل مشكلات آموزشي در دانشگاه سيستان و بلوچستان

محسن برقي شهري , [ امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

نقش فناوري اطلاعات و ارتباطاتدر هوشمند سازي كسب و كار

مليحه حسن زاده , [ امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي تاثير نظارت ذيحسابان بر عملكرد مالي دستگاه هاي اجرايي استان سيستان و بلوچستان

رضا اصغري , [ امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

شناسايي و اولويت بندي عوامل بازدارنده انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت ( دانشگاه صنعتي شيراز)

حسين فرهادپور , [ نورمحمد يعقوبي, امين رضا كماليان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

شناسايي الزامات موثر بر تجاري سازي دانش ( مطالعه موردي دانشگاه سيستان و بلوچستان)

مرتا بني اسدي , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعه كاربرد ابزارهاي فناوري اطلاعات در مراحل توسعه محصول : تحليل تاثيرات ابزاهاي فناوري اطلاعات فناوري اطلاعات بر نوآوري كيفيت محصول جديد و عملكرد آن در بازار

سيدمهرشاد موسوي , [ امين رضا كماليان, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي تاثير پارك هاي علم وفناوري بر توسعه كارآفريني فناورانه (مطالعه موردي :شركتهاي كوچك و متوسط پارك علم و فناوري شيراز )

سمانه كياني , [ باقر كرد, امين رضا كماليان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

شناسايي و الويت بندي عوامل كليدي موفقيت در ايجاد و توسعه اثر بخش در كارآفريني ديجيتال

ساناز ميرپارسا , [ نورمحمد يعقوبي, امين رضا كماليان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ارزيابي و تحليل ميزان شكاف بلوغ كسب و كار الكترونيك در شركت هاي كوچك و متوسط

سيدمحسن هاشمي فر , [ امين رضا كماليان, حبيب ا... سالارزهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي مباني قدرت در دانشگاههاي جامع دولتي شهر زاهدان و رابطه آن با توانمند سازي كاركنان و توسعه رفتار شهروند سازماني

سيما اصفهاني , [ ابوالقاسم فرهنگ, امين رضا كماليان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي

نجمه اكبرزاده , [ نورمحمد يعقوبي, امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي و تبيين اثرات سرمايه فكري بر نوآوري سازماني و بگاههاي كارآفرين

فاطمه اصغرزاده , [ امين رضا كماليان, حبيب ا... سالارزهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي و ارزيابي عوامل اصلي مديريت كيفيت فراگير در صنايع كوچك و متوسط

سميه محمدي , [ سيدعليقلي روشن, امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مطالعه عوامل كليدي پذيرش مديريت ارتباط با مشتري در كسب و كارهاي كوچك و متوسط

زهرا غلامي , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تحليل عوامل موثر بر گرايش رفتاري مشتريان بانك صادرات استان تهران نسبت به بانكداري سيار

معصومه عباس زاده , [ مهدي كاظمي, امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي اثربخشي تبليغات الكترونيك در جذب مشتريان(مطالعه موردي : بانك ملت شهر بابل)

بهاره بابازاده افغان , [ امين رضا كماليان, مهدي كاظمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مطالعه ارزيابي پياده سازي مديريت برنامه ريزي منابع سازمان بر عملكرد سازماني در شركت ذوب آهن اصفهان

محبوبه صالحي , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تبيين اثر فناوري اطلاعات بر توانمندسازي منابع نيروي انساني در شركت مخابرات شهرستان بابل

كمال قوچانيان , [ امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

ارائه الگوي پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري در صنايع كوچك و متوسط ( مطالعه موردي :شهرك صنعتي زاهدان )

فتانه بهاروند , [ امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

ارائه الگوي پياده سازي مديريت دانش در صنايع كوچك و متوسط ( مطالعه موردي : شهرك صنعتي زاهدان )

ميلاد گوران , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

شناسايي مولفه هاي موثر در آموزش كار آفريني فرهنگي در دانشكده هنر دانشگاه سيستان و بلوچستان

محدثه طالبي زاده سردري , [ مهدي كاظمي, امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

ككككك

مليحه محمدجوادي , [ امين رضا كماليان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

نقش كار آفريني در توسعه مناطق روستايي (مورد دهستان هاي بخش كاكي ،شهرستا دشتي)

اسماعيل حسيني , [ سيروس قنبري, امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي عوامل موثر بين المللي سازماني بنگاههاي كوچك و متوسط ( مطالعه موردي )

