كارشناسی , فلسفه , دانشگاه اصفهان , 1378 ← 1381
كارشناسی ارشد , فلسفه , دانشگاه تربیت مدرس , 1382 ← 1384
دكترا , علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی , دانشگاه تربیت مدرس , 1386 ← 1391


1399

بررسي انديشه بازگشت به خويشتن در آراي سيدجمال و علامه اقبال لاهوري

پژوهش هاي كاربردي در تاريخ، فرهنگ و بيداري اسلامي

عبدالرسول حسني فر, حسين آقا موفق - 1399/12/18

بررسي نقش رسانه ها در صلح و امنيت (مطالعه موردي نقش رسانه در صلح و امنيت در استان سيستان و بلوچستان)

دومين كنفرانس بين المللي صلح و حل منازعه

عبدالرسول حسني فر, نسرين شهركي, سجاد لطفيان سرگزي - 1399/09/03

الزامات و بايسته هاي اجراي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

عبدالرسول حسني فر - 1399/03/20
1398

مواجهه انتقادي علامه طباطبايي با جريان هاي فكري زمانه

همايش ملي انديشه هاي فلسفي كلامي علامه طباطبايي

عبدالرسول حسني فر, نورمحمد ناظريان - 1398/08/29
1397

نقش نخبگان دانشگاهي افغانستان در مهار افراط گرايي

تعاملات دانشگاهي و آموزش؛ محور توسعه پايدار ايران و افغانستان

احمدمنصور امرخيل, عبدالرسول حسني فر, شكيبا سعيدي - 1397/12/01

نقش آموزش در توسعه امور زنان و ارتقاي فرهنگي جامعه

تعاملات دانشگاهي و آموزش؛ محور توسعه پايدار ايران و افغانستان

شكيبا سعيدي, عبدالرسول حسني فر, احمدمنصور امرخيل - 1397/12/01

نقش دانشگاه و نخبگان علمي (تعاملات علمي) در مهار خشونت در كشور افغانستان

تعاملات دانشگاهي و آموزش؛ محور توسعه پايدار ايران و افغانستان

عبدالرسول حسني فر - 1397/12/01
1396

بررسي آسيب شناسانه تاثير جهاني شدن بر خانواده

همايش ملي عفاف، حجاب و سبك زنگي

عبدالرسول حسني فر - 1396/04/21

نهاد خانواده در عصر جهاني شدن

چهارمين همايش بين المللي روانشناسي، علوم تربيتي و مطالعات اجتماعي

عبدالرسول حسني فر - 1396/04/08
1395

جايگاه خانقاه وكاركرد آن در عرفان اسلامي با تاكيد بر خانقاه ابوسعيد ابوالخير مهنه

كنگره بين المللي زبان و ادبيات

عبدالرسول حسني فر, كمال اسماعيلي - 1395/07/15
1393

امكان تعامل تاريخ و علوم سياسي در سويه هنجاري فهم پديدههاي تاريخي

همايش ملي تاريخ و علوم سياسي

عبدالرسول حسني فر, كمال اسماعيلي - 1393/02/24
1392

نقش خلاقيت و نوآوري جوانان در مديريت تحولات كشور

چهارمين كنگره پيشگامان پيشرفت

عبدالرسول حسني فر - 1392/09/14


1397

ارزيابي وضعيت فرهنگي- سياسي دانشگاه ها (مطالعه موردي دانشگاه سيستان و بلوچستان)

عبدالرسول حسني فر - 1397 -
1394

گزارش نهايي ماخذشناسي جنگ نرم

عبدالرسول حسني فر - 1394 - زاهدان( دانشگاه سيستان وبلوچستان)


بررسي عوامل موثر براحساس امنيت اجتماعي افراد نابينا و كم بينا درشهر زاهدان

ژيلا كيخا , [ عبدالرسول حسني فر, خديجه اسدي سروستاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

بررسي تاثير رقابتها ي منطقه اي و فرا منطقه اي بر سياست خارجي افغانستان در دوره پساطالبان

احمدمنصور امرخيل , [ عبدالرسول حسني فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

بررسي عوامل كاهنده احساس امنيت در سيستان و بلوچستان

محمدمهدي دانشي كهن , [ عبدالرسول حسني فر, محمدرضا حسني ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

بررسي نقش سياسي زنان در تحولات وساختار سياسي افغانستان در دوره پساطالبان

شكيبا سعيدي , [ عبدالرسول حسني فر, خديجه اسدي سروستاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

بررسي مفهوم عدالت خانه و تحولات قضاوت در ايران از نهضت مشروطه تا دوره پهلوي اول

محمد سربوزي حسين ابادي , [ عبدالرسول حسني فر, جواد چوپانيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96


