كارشناسی , مهندسی مكانیك - مكانیك در حرارت و سیالات , دانشگاه صنعتی اصفهان , 1357 ← 1364
كارشناسی ارشد , مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1364 ← 1368
دكترا , مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی , دانشگاه صنعتی اصفهان , 1374 ← 1380


1400

Numerical study of the effects of velocity and temperature in a vertical shell and tube energy storage system in a discharging process

پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك، مواد و متالورژي

منصور شادمان, عليرضا حسين نژاددوين - 1400/03/26
1398

Numerical study of a PCM finned-tube and shell LHTES: effects of HTF temperature and velocity

-

منصور شادمان, عليرضا حسين نژاددوين - 1398/02/10
1395

بررسي عددي انتقال حرارت جريان نانو سيال در يك گردآورنده فتوولتائيك حرارتي خورشيدي توسط ديناميك سيالات محاسباتي

چهارمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي برق، مكانيك و مكاترونيك

ايمان آقايي قهفرخي, فرامرز سرحدي, عليرضا حسين نژاددوين - 1395/11/29
1394

بررسي اثر زاويه ي ديفيوزر بر پارامترهاي هيدروديناميكي جريان آرام با استفاده از نرم افزار فلوئنت

كنفرانس بين المللي يافتههاي نوين پژوهشي در مهندسي صنايع و مهندسي مكانيك

نسرين ابراهيمي, عليرضا حسين نژاددوين, فرامرز سرحدي, فيروزه فيروزكوهي - 1394/06/26
1390

بهينه سازي سيستم پاشش سوخت موتورهاي ديزلي به منظور كاهش آلايندگي و بهبود پارامترهاي عملكردي

نوزدهمين همايش سالانه مهندسي مكانيك ايران، ISME2011ايران، بيرجند، دانشگاه بيرجند، 20 لغايت 22 ارديبه

عليرضا حسين نژاددوين, حسين عجم, عباس زارع نژاد اشكذري - 1390/02/20
1389

بررسي مسئله انتقال حرارت گذراي معكوس در تخمين شدت يك چشمه حرارتي خطي در صفحات FGM به روش گرادياني مزدوج

سومين همايش ملي مهندسي مكانيك NCME2010ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر، آبان1389

عليرضا رضوانفر, عليرضا حسين نژاددوين, محمدرضا گلبهار حقيقي - 1389/08/18

مقايسه چهار الگوي عددي بمنظور شبيه سازي جريان سيلاب در كانال هاي مركب

نهمين كنفرانس هيدروليك ايران

غلامحسين اكبري, عليرضا حسين نژاددوين, بهزاد فيروزي قرقاني - 1389/08/18

NUMERICAL SIMULATION OF BLOOD FLOW WITHIN THE CAROTID ARTERY USING A POROUS DEFORMABLE WALL

13th Annual 2nd International Fluid Dynamics conference

سعيد ناهيدي, عليرضا حسين نژاددوين, ناصر فتورايي, زهرا حيدري - 1389/08/04

STEADY FLOW AND HEAT TRANSFER AROUND AN INCLINED SQUARE CYLINDER CONFINED IN A TWO-DIMENSIONAL CHANNEL

13th Annual 2nd International Fluid Dynamics conference

جابر ابوييان جهرمي, عليرضا حسين نژاددوين, امين بهزادمهر - 1389/08/04

Numerical study of laminar forced convection of a nanofluid in an elliptical horizontal pipe

18th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2010

عليرضا حسين نژاددوين - 1389/02/21

مطالعه عددي سه بعدي انتقال حرارت جابجايي تركيبي جريان آرام نانوسيال آب/Al2o3 در كانال افقي

هيجدهمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايران، ISME2010

عليرضا حسين نژاددوين - 1389/02/21

مقايسه نتايج حاصل ازحل معادلات سنت- ونانت به كمك سه الگوي عددي

پنجمين كن گره ملي مهن دسي عم ران-14 تا 16 ارديبهشت 1389، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد ، ايران

بهزاد فيروزي قرقاني, مهدي اژدري مقدم, عليرضا حسين نژاددوين - 1389/02/14

حل عددي معادلات حاكم بر جريانهاي غير دائمي به كمك الگوي ضمني پريسمن و الگوي صريح مك كورمك

پنجمين كن گره ملي مهن دسي عم ران-14 تا 16 ارديبهشت 1389، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد ، ايران

عليرضا حسين نژاددوين, بهزاد فيروزي قرقاني - 1389/02/14

بررسي شما هاي مختلف روش ماسكينگام كونژ در رودخانه كارون

ششمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري و چهارمين همايش ملي فرسايش و رسوب

غلامحسين اكبري, عليرضا حسين نژاددوين, رضا براتي, مسعود ارامي فدافن - 1389/02/08
1388

شبيه سازي عددي مدل هاي شكست قطرات سوخت بر مشخصه هاي اسپري در موتور هاي ديزلي تزريق مستقيم

سومين كنفرانس سوخت و احتراق ايران

عليرضا حسين نژاددوين - 1388/12/03

Computation of first order hydrodynamic loads on a large cylinder in the sea due to combined wave and current using higher order boundary element method