مليحه محمدجوادي , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

شناسايي استراتزي هاي نوآوري سازماني در بنياد قلب فارس براساس الگوي

امير فروهرفر , [ امين رضا كماليان, سيدعليقلي روشن ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي عملكرد موسسات كاريابي و مشاوره شغلي در ايجاد و توسعه كارافريني با استفاده از مدل گسترش عملكرد كيفيت

مليحه عليزاده , [ امين رضا كماليان, سيدعليقلي روشن ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

شناسايي و رتبه بندي موانع صنايع موچك و متوسط در توسعه صادارت خدمات فني و ومهندسي و طراحي راهكارها با رويكرد فازي ( مطالعه موردي )

مهدي منوچهري , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

تعيين عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش براي رشد كارآفريني سازماني در شركتهاي دانش بنيان ( مطالعه موردي )

سيدناصر سجادي , [ امين رضا كماليان, باقر كرد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر كارآفريني سازماني ( مطالعه موردي )

جمشيد مولودي افشرد , [ نورمحمد يعقوبي, امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي رابطه بين ميزان انگيزش هاي مديريتي مديران و سلامت سازماني در شعب موسسه اعتباري توسعه

علي كريمي , [ امين رضا كماليان, مهدي كاظمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي رابطه ميان هوش فرهنگي و هوش هيجاني مديران و عملكرد سازماني بر اساس مدل تعالي سازماني

حسين عنبرستاني , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, حبيب ا... دعائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي رابطه بين ويژگي هاي مالي و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شوكت برخورداري , [ امين رضا كماليان, رضا تهراني, آرش گودرزي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

شناسايي عوامل موثر بر توسعه كارافريني ديجيتالي

فاطمه ميرشمسي , [ نورمحمد يعقوبي, باقر كرد, امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

مطالعه عوامل تاثيرگذار بر نهادينه سازي كارآفريني سازماني

اشكان الياس كردي , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

مطالعه نقش هوش هيجاني بر كارآفريني سازماني (مطالعه موردي )

ماهم پوري , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

مطالعه و بررسي عوامل موثر بر كارافريني زنان (مطالعه موردي :اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران)

سواد حمايتي كلش , [ نورمحمد يعقوبي, امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

مطالعه عوامل موثر بر بهسازي جو خلاقيت و نوآوري در سازمانهاي كارآفرين

بشير بيغرض , [ امين رضا كماليان, سيدعليقلي روشن ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي رابطه بازايابي داخلي و كيفيت خدمات در صنعت بانكداري

سيدايمان هاشمي مقدم , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي ميزان موفقيت وب سايت هاي بانك هاي تجاري منتخب كشور براساس مدل شاخص ارزيابي وب و رتبه بندي آنها با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي

محمدجواد اسماعيلي , [ امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

آسيب شناسي خدمات پس از فروش شركت ايران خودرو و معرفي راهبردهاي كارآفرينانه

سيدمحمدصادق خاكسار , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, كامبيز طالبي, حبيب ا... سالارزهي, مصيب پهلواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي مقايسه اي عملكرد مالي شركتهاي دولتي قبل و بعد از واگذاري در بورس اوراق بهادار تهران

مجتبي فرخي استاد , [ محمداسماعيل اعزازي, رضا تهراني, امين رضا كماليان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

امكان سنجي پياده سازي سيستم هاي شناسايي به وسيله امواج راديويي در شركت هاي بازرگاني زنجيره تامين ايراني(مطالعه موردي شركت هاي بازرگاني زنجيره تامين شيراز)

امير فاضل علاف , [ امين رضا كماليان, حبيب ا... سالارزهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

كاربرد رويكرد داده كاوي در پيش بيني رتبه شفافيت اطلاعاتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اميد افشاري زاده جعفري , [ امين رضا كماليان, علي اكبر نيك نفس ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

پيمايش سيستم مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي (مطالعه موردي شركت گلسار فارس)

حامد معزي , [ امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

ارزيابي كارايي ناشي از فناوري اطلاعات بكار گرفته در بنگاههاي كوچك و متوسط با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها

مهدي اسلام خواه , [ باقر كرد, امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

بررسي امادگي اجراي نظام مديريتي مشاركتي(مطالعه موردي)

نفيسه محمدپور , [ بدرالدين اورعي يزداني, امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

بررسي مقايسه اي كيفيت زندگي كاري كاركنان تعاوني هاي فعال توليدي در استان تهران و زنجان

اميرحسين عزيزخاني , [ امين رضا كماليان, بدرالدين اورعي يزداني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

بررسي رابطه عدالت سازماني و توانمندسازي روانشناختي

رضوان شاه حيدري پور , [ امين رضا كماليان, سيدعليقلي روشن ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87

