كارشناسی , دبیری جغرافیا , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1363 ← 1367
كارشناسی ارشد , جغرافیای انسانی_شهری روستایی , دانشگاه اصفهان , 1373 ← 1376
دكترا , جغرافیا و برنامه ریزی شهری , دانشگاه اصفهان , 1380 ← 1386


1398

آينده نگاري انعطاف پذيري و مديريت بحران گردشگري با تأكيد بر امنيت

اولين كنفرانس بين المللي گردشگري بيابان لوت؛ فرصت هاي محلي و بين المللي

حسين يغفوري, سيدعلي حسيني, عبدالرضا عزيزي فرد - 1398/02/11
1396

ارزيابي وضعيت پياده روها و مناسب سازي آن براي افراد كم توان جسمي وحركتي نمونه موردي: بخش مركزي شهر زاهدان

راهبردهاي توسعه شرق ايران

حسين يغفوري, آيدين بندريان, كامران منصوري - 1396/08/03

بررسي عدالت فضايي در توزيع خدمات، با تاكيد بر مديريت شهري( مورد مطالعه محلات منطقه 19 تهران)

كنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت شهري

حسين يغفوري, سجاد قاسمي كفرودي, مليحه رحماني - 1396/02/05
1395

تحليل توسعه صنايع دستي استان سيستان و بلوچستان جهت توسعه گردشگري

چهارمين كنفرانس علمي پژوهشي افق هاي نوين در علوم جغرافيا و برنامه ريزي، معماري و شهرسازي ايران

تقي طاوسي, حسين يغفوري, سميه راشدي - 1395/10/06

تحليلي بر رويكرد پيشگيري از جرم در محدوده هاي شهري با تاكيد برنظريه ) CPTED ( طراحي محيطي

نهمين كنگره انجمن ژئوپليتيك ايران و اولين همايش انجمن جغرافيا و برنامه ريزي مناطق مرزي ايران

حسين يغفوري, غريب فاضل نيا, كامران منصوري - 1395/08/12

تحليلي بر نقش و جايگاه شهرهاي كوچكدر نظام سلسله مراتب ملي ومنطق هاي، مطالعه موردي: بندر عسلويه در استان بوشهر

نهمين كنگره انجمن ژئوپليتيك ايران و اولين همايش انجمن جغرافيا و برنامه ريزي مناطق مرزي ايران

حسين يغفوري, غريب فاضل نيا, كامران منصوري - 1395/08/12

سازمان يابي فضايي شهري در مناطق مرزي )نمونه موردي: استان سيستان و بلوچستان(

نهمين كنگره انجمن ژئوپليتيك ايران و اولين همايش انجمن جغرافيا و برنامه ريزي مناطق مرزي ايران

حسين يغفوري, ديمن كاشفي دوست, فوزيه احمدي - 1395/08/12
1392

سيري برلزوم برنامه ريزي و نياز سنجي اوقات فراغت جوانان در جامعه شهري لردگان با استفاده مدل راهبردي

دومين همايش ملي گردشگري وطبيعت گردي ايران زمين

جواد فاطمي, حسين يغفوري, سيروس قنبري - 1392/04/17

سيري بر اوقات فراغت جوانان در آينه روايات واديان وديدگاههاي مختلف

دومين همايش گردشگري وطبيعت گردي ايران زمين

حسين يغفوري, جواد فاطمي, سيروس قنبري - 1392/04/17


پروژه

شكوفه چالاكي , [ حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

پروژه كارشناسي

بهينا مظفري , [ حسين يغفوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

پروژه كارشناسي

ذكيه ميرحمزه اي , [ حسين يغفوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

پروژه كارشناسي

محمدرضا قاسمي نيا , [ حسين يغفوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

پروژه كارشناسي

معصومه رخشاني نيا , [ حسين يغفوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

پروژه كارشناسي

مهدي رياضي فر , [ حسين يغفوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

پروژه كارشناسي

ياسين ريگي كوته , [ حسين يغفوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

پروژه كارشناسي

سمانه ده مرده , [ حسين يغفوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

پروژه

بهنام بامري , [ حسين يغفوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

پروژه

زهرا جلالي , [ حسين يغفوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

پروژه

الهه سرگزي , [ حسين يغفوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

پروژه

مهديه صادقي بنجار , [ حسين يغفوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

پروژه

حليمه عبدالهي نسب , [ حسين يغفوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

پروژه

ساناز نورمحمدي , [ حسين يغفوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي

فريبا محمودي , [ حسين يغفوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي

عايشه حسين بر , [ حسين يغفوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي

عزيزاله ماندني پور , [ حسين يغفوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي

سميه محمودي , [ حسين يغفوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي

آمنه اكبري علم دارلو , [ حسين يغفوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي

حليمه بامري پور , [ حسين يغفوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي

محسن رئيسي , [ حسين يغفوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي

محمداكرم اسكاني , [ حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي

طيبه جداوي , [ حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تحليل

الهه دستجردي , [ حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تحليل

سعيد روهينا , [ حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

فرايند

اصغر غلامحسيني زاده , [ حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي

نويد ملازهي كهن ملك , [ حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مطالعه

حبيب الله باقري نيا , [ حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

مطالعه

وحيده چمني , [ حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

مطالعه

سيدروح الله حسيني , [ حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

مطالعه

داود دژالون , [ حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

مطالعه

زهرا سالاري , [ حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

مطالعه

ليلا فلاحي زاده , [ حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

مطالعه

نظير مزارزيي , [ حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92


شناسايي عوامل اقتصادي موثر بر كار آفريني شهري (مطالعه موردي شهر جيرفت )

فاطمه ارژنگ نژاد , [ حسين يغفوري, سيدعلي حسيني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

ارزيابي عوامل موثر بر توسعه گردشگري كشاورزي اگر توريسم در شهرستان ايرانشهر مطالعه موردي روستاهاي دهستان دامن

سميرا رگام , [ حسين يغفوري, سيدعلي حسيني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

تحليل توانمندي ها و چالش هاي توسعه گردشگري روستايي بخش مركزي ايرانشهر

مهرالنسا بلوچي , [ حسين يغفوري, جواد بذرافشان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي و ارزيابي نابرابري هاي فضايي در دستترسي به خدمات درماني مناطق پنجگانه شهر زاهدان با استفاده از جي اي اس

محبوبه اسدي شيخي , [ حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي و ارزيابي شهركهاي اقماري زاهدان و نقش آنها در توسعه شهري نمونه موردي غدير شهر

فرزانه كوهستاني , [ حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي و تحليل تاب آوري زيست محيطي در شهر ايرانشهر با رويكرد آيند پژوهي

عبداله سالاري شاد , [ حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي ظرفيت قابل تحمل در جهت توسعه پايدار گردشگري (مطالعه موردي روستاي نمونه گردشگري تمين شهرستان ميرجاوه

بتول محمدي , [ حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

ارزيابي آسيب پذيري بافت هاي فرسوده شهري در برابر زلزله ،مطالعه موردي شهر ايرانشهر

منصور صديق نيا , [ حسين يغفوري, علي يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي اثرات منطقه آزاد چابهار بركيفيت زندگي در ابعاد اقتصادي -اجتماعي در محلات شهر چابهار

عبدالماجد خواسته , [ حسين يغفوري, ديمن كاشفي دوست ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

نقش مديريت شهري در توسعه پايدار

محمدحسين عباسي , [ حسين يغفوري, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

نقش بافت تاريخي در ارتقاء مولفه هاي رقابت پذيري شهري (مورد مطالعه بافت تاريخي شهر بيرجند)

فاطمه اكبري , [ حسين يغفوري, محمد اسكندري ثاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي نقش ايجاد ارگ جديد بر تحولات كالبدي شهر بم

هادي غني زاده قاسم ابادي , [ حسين يغفوري, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

تاثير مجتمع گردشگري

نرگس نيك سرشت , [ حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

تدوين برنامه راهبردي توسعه گردشگري صنايع دستي در استان سيستان و بلمچستان

سميه راشدي , [ تقي طاوسي, حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تحليل اثرات حاشيه نشيني بر شهر چابهار بعد از شكل گيري منطقه آزاد

نياز بلوچي , [ حسين يغفوري, مجتبي روستا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تحليل توزيع فضايي شاخص هاي (عيني و ذهني )كيفيت زنگي در محلات شهري :نمونه موردي شهر بم

محمد كوهشايي , [ حسين يغفوري, مجتبي روستا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي و تحليل توسعه فيزيكي شهر دوساري و ارائه راهكارهاي مناسب در چهارچوب توسعه پايدار شهري

طيبه كريمي , [ حسين يغفوري, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي و ارزيابي كيفيت كاربري اراضي شهر عنبر آباد

اميرارسلان سنجري , [ حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تحليلي بر جايگاه حكمروايي شايسته شهري و برنامه ريزي راهبردي

حامد ارشد , [ حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تحليل فرصت هاي ناشي از زلزله بر جذب گردشگر شهر بم

