كارشناسی ارشد , مهندسی معماری , دانشگاه علم وصنعت ایران , 1365 ← 1373
دكترا , جغرافیا و برنامه ریزی شهری - آمایش شهری , پاریس10 (نانتر) - فرانسه , 1382 ← 1386


1401

بررسي مقاومت كششي و خمشي بتن غلتكي ساخته شده با سرباره مس به عنوان مواد جايگزين مصالح سنگي

سيزدهمين كنگره ملي مهندسي عمران

مرتضي چكشي, سيد روح الله موسوي, عبدالحميد بحرپيما, ايمان افشون - 1401/02/20
1400

بررسي اصالت در محتوا و تئوري هويت بصري در بافت شهرهاي تاريخي از منظر توسعه گردشگري

پنجمين كنگره بين المللي توسعه كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري ايران

سيدعطااله تبادكاني اول, عبدالحميد بحرپيما, عليرضا طاهري - 1400/05/19

تاثير درشت دانه هاي سرباره مس بر مقاومت فشاري و مقاومت كششي بتن غلتكي

دوازدهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

مريم سرگزي, سيد روح الله موسوي, عبدالحميد بحرپيما, ايمان افشون - 1400/04/21
1397

طراحي سكونتگاه در شهر چابهار بر اساس CFD و ايجاد تهويه طبيعي در اقليم چابهار

همايش بين المللي معماري،عمران و شهرسازي در آغاز هزاره سوم

مهرداد جهانديده, عبدالحميد بحرپيما - 1397/08/30

بررسي تهويه طبيعي در خانه دلوشي (چابهار) با استفاده از محاسبات CFD

چهارمين همايش بين المللي عمران،معماري و شهرسازي در آغاز هزاره سوم

مهرداد جهانديده, عبدالحميد بحرپيما - 1397/08/30
1395

بررسي رابطه مديريت شهري و شاخص هاي معماري پايدار(مطالعه موردي شهر زاهدان)

نخستين همايش بين المللي ايده هاي نوين در معماري، شهرسازي،جغرافيا و محيط زيست پايدار

عبدالحميد بحرپيما, علي صالح - 1395/08/18

بررسي رابطه مديريت شهري وشاخص هاي معماري پايدار

همايش بين المللي ايده هاي نوين در معماري شهرسازي جغرافيا ومحيط زيست پايدار

علي صالح, عبدالحميد بحرپيما - 1395/08/11

بررسي نقش طراحي منظر در ارتباط سالمندان با محيط پيرلمون وبهبود سلامت سالمندان

چهارمين كنگره بين المللي عمران معماري وتوسعه شهري

زهره رخشاني, عبدالحميد بحرپيما - 1395/07/09

بررسي عوامل اقليمي موثر در طراحي اقامتگاه سالمندان در اقليم گرم وخشگ زاهدان

كنفرانس بين المللي عمران معماري و منظر شهري

زهره رخشاني, مجيد صالحي نيا, عبدالحميد بحرپيما - 1395/07/08

نقش معماري برارتقاي توانايي هاي جسمي سالمندان

كنفرانس بين المللي عمران معماري ومنظرشهري

زهره رخشاني, عبدالحميد بحرپيما, مجيذ صالحي نيا - 1395/07/08

راهكارهاي طراحي درمحيط هاي سالمندان

كنفرانس بين المللي عمران معماري و منظر شهري

زهره رخشاني, عبدالحميد بحرپيما, مجيد صالحي نيا - 1395/07/05
1393

بررسي قابليت اعتماد تيرهاي قاب خمشي فولادي تحت اثر بارگذاري ديناميكي

پانزدهمين كنفرانس دانشجويان عمران سراسر كشور

عبدالحميد بحرپيما - 1393/06/11

مقايسه قابليت اطمينان ستونهاي قاب خمشي فولادي ويژه با قاب خمشي فولادي معمولي

پانزدهمين كنفرانس دانشجويان عمران سراسر كشور

عبدالحميد بحرپيما - 1393/06/11

ارزيابي ريسك لرزه اي اسكله شمع و عرشه با استفاده از منحني هاي شكنندگي سواحل خليج فارس-اسكله شيف بوشهر

