كارشناسی , فیزیك كاربردی (حالت جامد) , دانشگاه شهید چمران اهواز , 1369 ← 1373
كارشناسی ارشد , فیزیك كاربردی (حالت جامد) , دانشگاه تبریز , 1373 ← 1375
دكترا , علوم وفناوری نانو-نانوفیزیك , دانشگاه مالایا , 1390 ← 1396


1398

سنتز نانوورقه هاي گرافن اكسيد آلاييده با نانوذرات كبالت اكسيد و بررسي خواص مغناطيسي آنها

كنفرانس فيزيك ايران

ارزو بختياري نيا, عبدالمحمود داورپناه, مجيد آذرنگ - 1398/06/04
1397

سنتز و مشخصه يابي نانوورقه هاي گرافن اكسايد كاهيده متصل به نانوذرات نيكل اكسايد

كنفرانس فيزيك ايران

مرتضي شهركي, عبدالمحمود داورپناه, مجيد آذرنگ - 1397/06/05


بررسي و تحقيق نانوكريستال ZnS

فائزه براهوئي نوري , [ مجيد آذرنگ ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 01-00


سنتز و مشخصه يابي نانوورقه هاي كربن نيتريد گرافيتي آراسته با نانوذرات فريت منگنز

زينب كيخانژاد , [ مجيد آذرنگ, موسي علي احمد, محسن سعادت, سوده زارع پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

سنتز و مشخصه يابي نانوروقه هاي N گرافن آراسته با نانوذرات اكسيد روي آلاييده با نيكل

ستاره خسروي بنجار , [ مجيد آذرنگ, موسي علي احمد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

سنتز و مشخصه يابي نانوذرات منيزيم اكسيد آلائيده به مس

محمد بلوچ , [ موسي علي احمد, مجيد آذرنگ ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

سنتز و مشخصه يابي نانوورقه هاي N گرافن آراسته با نانوذرات اكسيد روي آلائيده با نيكل

ستاره خسروي بنجار , [ مجيد آذرنگ, موسي علي احمد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

سنتز و مشخصه يابي نانوورقه هاي موليبدن دي سولفيد آراسته به نانوذرات نقره

لاله صياداربابي , [ عبدالمحمود داورپناه, مجيد آذرنگ ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

سنتز و مشخصه يابي نانوورقه هاي گرافن آراسته با نانوساختار اكسيد روي آلائيده با آهن

محمدسليم ريگي كوته , [ موسي علي احمد, مجيد آذرنگ, احمدرضا دارائي, ذيهاب صحبت زاده, ناصر هاتفي كرگان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت هاي آهن اكسيد (Fe2O3) حامل گرافن اكسيد احياء شده

الهام رحماني فر , [ موسي علي احمد, مجيد آذرنگ ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

خواص ترابرد اسپين از ميان ساختار فرومغناطيس/ تك مولكول / فرومغناطيس . تاثير ساختار رابط مولكول به الكترودها

زهرا حسين ابادي , [ مجتبي اشهدي, فاطمه حيدري نسب, مجيد آذرنگ, ناصر هاتفي كرگان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

مطالعه مدهاي فوتونيكي ميكروكاواك توروئيدي براي كاربردهاي حس گري

مهرناز رييسي كوهستكي , [ احمدرضا دارائي, ناصر هاتفي كرگان, مجيد آذرنگ, موسي علي احمد, سيدعليرضا علوي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي خواص ترابرد الكتروني نانولوله هاي كربني تك ديواره با مطالعه اصول اوليه و توصيف بستگي قوي

محدثه خدنگي باراني , [ مجتبي اشهدي, مجيد رشيدي هويه, مجيد آذرنگ, محسن سعادت ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

سنتز و مشخصه يابي نانوورقه هاي گرافن اكسيد كاهيده متصل به نانوساختارهاي نيكل اكسيد

مرتضي شهركي , [ عبدالمحمود داورپناه, مجيد آذرنگ ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

سنتز نانوورقه هاي گرافن اكسيد آلائيده با نانوذرات كبالت اكسيد و خواص مغناطيسي آنها

ارزو بختياري نيا , [ مجيد آذرنگ, عبدالمحمود داورپناه, ناصر هاتفي كرگان, احمدرضا دارائي, محسن سعادت ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

سنتز سبز و مشخصه يابي كامپوزيت كبالت اكسايدنقره (Co3O4/Ag) حامل گرافن اكسايد احياء شده

