كارشناسی , ادیان و عرفان , دانشگاه تهران , 1372 ← 1376
كارشناسی ارشد , ادیان و عرفان , دانشگاه تهران , 1376 ← 1378
دكترا , ادیان و عرفان , دانشگاه مالایا , 1388 ← 1393


دروس ارائه شده1399

خانواده متعال در پرتو ازدواج مبتني بر ميثاق

اولين همايش ملي چالش ها و راهكارهاي نهاد خانواده در مذاهب اسلامي

خليل حكيمي فر - 1399/12/15

ابتناي امت واحده بر مفهوم ديني ميثاق

اولين همايش ملي امت واحده و گام دوم انقلاب اسلامي

خليل حكيمي فر - 1399/08/11

نقش رهبران مذهبي در گفتگوي ميان اديان و مذاهب

امت واحده و گام دوم انقلاب اسلامي

فضل الله نيازي, خليل حكيمي فر - 1399/08/11

گفتگوي موثر ميان مذاهب اسلامي؛ روش ها معيار ها

امت واحده و گام دوم انقلاب اسلامي

سيده الهام اميرابادي زاده, خليل حكيمي فر - 1399/08/11
1398

عوامل ديني تجربه معنوي

كنفرانس بين المللي دين، معنويت و كيفيت زندگي

خليل حكيمي فر - 1398/04/27

الگوي قهرماني در ايران پيشرفته با تكيه بر سنت ايراني-اسلامي

هشتمين كنفرنس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت(الگوي پيشرفت پيشرانها،چالش ها و الزامات تحقق)

خليل حكيمي فر, عبدالقيوم راهبري - 1398/03/22
1396

معنويت و صلح جهاني

سومين كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني

خليل حكيمي فر, مهدي شهركي - 1396/02/22


بررسي پيشينه عقيدتي و آييني نورستان افغانستان

فضل الله نيازي , [ خليل حكيمي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

بررسي تطبيقي مفهوم و جايگاه رويا در قرآن و عهدين

سيده الهام اميرابادي زاده , [ سجاد واعظي منفرد, خليل حكيمي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

بررسي فرايند و نتايج گفت و گوي بين اديان در ايران پس از انقلاب

فرج رييسي , [ خليل حكيمي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

بررسي تطبيقي حقوق متقابل زن و مرد در طلاق در اديان ابراهيمي

مطهره عبادي پور , [ محمدرضا كيخا, خليل حكيمي فر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي تطبيقي حقوق متقابل زن و مرد در طلاق در اديان ابراهيمي

مطهره عبادي پور , [ محمدرضا كيخا, خليل حكيمي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي و تحليل تطبيقي شخصيت حضرت ابراهيم (ع) در تورات و قرآن كريم

محمد خمري , [ سجاد واعظي منفرد, خليل حكيمي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

مطالعه تطبيقي مفهوم بركت در سه دين ابراهيمي (اسلام، يهوديت ، مسيحيت )

محدثه اصغري , [ خليل حكيمي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي تطبيقي قرباني در آيين زرتشت و هندو

اميد هوتي , [ خليل حكيمي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي چهره مسيح در آيينه اگزيستانسياليسم ديني با تاكيد بر آراي سورن كي ير كگارد

علي اماني , [ خليل حكيمي فر, ابراهيم نوري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

كنكاشي در برخي از باورهاي ديني در حوزه تفتان بر اساس آثار بر جاي مانده

كريم بخش كردي تمنداني , [ خليل حكيمي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي تطبيقي جايگاه اخلاق زيست محيطي در اسلام و آيين زرتشت

علي مرادزهي پور , [ خليل حكيمي فر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي تطبيقي نجات مبتني بر ميثاق در اسلام و مسيحيت

محمد پوراحمد , [ خليل حكيمي فر, محبعلي آبسالان ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي مرگ نزد عارفان قرن هفتم

مرجان ملك آبادي , [ دادخدا خدايار, خليل حكيمي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

آموزه تثليث در ميان فرقه هاي جديد مسيحي

حبيبه جاوشيري , [ خليل حكيمي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي بنيانهاي ديني و اسطوره ايايين پهلواني در ايران باستان

پروين محمودي , [ خليل حكيمي فر, محبعلي آبسالان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

ترجمه و تحليل بخشهايي از كتاب مقدمه ايي بر تجربه ديني و معنوي اثر ماريان رنكين

مهدي شهركي , [ خليل حكيمي فر, اسماعيل نورمحمدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي تطبيقي جايگاه عفو و غفران در قرآن و انجيل اربعه

محمدحسين توحيدي فرد , [ دادخدا خدايار, خليل حكيمي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي تحليلي تاثير آيين ميترائيسم بر دين مسيحيت

اسما كريمي , [ خليل حكيمي فر, محبعلي آبسالان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي تطبيقي جايگاه زن در هندوئيسم و سيكيزم

زهرا خسروي , [ محبعلي آبسالان, خليل حكيمي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي ويژگي هاي مكتب عرفاني اصفهان

ناهيد زابلي زاده غضنفرابادي , [ دادخدا خدايار, خليل حكيمي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي تطبيقي ميثاق در دين زرتشت و يهود

الهه ميري , [ خليل حكيمي فر, محبعلي آبسالان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي ونقد پاسخ ها به شبههء خلود در معادشناسي صدر المتآلهين

سميرا سرگزي , [ مرتضي عرفاني, خليل حكيمي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي تطبيقي مفهوم ريتاباتائو در هندوئيسم و تائويسم

مريم انبوي پور , [ محبعلي آبسالان, خليل حكيمي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي تطبيقي كوي و شن با آنيميزم در تائوئيسم و اديان ابتدايي

فاطمه پيام , [ محبعلي آبسالان, خليل حكيمي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي تطبيقي اشراق ازديدگاه سهروردي و آگوستين

آسيه مير اوليائي , [ محبعلي آبسالان, خليل حكيمي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي تطبيقي علم و دين از ديدگاه غزالي و ابن رشد

صديقه نصيري فر , [ محبعلي آبسالان, خليل حكيمي فر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

انسان شناسي از ديدگاه آكوئيناس و ابوعلي سينا

معصومه عليدوست معززي , [ محبعلي آبسالان, خليل حكيمي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90


از تاریخ 1397/11/13 تا تاریخ 1398/10/30

مدير اجتماعي دانشگاه

از تاریخ 1398/12/06 - ادامه دارد


1 - ولي الله نصيري, خليل حكيمي فر
خاستگاه درختان مقدس: مطالعه موردي درختان مقدس در ايران
(1400) معرفت اديان. 12 35-49
2 - خليل حكيمي فر, حميد اسكندري
اصل بنيادي "اشه" خاستگاه تعاليم اخلاقي ايرانيان باستان
(1400) پژوهش هاي اخلاقي. 11 35-60
3 - خليل حكيمي فر
بركت در عهد جديد و ارتباط آن با ميثاق
(1400) اديان و عرفان. 54 89-108
4 - خليل حكيمي فر
«بركت» و «نفرين» در تورات و رابطه آنها با «ميثاق»
(1400) الهيات تطبيقي. 12 13-28
5 - خليل حكيمي فر, ولي الله نصيري
نمادپردازي «گره» با توجه به كهن الگوي «پيوند مقدس»
(1399) پژوهشنامه اديان. 14 73-96
6 - خليل حكيمي فر
قانون وابستگي متقابل؛ بنياني براي صلح در بوديزم
(1398) مطالعات شبه قاره. 11 33-52
7 - محمد پور احمد, خليل حكيمي فر
ميثاق در قران و عهد جديد
(1397) اديان و عرفان. 51 203-227
8 - خليل حكيمي فر
نوديني شيعيان آفريقاي شرقي بررسي ميداني
(1397) ACM TRANSACTIONS ON GRAPHICS. 75 5-33
9 - خليل حكيمي فر, محبعلي آبسالان, الهه ميري
بررسي تطبيقي آموزه پيمان و ميثاق در آيين زرتشت و يهود
(1397) الهيات تطبيقي. 9 59-74
10 - خليل حكيمي فر
گفتگوي بين اديان بر پاي مناسبات عرفاني
(1395) اديان و عرفان. 49 195-210


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 متون ديني به زبان خارجي 2 الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 13:00-15:00
2 متون ديني به زبان خارجي 3 الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 601
3 متون ديني به زبان خارجي 4 الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: تالار معراج
4 اديان ايران پيش از اسلام 2 الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: 917
5 مسيحيت 1 الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان کارشناسی درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: 919
6 مسيحيت 2 الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 608
7 مسيحيت 1 الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان کارشناسی درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: 919
8 مسيحيت 2 الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 608
9 اديان ايران پيش از اسلام الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 609
10 متون ديني و عرفاني به زبان خارجي (1) الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان کارشناسی ارشد درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 609
11 اديان ايران پيش از اسلام الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 609
12 متون ديني و عرفاني به زبان خارجي (1) الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان کارشناسی ارشد درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 609
13 متون ديني به زبان خارجي 2 الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 13:00-15:00
14 متون ديني به زبان خارجي 3 الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 601
15 متون ديني به زبان خارجي 4 الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: تالار معراج
16 اديان ايران پيش از اسلام 2 الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: 917

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد حضور در معاونت فرهنگي
2 شنبه 09:30 11:30 حضور مديريت اجتماعي
3 شنبه 10:00 12:00 مشاوره دفتر گروه. مشاوره نخبگان و استعدادهاي درخشان
4 شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد دفتر مديريت اجتماعي
5 شنبه 12:00 14:00 حضور معاونت فرهنگي
6 شنبه 13:30 14:30 حضور دفتر مديريت اجتماعي
7 يك شنبه 07:30 09:30 حضور جلسه گروه
8 يك شنبه 08:00 10:00 حضور جلسه گروه
9 يك شنبه 09:30 11:30 حضور جلسه شوراي دانشكده
10 يك شنبه 10:30 11:30 مشاوره معاونت فرهنگي
11 يك شنبه 11:30 13:30 حضور حضور در مديريت اجتماعي
12 يك شنبه 12:00 14:00 حضور معاونت فرهنگي
13 يك شنبه 13:30 14:30 حضور دفتر مديريت اجتماعي
14 دو شنبه 07:30 09:30 حضور مشاوره نخبگان و استعدادهاي درخشان
15 دو شنبه 09:30 11:30 حضور حضور در مديريت اجتماعي
16 دو شنبه 10:00 12:00 حضور معاونت فرهنگي
17 دو شنبه 11:30 13:30 حضور حضور در مديريت اجتماعي
18 دو شنبه 12:00 13:00 مشاوره معاونت فرهنگي
19 دو شنبه 13:30 14:30 حضور دفتر مديريت اجتماعي
20 سه شنبه 09:30 11:30 مشاوره مشاوره دانشجويان
21 سه شنبه 10:00 12:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد معاونت فرهنگي
22 سه شنبه 11:30 13:30 حضور حضور در مديريت اجتماعي
23 سه شنبه 12:00 14:00 حضور معاونت فرهنگي
24 سه شنبه 13:30 14:30 مشاوره دفتر مديريت اجتماعي
25 چهار شنبه 08:00 10:00 حضور معاونت فرهنگي
26 چهار شنبه 09:30 11:30 حضور دفتر گروه
27 چهار شنبه 10:00 12:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد دفتر گروه
28 چهار شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد دفتر مديريت اجتماعي
29 چهار شنبه 12:00 14:00 حضور معاونت فرهنگي
30 چهار شنبه 13:30 14:30 حضور دفتر مديريت اجتماعي