پانزدهمين كنفرانس دانشجويان عمران سراسر كشور

عبدالحميد بحرپيما - 1393/06/11
1392

تحليل غيرخطي اثرات CFRP در ديوارهاي برشي باز

كنفرانس بين المللي عمران،معماري و توسعه پايدار شهري

عبدالحميد بحرپيما - 1392/09/27

مقايسه روابط تحليلي با مقادير عددي براي آناليز مودال در مخان آب با در نظرگرفتن اندركنش آب وسازه

كنفرانس بين المللي عمران و توسعه شهري پايدار

عبدالحميد بحرپيما - 1392/09/06

بررسي اثر تصادفات در تخصيص ترافيك به شبكه با استفاده از مدل لوجيت چندگانه

هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

عبدالحميد بحرپيما - 1392/02/17

كاركرد پارامترهاي آماري در مدلهاي رياضي ايمني ترافيك

هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

عبدالحميد بحرپيما - 1392/02/17

پياده روها،فضاهاي شهري فراموش شده نمونه موردي زاهدان

هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

عبدالحميد بحرپيما - 1392/02/17
1390

تحليلي برمعماري خشتي يزد وتاثير آن برجذب گردشگري،تاريخي وفرهنگي

اولين همايش ملي گردشگري،اقتصاد و بازاريابي

عبدالحميد بحرپيما - 1390/09/02

دستيابي به طرح اختلاط بهينه براي بتن خودتراكم در منطقه اي خاص(روش سعي وخطا

سومين همايش ملي عمران شهري

عبدالحميد بحرپيما - 1390/08/04
1389

پيش بيني نوع انهدام ستونهاي بتن مسلح مستطيلي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي

اولين كنفرانس ملي يافته هاي نوين در مهندسي عمران

عبدالحميد بحرپيما - 1389/12/11

معماري خورشيدي و ساختمان سازي

چهارمين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام

عبدالحميد بحرپيما - 1389/01/25


1394

مطالعات و طرح مرمت، بازسازي و احياء قلعه ناصري ايرانشهر

محمد علي سرگزي, عبدالحميد بحرپيما, محسن كيهان پور, مازيار نيك بر - 1394 - سيستان و بلوچستان- ايرانشهر

انتخاب مصالح مناسب در مناطق سيستان و سواحل جنوبي استان

عبدالحميد بحرپيما, كريم بخش ترشابي - 1394 -
1393

چگونگي بهره گيري از انرژي هاي طبيعي در طراحي فضاهاي آموزشي استان سيستان و بلوچستان

عبدالحميد بحرپيما - 1393 - استان سيستان و بلوچستان

مطالعات تعيين سطح بهينه بازشوها و سايبان مورد نياز فضاهاي آموزشي در مناطق استان سيستان و بلوچستان

عبدالحميد بحرپيما - 1393 - استان سيستان و بلوچستان
1392

ارايه الگوي مناسب نما در ساختمانهاي آموزشي استان سيستان و بلوچستان

عبدالحميد بحرپيما - 1392 - استان سيستان و بلوچستان

ارايه الگوي مناسب انتخاب مصالح مورد استفاده در مدارس حاشيه درياي عمان(اقليم گرم و مرطوب)