ICHEC 2009

عليرضا حسين نژاددوين, غلامحسين اكبري, محمدرضا جعفريان - 1388/08/25

حل ضمني معادلات سنت -ونانت براي رونديابي هيدروليكي سيلاب در كانال هاي باز

چهارمين كنفرانس سراسري ابخيزداري و مديريت منابع آب و خاك

غلامحسين اكبري, عليرضا حسين نژاددوين, بهزاد فيروزي قرقاني - 1388/08/11

بررسي عددي اثر تعداد نازل بر جريان و توان خنك كنندگي لوله ورتكس

هفدهمين كنفرانس سالانه بين المللي مهندسي مكانيك

عليرضا حسين نژاددوين, رحيم شمس الديني فرد - 1388/02/13
1387

هيدروليك رودخانه هاي خشك و نيمه خشك

كنفرانس سراسري مديريت جامع بهره برداري آب

غلامحسين اكبري, عليرضا حسين نژاددوين, محمدرضا خذاعي - 1387/12/14

بررسي عددي جريان عبوري از سرريز اوجي به روش حجم سيال

سومين همايش مقابله با سوانح طبيعي

غلامحسين اكبري, عليرضا حسين نژاددوين, علي اكبر اعتصام سئيج - 1387/10/04

Numerical simulation of unsteady mixed convection in a driven cavity using an externally excited sliding side wall utilizing nanofluids

2 ht international congress on nanoscience and nanotechnology

آرش كريمي پور, عليرضا حسين نژاددوين, امين بهزادمهر, صادق عليخاني, احسان عابديني - 1387/08/07

Numerical simulation of unsteady mixed convection in a driven cavity using

2nd international congress on nanoscience and nanotechnology 2008 tabriz

آرش كريمي پور, عليرضا حسين نژاددوين, امين بهزادمهر, صادق عليخاني, احسان عابديني - 1387/08/07

ROUTING SEDIMENTS OF SARAVAN-KAJOO FLOODING

سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران

غلامحسين اكبري, عليرضا حسين نژاددوين, محسن خزائي - 1387/07/23

بررسي عددي انتقال حرارتجابجايي از روي يك دسته از صفحات منظم موازي

دوازدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران

عليرضا حسين نژاددوين, هادي جاويدنژاد - 1387/07/23

Mixed convection in inclined driven cavity with hot moving lid

16th Annual (International) Conference on Mechanical Engineering ISME2008

آرش كريمي پور, بهزاد قاسمي, عليرضا حسين نژاددوين - 1387/02/24

اثر نوسان ديواره و تغيير عدد پرانتل در جابجايي توام در محفظه با ديواره متحرك نوساني

شانزدهمين كنفرانس سالانه بين المللي مهندسي مكانيك

آرش كريمي پور, بهزاد قاسمي, عليرضا حسين نژاددوين - 1387/02/24

بررسي عددي مكانيزم انتقال حرارت و جريان در لوله ورتكس

شانزدهمين كنفرانس سالانه بين المللي مهندسي مكانيك

رحيم شمس الديني فرد, عليرضا حسين نژاددوين - 1387/02/24

Flooding prediction in natural rivers by numerical characteristics solution

4th National Congress on Civil Engineering Faculty of Civil Engineering

عليرضا حسين نژاددوين, غلامحسين اكبري - 1387/02/17
1386

Best Fitting Parameters in a River-Reservoir System

IWRM2008

غلامحسين اكبري, عليرضا حسين نژاددوين - 1386/12/10

BEST FITTING PARAMETERS IN RIVER- RESERVOIR SYSTEM

IWRM2008

غلامحسين اكبري, عليرضا حسين نژاددوين - 1386/12/10
1385

بررسي هيدروديناميكي اثرات غير خطي نوسان آزاد و گذراي يك استوانه بزرگ شناور در دريا

هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

عليرضا حسين نژاددوين - 1385/01/01
1384

بررسي عددي تداخل غير خطي موج وجريان با يك استوانه مركب بزرگ در دريا

سيزدهمين كنفرانس سالانه و نهمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

عليرضا حسين نژاددوين - 1384/01/01
1383

بررسي اثرات غير خطي حاصل از نوسان يك استوانه قائم در دريا دردو حركت هيو وسرج

دوازدهمين كنفرانس سالانه و هشتمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

عليرضا حسين نژاددوين - 1383/02/01

بررسي اثرات هيدروديناميكي موج وجريان حول يك استوانه مركب بزرگ وثابت در دريا در حوزه زمان

دوازدهمين كنفرانس سالانه و هشتمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

عليرضا حسين نژاددوين - 1383/02/01

مدلسازي فرآيند ذوب مس در كوره هاي انعكاسي

دوازدهمين كنفرانس سالانه و هشتمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

عليرضا حسين نژاددوين - 1383/02/01

Inverse Heat Source Design Radiation Problem in Two-Dimensional Participating Media

دوازدهمين كنفرانس سالانه و هشتمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

عليرضا حسين نژاددوين, سيدمسعود حسيني سروري - 1383/02/01


1385

بررسي كارايي روش پنل مرتبه بالا در محاسبه عددي نيروهاي هيدروديناميكي ناشي از تداخل امواج و يك استوان

