كارشناسی , مهندسی برق گرایش الكترونیك , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1374 ← 1378
كارشناسی ارشد , مهندسی برق-مخابرات , دانشگاه امام حسین (ع) , 1382 ← 1384
دكترا , علوم كامپیوتر , مالزی , 1390 ← 1393


1400

ارائه چارچوب معماري سازماني سرويسگرا بر اساس اينترنت اشياء مبتني بر چارچوب معماري TOGAF

پنجمين همايش ملي پيشرفت هاي معماري سازماني

مهدي حميدنيا, احمد بختياري شهري - 1400/09/10

بررسي امنيت و چالش هاي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني مبتني بر ابر و اينترنت اشيا

چهارمين همايش ملي فناوريهاي نوين در مهندسي برق، كامپيوتر و مكانيك ايران

پرستو محقق, احمد بختياري شهري - 1400/06/15

مروري بر چالش هاي امنيتي و سيستم هاي تشخيص نفوذ در اينترنت اشياء

چهارمين همايش ملي فناوريهاي نوين در مهندسي برق، كامپيوتر و مكانيك ايران

احسان ندافي, احمد بختياري شهري - 1400/06/15

مروري بر امنيت و مديريت ريسك در چهارچوب هاي معماري سازماني

چهارمين همايش ملي فناوريهاي نوين در مهندسي برق، كامپيوتر و مكانيك ايران

احمد بختياري شهري, شكيلا مختاري - 1400/06/15

حريم خصوصي و امنيت اينترنت اشياء،آسيب پذيري ها و اقدامات متقابل آن

همايش ملي نوآوري و فناوري هاي نوين و كاربردي در مهندسي برق و كامپيوتر

محمداقبال رضايي گزيك, احمد بختياري شهري - 1400/06/14
1399

يكپارچه سازي منابع سازماني براي استفاده از اينترنت اشياء در چارچوب معماري سازماني

پنجمين كنفرانس ملي كاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي

مهدي حميدنيا, احمد بختياري شهري - 1399/12/05

ارائه راهكاري جهت مقابله با حمالت DoS در شبكه هاي نرم افزار محور

يازدهمين كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش

ويدا هاشمي, احمد بختياري شهري, رضا جاويدان - 1399/10/02

تشخيص نفوذ در شبكه با الگوريتم هاي يادگيري ماشين در آپاچي اسپارك

چهارمين كنفرانس بين المللي شهرهاي هوشمند، اينترنت اشياء و كاربردها (SCIoT2020)

احمد بختياري شهري, مهدي بخشي ميداني, ناديا جهان تيغ - 1399/06/26
1398

شناسايي عوامل تاثير گذار بر كيفيت مراقبت هاي بهداشتي با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي مبتني بر الگوريتم انتخاب ويژگي

هجدهمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در علوم و فناوري

نيلوفر ريگي, احمد بختياري شهري - 1398/09/25

پيش بيني عوامل موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان زابل با استفاده از داده كاوي

هجدهمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در علوم و فناوري

احمد بختياري شهري - 1398/09/25

ارزيابي سلامت رواني دانشجويان با روش انتخاب ويژگي به منظور بهينه سازي و افزايش دقت تكنيكهاي دسته بندي داده كاوي (مورد مطالعه: دانشگاه سيستان و بلوچستان)

اولين كنفرانس ملي سيستم ها و فناوري هاي محاسباتي مراقبت از سلامت

قديره مودي, احمد بختياري شهري - 1398/01/28
1397

تركيب شبكه مبتني بر نرم افزار و نسل پنجم شبكه هاي موبايل جهت بهبود كيفيت سرويس در شبكه خودرويي

بيست و چهارمين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران

احمد بختياري شهري, جواد حميدي - 1397/12/22

بهبود كارايي انتشار اطلاعات در شبكه هاي خودرويي مبتني بر نرم افزار با استفاده از نسل پنجم شبكه هاي موبايل

چهارمين كنفرانس موضوعات نوين در علوم كامپيوتر

جواد حميدي, احمد بختياري شهري - 1397/11/03

ارائه روشي جهت بهبود كيفيت سرويس در شبكه خودرويي مبتني بر نرم افزار با استفاده از نسل پنجم شبكه هاي موبايل

چهارمين كنفرانس ملي تحقيقات كاربردي در مهندسي برق ، مكانيك ، كامپيوتر و فناوري اطلاعات

جواد حميدي, احمد بختياري شهري - 1397/07/12

بررسي سلامت رواني دانشجويان با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي

سومين كنفرانس ملي فناوري در مهندسي برق و كامپيوتر

قديره مودي, احمد بختياري شهري - 1397/02/25

بررسي سلامت رواني دانشجويان با استفاده از تكنيك داده كاوي

سومين كنفرانس ملي فناوري در مهندسي برق و كامپيوتر

قديره مودي, احمد بختياري شهري - 1397/02/25
1396

ارائه سرويسي جهت كشف مكان گره هاي خودرويي با ايجاد شبكه ي نظير به نظير بر روي گره هاي زير ساختي و سرخوشه ها

نهمين كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش

زهره ميري, احمد بختياري شهري - 1396/07/26


1397

سامانه فروش آنلاين انتشارات دانشگاه سيستان و بلوچستان

سميرا نوفرستي, سيد امير اسعد فاطمي, مهري رجائي, احمد بختياري شهري - 1397 -
1396

اخذ خدمات در زمينه حوادث و پيشگيري از تهديدات و آسيب پذيري هاي فضاي تبادل اطلاعات

احمد كاظمي, شاهپور رحماني, هادي اسماعيلي درميان, احمد بختياري شهري, نيك محمد بلوچ زهي - 1396 -

سيستم جامع مديريت سفارش خريد توسط اعضاي هيات علمي از نمايشكاه بين المللي كتاب

احمد بختياري شهري, سميرا نوفرستي - 1396 - دانشگاه سيستان و بلوچستان

سيستم جامع مديريت سفارش خريد توسط اعضاء هيات علمي از نمايشگاه بين المللي كتاب

احمد بختياري شهري, سميرا نوفرستي - 1396 - مرکز اسناد و کتابخانه مرکزي دانشگاه سيستان و بلوجستان
1395

خدمات مشاوره پژوهشي آماده سازي و راه اندازي مركز تخصصي آپاي دانشگاه سيستان و بلوچستان به منظور ارائه

سميرا نوفرستي, شاهپور رحماني, هادي اسماعيلي درميان, احمد بختياري شهري, مهري رجائي, نيك محمد بلوچ زهي - 1395 -


طراحي سايت براي شركت كامپيوتري

زهره تركي , [ احمد بختياري شهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

طراحي پورتال انتخاب رشته مهندسي برق

مليحه فردين , [ احمد بختياري شهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

شبيه سازي شبكه دانشگاه با packet stracer

علي رسائي , [ احمد بختياري شهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

شبيه سازي شبكه دانشگاه با ap.net

سعيد ستوده , [ احمد بختياري شهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

طراحي پورتال مركز تحقيقات

فاطمه بزي , [ احمد بختياري شهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

معرفي زير ساخت شبكه با تاكيد بر تكنولوژيadsl

شهرزاد بزي , [ احمد بختياري شهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

طراحي پورتال بانكهاي اطلاعاتي

ماندانا مقيمي , [ احمد بختياري شهري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

كاربرد فناوري اطلاعات در آموزش رياضي

احسان سرگلزائي , [ احمد بختياري شهري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

سيستم فايل شيرينگ تحت وب

شهريار سموري , [ احمد بختياري شهري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

زباله هاي الكترونيك و نقش اقتصادي آنها در شهر زاهدان

محمد حاجي خليل , [ احمد بختياري شهري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87


ارائه چارچوب معماري سازماني سرويس گرا بر اساس اينترنت اشياء مبتني بر چارچوب معماري TOGAF

مهدي حميدنيا , [ احمد بختياري شهري, هادي اسماعيلي درميان, عبدالعلي كشته گر, پوريا جعفري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

استفاده از تكنيك هاي داده كاوي براي تشخيص بيماري كم كاري تيروئيد در زنان باردار( مورد مطالعه شهرستان زاهدان)

محدثه كياني , [ احمد بختياري شهري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

ارائه روشي جهت امنيت پروتكل مسيريابي در اينترنت اشيا(مطالعه موردي)

ناديا جهان تيغ , [ احمد بختياري شهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بهبود امنيت پلاتون در شبكه هاي خودرويي

تيمور درزاده , [ نيك محمد بلوچ زهي, احمد بختياري شهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

ارائه يك راهكار جديد به منظور تشخيص حملات DDos در شبكه هاي نرم افزار محور

ويدا هاشمي , [ احمد بختياري شهري, رضا جاويدان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

برسي الگوريتم هاي يادگيري ماشين در آپاچي اسپارك جهت تشخيص نفوذ در شبكه

مهدي بخشي ميداني , [ احمد بختياري شهري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي داده كاوي مبتني بر رويكرد درخت تصميم كلوني مورچه