محسنه هادي زاده , [ حسين يغفوري, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي تحليل مكاني و ميزان رضايتمندي شهروندان از خدمات شهري باتاكيد بر خدمات شهريآموزشي درماني زيبا شهر زاهدان

رقيه بلوچي , [ حسين يغفوري, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي توزيع فضايي مكاني سبز شهري و مكان يابي بهينه شهر جيرفت

زهرا آبركار , [ حسين يغفوري, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي توزيع فضايي پاركينگ هاي عمومي و مكان يابي منطقه 2و8 شيراز

نجمه مسجدي , [ حسين يغفوري, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي مسزان اگاهي عمومي در خصوص جاذبه هاي گردشگري زاهدان

سودابه براهويي , [ حسين يغفوري, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تحليلي بر وضع موجود پياده روهاي بخش مركزي شهر زاهدان و مناسب سازي آن براي افراد كم توان جسمي حركتي

آيدين بندريان , [ حسين يغفوري, سيداحمد حسيني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

نيازسنجي وبرنامه ريزي چگونگي گذران اوقات فراغت جوانان ونوجوانان درجامعه شهري

جواد فاطمي , [ حسين يغفوري, سيروس قنبري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

نقش شهرهاي كوچك در توسعه منطقه اي .نمونه موردي شهرستان روانسر

مجتبي لطفي فر , [ حسين يغفوري, اسماعيل آقائي زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي تطبيقي ميزان رضايتمندي شهروندان از خدمات شهري مطالعه موردي نواحي يك از مناطق 1 و 2 شهر كرمان

معصومه حكيميان , [ حسين يغفوري, حسين غضنفرپور ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ارزيابي كمي و كيفي فضاي سبز شهري و بهينه سازي آن مطالعه موردي شهر داراب

علي اصغر رضايي , [ حسين يغفوري, محمدرضا رضائئ ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي عوامل موثر بر مشاركت شهروندان در امور شهري و ارايه مناسب مشاركتي مورد شهر دره شهر

قباد طهماسبي , [ حسين يغفوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

شناسايي برنامه ريزي جاذبه هاي اكوتوريستي شهرستان فيروزاباد

حسن جمس , [ حسين يغفوري, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

پتانسيل سنجي برنامه ريزي اكوتوريسم شهرستان داراب

علي اكبر محمدي , [ صمد فتوحي, حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي جايگاه و كاركرد شهرهاي كوچك در توسعه منطقه اي نمونه موردي داراب

اسحاق معصومي , [ حسين يغفوري, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تحليل روش هاي مداخله دريافت فرسوده شهري به منظور ارتقا شيوه هاي بهسازي و نو سازي شهرهاي كوچك شهر آباده

هادي عباس نيا , [ حسين يغفوري, عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي و ارزيابي توزيع فضاي - مكاني فضاي سبز شهري و مكانيابي بهينه در شهر فيروز آباد

زبيده قربان نژاداصل , [ زهره هادياني, حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تحليل توزيع فضايي مكاني خدمات بهداشتي درماني ومكان گزيني بهينه آن نمونه موردي شهرستان جهرم

اميرعلي بهشتي فر , [ حسين يغفوري, صمد فتوحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي تطبيقي توزيع خدمات عمومي مناطق شهري زاهدان از منظر عدالت اجتماعي

احسان رزمجويي , [ حسين يغفوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

مديريت شهري مشاركت شهروندان طرحهاي شهري فسا

سجاد رفيعيان , [ حسين يغفوري, زهره هادياني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

تحليل شاخص هاي توسعه پايدارشهري درشهرهاي كوچك

عبدالله رازدشت , [ حسين يغفوري, زهره هادياني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

تحليل توزيع مكاني مراكز آموزشي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي نمونه موردي شهر جوانرود

سعدي رحمان زاده , [ حسين يغفوري, كيومرث حبيبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87


