كارشناسی , زمین شناسی , دانشگاه شیراز , 1367 ← 1372
كارشناسی ارشد , زمین شناسی , دانشگاه شیراز , 1374 ← 1377
دكترا , زمین شناسی , دانشگاه شیراز , 1380 ← 1387


1398

بررسي تأثير توسعه شبكه فاضلاب شهري بر نوسانات سطح آب زيرزميني شهر مشهد

سي و هشتمين گردهمايي ملي علوم زمين

زهرا رجبيان مقدم, رضا جهانشاهي, ناصر اسدي, ولي الله بهزادي فر - 1398/02/10
1395

بررسي پاسخ نوسانات زماني سطح ايستابي در شهر مشهد و اطراف آن نسبت به بارش

بيستمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

زهرا رجبيان مقدم, رضا جهانشاهي, ناصر اسدي, سپيده مالي - 1395/06/16

شبيه سازي جريان آب زيرزميني در محيط آبرفتي و تخلخل دوگانه سازند سخت معدن سنگ آهن گل گهر با استفاده از FEFLOW

بيستمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

رضا جهانشاهي, ناصر اسدي, الهام راوند, سيد محمد حسيني سبزواري, سپيده مالي - 1395/06/16


رابطه بارش- روان آب نفوذ بر اساس روش هاي آماري، در حوزه آبريز گرگان رود، استان گلستان

علي كوه زاري , [ ناصر اسدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

پسا بازبيني مدل رياضي آبخوان دشت اسپكه- چاه هاشم استان سيستان و بلوچستان، جنوب شرق ايران

عبدالوحيد ناروئي نسب , [ ناصر اسدي, محمدعلي ريكي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

پسا بازبيني مدل رياضي آبخوان دشت ايرانشهر جنوب شرقي ايران

اسيه بلوچ , [ ناصر اسدي, رحيم ناروئي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

پيش بيني كيفيت آبهاي زير زميني با استفاده از مدل آريما(مطالعه موردي آبخوان دشت قلعه گنج استان كرمان)

رخساره شمس الديني نيا , [ ناصر اسدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي كيفي منابع آب زير زميني محدوده ي حسن آباد- ده چاه شمال شرق ني ريز استان فارس

مهديه سادات حسيني , [ رضا جهانشاهي, ناصر اسدي, محمد علي نصيري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

پسا بازبيني مدل رياضي كمي آبخوان دشت همدان بهار استان همدان

جواد اريايي مهر , [ ناصر اسدي, مصطفي صفري كميل ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

آسيب پذيري كيفي آبخوان بر اساس مدل دراستيك و سامانه اطلاعات جغرافيايي در دشت آباده فارس

الهام قنبري مهارلو , [ ناصر اسدي, محمدصادق دراني نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

مكان يابي تغذيه مصنوعي آبهاي زيرزميني با استفاده از سامانه اطلاعاتجغرافيايي و دور سنجي در حوزه آبريز سرخس استان خراسان رضوي

الميرا عباس زاده , [ ناصر اسدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

طراحيشبكه ي پايش كيفي آب زير زميني بر اساس مطالعات هيدروژئوشيميايي و تحليل سلسله مراتبي در دشت كنگاور، شرق استان كرمانشاه

واجد اميني , [ ناصر اسدي, كمال طاهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

عوامل موثر بر بالا آمدگي سطح آب زير زميني در محدوده ي خط دوم متروي شهر مشهد

زهرا رجبيان مقدم , [ رضا جهانشاهي, ناصر اسدي, ولي اله بهزادي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي هيدروژئوشيميايي آبخوان دشت زاهدان استان سيستان و بلوچستان

زهرا خوشحالي پناه ابرقويي , [ ناصر اسدي, رضا جهانشاهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

كاربرد بيلان در بررسي ارتباط هيدروژئولوژيكي رشته كوه شتري با آبخوان دشت اصفهك شهرستان طبس، استان خراسان جنوبي

ابوالفضل قنبري , [ ناصر اسدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

شبيه سازي و پيش بيني فرايند زهكشي در پيت روباز معدن سنگ آهن گل گهر

الهام راوند , [ رضا جهانشاهي, ناصر اسدي, سيدمحمد حسيني سبزواري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

پهنه بندي سازندهاي كارستي كربناته در استان سيستان و بلوچستان با استفاده از جي اي اس و ار اس

فاطمه گلشن , [ ناصر اسدي, محمدنبي گرگيج ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

