كارشناسی , فلسفه , دانشگاه تبریز , 1366 ← 1370
كارشناسی ارشد , الهیات و معارف اسلامی , دانشگاه قم , 1374 ← 1376
دكترا , مدرسی معارف اسلامی , دانشگاه معارف اسلامی قم , 1387 ← 1392


1399

بررسي تعارض هاي اخلاقي در انديشه متفكران حوزه اخلاق

دومين كنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني

افضل بلوكي - 1399/12/25

راهكارهاي درمان وسواس در خانواده از منظر آموزه هاي اسلامي

نخستين همايش ملي چالش ها و راهكارهاي تعالي نهاد خانواده در مذاهب اسلامي (با محوريت آسيب هاي اجتماعي)

افضلي شيخي ليلا, افضل بلوكي - 1399/12/15

معيارها و غايات انتخاب همسر از منظر نصوص ديني و روان شناسي

ششمين همايش بين المللي مطالعات ديني و علوم انساني در جهان اسلام

افضل بلوكي - 1399/12/15

راهكار هاي درمان كم رويي در خانواده بر اساس آموزه هاي اسلامي

نخستين همايش ملي چالش ها و راهكارهاي تعالي نهاد خانواده در مذاهب اسلامي (با محوريت آسيب هاي اجتماعي)

دباغي فهيمه, افضل بلوكي - 1399/12/15
1397

بررسي و تحليل سبك لايه آوايي در سوره فرقان

چهارمين كنفرانس بين المللي توانمندسازي جامعه در حوزه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

افضل بلوكي, مرضيه راستگو - 1397/12/16

بررسي ساختارهاي محتوايي و واژگاني در تفسير سوره فلق

سيزدهمين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم و فناوري

افضل بلوكي, محمدعلي مصلح نژاد - 1397/03/25

تاثير تربيتي شبهه پراكني درپاره اي از مناسك و رفتارهاي ديني

كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در علوم اجتماعي، تربيتي و روانشناسي

افضل بلوكي, محمدرضا رحيمي, محمدعلي مصلح نژاد - 1397/03/17

آسيب شناسي نظام خانواده در فرهنگ رضوي (ع)

ششمين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي، آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران

افضل بلوكي, مرضيه راستگو - 1397/03/05
1394

نقش سبک زندگي اسلامي دراستحکام خانواده و ايمني از آسيبهاي رواني

دومين كنفرانس بين المللي روانشناسي علوم تربيتي و سبك زندگي

افضل بلوكي, قدسيه اكبري, رضوانه نجفي سواد رودباري - 1394/11/29


1383

نقش قرآن در توسعه عقلانيت

افضل بلوكي, محمدعلي مصلح نژاد - 1383 -


بررسي ويژگي هاي مكتب عرفاني قم

زكيه سرحدي فر , [ دادخدا خدايار, افضل بلوكي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي تطبيقي انسان كامل ازنظرامام سجاد (ع) وعزيزالدين نسفي

سوده ايزدي , [ دادخدا خدايار, افضل بلوكي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92


1395

آموزه هاي تربيتي كودك

افضل بلوكي, محمدعلي مصلح نژاد - شکوفه ياس - 1395


1 - افضل بلوكي, محمدعلي مصلح نژاد, تحليل مفهوم واژه هاي رب و برهان در آيه «لولا أن رأي برهان ربه»., مطالعات تفسيري. (1399) 11 57-74
2 - افضل بلوكي, محمدرضا رحيمي, محمدعلي مصلح نژاد, شناخت حق از باطل در نهج البلاغه, حديث و انديشه. (1398) 14 87-104
3 - افضل بلوكي, محمدعلي مصلح نژاد, قدسيه اكبري, تقييم نظريه تحسين النسل و شرح اساليبها و نهجها الاخلاقي استنادا الي النصوص الدينيه, آداب الكوفة. (1397) 1 73-86
4 - قدسيه اكبري, مرضيه آبياري, افضل بلوكي, تقدم يا تاخر وظيفه گرايي " راس" بر نتيجه گرايي "ميل" در تزاحم اخلاقي, پژوهشنامه اخلاق. (1397) 11 107-122
5 - افضل بلوكي, محمدعلي مصلح نژاد, ارزيابي نظريه اطلاق اخلاق و نسبيت رفتار از ديدگاه شهيد مطهري, پژوهشنامه اخلاق. (1395) 9 85-104
6 - رضوانه نجفي سواد رودباري, افضل بلوكي, مشاركت اجتماعي زنان ..........., Journal of the Social Sciences. (1394) 12 3182-3175
7 - افضل بلوكي, محمدعلي مصلح نژاد, راهكارهاي برون رفت از تزاحم هاي اخلاقي با تكيه بر ديدگاه ريچارد مروين ه ر, پژوهش هاي اخلاقي. (1393) 18 17-35
8 - محمدعلي مصلح نژاد, افضل بلوكي, Why and How Moral Conflicts are occurred, Journal of Social Issues Humanities. (1392) 1 170-175
9 - مسعود آذربايجاني, افضل بلوكي, محمدعلي مصلح نژاد, روش حل تزاحم هاي اخلاقي با تأكيد بر ديدگاه آيت الله مصباح, پژوهش نامه اخلاق. (1392) 39-60
10 - مسعود آذربايجاني, افضل بلوكي, محمدعلي مصلح نژاد, روش حل تزاحم هاي اخلاقي با تأكيد بر ديدگاه آيت الله مصباح, پژوهش نامه اخلاق. (1392) 6 39-60
11 - افضل بلوكي, محمدعلي مصلح نژاد, تزاحم هاي اخلاقي از ديدگاه ديويد راس و بررسي و نقد آن با تكيه بر متون ديني, پژوهش نامه اخلاق. (1391) 5 75-101
12 - افضل بلوكي, محمدعلي مصلح نژاد, مباني و مولفه هاي اعتقادي در رفع تزاحم هاي اخلاقي, پژوهش هاي اعتقادي كلامي. (1391) 5 33-58
13 - افضل بلوكي, محمدعلي مصلح نژاد, تزاحم هاي اخلاقي از ديدگاه ديويد راس و نقد و بررسي آن با تكيه بر متون ديني, پژوهش نامه اخلاق. (1391) 77-102
14 - افضل بلوكي, محمدعلي مصلح نژاد, تزاحم هاي اخلاقي از ديدگاه ديويد راس و نقد و بررسي آن با تكيه بر متون ديني, پژوهش نامه اخلاق. (1391) 5 77-101