عليرضا حسين نژاددوين - 1385 -
1383

بررسي نيروهاي هيدروديناميكي وارده بريك سكوي دريايي ناشي از برخورد امواج جهت دار با استفاده از تئوري

عليرضا حسين نژاددوين - 1383 -
1380

بررسي اثرات غير خطي موج و جريان در يك استوانه مركب بزرگ و ثابت در دريا در حوزه زمان

عليرضا حسين نژاددوين - 1380 -


بررسي عددي تاثير زاويه يك مولد گردابه انعطاف‌پذير در يك كانال دو بعدي بر جريان و انتقال حرارت

مهران کاهني , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي عددي عملكرد حرارتي يك سيستم ذخيره انرژي حرارتي لوله- پوسته با فين عمودي با استفاده از نانوPcm

محدثه انصاري , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي عددي اگزرژي و عملكرد سيكل تبريد تراكمي دو مرحله اي با استفاده از مبردهاي طبيعي

مجتبي تهمورسي , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي عددي مقايسه جريان و انتقال حرارت جابجايي اجباري در مبدل حرارتي پره- تخت لوله با مقاطع دايروي، تخت و بيضوي

ابوالفضل يوسفي , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي عددي جريان و انتقال حرارت در يك سيستم ذخيره انرژي لوله پره دار و پوسته حاوي ماده تغيير فاز با جريان آرام سيال عامل انتقال حرارت

منصور شادمان , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي عددي اثر نوع ماده تغيير فاز در يك سيستم ذخيره انرژي لوله و پوسته با جريان آرام

مهدي شاد , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي عددي جريان و انتقال حرارت جابجايي اجباري در يك مبادله كن حرارتي پره صفحه اي و لوله بيضوي

سيدمصطفي قندي نامقي , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

مطالعه عددي جريان و انتقال حرارت سيال توان پيرو در يك كانال دو بعدي حول يك مانع مربعي متصل به يك تيغه انعطاف پذير با استفاده از روش FSI

محسن كريمي يكتا , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي عددي پمپ الكترومغناطيس جريان مستقيم با آب شور به عنوان سيال كاري

مرتضي خسروي , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بهينه سازي چند هدفه‌ي انتقال حرارت جابجايي اجباري آرام نانوسيال آب- اكسيد آلومينيوم در يك ميكرو كانال

علي كريمي مقبلي , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

روشWKB براي توزيع صفر جوابهاي معادلات ديفرانسيل خطي مرتبه 2

نسرين بامدي , [ علي حاتمي, عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي عددي جريان حول يك ديوار قائم سه بعدي انعطاف پذير در اعداد رينولدز پايين

مريم سياسر , [ علي حاتمي, عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي عددي اكسرژي وانتقال حرارت جابجايي اجباري فروسيال آب-اكسيدآهن در حضور ميدان يكنواخت مغناطيسي در يك كانال با ديواره موج دار سينوسي

علي اسدي , [ عليرضا حسين نژاددوين, فرامرز سرحدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي عددي اثرات زمين بر روي نيروهاي ايروديناميكي حول يك ايرفول معكوس

مصطفي مختاري , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي طبيعي آرام حول استوانه عمودي با فين هاي طولي مستطيل شكل

احسان محمودي ميمند , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بهينه سازي انتقال حرارت جابجايي در جريان آرام با سيال غير نيوتني توان پيرو حول يك مانع با سطح مقطع مربعي گرويده در يك كانال دو بعدي

سعيد حيدري نسب , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي عددي جوشش مادون سرد جريان مبرد R-134a درون يك لوله شيب دار

امنه حاج ابراهيمي , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي آزمايشگاهي اثر كمپرسور دو مرحله اي، شير بايپس گاز داغ و اسپري حلال بر روي عملكرد يك پمپ حرارتي منبع هوايي با سيستم ذوب يخ

رسول خشتابه , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي عددي اكسرژي و انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسيال آب اكسيد آلومينيوم در يك چاه حرارتي ميكروكانال با مقطع مستطيلي

مسعود زماني پور , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي عددي اثر جنس نانوسيال بر انتقال حرارت جابجايي آزاد در يك محفظه استوانه اي عمودي

حميدرضا زارع جوان , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

مقايسه عددي اثر نوع نانو سيال بر جريان و انتقال حرارت جابجايي اجباري و مغشوش سيال نانو درون يك كانال سه بعدي با سطح مقطع مستطيلي تحت دماي ثابت ديواره با استفاده از مدل مخلوط

مهدي صادقي دستجردي , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي عددي جريان حول يك مانع مربعي در يك كانال دوبعدي با ديواره انعطاف پذير

مجتبي حسيني , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

اصلاح شبكه مبدل هاي حرارتي، به مظور كاهش مصرف انرژي در واحد كاهش گرانروي پالايشگاه بندر عباس به كمك تكنولوژي پينچ

محسن جوادي , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي عددي جريان و انتقال حرارت هيدرومغناطيسي، حول مانع مربعي محبوس در يك كانال سه بعدي