پهنه بندي آبخوان شكستي استان سيستان و بلوچستان با استفاده از جي اي اس و ار اس

زينب خليلي , [ ناصر اسدي, ساسان باقري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

پهنه بندي سازندهاي كارستي غير كربناته استان سيستان و بلوچستان با استفاده از جي اي اس و ار اس

صديقه رستمي مطلق , [ ناصر اسدي, حبيب بيابانگرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي تاثيرات كمي تغذيه مصنوعي بر سفره آب زر زميني دست امامزاده جعفر گچساران (استان كهكيلويه و بوير احمد )

سيده معصومه حسيني , [ ناصر اسدي, روح الله اسدپور ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارزيابي ارتباط سدباطله معدن زغال سنگ زرند با آب زير زميني (استان كرمان)

مهديه ايزدي خالق آبادي , [ ناصر اسدي, حميدرضا سلوكي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بهينه سازي و مديريت از آبخوان با استفاده از مدل رياضي : مطالعه موردي دشت رونيز ( استان فارس )

علي باقري رونيزسفلي , [ ناصر اسدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بهينه سازي بهره برداري از آبخوان با استفاده ار مدل رياضي و الگوريتم باز پخت شبيه سازي شده : مطالعه موردي دشت رودان ( استان هرمزگان )

مهرانگيز نجفي , [ ناصر اسدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بهينه سازي بهره برداري از آبخوان با استفاده از مدل رياضي و الگوريتم ژنتيك : مطالعه موردي دست خانميرزا

فرزانه حسيني , [ ناصر اسدي, حجت اصلاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مديريت آبخوان بااستفاده از مدل رياضي : مطالعه موردي : محدوده ي كردكوي - گرگان

فروغ سيستاني , [ ناصر اسدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي وضعيت الودگي بيولوژيكي آبخوان كارستي تاقديس دالو (جنوب غرب شيراز )

محمدرضا قهرماني , [ ناصر اسدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

شبيه سازي و مديريت آبخوان با استفاده از مدل رياضي (مطالعه موردي ) دشت خاش

ياسين صالحي نژاد , [ ناصر اسدي, محمد رضا زارع باغابري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي تاثير چاههاي عميق بر قنوات دست بردسير (كرمان )

عباس پورجهانشاهي , [ ناصر اسدي, حميدرضا سلوكي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بهينه سازي بهره برداري از آبخوان دشت دهگان با استفاده از مدل رياضي

اميد ناصري , [ ناصر اسدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ارزيابي آسيب پذيري آبخوان آبرفتي دشت مند با استفاده از مدل دراستيك بر اساس جي اي اس

صفيه بحراني , [ ناصر اسدي, محمود خسروي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

اثرات خشكسالي اقليمي بر كميت و كيفيت اب زير زميني دشت بيرجند به روش تحليل سري هاي زماني

مصطفي برزگر , [ ناصر اسدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

پهنه بندي آسيب پذيري حوزه ابگير چشمه هاي كارستي تاقديس دالو ( جنوب غرب شيراز )

رضا جمور , [ ناصر اسدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مكان يابي محل هاي مناسب جهت تغذيه مصنوعي آبهاي زير زميني دشت گوهركوه در منطقه خاش با استفاده از جي اي اس و ار اس

ابراهيم جمالي كندازي , [ ناصر اسدي, محمد رضا زارع باغابري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مدل سه بعدي آبخوان با استفاده از داده هاي ژئومغناطيس هوابرد و نگاره هاي چاه هاي مشاهده اي در منطقه ي دستگردان استان يزد

حميدرضا رضايي , [ ناصر اسدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي اثرات خشكسالي اقليمي بر وضعيت منابع آب زير زميني به روش تحليل در قلمرو فركانس

راضيه نادري , [ ناصر اسدي, محمدحسين شفيعي ميم, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بهينه سازي بهره برداري از آبخوان با استفاده از مدل رياضي و الگوريتم ژنتيك: مطالعه موردي دشت جايزان

سالار اسدي نسب , [ ناصر اسدي, حسن دانشيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مديريت آبخوان با استفاده از مدل رياضي مطالعه موردي دشت حسن اباد قوري

سهيلا كروني , [ ناصر اسدي, محمد علي نصيري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

پتانسيل يابي آبخوان ها به كمك آر و اس و جي اي اس مطالعه موردي تاقديس دهنو

احمد اندام , [ ناصر اسدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مدلسازي عددي انتقال آلودگي در آب هاي زيرزميني آبخوان جنوب غرب حاشيع تفتان

طاهره پاليز , [ مهدي اژدري مقدم, ناصر اسدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

شبيه سازي و ارزيابي اثرات انتقال آب سد تالوار بر منابع آب زير زميني دشت همدان-بهار

سعيد فتحي , [ ناصر اسدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

مديريت آبخوان بااستفاده از مدل رياضي مطالعه موردي دشت اشنويه

جواد بخشي پور آذر , [ ناصر اسدي, نصرت آقا زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بهره برداري بهينه از اب زير زميني با استفاده از مدل رياضي مطالعه موردي آبخوان اسپكه چاه هاشم

محمد علي ريكي , [ ناصر اسدي, محمد رضا زارع باغابري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بهره برداري بهينه منابع آب زير زميني با استفاده از مدل رياضي مطالع موردي دشت ايرانشهر

رحيم ناروئي , [ ناصر اسدي, محمد رضا زارع باغابري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بهينه سازي بهره برداري از آبخوان با استفاده از مدل رياضي مطالعه موردي دشت الشتر

مراد كاكي , [ ناصر اسدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي عددي چگونگي انتقال آلودگي در آبهاي زيرزميني دشت ايرانشهر

ايمان گلچين , [ مهدي اژدري مقدم, ناصر اسدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

هيدروژئوشيمي چشمه هاي معدني دامنه جنوب شرقي آتشفشان تفتان دماوند

ندا واحديان , [ حبيب بيابانگرد, ناصر اسدي, محمد بومري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بهينه سازي بهره برداري از آبخوان دشت بزمان توسط مدل مد فلو

قاسم مهدوي , [ ناصر اسدي, محمد رضا زارع باغابري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

پهنه بندي پتانسيل منابع آب كارستي بشرويه با استفاده از جي اي اس و ار اس

حسين صفرعليزاده , [ ناصر اسدي, بهروز اعتباري, مجيد كمالي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

پتانسيل يابي ابهاي زير زميني تاقديس كارستي بيرك با استفاده از جي اي اس و ار اس

سعيد ترك قشقايي نژاد , [ ناصر اسدي, سيد يحيي ميرزايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

مطالعات آماري اثرات كمي و كيفي خشكسالي بر دشت گوهر كوه

مجيد قاسمي , [ ناصر اسدي, پيمان محمودي, محمد رضا زارع باغابري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87


1 - زهرا رجبيان مقدم, رضا جهانشاهي, ناصر اسدي, ولي الله بهزادي فر
بررسي عوامل موثر بر بالاآمدگي سطح آب زيرزميني در شهر مشهد
(1399) پژوهش آب ايران. 14 51-63
2 - مهديه سادات حسيني, رضا جهانشاهي, ناصر اسدي, محمدعلي نصيري
بررسي كيفي منابع آب زيرزميني در محدوده ي حسن آباد- ده چاه، شمال شرق ني ريز، استان فارس
(1399) هيدروژئولوژي. 5 150-165
3 - رضا جهانشاهي, الهام راوند, ناصر اسدي, سپيده مالي, سيد محمد خسيني سبزواري
شبيهسازي و پيش بيني فرايند زهكشي در محيط آبرفتي و سازند سخت پيت روباز معدن سنگ آهن گلگهر
(1396) زمين شناسي كاربردي پيشرفته. 7 26-37
4 - ناصر اسدي, مراد کاکي, رضا جمور
افت سطح آب زيرزميني و شيوه برداشت جبرانگر در آبخوان دشت الشتر استان لرستان
(1395) مخاطرات محيط طبيعي. 5 107-126