بررسي رابطه بين نظام ارزيابي عملكرد و مديريت دانش سازماني از ديدگاه كاركنان بخشي شركت پتروشيمي

حسن قلي پورگلوجه , [ امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي87-86


1 - سمانه محمد پور, حبيب ا... سالارزهي, امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, محمد مهدي
شناسايي و تحليل پيشران هاي راهبردي دانشگاه كارآفرين با بهره گيري از رويكرد تحليل تأثيرات متقابل
(1400) آموزش مهندسي ايران. 23 133-156
2 - نجمه مهدي بيگي, امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, علي اصغر پورعزت, محمدحسين رونقي
شناسايي ويژگي هاي سرمايه انساني سازمان هوشمند: رويكرد آميخته
(1399) پژوهش هاي مديريت منابع سازماني. 10 147-170
3 - عادله دقتي, نورمحمد يعقوبي, امين رضا كماليان, مسعود دهقاني
طراحي الگوي استقرار و توسعه حكمراني خوب الكترونيك با استفاده از رويكرد فراتركيب
(1399) پژوهش هاي مديريت در ايران. 24 1-34
4 - زهرا اكبري پور بارچي, مهدي كاظمي, امين رضا كماليان, سيدعليقلي روشن, حبيب ا... سالارزهي
Designing a Model for Assessing Organizational Justice Orientation
(1398) Opcion. 35 543-575
5 - حكمت اله دسترنج, مهدي كاظمي, باقر كرد, امين رضا كماليان, سيدعليقلي روشن
مطالعه ابعاد و مو لفه ها ي توسعه كارآفر يني گردشگري با استفاده از روش- شناختي نظريه داده بنياد (مورد مطالعه جزيره قشم)
(1398) فصلنامه جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي)-موسسه آموزش عالي بين المللي قشم. 9 97-111
6 - عادله دقتي, نورمحمد يعقوبي, امين رضا كماليان, مسعود دهقاني
ارائه الگوي توسعه مرحله اي حكمراني شبكه اي با استفاده از رويكرد فراتركيب
(1398) مديريت دولتي. 11 203-230
7 - زهرا راشكي قلعه نو, نورمحمد يعقوبي, رمضان حسين زاده, امين رضا كماليان
اثر صادرات بازارچه هاي مرزي بر اشتغال منطقه سيستان
(1398) راهبرد توسعه. 15 155-172
8 - نجمه مهدي بيگي, امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, علي اصغر پورعزت, محمدحسين رونقي
توسعه ظرفيت اصلاح نظام اداري در پرتو سازمان هوشمند با رويكرد داده بنياد
(1398) پژوهش هاي مديريت منابع سازماني. 9 111-132
9 - زارع كاسب معصومه, امين رضا كماليان
اداره اثربخش امور شهري با ارتقاء شايستگي هاي محوري در شهرداري زاهذان
(1398) پژوهش هاي مديريت عمومي. 12 289-309
10 - عادله دقتي, نورمحمد يعقوبي, امين رضا كماليان, مسعود دهقاني, ابراهيم مرادي
ارائه الگوي استقرار و توسعه حكمراني الكترونيك با استفاده از رويكرد فراتركيب
(1398) چشم انداز مديريت دولتي. 10 89-120
11 - سلمان جلالي, ابراهيم حدادي, عالمه كيخا, عبدالعلي كشته گر, امين رضا كماليان
ارائه الگوي رهبري هوشمند مبتني بر قدرت نرم در سازمان هاي دولتي (مورد مطالعه: سازمان هاي دولتي منتخب استان سيستان و بلوچستان)
(1398) مطالعات قدرت نرم. 9 207-241 مشاهده مقاله
12 - جمال طاوسي, عبدالعلي كشته گر, امين رضا كماليان
ارزشگذاري نادرست و سوگيري هاي رفتاري در بورس اوراق بهادار تهران
(1397) فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار. 9 273-293
13 - نورمحمد يعقوبي, محمد كوهي خور, امين رضا كماليان, مهدي تاج پور
بررسي تأثير رفتارهاي قلدري سازماني بر نگرش شغلي و سازماني
(1397) مديريت سازمان هاي دولتي. 6 117-136
14 - ابوالفضل مقدم, امين رضا كماليان
ارائه يك مدل مفهومي مبتني بر رويكرد كارآفرينانه در جهت بهبود بهره وري نظام مديريت منابع انساني
(1397) پژوهش در نظام هاي آموزشي. 12 559-578
15 - اميد احمدي, امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, محمد قاسمي
ارائه الگوي جامع تعيين و استقرار بهسازي عملكرد كاركنان با رويكرد فراتركيب
(1397) پژوهش هاي مديريت منابع انساني. 10 75-100
16 - اميد احمدي, مريم راشكي, امين رضا كماليان, سيد سعيد جلالي
بررسي الگوي بومي سازي بهسازي عملكرد كاركنان وزارت كشور
(1397) مديريت شهري. 177-194
17 - اميد احمدي, امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, محمد قاسمي, سيد سعيد جلالي
طراحي مدل بهسازي عملكرد كاركنان در وزارت كشور با رويكرد داده بنياد
(1397) مديريت منابع در نيروي انتظامي. 6 1-34
18 - احمد قائم مقامي تبريزي, امين رضا كماليان, حبيب الله رودساز, مقصود اميري
عوامل زمينه اي موثر بر آموزش هاي مجازي دانشگاهي در ايران