محسن قادري , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تحليل اكسرژي و بررسي عددي جريان و انتقال حرارت جابجايي تركيبي نانوسيال(اتيلن گليكل-CuO) در جريان مغشوش در يك كانال با مقطع بيضوي تحت شار ثابت ديواره

مرتضي كنگاني , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي تجربي عملكرد كلكتور فتوولتائيك حرارتي متمركز كننده صفحه تخت با نانو سيال

احمدرضا خاكي , [ عليرضا حسين نژاددوين, سعيد فراهت ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مطالعه وبررسي عددي و تجربي جريان سوپر كاويتاسيون و بهينه سازي چند تابعه پارامتر هاي موثر

سيدمرتضي جوادپور , [ سعيد فراهت, حسين عجم, عليرضا حسين نژاددوين, محمود سالاري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي عددي جريان نوساني خون در يك شريان گرفته شده متقارن با ديواره ي انعطاف پذير

آرش آصفي , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي عددي جريان در يك كانال با سطح آزاد حول يك استوانه عمودي

ناهيد مجيدي , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي عددي جريان و انتقال حرارت توام جابجايي آزاد و نانوسيال و هدايت ديواره در يك محفظه دو بعدي با يك چشمه حرارتي مستطيلي

ميثم محمودي , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي عددي جريان و انتقال حرارت مغشوش نانوسيال در يك لوله دايره اي

محمود پوررجبي سادات محله , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي عددي انتقال حرات جابجايي تركيبي جريان نانو سيال در يك مجراي متخلخل با در نظر گرفتن مدل تعادل گرمايي

احسان محمدي , [ سعيد فراهت, عليرضا حسين نژاددوين, سيدمرتضي جوادپور ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعه عددي انتقال حرارت جابجايي تركيبي جريان آرام سيال نانو درون لوله هاي قائم تحت شار حرارتي يكنواخت در ديواره

مهدي نجف ابادي پور , [ امين بهزادمهر, عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعه عددي انتقال حرارت جريان نانو سيال در گردآورنده فتوولتائيك حرارتيPV/T صفحه تخت

ايمان آقايي قهفرخي , [ فرامرز سرحدي, عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعه عددي وبهينه سازي جريان وانتقال حرارت جابجايي آزاد در ناحيه حلقوي بين دو استوانه هم مركز سه بعدي حاوي سيال هادي الكتريكي در حضور ميدان مغناطيسي

مسعود افرند , [ سعيد فراهت, عليرضا حسين نژاددوين, فرامرز سرحدي, قنبر علي شيخ زاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

طراحي يك كوره خلا ئ با دماي 2000 درجه سانتي گرادبا استفاده از روش عددي

حسين الطاف , [ عليرضا حسين نژاددوين, سميرا پايان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مطالعه عددي وبهينه سازي جريان وانتقال حرارت جابجايي آزاد در ناحيه حلقوي بين دو استوانه هم مركز سه بعدي حاوي سيال هادي الكتريكي در حضور ميدان مغناطيسي

مسعود افرند , [ سعيد فراهت, عليرضا حسين نژاددوين, فرامرز سرحدي, قنبر علي شيخ زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

مطالعه عددي انتقال حرارت جابجايي تركيبي جريان مغشوش نانو سيال در يك مجراي افقي بيضوي با استفاده از مدل مخلوط

محمدصادق خلفي , [ عليرضا حسين نژاددوين, امين بهزادمهر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي عددي جريان وانتقال حرارت جريان هيدرو مغناطيسي حول مانع مربعي محبوس در يك كانال دوبعدي

محمد فراهي شهري , [ عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

برسي عددي اثرات فركانس حركت در پوش بر جريان و انتقال حرارت تركيبي نانو سيال در يك محفظه دو بعدي با استفاده از روش شبكه بولتزمن

مصطفي والي زاده اردلان , [ عليرضا حسين نژاددوين, آرش كريمي پور ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

مطالعه عددي وبهينه سازي جريان وانتقال حرارت جابجايي آزاد در ناحيه حلقوي بين دو استوانه هم مركز سه بعدي حاوي سيال هادي الكتريكي در حضور ميدان مغناطيسي

مسعود افرند , [ سعيد فراهت, عليرضا حسين نژاددوين, فرامرز سرحدي, قنبر علي شيخ زاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي اجباري باآرام نانو سيال آب - AI203 در ميان دو لوله ي هم مركز (حلقوي ) با استفاده از روش لاتيس بولتز من

سهيل غنمي , [ عليرضا حسين نژاددوين, امين بهزادمهر ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

شبيه سازي انتقال حرارت جابجايي توام درماكروو ميكروجريان سيال با استفاده از روش شبكه بولتزمن

آرش كريمي پور , [ عليرضا حسين نژاددوين, ابراهيم شيراني چهار سوقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

تحليل عددي انتقال حرارت جابجايي تركيبي و مغشوش سيال نانو درون يك كانال با سطح مقطع مستطيلي تحت شار حرارتي ثابت در ديواره با استفاده از مدل مخلوط

محمد باقرزاده , [ عليرضا حسين نژاددوين, امين بهزادمهر ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي عددي اثر گرد وخاك وزبري بر روي عملكرد اير فول توربين بادي در زابل