عبدالحميد بحرپيما - 1392 - استان سيستان و بلوچستان

بررسي اصول معماري سبز در طراحي مدارس استان سيستان و بلوچستان

عبدالحميد بحرپيما - 1392 - استان سيستان و بلوچستان
1378

طرح مطالعاتي ساماندهي محوطه باستاني شهرسوخته

عبدالحميد بحرپيما, روح اله شيرازي - 1378 -

طرح تحقيقاتي نيازسنجي فرهنگي دانشجويان دانشگاه سيستان وبلوچستان

عبدالحميد بحرپيما - 1378 -

طرح تحقيقاتي جايگاه زنان ودختران در جامعه سيستان و بلوچستان

عبدالحميد بحرپيما - 1378 -


طراحي

عرفان صميمي , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

طراحي هتل 3 ستاره سنتي در بيرجند

مطهره حيدري , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

طراحي هتل سنتي در بيرجند با هويت شهر بيرجند

مطهره حيدري , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

طراحي مجموعه اقامتي تفريحي گردشگري با رويكردي به معماري بستك هرمزگان

عرفان صميمي , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

طراحي معماري

ثنا كيخا , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

خانه فرهنگ در دانشگاه سيستان و بلوچستان

آذين بحرپيما , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

مجتمع تفريحي درماني

زينب كردي , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

طراحي دانشكده هنر و معماري

آيدا براتي زادنبه , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

طراحي و معماري

ريحانه زيدآبادي نژاد , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

مجتمع فرهنگي هنري در فردوس

زهرا گلستاني , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

طراحي مركز نگهداري كودكان بي سرپرست در زاهدان

فاطمه بنداني پور , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

مجموعه خدماتي و اشتغال زايي زنان سرپرست خانوار در زاهدان

مهديه مير , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

مدرسه هنر بانوان با رويكرد اشتغال زايي در زاهدان

نازنين تختشاهي , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

پارك علم و فناوري در زاهدان

محمدمهدي دري نژاد , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

طراحي

ساناز سليمي طبس , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

مجتمع فرهنگي هنري در فردوس

زهرا گلستاني , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

موزه صنايع دستي در بندرعباس

ساميه جهان الديني , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

خانه هنر هاي سنتي در زاهدان

اركيده اميدي نيا , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

طراحي مركز توان بخشي در بيرجند

اميد ياحقي , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

طراحي خانه موسيقي در شيراز

اميرمحمد رزاق منش , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

طراحي خانه سالمندان در زابل

ميلاد سراواني , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

طراحي مجموعه گياه شناسي در زاهدان

مطهره شهركي , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

مجتمع رفاهي فرهنگي تفريحي در بيرجند

سارا قاسمي بجد , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

كتابخانه مركزي دانشگاه آزاد در ايرانشهر

فاطمه بخشي , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تحقيقات نجوم در زاهدان

نگار سرحدي , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

مجتمع فرهنگي هنري در زاهدان

زهرا لطيفي , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

مجتمع فرهنگي تجاري در قائن

مرتضي ديمه گي , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

مجتمع رفاهي(اقامتگاه بوم گردي-گردشگري) در سراوان

مرجان پاهنگ , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

ايستگاه راه آهن شهرستان گناباد

عليرضا اسماعيل نژاد , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

شهر بازي آبي

مرجان علي نژاد , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

كتابخانه عمومي با رويكرد معماري پايدار

پروين قرباني شهربابكي , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

موزه آب در زاهدان

مريم بهزادمهر , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

كتابخانه عمومي با رويكرد معماري پايدار در شهر بابك

پروين قرباني شهربابكي , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

فرهنگسراي اديان توحيدي

سميه صبوري , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

خانه فرهنگ كودك در بيرجند

فاطمه مقري , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

مركز موسيقي در زاهدان

سارا جوانمرد , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

كتابخانه عمومي ايرانشهر

محمدامين آذرگون , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

هتل 4 ستاره در سيرجان

مصطفي مريدي , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

مجتمع فرهنگي هنري در كاشمر

نجمه صادقيان اول , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مجتمع تجاري تفريحي در سيرجان

فاطمه خوش كام , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

كتابخانه عمومي رفسنجان

محمد حسيني نوه احمدآباديان , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مجتمع فرهنگي هنري در زيبا شهر زاهدان

امير دلير , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

هتل سه ستاره در چابهار

احمد آرش , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مجتمع فرهنگي هنري در قائن

آسيه محمدنژاد , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

فرهنگسرا

نسرين برهاني , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

طراحي پايانه مسافر بري

زهرا ميمنديان شهربابكي , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

ورزشگاه

شكوفه جوهري رودي , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

خانه سالمندان

زهره رخشاني , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

پايانه مسافربري

زهرا ميمنديان شهربابكي , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

مهد كودك ايراني اسلامي

راضيه مالكي , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

مجتمع همراه مادر(همراه خانواده)