حسين صادقي اواز , [ امين راحتي, احمد بختياري شهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95


مدير مركز فناوري اطلاعات

از تاریخ 1396/11/14 تا تاریخ 1398/09/25

مدير فناوري اطلاعات

از تاریخ 1396/07/18 تا تاریخ 1396/10/30

عضو شوراي فناوري دانشگاه

از تاریخ 1394/07/01 تا تاریخ 1395/04/25

مدير گروه فناوري اطلاعات

از تاریخ 1398/12/19 تا تاریخ 1399/06/01


1 - ناديا جهان تيغ, احمد بختياري شهري
Intrusion Detection System to Detect Insider Attack on RPL Routing Protocol Based on Destination Advertisement Object
(1400) International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT. 13 17-28
2 - مهدي رمضاني فرد, احمد بختياري شهري
A novel fuzzy system for autonomous mobile robot navigation in unknown dynamic environment
(1397) Acta Technica CSAV (Ceskoslovensk Akademie Ved). 63 1-6
3 - احمد بختياري شهري, Zuraini Ismail, شهرام مهنا
The Impact of the Security Competency on BSelf-Efficacy in Information Security for Effective Health Information Security in Iran
(1395) JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS. 40 241-242
4 - احمد بختياري شهري, مهدي رمضاني فرد
Providing a comprehensive model of acceptance and development of social business in Iran (Case study: Zahedan City)
(1394) international journal of systems signal control and engineering application. 9 60-65
5 - احمد بختياري شهري, Zuraini Ismail, شهرام مهنا
بررسي امنيت اطلاعات سيستم هاي اطلاعات پزشكي در بيمارستانهاي ايران
(1394) JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS. 40 1-9


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 امنيت شبكه پيشرفته مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 302، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 307
2 امنيت شبكه پيشرفته مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 302، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 307
3 روش پژوهش و ارائه مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 505 مهندسي
4 مباني فناوري اطلاعات مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 402، درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 402
5 امنيت شبكه مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30
6 روش پژوهش و ارائه مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 505 مهندسي
7 مباني فناوري اطلاعات مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 402، درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 402
8 امنيت شبكه مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 مشاوره
2 شنبه 09:30 12:30 حضور شوراي گروه آموزشي
3 شنبه 09:30 11:30 حضور
4 شنبه 11:30 15:00 حضور جلسه گروه آموزشي
5 شنبه 12:30 14:30 حضور
6 شنبه 15:00 19:30 حضور اتوماسيون فرآيند ها
7 شنبه 17:00 19:30 حضور اتوماسيون فرآيندها
8 يك شنبه 09:30 14:30 حضور حوزه معاونت آموزشي
9 يك شنبه 09:30 12:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد سازمان مركزي- حوزه معاونت آموزشي
10 يك شنبه 12:30 15:00 حضور
11 يك شنبه 17:00 19:30 حضور اتوماسيون فرآيند ها
12 يك شنبه 17:30 19:30 عدم دسترسي اتوماسيون فرايند هاي آموزشي
13 دو شنبه 07:30 12:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد سازمان مركزي- حوزه معاونت آموزشي
14 دو شنبه 07:30 11:30 حضور حوزه معاونت آموزشي
15 دو شنبه 11:30 15:00 مشاوره دانشكده برق
16 دو شنبه 12:30 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكده برق
17 دو شنبه 15:00 19:30 حضور اتوماسيون فرآيند ها
18 دو شنبه 15:00 19:30 مشاوره اتوماسيون فرآيندها
19 سه شنبه 09:30 13:00 حضور شوراي آموزشي دانشگاه
20 سه شنبه 09:30 10:30 مشاوره سازمان مركزي- حوزه معاونت آموزشي
21 سه شنبه 10:30 13:00 مشاوره شوراي آموزشي دانشگاه
22 سه شنبه 13:00 15:00 مشاوره دانشكده برق
23 سه شنبه 13:00 15:00 مشاوره دانشكده برق
24 سه شنبه 17:00 19:30 حضور اتوماسيون فرآيندها
25 سه شنبه 17:00 19:30 حضور اتوماسيون فرآيند ها
26 چهار شنبه 07:30 15:30 مشاوره دانشكده برق
27 چهار شنبه 09:30 10:30 حضور دانشكده برق
28 چهار شنبه 10:30 15:00 حضور شوراي آموزشي دانشكده برق
29 چهار شنبه 15:00 19:30 حضور اتوماسيون فرآيند ها
30 چهار شنبه 15:30 19:30 حضور اتوماسيون فرآيندها