مسعود چتراذر , [ عليرضا حسين نژاددوين, حسين عجم ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

مطالعه عددي تاثير تعداد ژره ها بر عملكرد فن گريز از مر كز

امير امجدي منش , [ حسين عجم, عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

مدل سازي عددي جريان در حوضچه آرامش

سعيد سخدري , [ غلامحسين اكبري, عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي اثرات گرد غبار منطقه سيستان بر روي عملكرد توربين بادي

محدثه ميري , [ امين بهزادمهر, عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

شبيه سازي اتتقال حرارت جابجايي توام در ماكروو ميكرو جريان سيال با استفاده از روش شبكه بولتزمن

آرش كريمي پور , [ عليرضا حسين نژاددوين, ابراهيم شيراني چهار سوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

شبيه سازي اتتقال حرارت جابجايي توام در ماكروو ميكرو جريان سيال با استفاده از روش شبكه بولتزمن

آرش كريمي پور , [ عليرضا حسين نژاددوين, ابراهيم شيراني چهار سوقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

تعيين شدت چشمه حرارتي در يك جسم جامد دوبعدي FGMبااستفاده از حل معكوس

عليرضا رضوانفر , [ عليرضا حسين نژاددوين, محمدرضا گلبهار حقيقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي جريان وانتقال حرارت سيال توان پيرو حول استوانه محدود با مقطع مربعي زاويه دار

جابر ابوييان جهرمي , [ عليرضا حسين نژاددوين, امين بهزادمهر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

شبيه سازي عددي جريان خون و انتقال ليپو پوروتئين هاي با چگالي پايين در يك شريان كرونري-با ديواره انعطاف پذير متخلخل

سعيد ناهيدي , [ عليرضا حسين نژاددوين, تاصر فتورائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي روش هاي روند يابي سيل در آبراهه هاي طبيعي

رضا براتي , [ غلامحسين اكبري, عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي عددي انتقال حرارت هد لولوي دريك جسم استوانه اي تحت تابش فوق سريع ليزر مترك كاوسي

مهران پارسايي برازجاني , [ عليرضا حسين نژاددوين, سعيد فراهت ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

مدلسازي بارش رواناب در حوضه آبريز جنوب بلوچستان

ياور اميدي , [ غلامحسين اكبري, عليرضا حسين نژاددوين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

بررسي عددي نيروهاي هيدرو ديناميكي وارد بر يك استوانه بزرگ در دريا ناشي از برخورد موج وجريان با استفاده از روش عدد پنل مرتبه بالا

محمد تقوي , [ عليرضا حسين نژاددوين, غلامحسين اكبري ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87

شبيه سازي عددي انتقال حرارت جابجايي سيال نانو در يك لوله با سطح مقطح بيضوي با استفاده از مدل دو فازي مخلوط

محمد شريعت , [ عليرضا حسين نژاددوين, امين بهزادمهر ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87

بررسي عددي مكانيزم جريان و اتنقال حرارت در لوله ورتكس

رحيم شمس الديني فرد , [ عليرضا حسين نژاددوين, امين بهزادمهر ]
نيمسال اول سال تحصيلي87-86