مريم بهفروز , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مجتمع تجاري در زاهدان

صفورا حيدري , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

طراحي مجتمع فرهنگي و هنري وحدت در زاهدان

محمود يكه خاني , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

خانه سالمندان در زاهدان

فرشته فروزش , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مجتمع تجاري تفريحي در نمك آبرود

سهند بهاءلوهوره , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مجتمع تئاتر شهر در زاهدان

مژگان نوري دلير , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

خانه هنرمندان در زاهدان

عليرضا خوشايند , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

كانون سالمندان در زاهدان

غزاله نعمتي مود , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مجتمع تجاري اداري هنر نو تهران

علي سرحدي , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

كتابخانه و مركز اسناد علمي درسنندج

عارف استادمحمودي دو , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

كانون پرورش فكري كودكان در مشهد مقدس

اكرم السادات هاشمي , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

مجتمع مسكوني (برج)اداري و تجاري در اهواز

نويد شيروئي , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

هتل 4 ستاره

مهلا بهروز , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

دانشكده هنرهاي زيبا در زاهدان

پريسا ضياسعيدي , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

كتابخانه پرديس بين المللي دانشگاه سيستان و بلوچستان در زابل

نجمه مطهري نژاد , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

هتل 5 ستاره در مشهد مقدس

مهشيد خسروي , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

مجتمع فرهنگي توريستي زشك در مشهد مقدس

گلنار پشم چي , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89


طراحي بهينه سدهاي بتني- وزني با استفاده از روش فراكاوشي علف هرز مهاجم

محمدامين سماوكي , [ مهدي اژدري مقدم, عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بررسي پارامتر هاي شكست بتن غلتكي حاوي سرباره مس

فائزه هوشيار , [ عبدالحميد بحرپيما, سيد روح الله موسوي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

پيش بيني مقاومت پيوستگي اعضاي بتن مسلح مسلح خورده شده با و بدون در نظر گرفتن اثرات محصور شدگي دروني با استفاده از تكنيك هاي يادگيري ماشيني

سيدمحمد موسوي سرحدي , [ عبدالحميد بحرپيما, سيد روح الله موسوي, ياسر مودي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بررسي تاثير حواس پنجگانه در ادراك فضاي كيفي معماري باغ شاهزاده ماهان

شيماسادات موسوي كسروي , [ عليرضا طاهري, عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي و تحليل نقوش هندسي، گياهي و حيواني سفالينه هاي مكشوفه از تپه باستاني بمپور( هزاره دوم و سوم قبل از ميلاد)

بي نظير اهار , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي ويژگيهاي نقوش آرامگاه خواجه ربيع در دوره هاي تيموري و صفوي

فاطمه ذاكري , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي تاثير حواس پنجگانه در ادراك فضاي كيفي معماري باغ شاهزاده ماهان

شيماسادات موسوي كسروي , [ عليرضا طاهري, عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

بررسي و تحليل نقوش هندسي،گياهي و حيواني سفالينه هاي مكشوفه از تپه باستاني بمپور(هزاره دوم و سوم قبل از ميلاد)

بي نظير اهار , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

امكان سنجي جايگزيني مصالح درشت دانه در بتن غلتكي با سرباره مس

مريم سرگزي , [ سيد روح الله موسوي, عبدالحميد بحرپيما, ايمان افشون ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي تاثير داستان گويي ديجيتال به عنوان يك رسانه بر ارتقاء درك و يادگيري كودكان و نوجوانان(با تاكيد بر داستانهاي رده سني 9 تا 16 سال)

فاطمه بزي , [ زهرا حسين آبادي, عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

اصالت در هويت بصري از منظر توسعه گردشگري (نمونه موردي استان سيستان و بلوچستان)

سيدعطااله تبادكاني اول , [ عبدالحميد بحرپيما, عليرضا طاهري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي تاثير نقوش سوزن دوزي زنان بلوچ بر معماري بلوچستان و چگونگي باز آفريني نقوش در معماري معاصر

مريم جعفري , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي سفالينه هاي منقوش شهر سوخته و تاثير آن در نقوش لباس زنان سيستان