(1397) پژوهش هاي مديريت عمومي. 11 229-246
19 - امير فاضل, امين رضا كماليان, سيدعليقلي روشن
شناسايي ابعاد و مولفه هاي موثر بر توانمند سازي منابع انساني دانشگاهي با تكيد بر دانشگاههاي نسل سوم و چهارم با استفاده از رويكرد دلفيفازي ارائ الگويي مفهومي
(1396) راهبردهاي آموزش در علوم پزشکي. 10 455-468
20 - مريم راشكي, حبيب ا... سالارزهي, امين رضا كماليان
طراحي الگوي مديريت استعداد كارآفرينانه دانشجويان موسسات آموزش عالي كشور با رويكرد داده بنياد
(1396) توسعه كارآفريني. 10 595-614
21 - سمانه محمد پور, حبيب ا... سالارزهي, نورمحمد يعقوبي, امين رضا كماليان
uthentic Leadership: A New Approach to Leadership (Describing the Mediatory Role of Psychological Capital in the Relationship between Authentic Leadership and Intentional Organizational Forgetting).
(1396) International Journal of Organizational Leadeeship(AIMI). 6 491-514
22 - حبيب اله رودساز, امين رضا كماليان, امير مقصودي, احمد قائم مقام تبريزي
شناسايي عوامل علي موثر بر الگوي آموزش هاي مجازي دانشگاهي در ايران
(1396) پژوهش در نظام هاي آموزشي. 121-143
23 - احمد ناصري, امين رضا كماليان, بهزاد فلاطون زاده
ارزيابي نقش ديوان محاسبات در ايفاي مسئوليت پاسخگويي عملياتي دستگاه هاي اجرايي )مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان(
(1396) دانش حسابرسي. 17 189-216
24 - امير فاضل, امين رضا كماليان, آزين هرندي
رابطه نام و نشان سازي اخلاقي با افزايش اعتبار شركتها
(1396) اخلاق در علوم و فناوري. 12 31-40
25 - مريم راشکي, حبيب ا... سالارزهي, امين رضا كماليان, ميرعلي سيدنقوي, زهرا وظيفه
ارائه الگوي تعيين و استقرار اثربخش استعداد كارآفرينانه با رويكرد فراتركيب
(1396) توسعه كارآفريني. 10 259-278
26 - مريم راشكي, حبيب ا... سالارزهي, امين رضا كماليان, ميرعلي سيد نقوي, زهرا وظيفه
ارائ الگوي تعيين و استقرار اثربخش استعداد كارآفرينانه با رويكرد فراتركيب
(1396) توسعه كارآفريني. 10 259-278
27 - امين رضا كماليان, محمد كوهي خور
بررسي تاثير رفتارهاي مثبت گرا و بدبينانه بر نگرش شغلي و سازماني
(1395) پژوهش هاي مديريت عمومي. 9 139-166
28 - ابوالفضل مقدم, امين رضا كماليان, بدرالدين اورعي يزداني, باقر كرد, سيدعليقلي روشن
تبيين و طراحي الگوي مديريت منابع انساني كارآفرينانه رويكرد داده بنياد (مطالعهاي در صنعت برق، گروه شركتهاي ايران ترانسفو)
(1395) بهبود مديريت. 10 123-157
29 - امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, جمشيد مولودي افشرد
ارائه مدل كاربردي براي توسعه كارآفريني ديجيتال
(1395) International Journal of Business and Development Studies. 8 97-116
30 - امير فاضل علاف, امين رضا كماليان, سيدعليقلي روشن
رابطه رهبري اخلاقي با توانمند سازي دانشجويان
(1395) اخلاق در علوم و فناوري. 11 59-68
31 - امين رضا كماليان
Cooperation networks and innovation performance of small and medium-sized enterprises (SMEs)
(1394) International Journal of Management Accouting and Economics. 3 233-242
32 - امين رضا كماليان, مهران سعيدي اقدم, معصومه حافظ رضازاده, علي پيوند, - رحماني, فرشته نظري
Identify and Ranking key indicators of entrepreneurial in Qazvin Municipalities Using ANP-TOPSIS Approaches
(1393) international research journal of applied and basic sciences. 8 57-66
33 - سحر قلندري, حبيب ا... سالارزهي, امين رضا كماليان
Assessment of Service Quality at University of Sistan and Baluchestan Digital library from the Perspective of Graduate Students and Its Relationship with Student Satisfaction
(1393) Asian Journal of Research in Marketing. 3 55-66
34 - امين رضا كماليان
مدل معادلات ساختاري رابطه ميان هوش فرهنگي و گرايش كارآفرينانه
(1393) پژوهش هاي مديريت عمومي. 7 89-106
35 - نجمه مهدي بيگي, امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي
ارزيابي اثرات استقرار سيستم برنامه ريزي منابع سازماني بر نوآوري سازمان
(1392) پژوهش هاي مديريت عمومي. 6 -
36 - امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي
Providing a Model for Sucessful Implementation of Customer of Customer Relationship Management-Case Study Zahedan Industrial City