1 - محمد فراهي شهري, عليرضا حسين نژاددوين
A competitive study on different operational models for MHD flow balancing and thermal management inside a fusion blanket manifold
(1400) European Physical Journal Plus. 136 1-14 مشاهده مقاله
2 - منصور شادمان, عليرضا حسين نژاددوين
Numerical investigation of a vertical finned-tube and shell energy storage system using coupled boundary condition
(1400) Journal of Energy Storage. 41 1-102831-16-102831 مشاهده مقاله
3 - محمد فراهي شهري, عليرضا حسين نژاددوين
Multi-objective optimization to minimize pumping power and flow non-uniformity at the outlets of a distributor manifold using CFD simulations and ANN rapid predictions
(1400) Measurement: Journal of the International Measurement Confederation. 188 110566-1-11056-13
4 - عباس صفايي, عليرضا حسين نژاددوين, عليمراد زشيدي
High temperature nanofluids based on therminol 66 for improving the heat exchangers power in gas refineries
(1399) APPLIED THERMAL ENGINEERING. 170 114991-1-114991-11 مشاهده مقاله
5 - سامان خليل زاده, عليرضا حسين نژاددوين
Using waste heat of high capacity wind turbines in a novel combined heating, cooling, and power system
(1399) JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION. 276 123221-1-123221-18 مشاهده مقاله
6 - سامان خليل زاده, عليرضا حسين نژاددوين, Alessandro Romagnoli, Bakytzhan Akhmetov
Investigating the effects of integrating an absorption heat transformer with a combined cooling, heating and power system: A thermodynamic and economic analysis
(1399) ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT. 228 113677 -1-113677 -2 مشاهده مقاله
7 - سيدحسين گنجياني, عليرضا حسين نژاددوين
Molecular Dynamics Simulation of the Nanofluidic Energy Absorption System Under Mid-speed Loading
(1398) Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering. 43 1005-1011 مشاهده مقاله
8 - سامان خليل زاده, عليرضا حسين نژاددوين, فرامرز سرحدي
Reducing the power consumption of cascade refrigeration cycle by a new integrated system using solar energy
(1398) ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT. 200 112083- مشاهده مقاله
9 - ابوالفضل يوسفي, عليرضا حسين نژاددوين
بررسي عددي اثرات گام پره، گامهاي عرضي، طولي و تعداد آن در يك مبادلهكن حرارتي پره صفحهاي با لوله تخت
(1398) مهندسي مكانيك مدرس. 20 342-352
10 - سامان خليل زاده, عليرضا حسين نژاددوين
Utilization of waste heat of a high-capacity wind turbine in multi effect distillation desalination Energy exergy and thermoeconomic analysis
(1397) DESALINATION. 439 119-137 مشاهده مقاله
11 - علي اسدي, عليرضا حسين نژاددوين, فرامرز سرحدي, طاهره كيخا
Laminar ferrofluid heat transfer in presence of non-uniform magnetic field in a channel with sinusoidal wall A numerical study
(1397) JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS. 471 56-63 مشاهده مقاله
12 - محمد فراهي شهري, عليرضا حسين نژاددوين
Application of Various Electromagnetic Coupling Modes for the Better MHD Flow Distribution and Thermal Management Within a Liquid Metal Manifold
(1397) International Journal of Applied Mechanics. 10 1850052- مشاهده مقاله
13 - سيدحسين گنجياني, عليرضا حسين نژاددوين
Molecular dynamics simulation of a nanofluidic energy absorption system effects of the chiral vector of carbon nanotubes
(1396) PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS. 20 5140-5148 مشاهده مقاله
14 - سيدمرتضي جوادپور, سعيد فراهت, حسين عجم, محمد سالاري, عليرضا حسين نژاددوين
بررسي تجربي و عددي كاويتاسيون اطراف مخروط
(1396) HEAT AND MASS TRANSFER. 53 1491-1502
15 - سيدحسين گنجياني, عليرضا حسين نژاددوين
شبيه سازي ديناميك مولكولي اثر طول نانولوله كربني بر سيستم جذب انرژي نانوسيالي
(1395) مهندسي مكانيك مدرس. 16 359-365
16 - عباس زارع نژاد اشکذري, عليرضا حسين نژاددوين, سعيد فراهت
اثر تغييرات در شاخصه‌هاي سامانه پاشش سوخت به منظور بهينه‌سازي عملكرد و آلاينده‌ها در موتورهاي ديزلي تزريق مستقيم
(1395) دريا فنون. 3 22-35
17 - عليرضا حسين نژاددوين, محمد فراهي شهري
ENTROPY GENERATION CASE STUDIES OF TWO-IMMISCIBLE FLUIDS UNDER THE INFLUENCE OF A UNIFORM MAGNETIC FIELD IN AN INCLIND CHANNEL
(1395) JOURNAL OF MECHANICS. 32 749-757
18 - عباس زارع نژاد اشكذري, عليرضا حسين نژاددوين, سعيد فراهت
بهينه سازي مصرف سوخت و آلايندهها در موتورهاي ديزلي با استفاده از شبك عصبي و قاعده مورچگان با رويكرد زمان متغير دريچ ورودي و سامان پاشش سوخت
(1395) تحقيقات موتور. 43 13-30
19 - محمد فراهي شهري, عليرضا حسين نژاددوين
INVESTIGATION OF MAGNETOHYDRODYNAMICS FLOW AND HEAT TRANSFER IN THE PRESENCE OF A CONFINED SQUARE CYLINDER USING SM82 EQUATIONS
(1395) Thermal Science. 21 889-899
20 - عليرضا حسين نژاددوين, مصطفي والي زاده اردلان
A NEW APPROACH FOR THE ANALYSIS OF THE NANOPARTICLES EFFECTS ON Cu-WATER NANOFLUID MIXED CONVECTION HEAT TRANSFER AND REQUIRED POWER IN A LID-DRIVEN CAVITY
(1394) Thermal Science. 20 405-414
21 - Sayed Hossein Ganjiani, عليرضا حسين نژاددوين
Molecular Dynamics Simulation of the Eects of the CarbonWater Interaction Parameters on the Nanouidic Energy Absorption System
(1394) Journal of Physical Chemistry C. 120 11864-11870
22 - سيدمرتضي جوادپور, سعيد فراهت, حسين عجم, محمود سالاري, عليرضا حسين نژاددوين
AN EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY OF SUPERCAVITATING FLOWS AROUND AXISYMMETRIC CAVITATORS
(1394) Journal of Theoretical and Applied Mechanics. 54 795-810
23 - .B .Zafarmand, .M Souhar, عليرضا حسين نژاددوين
Analysis of the Characteristics, Physical Concepts and Entropy Generation in a Turbulent Channel Flow Using Vortex Blob Method
(1394) International Journal of Engineering, Transactions A: Basics. 29 1-11
24 - Abbas Zarenezhad Ashkezari, عليرضا حسين نژاددوين, سعيد فراهت
Reduction of Pollutant Emissions by Developing a Variable Valve Timing System in a Direct Injection Diesel Engine Using Computational Fluid Dynamics Modeling