فاطمه بنيادي , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

سوزن دوزي زنان بلوچ و نقش آن بر اقتصاد خانواده(نمونه موردي: ايرانشهر)

مريم جعفري , [ زهرا حسين آبادي, عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي تاثير نقوش سوزن دوزي زنان بلوچ بر معماري بلوچستان و چگونگي باز آفريني نقوش در معماري معاصر

مريم جعفري , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي سفالينه هاي منقوش شهر سوخته و تاثير آن در نقوش لباس زنان سيستان

فاطمه بنيادي , [ عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

اصالت در هويت بصري از منظر توسعه گردشگري (نمونه موردي استان سيستان و بلوچستان)

سيدعطااله تبادكاني اول , [ عبدالحميد بحرپيما, عليرضا طاهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي تاثير داستان گويي ديجيتال به عنوان يك رسانه بر ارتقاء درك و يادگيري كودكان و نوجوانان(با تاكيد بر داستانهاي رده سني 9 تا 16 سال)

فاطمه بزي , [ زهرا حسين آبادي, عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

امكان سنجي جايگزيني مصالح درشت دانه در بتن غلتكي با سرباره مس

مريم سرگزي , [ سيد روح الله موسوي, عبدالحميد بحرپيما, ايمان افشون ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

اثر استفاده از سرباره مس به جاي سنگدانه هاي درشت دانه و ريز دانه به صورت همزمان در بتن غلتكي

مرتضي چكشي , [ سيد روح الله موسوي, عبدالحميد بحرپيما, ايمان افشون ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي اثر ناكاملي ستون هاي فلزي بر روي رفتار كمانشي و پس كمانشي آنها با استفاده از روش اجزاي محدود

سارا سرگزي , [ عبدالحميد بحرپيما, بابك دي زنگيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي روش هاي بهينه سازه هاي فضا كار با با قيد قابليت اطمينان با استفاده از روش هاي بهينه سازي فراكاوشي

محمود لايق رفعت , [ عبدالحميد بحرپيما, ناصر شابختي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

مقايسه و ارزيابي عملكرد ميراگرهاي تسليمي مختلف در كاهش پاسخ لرزه اي

وصال ازادبخت , [ سيد روح الله موسوي, عبدالحميد بحرپيما, حسين تاجمير رياحي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

ارزيابي لرزه اي قاب هاي فولادي با مهاربندي كمانش ناپذير تحت زلزله و پس لرزهاي متوالي

مهدي سالاري , [ سيد روح الله موسوي, محسن خطيبي نيا, عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

مديريت ريسك در پروژه هاي سد سازي مطالعه موردي سد زيردان

امين نستوه , [ مهدي اژدري مقدم, عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تاثير اقليم وفرهنگ برساختارمسكن (مطالعه موردي :منطقه كوي قدس زاهدان)

مجيد يوسفي , [ زهرا حسين آبادي, عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تحليل پارامترهاي آب وهوايي بادوتابش به منظوربرنامه ريزي اقليم معماري شهربيرجند

حميده اراسته , [ تقي طاوسي, عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تدوين ضوابط طراحي پايدار مجتمع تفريحي و فرهنگي بقيه الاعظم چاه نيمه با رويكرد توسعه پايدار گردشگري

صفورا ابخشت , [ زهره هادياني, عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

نقش رنگ در معماري داخلي كتابخانه هاي كودكان و نوجوانان (نمونه موردي كتابخانه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان .مركز شماره پنج زاهدان )

بي با رهسپار , [ حسين مهرپويا, عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مفهوم زمان و مكان در معماري اسلامي

فاطمه طباطبائي , [ سيدرحيم خوب بين خوش نظر, عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تاثير حكمت متعاليه ملاصدرا بر معماري مساجد دوره صفويه

غلامحسين زارع , [ سيدرحيم خوب بين خوش نظر, عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

اقليم معماري بادتابش زاهدان دانشگاه سيستان وبلوچستان

زينب رخشاني , [ تقي طاوسي, عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تحليل روش هاي مداخله دريافت فرسوده شهري به منظور ارتقا شيوه هاي بهسازي و نو سازي شهرهاي كوچك شهر آباده