رضا رخشاني راد , [ موسي علي احمد, مجيد آذرنگ, عباس رهدار, ناصر هاتفي كرگان, محسن سعادت, احمدرضا دارائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

سنتز سبز و مشخصه يابي كامپوزيت نيكل اكسايد نقره(NiO/Ag) حامل گرافن اكسايد احياء شده

سميه سعيدي مهر , [ موسي علي احمد, مجيد آذرنگ, عباس رهدار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

خواص سيستم هاي جذب فلزي اختروش ها در انتقال به سرخ هاي مختلف

احمد سراستاد , [ عليرضا آقائي, راضيه حسيني, حميد شعباني, دانيال سعادتمند, مجيد آذرنگ ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

لايه زرين فام روي لعاب مينا توليد و بررسي ساختاري و خواص نوري

طاهره يوسف زايي , [ مجيد رشيدي هويه, رضا جبيري, مهدي شفيعي آفاراني, مجيد آذرنگ, ذيهاب صحبت زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي كارايي يك آشكارساز گرافني پلاسموني

رويا فتوحي , [ ناصر هاتفي كرگان, احمدرضا دارائي, موسي علي احمد, مجيد آذرنگ, سيدعليرضا علوي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

سنتز و مشخصه يابي نانوفريت هاي منگنز آلاييده با سريم زيست سازگار و بررسي برخي از كاربردهاي آنها

فاطمه ثريامحافظ , [ عبدالمحمود داورپناه, عباس رهدار, ذيهاب صحبت زاده, مجيد آذرنگ, محبوبه سياحي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

سنتز سبز و مشخصه¬يابي كامپوزيت اكسيد روي حامل گرافن اكسايد احياء شده

غزاله قلاسي مود , [ موسي علي احمد, مجيد آذرنگ, احمدرضا دارائي, عبدالمحمود داورپناه, سيدعليرضا علوي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

طراحي و ساخت يك سامانه حسگر تشديد پلاسمون سطحي با نور سفيد

سيدحسين فعال رستگار , [ مجيد رشيدي هويه, حسين مظفري مكي ابادي, مجيد آذرنگ, مجتبي اشهدي, حميد شعباني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

سنتز سبز و مشخصه يابي كامپوزيت سولفيد روي حامل گرافن اكسايد احيا شده

سجاد سفيدچقايي , [ موسي علي احمد, مجيد آذرنگ ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تجزيه و تحليل سيستم هاي ديناميكي در مدل هاي متفاوت كيهان شناسي

ثريا عودي , [ عليرضا آقائي, فاطمه طيبي نعيم پور, حميد شعباني, مجيد آذرنگ, مجتبي اشهدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95