(1392) International Journal of Academic in Business and Social Sciences. 3 168-178
37 - امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, فتانه بهاروند
Explaining Critical Sucess Factors for CMR Strateg-Case Study SMEs in Zahedan Industrial City
(1392) International Journal of Academic in Business and Social Sciences. 3 179-187
38 - امين رضا كماليان, فتانه بهاروند, نرگس زارع علمي, ميلاد گوران
مدل معادلات ساختاري رابطه ميان هوش فرهنگي و گرايش كارآفرينانه (مورد مطالعه كاركنان كارخانه يخچال سازي شهرستان خرم آباد)
(1392) پژوهش هاي مديريت عمومي. - 87-103
39 - امين رضا كماليان
Identify and Ranking Key Indicators Performance of Green Supply Chain Using Combinational Method DEMATEL and ANP With Fuzzy Approach The Case Food Industry in Iran)
(1392) International Journal of Business and Development Studies. 5 116-136
40 - امين رضا كماليان, حبيب ا... سالارزهي, خداداد اوليائي
نقش فناوري اطلاعات در توانمندسازي كاركنان سازمان آموزش فني و حرفه اي
(1392) مجله يادگيري الكترونيكي. 4 39-48
41 - امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, فتانه بهاروند
Explaining critical success factors for CRM strategy Case study: SMEs in zahedan industrial city)
(1391) International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 179-188
42 - امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, جمشيد مولودي
Survey of relationship between organizational justice and Empowerment
(1389) European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences. - 165-171
43 - امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, اشكان الياس كردي
Entrepreneurship Development in the Organization and it s Role in Entrepreneurship Strategy
(1389) The Journal of Humanities. 1 51-65
44 - امين رضا كماليان, منصور اميني لاري, حامد معزي
بررسي همبستگي بين عوامل تعيين كننده سيستم مديريت
(1388) دو فصلنامه مديريت فردا. 8 25-31
45 - امين رضا كماليان, امير فاضل
بررسي پيش نيازها و امكان سنجي اجراي نظام يادگيري الكترونيكي
(1388) فصلنامه علمي پژوهشي فناوري آموزشي. 4 13-27
46 - امين رضا كماليان, منصور اميني لاري, حامد معزي
بررسي تاثير سيستم مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتري بر رضايت مشتريان مورد كاوي شركت چيني بهداشتي گلسار فارس
(1388) فصلنامه چشم انداز مديريت. - 69-87


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مديريت تحول سازماني اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: 914، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: 913
2 مديريت منابع انساني پيشرفته اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: 913
3 مديريت رفتارسازماني پيشرفته اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 18:00-20:00 مکان: 915
4 برنامه ريزي منابع انساني در بخش دولتي اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی ارشد
5 مديريت تحول سازماني اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: 914، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: 913
6 مديريت منابع انساني پيشرفته اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: 913
7 مديريت رفتارسازماني پيشرفته اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 18:00-20:00 مکان: 915
8 برنامه ريزي منابع انساني در بخش دولتي اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی ارشد
9 طراحي و تدوين طرح كسب و كار اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت كارآفرینی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: 910
10 طراحي و تدوين طرح كسب و كار اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت كارآفرینی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: 910

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 15:00 حضور
2 يك شنبه 11:00 13:00 حضور جلسه گروه
3 دو شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
4 چهار شنبه 07:30 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد