كارشناسی , تربیت بدنی و علوم ورزشی , دانشگاه خوارزمی , 1356 ← 1364
كارشناسی ارشد , تربیت بدنی و علوم ورزشی , دانشگاه خوارزمی , 1376 ← 1379
دكترا , تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی , دانشگاه خوارزمی , 1389 ← 1394


1397

فوايد تمرينات تناوبي شديد بر BDNFسرمي و تركيب بدن پسران جوان غير فعال

دومين همايش ملي دستارهي علوم ورزشي و سلامت

سجاد كريمي پور, شيلا نايبي فر, محمود فاضل بخششي - 1397/08/03
1389

بررسي و شناخت موانع مشاركت دانشجويان دختر دانشگاه سيستان و بلوچستان در فعاليت هاي ورزشي اوقات فرغت

پنجمين سمينار بهداشت رواني دانشجويان كشوذ

مرتضي نيكوفر, محمود فاضل بخششي, زهره برهاني كاخكي - 1389/02/22
1388

ارتباط بين مديريت تحولي وتبادلي مديران باتعهد سازماني كاركنان ادارات تربيت بدني دانشگاههاي استان سيستان وبلوچستان

هفتمين همايش بين المللي تربيت بدني

مرتضي نيكوفر, محمود فاضل بخششي, مجيد وحيديان رضازاده - 1388/12/11

بررسي يك دوره تمرين وبي تمريني بر اثرات انتقال متقاطع ناشي از تمرينات مقاومتي يكطرفه

هفتمين همايش بين المللي تربيت بدني وعلوم ورزشي

محمود فاضل بخششي, سيد علي حسيني, سيد محمد نيازي - 1388/12/11

مقايسه اضطراب در ورزشكاران رشته واليبال باورزشكاران رشته هاي انفرادي

دومين همايش ملي توسعه علمي واليبال

مريم بان پروري, عباس صالحي كيا, محمود فاضل بخششي - 1388/11/14

بررسي ارتباط بين سبك زندگي ورزشكاران حرفه اي باكنترل استرس قبل از مسابقات

كنفرانس ملي فيزيولوژي ورزش وروانشناسي

محمود فاضل بخششي, سيد علي حسيني, سيد محمد نيازي - 1388/09/29

بررسي بكار گيري تمرينات مقاومتي يكطرفه درتوانبخشي عضو ثابت مانده به دنبال آسيب در فوتباليستها

همايش بين المللي علم وفوتبال

محمود فاضل بخششي, سيد علي حسيني, سيد محمد نيازي - 1388/08/10

بررسي ارتباط بين تحليل رفتگي ناشي از عملكرد استرس وسلامت رواني داوران فوتبال كشور

همايش بين المللي علم وفوتبال

سيد محمد نيازي, سيد علي حسيني, محمود فاضل بخششي - 1388/08/10
1387

بررسي تغييرات هم انقباضي عضله سه سر بازويي به دنبال تمرينات قدرتي عضله دوسر بازويي

اولين همايش ملي فيزيولوژي ورزش

سيدعلي حسيني, سيد محمد نيازي, محمود فاضل بخششي - 1387/12/14

بررسي موانع خصوصي سازي در ورزش كشور

نخستين همايش منطقه اي تربيت بدني و علوم ورزشي

محمود فاضل بخششي, مجتبي صالح پور, سيدعلي حسيني, سيدمحمد نيازي, سيدحسن موسوي - 1387/12/05

بررسي اثر تمرينات تصوير سازي ذهني بر سبك هاي مقابله با استرس درورزشكاران

دومين كنگره بين المللي روان شناسي كاربردي در ورزش قهرماني

سيدعلي حسيني, سيدمحمد نيازي, محمود فاضل بخششي - 1387/11/14
1384

تاثير يك برنامه منتخب ورزشي (هوازي)بر كاهش اضطراب معتادين زندان مركزي زاهدان

مجموعه مقالات هفتمين همايش علمي نقش ورزش در اصلاح وتربيت زندانيان

محمود فاضل بخششي - 1384/10/26


تاثير 10 هفته تمرين هوازي با مصرف مكمل ويتامين E بر روي فشار خون ضربان قلب vo2max زنان معتاد

سميه ارام , [ محسن غفراني, محمود فاضل بخششي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تاثير شش هفته تمرين مقاومتي دايره اي برآنزيم هاي كبد دانشجويان پسر غير ورزشكار

حميد منظري , [ احمد شهدادي, محمود فاضل بخششي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93


از تاریخ 1396/06/25 - ادامه دارد

از تاریخ 1389/07/01 تا تاریخ 1394/04/25


1 - بهناز نمرودي ژاله, رضا دلاور, محمود فاضل بخششي
Comparison of the Effect of Maximal and Submaximal Aerobic Physical Activity on Saliva Enzymatic and Non-Enzymatic Antioxidant Indices in Middle-Age Women
(1400) دانشگاه علوم پزشکي فسا . 11 3750-3756
2 - حسين زارعيان, محمد صادق افروزه, محمد حسين قرباني, محمود فاضل بخششي
طراحي الگوي توسعه پهلوان پروري در ورزش ايران
(1399) پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي. 10 80-106
3 - سجاد كريمي پور, شيلا نايبي فر, محمود فاضل بخششي
اثر يك دوره تمرينات تناوبي شديد و مصرف مكمل امگا- 3 بر سطح فاكتور نروتروفيك مشتق از مغز سرمي و فشارخون استراحتي دانشجويان پسر غير فعال
(1399) دانشگاه علوم پزشکي گرگان. 22 17-25
4 - سجاد كريمي پور, محمود فاضل بخششي, شيلا نايبي فر
تاثير 6 هفته تمرين تناوبي شديد بر سطوح سرمي عامل نوروتروفيك مشتق از مغز وتركيب بدني دانشجويان پسرغيرفعال
(1399) دانشگاه علوم پزشکي سبزوار. 5 699-707
5 - Moslem Shahraki, شيلا نايبي فر, محمود فاضل بخششي
اثر مجزا و تركيبي تمرين تناوبي شديد و گياه دارويي زنجبيل بر ريسك فاكتورهاي قلبي عروقي در مردان ميانسال ورزشكار
(1398) پژوهش سلامت. 5 71-80 مشاهده مقاله
6 - سيد مهدي رسولي, محمود فاضل بخششي, حسين زارعيان
جايگاه يابي برند پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي ايران با استفاده از فن نقشه ادراكي
(1397) Annals of Applied Sport Science. 6 103-113 مشاهده مقاله
7 - حسين زارعيان, مهرعلي باران چشمه, محمود فاضل بخششي, نازنين راسخ
تدوين منشور اخلاقي مديران تربيت بدني نيروهاي مسلح
(1396) مديريت منابع انساني در ورزش. 4 201-207
8 - محمود فاضل بخششي, نجف آقايي, حسين اكبري يزدي
تحليل گسترش عملكرد كيفيت در دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه خوارزمي برمبناي مدل سروكوال
(1396) مديريت و توسعه ورزش. 11 47-69
9 - مهدي رسولي, مهرعلي باران چشمه, محمود فاضل بخششي, حسين زارعيان
تحليل عملكرد كشورهاي اسيايي در شوراي ورزش نظاميان (شوراي ورزش نظاميان سيزم)
(1396) Science and Education. 2017 470-477
10 - خديجه نخعي, محسن غفراني, محمود فاضل بخششي, حسين نخعي
تاثير تمرينات مقاومتي ايستگاهي و مكمل دارچين بر تركيب بدن و امنتين-1 در زنان داراي اضافه وزن
(1396) Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 20 74-82
11 - محمود فاضل بخششي
رابطه اخلاق كار و رضايت شغلي در كاركنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالي
(1394) مديريت و توسعه ورزش. 3 199-210
12 - محمود فاضل بخششي
تاثير يك برنامه منتخب ورزشي (هوازي) بر كاهش اضطراب در معتادين
(1385) مجله مطالعات روانشناسي تربيتي (دانشگاه سيستان و بلوچستان). -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 يادگيري حركتي علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 18:00-20:00 مکان: حكمت 103
2 مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي تفريحي علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ت): شنبه 18:00-20:00 مکان: حكمت 101
3 ورزش و بازي ها بومي وسنتي علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ع): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: ورزش بومي سنتي، درس(ع): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: ورزش بومي سنتي
4 ورزش هاي جسمي - ذهني علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ع): شنبه 07:30-09:30 مکان: حكمت 103، درس(ع): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: حكمت 101
5 سمينار در مديريت استراتژيك ورزش علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی ارشد درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00
6 برنامه ريزي استراتژيك علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 18:00-20:00
7 يادگيري حركتي علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 18:00-20:00 مکان: حكمت 103
8 مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي تفريحي علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ت): شنبه 18:00-20:00 مکان: حكمت 101
9 ورزش و بازي ها بومي وسنتي علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ع): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: ورزش بومي سنتي، درس(ع): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: ورزش بومي سنتي
10 ورزش هاي جسمي - ذهني علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ع): شنبه 07:30-09:30 مکان: حكمت 103، درس(ع): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: حكمت 101
11 سمينار در مديريت استراتژيك ورزش علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی ارشد درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00
12 برنامه ريزي استراتژيك علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 18:00-20:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور
2 يك شنبه 09:30 11:30 مشاوره
3 دو شنبه 07:30 09:30 حضور
4 دو شنبه 09:30 11:30 مشاوره
5 سه شنبه 07:30 09:30 حضور