رئيس دانشكده جغرافيا

از تاریخ 1397/02/16 تا تاریخ 1397/06/20


1 - حسين يغفوري, ديمن كاشفي دوست, صديقه سرگلزايي, سجاد قاسمي كفرودي
ارزيابي پايداري زيست محيطي شهري نمونه پژوهش: شهر زاهدان
(1400) برنامه ريزي فضايي(جغرافيا). 11 47-66
2 - حسين يغفوري, سيدعلي حسيني, حسيني سيده مريم
تدوين سناريوهاي موثر بر توسعه گردشگري با رويكرد آينده نگاري مطالعه موردي: استان كهگيلويه و بويراحمد
(1399) گردشگري شهري. 7 107-127
3 - سيدعلي حسيني, حسين يغفوري, زهره هادياني
بررسي و تحليل عوامل موثر بر توسعه ساختار كالبدي- فضايي شهر قم با رويكرد آينده پژوهي
(1399) جغرافيا و توسعه. 18 251-276
4 - حسين يغفوري, وحيد پاسبان عيسي لو, محبوبه تاجي
بررسي الگوريتم رقابت استعماري (ICA) و كاربرد آن در زمينه جمع آوري زباله هاي شهري به روش فروشنده دوره گرد (TSP) در شهر اردبيل
(1399) پژوهش و برنامه ريزي شهري. 11 69-85
5 - سيدعلي حسيني, زهره هادياني, حسين يغفوري
SPATIAL ANALYSIS OF CRIME OCCURRENCE IN VARIOUS REGIONS OF IRAN WITH AN EMPHASIS ON SAFETY
(1399) Journal of Urban and Regional Analysis. 1 93-111
6 - محمد هادي ستاوند, فاضل حاجي زاده, حسين يغفوري
واكاوي فضايي مناطق شهري شيراز از منظر عدالت اجتماعي با تكيد بر خدمات عمومي
(1398) تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي. 19 171-192
7 - حسين يغفوري, ابوذر پايدار, محسنه هادي زاده
ارزيابي مديريت استفاده از فرصتهاي ناشي از زلزله 1382 بم از ديدگاه گردشگران ايراني
(1397) گردشگري شهري. 5 1-20
8 - حسين يغفوري, ديمن كاشفي دوست
ارزيابي و سنجش مولفه هاي برآمده از حق به شهر (نمونه موردي: شهر پيرانشهر)
(1397) پژوهش و برنامه ريزي شهري. 9 57-68
9 - حسين يغفوري, واحد آقايي, مهدي موذني, احد بدلي
نقش شاخصهاي مديريتي و سرمايه اجتماعي در ارتقاي ميزان مشاركت شهروندان در امور شهري (مطالعه موردي شهر پارساباد مغان)
(1396) برنامه ريزي منطقه اي. 7 133-146
10 - حسين يغفوري, سجاد قاسمي كفرودي, نرگس قاسمي
بررسي عدالت فضايي در توزيع خدمات ، با تاكيد بر مديريت شهري (مورد مطالعه محلات منطقه 19 تهران)
(1396) تحقيقات جغرافيايي. 32 114-128
11 - حسين يغفوري, قباد طهماسبي, داود حاتمي
ميزان مشاركت شهروندان در امور شهري و عوامل موثر بر آن (نمونه موردي دره شهر)
(1396) آمايش محيط. 10 29-58
12 - حسين يغفوري, محمد اسكندري ثاني, فاطمه اكبري
نقش بافت تاريخي در ارتقا مولفههاي رقابتپذيري شهري مورد مطالعه شهر بيرجند
(1396) برنامه ريزي فضايي(جغرافيا). 7 63-84
13 - حسين يغفوري, ديمن كاشفي دوست
توزيع خدمات و امكانات شهري با رويكرد عدالت اجتماعي مورد شناسي: شهر پيرانشهر
(1395) جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي. 6 55-70
14 - حسين يغفوري, صمد فتوحي, نجمه مسجدي
بررسي توزيع فضايي ـ مكاني پاركينگ‌هاي عمومي و مكان‌يابي بهينه آن (مطالعه موردي: منطقه 2 و 8 شهرداري شيراز)
(1395) پژوهش و برنامه ريزي شهري. 7 173-190
15 - محمد كوهشايي, حسين يغفوري, مجتبي روستا
سنجش فضايي شاخص هاي كيفيت زندگي در محله هاي شهر بم بعد از زلزله با استفاده از مد لهاي تصميم گيري چندمعياره
(1395) رفاه اجتماعي. 16 187-220
16 - حسين يغفوري, صمد فتوحي, زهرا آبركار
بررسي تطبيقي پاركهاي ناحيهاي و محلهاي موجود در شهر جيرفت و مكانيابي بهينهي آنها با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
(1395) جغرافيا و توسعه. 14 165-188
17 - حسين يغفوري, محمد اسكندري ثاني, حامد ارشد
تحليل جايگاه حكمروايي شايسته شهري و برنامه ريزي راهبردي آن (مطالع موردي شهر بيرجند)
(1395) پژوهش هاي جغرافياي برنامه ريزي شهري. 3 411-429
18 - حسين يغفوري, صمد فتوحي, جاسم بهشتي فر
تحليل توزيع فضايي- مكاني خدمات بهداشتي-درماني و مكان گزيني بهينه آن (نمونه موردي: مراكزبيمارستاني شهرجهرم)
(1394) جغرافيا و توسعه. 13 13-30
19 - حسين يغفوري, سجاد رفيعيان
بررسي عملكرد مديريت شهري در رابطه با مشاركت شهروندان در امور شهري (مورد شهر فسا)
(1394) مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي. 7 81-100
20 - حسين يغفوري, ابوذر پايدار, اميرارسلان سنجري
بررسي توزيع پارك ها و ارزيابي كيفيت آن در سطح شهرها با استفاده از مدل ويكور نمونه موردي: شهر عنبر آباد
(1394) آمايش محيط. 8 123-146
21 - علي حاجي نژاد, حسين يغفوري, ابوذر پايدار, اميرارسلان سنجري
بررسي تاثيرات جدايي گزيني اكولوژيك برامنيت پايداراجتماعي(مطالعه موردي:شهر عنبرآباد)
(1394) پژوهشنامه جغرافياي انتظامي. 2 35-60
22 - محمدنبي شهيكي تاش, حسين يغفوري, باقر درويشي
بررسي شدت عدم تعادل فضايي و منطقه اي رفاه در استان هاي ايران (مطالعه مقايسه اي رفاه مبتني بر ديدگاه هاروي و اسميت)
(1394) برنامه ريزي منطقه اي. 5 15-30
23 - علي حاجي نژاد, حسين يغفوري, ابوذر پايدار, اميرارسلان سنجري
بررسي تأثيرات جدايي گزيني اكولوژيك بر امينت پايدار اجتماعي (مطالعه موردي:‌شهر عنبرآباد)
(1394) پژوهشنامه جغرافياي انتظامي. 3 35-65
24 - حسين يغفوري, زهره هادياني, سجاد رفيعيان
بررسي ظرفيت و قابليت هاي مشاركت شهروندان در امور شهري مطالعه موردي: شهر فسا
(1393) جغرافيا و توسعه. 12 83-98
25 - حسين يغفوري, احمد صحرايي, سيده فاطمه خليفه لو
برنامه ريزي كاربري اراضي شهري و مكان گزيتي بهينه با تاكيد بر مراكز بهداشتي، درماني مورد شناسي: منطقه 3 شهر زاهدان
(1393) بيمارستان. 13 9-20
26 - حسين يغفوري, ديمن كاشفي دوست, جميل قادر مرزي
تحليلي بر الگوي پراكنش و توزيع مراكز درماني و مكان گزيني بهينه درمانگاه هاي جديد(نمونه موردي :شهر پيرانشهر)
(1393) آمايش محيط. 6 129-148
27 - حسين يغفوري, صمد فتوحي, جاسم بهشتي فر
كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي در تجزيه و تحليل توزيع فضايي و مكانيابي داروخانه ها (مطالعه موردي: داروخانه هاي شهر جهرم)
(1392) پژوهش و برنامه ريزي شهري. 4 1-20
28 - , حسين يغفوري, آفرين ملكي
مقايسه شاخص هاي پايداري شهر كوچك دهدشت با نظام شهري كشور با تاكيد بر توسعه پايدار شهري
(1391) آمايش محيط. 5 125-144