(1394) ENVIRONMENTAL PROGRESS. 35 1430-1440
25 - سيدمرتضي جوادپور, سعيد فراهت, حسين عجم, محمود سالاري, عليرضا حسين نژاددوين
مطالعه تجربي و عددي پارامترهاي سوپر كاويتاسيون مصنوعي حول كاواك زا 30 درجه
(1394) مكانيك سازه ها و شاره ها. 5 303-314
26 - Arash, عليرضا حسين نژاددوين, Annunziata D’Orazio, Mohammad Hemmat Esfe , Mohammad Reza Safaei , Ebr
Simulation of copper water nanofluid in a microchannel in slip flow regime using the lattice Boltzmann method
(1393) EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS B-FLUIDS. 49 89-99
27 - مسعود افرند, سعيد فراهت, عليرضا حسين نژاددوين, Ghanbar Ali Sheikhzadeh, فرامرز سرحدي
NUMERICAL SIMULATION OF ELECTRICALLY CONDUCTING FLUID FLOW AND FREE CONVECTIVE HEAT TRANSFER IN AN ANNULUS
(1393) Heat Transfer Research. 45 749-766
28 - مسعود افرند, سعيد فراهت, عليرضا حسين نژاددوين, قنبر علي شيخ زاده, فرامرز سرحدي, Somchai Wongwises
Multi-objective optimization of natural convection in a cylindrical annulus mold under magnetic field using particle swarm algorithm
(1393) INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER. 1 1-8
29 - محمد فراهي شهري, عليرضا حسين نژاددوين
Quasi-two-dimensional case studies of MHD flow and heat transfer behind a square cylinder in a duct
(1393) INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS. 123-132
30 - Arash Karimipour, عليرضا حسين نژاددوين, Annunziata D’Orazio, Mohammad Hemmat Esfe, Mohammad Reza Saf
Simulation of copper–water nanofluid in a microchannel in slip flow regime using the lattice Boltzmann method
(1393) EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS B-FLUIDS. 89-99
31 - Jaber Aboueian Jahromi, عليرضا حسين نژاددوين, امين بهزادمهر
EFFECTS OF BLOCKAGE RATIO AND PRANDTL NUMBER ON STEADY FLOW AND HEAT TRANSFER AROUND AN INCLINED SQUARE CYLINDER.
(1393) HEAT TRANSFER RESEARCH. 46 541-562
32 - آرش كريمي پور, عليرضا حسين نژاددوين, Annunziata D Orazio, ابراهيم شيراني
The effects of inclination angle and Prandtl number on the mixed convection in the inclined lid driven cavity using lattice Boltzmann method
(1392) JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS. 51 447-462
33 - امير امجدي منش, عليرضا حسين نژاددوين, حسين عجم
Effect of blade type on a 3D FC centrifugal fan
(1392) Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics. 8 23-35
34 - مسعود افرند, سعيد فراهت, عليرضا حسين نژاددوين, قنبرعلي شيخ زاده, فرامرز سرحدي
Numerical simulation of electrically conducting fluid flow and free convective heat transfer in an annulus on applying a magnetic field
(1392) HEAT TRANSFER RESEARCH. 749-766
35 - مسعود افرند, سعيد فراهت, عليرضا حسين نژاددوين, قنبرعلي شيخ زاده, فرامرز سرحدي
3D numerical investigation of natural convection in a tilted cylindrical annulus containing molten potassium and controlling it using various magnetic fields
(1392) INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS. 809-821
36 - Masoud Afrand, سعيد فراهت, عليرضا حسين نژاددوين, Ghanbar Ali Sheikhzadeh, فرامرز سرحدي
NUMERICAL SIMULATION OF ELECTRICALLY CONDUCTING FLUID FLOW AND FREE CONVECTIVE HEAT TRANSFER IN AN ANNULUS ON APPLYING A MAGNETIC FIELD
(1392) HEAT TRANSFER RESEARCH. 45 749-766
37 - محمود پوررجبي سادات محله, عليرضا حسين نژاددوين, محمدرضا پوررجبي
Investigation of The Effects of Twist Ratio on Heat Transfer And The Required Power of The Pump For A Flow In A Round Pipe With A twisted Tape
(1391) AMERICAN JOURNAL OF ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH (AJASR). 1 418-426
38 - سعيد ناهيدي, عليرضا حسين نژاددوين, ناصر فتورايي, زهرا حيدري
بررسي عددي اثر نفوذپذيري ديواره بر پارامترهاي هموديناميك در جريان ضرباني خون از يك شريانكاروتيد گرفته شده با ديواره دو لايه اي انعطاف پذير
(1391) AAPG BULLETIN. 6 71-79
39 - Arash Karimipour, عليرضا حسين نژاددوين, Annunziata D’Orazio, Ebrahim Shirani
THE EFFECTS OF INCLINATION ANGLE AND PRANDTL NUMBER ON THE MIXED CONVECTION IN THE INCLINED LID DRIVEN CAVITYUSING LATTICE BOLTZMANN METHOD
(1391) Journal of Theoretical and Applied Mechanics. 447-462
40 - سعيد ناهيدي, عليرضا حسين نژاددوين, ناصر فتورايي, زهرا حيدري
بررسي عددي اثر نفوذپذيري ديواره بر پارامترهاي هموديناميك در در جريان ضرباني خون از يك شريان كاروتيد گرفته شده با ديواره دو لايه‏اي انعطاف‏پذير
(1391) مهندسي پزشكي زيستي. 6 71-79
41 - غلامحسين اكبري, رضا براتي, عليرضا حسين نژاددوين
بررسي شماهاي مختلف روش ماسكينگام كونژ در آبراهه هاي طبيعي
(1390) تحقيقات منابع آب ايران. 7 62-74
42 - رضا براتي, غلامحسين اكبري, عليرضا حسين نژاددوين, مسعود ارامي فدافن
تحليل حساسيت پارامتر هاي رونديابي سيلاب با مدل موج ديناميكي
(1390) مجله پژوهش آب ايران. 203-208
43 - محمد شريعت, عليرضا حسين نژاددوين, امين بهزادمهر
Numerical study of two phase laminar mixed convection nanofluid in elliptic ducts
(1389) APPLIED THERMAL ENGINEERING. 255 2149-2160
44 - جابر ابوييان جهرمي, عليرضا حسين نژاددوين, امين بهزادمهر
Effects of inclination angle on the steady flow and heat transfer of power-law fluids around a heated inclined square cylinder in a plane channel
(1389) JOURNAL OF NON-NEWTONIAN FLUID MECHANICS. 31 2348-2356
45 - علي كريم پور, عليرضا حسين نژاددوين, امين بهزادمهر, علي آبديني
Periodic mixed convection of a nanofluid in a cavity with top lid sinusoidal motion
(1389) PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE. 225 2149-2160
46 - رحيم شمس الديني فرد, عليرضا حسين نژاددوين
Numerical analysis of the effects of nozzles number on the flow and power of cooling of a vortex tube
(1388) INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID. 774-782
47 - عليرضا حسين نژاددوين, رحيم شمس الديني فرد
NUMERICAL THREE-DIMENSIONAL ANALYSIS OF THE MECHANISM OF FLOW AND HEAT TRANSFER IN A VORTEX TUBE
(1387) INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES. 13 183-196