هادي عباس نيا , [ حسين يغفوري, عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

طراحي فلوم آزمايشگاهي و شبكه آبرساني آزمايشگاهي

حسين ذبيحي , [ محمد گيوه چي, عبدالحميد بحرپيما, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مقايسه سيستم دوگانه قاب خمشي بتني و ديوار برشي با سيستم دوگانه قاب فولادي و ديوار برشي بر اساس سطح عملكرد لرزه اي

محمدامين بياري , [ ناصر شابختي, عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي رفتار لرزه اي قابهاي فولادي با ميراگر اصطكاكي اصلاح شده پال

پرويز حسيني سرجو , [ ناصر شابختي, عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88


معاون پژوهشي دانشكده هنر

از تاریخ 1397/08/27 تا تاریخ 1397/11/10

مدير گروه پژوهش هنر

از تاریخ 1397/02/30 تا تاریخ 1397/04/01

معاون فرهنگي دانشگاه

از تاریخ 1394/07/01 تا تاریخ 1395/04/01

معاون پشتيباني دانشگاه

از تاریخ 1398/06/23 تا تاریخ 1400/10/30

معاون پشتيباني دانشگاه مورخ 28/1/98

از تاریخ 1397/11/13 تا تاریخ 1398/06/22


1 - فاطمه صادق, عليرضا مدرسي عالم, Negar Sadegh, عبدالحميد بحرپيما, سحر شب زنده دار, Kagan Kerman, Meiss
Simple and green route for fabrication of a nanostructured of the graphene?Fe3O4@PANI for the photovoltaic activity
(1400) ELECTROCHIMICA ACTA. 399 139327-1-139327-13 مشاهده مقاله
2 - سحر شب زنده دار, عبدالحميد بحرپيما, اميررضا خيرخواه, عليرضا مدرسي عالم, فاطمه صادق
Study on the synthesis, properties, and efciency of two new superparamagnetic nanocomposites of poly(m-aminobenzenesulfonic acid) and TiO2 in P-N junction hybrid solar cells
(1400) POLYMER BULLETIN. 79 3395-3418
3 - ناصر شابختي, عبدالحميد بحرپيما, محمود لايق رفعت
Reliability and Sensitivity Analysis of Single-Layer Space Domes
(1399) aut journal of civil engineering. 4 1-10
4 - سحر شب زنده دار, عليرضا مدرسي عالم, عبدالحميد بحرپيما, Meissam Noroozifar, Kagan Kerman
Novel conductive multi-walled polymeric nanotubes of poly (diazoaminobenzene) for single-layer polymer solar cell
(1399) REACTIVE and FUNCTIONAL POLYMERS. 149 104529-1-104529-10 مشاهده مقاله
5 - مسلم زربازوسياهكلي, عباسعلي قادري, عبدالحميد بحرپيما, محسن راشكي, ناصر صفائيان حمزه كلايي
تخمين عمق آبشويي پايه مقايسه روابط تجربي با روش هاي ANNs, GMDH, MARS, and Kriging
(1399) Journal of Artificial Intelligence and Data Mining. 9 109-128
6 - محسن راشكي, حسن آذركيش, رستميان مهدي, عبدالحميد بحرپيما
Classification correction of polynomial response surface methods for accurate reliability estimation
(1398) STRUCTURAL SAFETY. 81 1-12 مشاهده مقاله
7 - محمود لايق رفعت, ناصر شابختي, عبدالحميد بحرپيما
Effect of different probabilistic constraints on optimization of space structure domes
(1398) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 37 645-655 مشاهده مقاله
8 - مهر اله رخشاني مهر, ميركمالي حامد, محسن راشكي, عبدالحميد بحرپيما
Adapted Design Of Experiments for Dimension Decomposition Based Meta Model in Structural Reliability Analysis
(1396) Scientia Iranica. 0 0-0 مشاهده مقاله
9 - عبدالحميد بحرپيما
بررسي ارزش هاي پايدار معماري سيستان و الهام از آن در معماري آينده اين ناحيه
(1393) AAPS PHARMSCI. 4 -
10 - عبدالحميد بحرپيما, منصور قلعه نوي, مجتبي قاسم زاده
بررسي تاثير FRP بر ميزان جذب انرژي ديوار برشي فولادي بهمراه بازشو
(1393) مهندسي سازه و ساخت. 2 -
11 - عبدالحميد بحرپيما