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 برنامه ريزي مجتمع هاي زيستي و شهرهاي جديد جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا انسانی- برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 607
2 اسيب شناسي توسعه شهري در ايران جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا انسانی- برنامه ریزی شهری دکتری درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 607
3 برنامه ريزي راهبردي -عملياتي شهرها جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا انسانی- برنامه ریزی شهری دکتری درس(ت): چهارشنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 231
4 جغرافياي شهري جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 231
5 روش تحقيق در جغرافيا (نظري ) جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): دوشنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 231
6 جغرافياي شهري ايران جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 18:00-20:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:30 13:30 مشاوره
2 يك شنبه 07:30 09:30 کلاس درس جغرافياي شهري (1028116_01)
3 يك شنبه 09:30 11:30 حضور شوراي دانشكده
4 يك شنبه 18:00 20:00 کلاس درس برنامه ريزي ومديريت مقصد (1024860
5 دوشنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
6 دوشنبه 18:00 20:00 کلاس درس روش تحقيق در جغرافيا (نظري ) (1028
7 سه شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري باهماهنگي قبلي
8 سه شنبه 15:00 17:00 کلاس درس اسيب شناسي توسعه شهري در ايران (10
9 سه شنبه 18:00 20:00 کلاس درس برنامه ريزي مجتمع هاي زيستي و شهرهاي جديد
10 چهارشنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد هماهنگي قبلي
11 چهارشنبه 15:00 17:00 کلاس درس برنامه ريزي راهبردي -عملياتي شهرها
12 پنج شنبه 18:00 20:00 کلاس درس جغرافياي شهري ايران (1028124_01) <