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مكانيك سيالات 1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 103، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 105
2 زبان تخصصي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 105
3 مقدمه اي بر سيالات محاسباتي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30
4 مكانيك محيطهاي پيوسته 1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 208، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 204
5 مباحث منتخب درانتقال حرارت مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك دکتری درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: دفتركار، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: دفتركار
6 مكانيك سيالات 1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 103، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 105
7 زبان تخصصي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 105
8 مقدمه اي بر سيالات محاسباتي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30
9 مكانيك محيطهاي پيوسته 1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 208، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 204
10 مباحث منتخب درانتقال حرارت مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك دکتری درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: دفتركار، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: دفتركار

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
2 شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
3 شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
4 شنبه 11:30 12:30 مشاوره
5 شنبه 11:30 12:30 مشاوره
6 شنبه 15:00 17:00 حضور
7 شنبه 15:30 17:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
8 شنبه 17:00 19:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
9 يك شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
10 يك شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
11 يك شنبه 11:30 12:30 مشاوره
12 يك شنبه 11:30 12:30 مشاوره
13 يك شنبه 15:00 17:00 مشاوره مشاوره دانشجويان استعداد درخشان
14 يك شنبه 15:30 17:30 حضور مشاوره براي دانشجويان المپياد
15 يك شنبه 17:00 19:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
16 دو شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
17 دو شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
18 دو شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
19 دو شنبه 11:30 12:30 مشاوره
20 دو شنبه 11:30 12:30 مشاوره
21 دو شنبه 17:30 19:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
22 سه شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
23 سه شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
24 سه شنبه 11:30 12:30 مشاوره
25 سه شنبه 11:30 12:30 مشاوره
26 سه شنبه 15:00 17:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
27 سه شنبه 15:30 17:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
28 سه شنبه 17:00 19:00 حضور
29 چهار شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
30 چهار شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
31 چهار شنبه 09:30 11:30 حضور جلسه شوراي گروه مكانيك
32 چهار شنبه 09:30 11:30 حضور شركت در جلسه شوراي گروه و شوراي تحصيلات تكميلي گرو
33 چهار شنبه 11:30 12:30 مشاوره
34 چهار شنبه 11:30 12:30 مشاوره
35 چهار شنبه 13:00 15:00 حضور
36 چهار شنبه 17:30 19:30 حضور
37 چهار شنبه 18:00 20:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
38 پنج شنبه 07:30 09:30 حضور
39 پنج شنبه 07:30 09:30 حضور
40 پنج شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
41 پنج شنبه 09:30 11:30 حضور
42 پنج شنبه 11:30 12:30 حضور
43 پنج شنبه 11:30 12:30 مشاوره
44 پنج شنبه 15:00 17:00 حضور
45 پنج شنبه 15:30 17:30 حضور
46 پنج شنبه 17:30 19:30 حضور
47 پنج شنبه 18:00 20:00 راهنمايي دانشجويان دكتري