1 - مجيد آذرنگ, ارزو بختياري نيا, رضا رخشاني راد, عبدالمحمود داورپناه, موسي علي احمد, مريم فريفته جهانتي
Green gelatin-assisted: Synthesis of Co3O4NPs@rGO nanopowder for highly efficient magnetically separable methylene orange dye degradation
(1399) ADVANCED POWDER TECHNOLOGY. 32 504-514 مشاهده مقاله
2 - مجيد آذرنگ, موسي علي احمد, قربان شيراوي زاده, ر عظيمي, رامين يوسفي
Zn-doped PbO nanoparticles (NPs)/fluorine-doped tin oxide (FTO) as photoanode for enhancement of visible-near-infrared (NIR) broad spectral photocurrent application of narrow bandgap nanostructures SnSe NPs as a case study
(1397) JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. 124 123101-
3 - مجيد آذرنگ, mehran sookhakian, موسي علي احمد, Masoumeh Dorraj, Basirun Wan Jeffrey, Goh Boon Tong, A
Nitrogen doped graphene supported zinc sulfide nanorods as efficient Pt free for visible-light photocatalytic hydrogen production
(1397) INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 43 14905-14914
4 - ramin yousefi, mouhamad reza mahmoudian, Abdolhosain Saaedi, Mohsen Cheraghizade, Farid Jamali-Shein
Effect of annealing temperature and graphene concentrations on photovoltaic and NIR-detector applications of PbS/rGO nanocomposites
(1395) CERAMICS INTERNATIONAL. 42 15209-15216
5 - M Sookhakian,., W. J Basirun,, Mohd Asri Mat Teridi,, M. R Mahmoudian,., مجيد آذرنگ, Erfan Zalnezhad
Prussian blue-nitrogen-doped graphene nanocomposite as hybrid electrode for energy storage applications
(1395) ELECTROCHIMICA ACTA. 230 316-323
6 - mehran Sookhakian., N. A. Ridwan,, E Zalnezhad, ., G. H Yoon,, مجيد آذرنگ, M. R Mahmoudian,., , Y Al
Layer-by-Layer Electrodeposited Reduced Graphene Oxide-Copper Nanopolyhedra Films as Efficient Platinum-Free Counter Electrodes in High Efficiency Dye-Sensitized Solar Cells
(1394) JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY. 163 D154-D159
7 - M. T Tajabadi, M. T, M Sookhakian,., E Zalnezhad,., G. H Yoon,., A. M. S Hamouda,, مجيد آذرنگ, W. J
Electrodeposition of flower-like platinum on electrophoretically grown nitrogen-doped graphene as a highly sensitive electrochemical non-enzymatic biosensor for hydrogen peroxide detection
(1394) APPLIED SURFACE SCIENCE. 386 418-426
8 - مجيد آذرنگ, Ahmad Shuhaimi, M. Sookhakian
Crystalline quality assessment photocurrent response and optical properties of reduced graphene oxide uniformly decorated zinc oxide nanoparticles based on the graphene oxide concentration
(1394) RSC Advances. 5 53117-53128
9 - مجيد آذرنگ, ahmad shuhaimi, ramin yousefi, mehran sookhakian
Effects of graphene oxide concentration on optical properties of ZnO/RGO nanocomposites and their application to photocurrent generation
(1393) JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. 116 084307-1-084307-6
10 - Ramin Yousefi, Farid Jamali-Sheini, Mohsen Cheraghizade, Sara Khosravi-Gandomani, Abdolhossein S?aed
Enhanced visible-light photocatalytic activity of strontium-doped zinc oxide nanoparticles
(1393) MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING. 32 152-159
11 - mehran Sookhakian, , Y. M Amin., R Zakaria, , W. J Basirun, , M. R Mahmoudian., , B Nasiri-Tabrizi.,
Significantly improved photocurrent response of ZnS-reduced graphene oxide composites
(1393) JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS. 632 201-207
12 - مجيد آذرنگ, ahmad shuhaimi, ramin yousefi, siamak pilban
One-pot solgel synthesis of reduced graphene oxide uniformly decorated zinc oxide nanoparticles in starch environment for highly efficient photodegradation of Methylene Blue
(1393) RSC Advances. 5 21888-21896
13 - مجيد آذرنگ, ahmad shuhaimi, ramin yusefi, amir moradi, mehran sookhakian
Synthesis and characterization of ZnONPs/reduced graphene oxide nanocomposite prepared in gelatin medium as highly efficient photo-degradation of MB
(1392) CERAMICS INTERNATIONAL. 40 10217-10221
14 - رامين يوسفي, فريد جمالي, علي خرسند زاک, مجيد آذرنگ
Growth and optical properties of ZnOIn2O3 heterostructure nanowires
(1391) CERAMICS INTERNATIONAL. 39 5191-5196


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 الكترونيك1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 30، درس(ت): دوشنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 30

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 کلاس درس فيزيك2 (2226101_02) مکان: د
2 شنبه 09:30 12:00 مشاوره
3 شنبه 13:00 15:00 کلاس درس الكترونيك1 (2212301_01) مکا
4 شنبه 16:00 19:00 مشاوره فيزيك 1
5 يك شنبه 07:30 09:30 حضور آزمايشگاه
6 يك شنبه 09:30 12:00 مشاوره
7 يك شنبه 13:00 15:00 کلاس درس فيزيك1 (2226100_02) مکان: د
8 يك شنبه 16:00 19:00 مشاوره الكترونيك 1
9 دوشنبه 07:30 09:30 کلاس درس الكترونيك1 (2212301_01) مکا
10 دوشنبه 09:30 12:00 حضور
11 دوشنبه 12:00 14:00 حضور شوراي گروه
12 دوشنبه 16:00 19:00 مشاوره فيزيك 2
13 سه شنبه 07:30 09:30 کلاس درس فيزيك2 (2226101_02) مکان: د
14 سه شنبه 09:30 12:00 حضور
15 سه شنبه 13:00 15:00 کلاس درس فيزيك1 (2226100_02) مکان: د
16 پنج شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد آزمايشگاه
17 پنج شنبه 09:30 14:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد آزمايشگاه