بتن خود تراكم
(1391) academic radiology. 11 -
12 - عبدالحميد بحرپيما, فرامرز سرحدي, امين حاجي حسيني
A semi-analytical model for performance evaluation of heat pipe photovoltaic thermal collectors
( ) International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology. -
13 - عبدالحميد بحرپيما, محمد علي سرگزي
طراحي اقليمي؛ نمودي از همسازي با محيط نمونه موردي: اقليم گرم و خشك ايران
( ) پژوهش و برنامه ريزي شهري. -
14 - عبدالحميد بحرپيما, محمد علي سرگزي
The Process of Discovering the Meaning of Sign in Architecture. Case Study: Vernacular Architecture of Sistan Region
( ) Opcion. -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 طراحي معماري و شهرسازي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 102
2 طراحي معماري و شهرسازي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 102
3 انسان، طبيعت، معماري. هنر و معماری معماری کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-16:00 مکان: كلاس 208 هنر، درس(ع): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 208 هنر
4 طراحي معماري 5. هنر و معماری معماری کارشناسی درس(ع): شنبه 16:00-17:00 مکان: اتليه معماري1، درس(ع): شنبه 17:00-19:00 مکان: اتليه معماري1، درس(ع): يك شنبه 16:00-17:00 مکان: كلاس 103هنر، درس(ع): دو شنبه 13:00-17:00 مکان: اتليه معماري1، درس(ع): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: اتليه معماري1
5 طرح معماري 5 هنر و معماری معماری کارشناسی درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00، درس(ع): سه شنبه 07:30-11:30، درس(ع): سه شنبه 15:00-17:00
6 انسان، طبيعت، معماري. هنر و معماری معماری کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-16:00 مکان: كلاس 208 هنر، درس(ع): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 208 هنر
7 طراحي معماري 5. هنر و معماری معماری کارشناسی درس(ع): شنبه 16:00-17:00 مکان: اتليه معماري1، درس(ع): شنبه 17:00-19:00 مکان: اتليه معماري1، درس(ع): يك شنبه 16:00-17:00 مکان: كلاس 103هنر، درس(ع): دو شنبه 13:00-17:00 مکان: اتليه معماري1، درس(ع): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: اتليه معماري1
8 طرح معماري 5 هنر و معماری معماری کارشناسی درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00، درس(ع): سه شنبه 07:30-11:30، درس(ع): سه شنبه 15:00-17:00
9 انسان، طبيعت ، معماري هنر و معماری حفاظت و مرمت آثار باستانی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-14:00 مکان: كلاس 103هنر، درس(ع): يك شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس 103هنر
10 انسان، طبيعت ، معماري هنر و معماری حفاظت و مرمت آثار باستانی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-14:00 مکان: كلاس 103هنر، درس(ع): يك شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس 103هنر

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 14:00 حضور
2 شنبه 07:30 11:30 حضور
3 يك شنبه 07:30 11:30 مشاوره
4 يك شنبه 09:30 15:00 حضور
5 يك شنبه 18:00 20:00 عدم دسترسي
6 دو شنبه 07:30 09:30 حضور
7 دو شنبه 09:30 14:00 حضور
8 سه شنبه 07:30 15:00 مشاوره
9 سه شنبه 07:30 11:30 مشاوره
10 سه شنبه 13:00 20:30 حضور
11 سه شنبه 18:00 20:00 عدم دسترسي
12 چهار شنبه 07:30 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
13 چهار شنبه 07:30 11:30 حضور
14 چهار شنبه 13:00 20:30 حضور
15 چهار شنبه 18:00 20:00 عدم دسترسي
16 پنج شنبه 07:30 09:30 عدم دسترسي
17 پنج شنبه 07:30 11:30 عدم دسترسي