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 هيدروليك آبهاي زير زميني علوم پایه زمین شناسی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 01، درس(ع): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 27
2 آبهاي زيرزميني علوم پایه زمین شناسی کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 01، درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 01
3 رديابها علوم پایه زمین شناسی کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 24
4 مديريت ،برنامه ريزي واقتصادمنابع اب علوم پایه زمین شناسی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00
5 هيدروليك آبهاي زير زميني علوم پایه زمین شناسی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 01، درس(ع): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 27
6 آبهاي زيرزميني علوم پایه زمین شناسی کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 01، درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 01
7 رديابها علوم پایه زمین شناسی کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 24
8 مديريت ،برنامه ريزي واقتصادمنابع اب علوم پایه زمین شناسی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد حضوري/اينترنتي
2 شنبه 09:30 11:30 مشاوره ويژه دوره كارشناسي (حضوري/اينترنتي)
3 شنبه 12:00 13:00 حضور بررسي پايان نامه هاي دانشجويي
4 شنبه 13:00 15:00 حضور طراحي و بررسي تكاليف درسي و آزمون ها
5 شنبه 13:00 15:00 حضور بررسي تكاليف درسي و پايان‌نامه‌ها
6 شنبه 15:00 17:00 حضور مطالعه و آماده سازي مطالب درسي
7 شنبه 15:00 17:00 حضور مطالعه، پژوهش
8 شنبه 18:00 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
9 يك شنبه 09:30 11:30 مشاوره ويژه دوره كارشناسي (حضوري/اينترنتي)
10 يك شنبه 09:30 11:30 مشاوره مشاوره درسي
11 يك شنبه 12:00 13:00 حضور بررسي پايان نامه هاي دانشجويي
12 يك شنبه 13:00 15:00 حضور بررسي تكاليف درسي و پايان‌نامه‌ها
13 يك شنبه 15:00 17:00 حضور مطالعه و آماده سازي مطالب درسي
14 يك شنبه 15:00 17:00 حضور مطالعه، پژوهش
15 يك شنبه 18:00 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
16 يك شنبه 18:00 20:00 مشاوره ويژه كارشناسي ارشد (حضوري/اينترنتي)
17 دو شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد حضوري/اينترنتي
18 دو شنبه 07:30 09:30 مشاوره مشاوره درسي
19 دو شنبه 09:30 11:30 حضور جلسه گروه
20 دو شنبه 09:30 11:30 حضور جلسه گروه/كتابخانه
21 دو شنبه 12:00 13:00 حضور جلسه شوراي صنفي
22 دو شنبه 13:00 15:00 حضور طراحي و بررسي تكاليف درسي و آزمون ها
23 دو شنبه 13:00 15:00 حضور بررسي تكاليف درسي و پايان‌نامه‌ها
24 دو شنبه 15:00 17:00 حضور مطالعه و آماده سازي مطالب درسي
25 دو شنبه 15:00 17:00 حضور مطالعه، پژوهش
26 دو شنبه 18:00 20:00 مشاوره ويژه كارشناسي ارشد (حضوري/اينترنتي)
27 سه شنبه 07:30 09:30 مشاوره مشاوره درسي
28 سه شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
29 سه شنبه 09:30 11:30 مشاوره ويژه دوره كارشناسي (حضوري/اينترنتي)
30 سه شنبه 12:00 13:00 حضور بررسي پايان نامه هاي دانشجويي
31 سه شنبه 13:00 15:00 حضور بررسي تكاليف درسي و پايان‌نامه‌ها
32 سه شنبه 13:00 15:00 حضور طراحي و بررسي تكاليف درسي و آزمون ها
33 سه شنبه 15:00 17:00 حضور مطالعه و آماده سازي مطالب درسي
34 سه شنبه 15:00 17:00 حضور مطالعه، پژوهش
35 سه شنبه 18:00 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
36 سه شنبه 18:00 20:00 مشاوره ويژه كارشناسي ارشد (حضوري/اينترنتي)
37 چهار شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد حضوري/اينترنتي
38 چهار شنبه 07:30 09:30 مشاوره مشاوره درسي
39 چهار شنبه 12:00 13:00 حضور بررسي پايان نامه هاي دانشجويي
40 چهار شنبه 13:00 15:00 حضور طراحي و بررسي تكاليف درسي و آزمون ها
41 چهار شنبه 15:00 17:00 حضور مطالعه، پژوهش
42 چهار شنبه 18:00 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
43 چهار شنبه 18:00 20:00 مشاوره ويژه كارشناسي ارشد (حضوري/اينترنتي)
44 پنج شنبه 07:30 11:30 حضور جبراني، كارگاه، امتحان، مطالعه
45 پنج شنبه 07:30 11:30 حضور كلاس جبراني، فوق‌العاده، كارگاه آموزشي، آزمون، عمل
46 پنج شنبه 12:00 13:00 حضور بررسي پايان نامه هاي دانشجويي
47 پنج شنبه 13:00 15:00 حضور طراحي و بررسي تكاليف درسي و آزمون ها
48 پنج شنبه 13:00 20:00 حضور عمليات صحرايي
49 پنج شنبه 15:00 17:00 حضور مطالعه و آماده سازي مطالب درسي
50 جمعه 07:30 20:00 حضور پژوهش و بازديد صحرايي (در صورت لزوم)
51 جمعه 07:30 11:30 حضور كلاس جبراني، فوق‌العاده، كارگاه آموزشي، آزمون، عمل
52 جمعه 13:00 20:00 حضور عمليات صحرايي