1395

ماخذشناسي امنيت اخلاقي

عبدالرسول حسني فر - پژوهشگاه علوم اتظامي و مطالعات اجتماعي نيروي انتظامي - 1395

فلسفه سياسي افلاطون

عبدالرسول حسني فر - جهاد دانشگاهي - 1395 ايران


رئيس مركز كرسي هاي نظريه پردازي

از تاریخ 1395/12/03 - ادامه دارد

از تاریخ 1394/03/04 تا تاریخ 1397/02/01


1 - عبدالرسول حسني فر, سيد محسن علوي پور
PLATONIC METHODOLOGICAL ALTERATIONS: ELENCHUS, DIALECTICS, AND DIAERESIS
(1400) Philosophia (Philippines). 22 260-274
2 - عبدالرسول حسني فر, بهروز روستاخيز
تجربه افسردگي در بين دانشجويان دختر ساكن در مجتمع خوابگاهي: يك مطالعه پديدارشناختي
(1398) Health Scope. 9 1-9
3 - عبدالرسول حسني فر, حمزه عالمي
بررسي انتقادي مباني عدالت سياسي رالز در نسبت با وضعيت آغازين
(1398) پژوهش سياست نظري. 1 285-314
4 - محمدرضا حسني, فاطمه محمدزاده, محمد عثمان حسين بر, عبدالرسول حسني فر
اجبار و رفتارهاي انحرافي: آزمون تجربي نظرية حمايت اجتماعي و اجبار افتراقي
(1397) جامعه شناسي ايران. 19 99-127
5 - عبدالرسول حسني فر, نورمحمد ناظريان, محمدمهدي توسلي
بررسي مردم شناختي آيين هاي ازدواج در ايران و هند
(1397) مطالعات شبه قاره. 10 109-128
6 - عبدالرسول حسني فر
نسبت فلسفه و شعر در آرمانشهر اقبال و افلاطون
(1397) حكمت معاصر. 9 45-66
7 - عبدالرسول حسني فر, سجاد چيت فروش
نسبت ايزدان و انسان در انديشه يوناني
(1397) تاريخ فلسفه. 9 103-118
8 - عبدالرسول حسني فر
كاركرد نظريه ادراكات اعتباري در انديشه سياسي- اجتماعي علامه طباطبايي
(1396) پژوهش هاي فلسفي - كلامي. 19 219-237
9 - محمد عثمان حسين بر, عبدالرسول حسني فر
بررسي نقش سياسي روحانيت در دوره رضاشاه
(1396) علوم اجتماعي. 26 37-76
10 - عبدالرسول حسني فر, سيد محسن علوي پور
جدال دراماتيك قانون و عدالت در كريتوي افلاطون
(1396) تاريخ فلسفه. 8 81-100
11 - عبدالرسول حسني فر
مسئله روش در خوانش آثار افلاطون
(1396) پژوهش سياست نظري. 31-55
12 - عبدالرسول حسني فر, حمزه عالمي چراغعلي
ايده نظم در تاريخ فلسفه يونان: بررسي وجوه معرفتي- هستي شناختي نظم در فلسفه سياسي افلاطون
(1395) تاريخ فلسفه. 7 121-154
13 - سيد محسن علوي پور, عبدالرسول حسني فر
ظرفيت‌هاي فلسفه اسلامي براي علوم مدرن؛ مطالعه موردي: بحث «دوستي» در فلسفه اسلامي و روان‌درماني
(1395) حكمت معاصر. 7 57-84
14 - عبدالرسول حسني فر
عقل و قانون در رساله قوانين افلاطون
(1394) متافيزيك. 7 13-26
15 - سيد محسن علوي پور, عبدالرسول حسني فر
فراز و فرود حزب جماعت اسلامي پاكستان (با تاكيد بر انديشه‌هاي ابوالعلاء مودودي)
(1393) مطالعات شبه قاره. 6 89-122


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 جامعه شناسي سياسي ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 135
2 جامعه شناسي جهان سوم ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی درس(ت): شنبه 18:00-20:00
3 جامعه شناسي سياسي ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 135
4 جامعه شناسي سياسي ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 135
5 جامعه شناسي جهان سوم ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی درس(ت): شنبه 18:00-20:00
6 جامعه شناسي سياسي ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 135

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور
2 شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
3 شنبه 11:30 13:30 مشاوره
4 شنبه 13:30 15:00 حضور
5 يك شنبه 07:30 09:30 حضور
6 يك شنبه 09:30 11:30 مشاوره
7 يك شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
8 يك شنبه 13:30 15:00 حضور
9 دو شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
10 دو شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
11 دو شنبه 11:30 13:30 حضور شوراي آموزشي گروه
12 دو شنبه 12:00 14:00 حضور جلسه گروه
13 دو شنبه 13:30 15:00 حضور
14 سه شنبه 07:30 09:30 حضور
15 سه شنبه 09:30 11:30 حضور
16 سه شنبه 09:30 11:30 مشاوره
17 سه شنبه 11:30 13:30 مشاوره
18 سه شنبه 13:30 15:00 حضور
19 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور
20 چهار شنبه 09:30 11:30 حضور شوراي پژوهشي آموزشي دانشكده
21 چهار شنبه 09:30 11:30 حضور شوراي آموزشي پژوهشي دانشكده
22 چهار شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
23 چهار شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
24 چهار شنبه 13:30 15:00 حضور شوراي كرسي ها