كارشناسی , مهندسی مكانیك - مكانیك در حرارت و سیالات , , 1368 ← 1373
كارشناسی ارشد , مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره روری , , 1373 ← 1376
دكترا , مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره روری , , 1379 ← 1384


1400

ارزيابي كارايي زمانبندي و برنامه ريزي پروژه: رويكرد تحليل پوششي داده ها با خروجي نامطلوب

سيزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

سيد علي بني هاشمي, محمد خليل زاده, عليرضا شهركي, محمد رستمي مال خليفه - 1400/06/16
1399

بررسي رابطه هوش استراتژيك مديران وبهبود عملكرد شغلي كاركنان

اولين كنفرانس بين المللي چالش ها و راهكارهاي نوين در مهندسي صنايع و مديريت و حسابداري

كوثر امان, عليرضا شهركي - 1399/04/26

بررسي رابطه استرس شغلي با رضايت شغلي كاركنان پست بانك شهر زاهدان

اولين كنفرانس بين المللي چالش ها و راهكارهاي نوين در مهندسي صنايع و مديريت و حسابداري

فاطمه حقاني, عليرضا شهركي - 1399/04/26

تحليل فضايي و مكانيابي ايستگاههاي آتشنشاني شهر زابل با استفاده از جي اي اس

اولين كنفرانس بين الملي چالش ها و راهكارهاي نوين در مهندسي صنايع

عليرضا شهركي, فاطمه صوفي ابادي - 1399/04/26
1398

بررسي مديريت كيفيت جامع ) و تاثير آن بر رضايت شغلي و چابكي سازماني شركتهاي خصوصي شهرستان شهركرد

اولين كنفرانس بين المللي تكنيك هاي توسعه پايدار در مديريت و مهندسي صنايع با رويكرد شناخت چالش هاي دائمي

سيده مرضيه موسوي, عليرضا شهركي - 1398/08/28

استراتژي بازاريابي رستوران در شرايط بحران

چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت، اقتصاد و توسعه

فاطمه محمودابادي, عليرضا شهركي - 1398/02/20
1397

شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر در سيستم مديريت كيفيت و بهره وري كاركنان سازمان FAHP

دومين همايش بين المللي مهندسي مكانيك صنايع و هوافضا

بهناز حسن زاده سبلوئي, عليرضا شهركي - 1397/12/12

شناسايي و اولويت بندي عوامل استراتژيك بازاريابي و فروش در صنايع توليدي و صنعتي با استفاده از VIKOR فازي )مطالعه موردي: شركت سيمان سيستان(

دومين همايش بين المللي مهندسي مكانيك صنايع و هوافضا

اذين اصفي, عليرضا شهركي - 1397/12/12

اولويت بندي پروژه هاي عمراني ريلي مبتني بر مديريت سبد پروژه و تصميم گيري چند معياره فازي

دومين همايش بين المللي مهندسي مكانيك صنايع هوافضا

جعفر مصري, عليرضا شهركي - 1397/12/12

نقش استاندارد پي ام بو كي در مديريت پروژه هاي عمراني

دومين همايش بين المللي مهندسي مكانيك صنايع هوا فضا

عليرضا شهركي, مسعود پژمرده - 1397/12/12

كاربرد روش هاي تصميم گيري چندمعياره در برنامه ريزي شهري و منطقه اي با تأكيد بر روش هاي TOPSISوAHP *2

دومين همايش بين المللي مهندسي مكانيك صنايع و هوافضا

عليرضا عباسيان زيرجاني, عليرضا شهركي - 1397/12/12

بازاريابي صنعتي و مديريت ارتباط با مشتري

كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين كاربردي در مديريت

غزاله برقي شهري, عليرضا شهركي - 1397/11/10

مديريت بهينه زنجيرة تامين صنعت گردشگري مبتني بر توسعة پايدار (مطالعه موردي: منطقه آزاد تجاري-صنعتي قشم)

دومين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در علوم مديريت حسابداري و مهندسي صنايع

وحيد عقيلي, عليرضا شهركي - 1397/09/27

مديريت بهينه زنجيره تامين صنعت گردشگري مبتني بر توسعه پايدار

دومين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در علوم مديريت حسابداري و مهندسي صنايع

وحيد عقيلي, عليرضا شهركي - 1397/09/27


انگيزه هاي برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي و راهكارهاي توسعه آن

زينب صف رو , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

مدلسازي و حل مساله برنامه ريزي زمان بندي با درنظر گرفتن توالي انجام كار

سبحان كيخاي فرزانه , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي مديريت كيفيت در زنجيره تامين لجستيك

مريم مالكي شجاع , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي ورشكستگي بانك رفاه با الگوريتم ژنتيك شعبه مركزي زاهدان

مصطفي مودي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

مديريت ريسك در تجارت الكترونيك (مطالعه موردي بانك صادرات)

مينا ناروئي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

كنترل موجودي شركت ماديران ايران

سهيل قاسمي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

كنترل موجودي در سطح زنجيره هاي موجودي با استفاده از سيستم هاي ديناميك

مريم مالكي شجاع , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

ارايه مدلي براي تدوين برنامه مديريت پروژه

امين رستمي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

پياده سازي زمان سنجي در بانك ملي شعبه تره بار مشهد

صادق آبتين , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارايه تكنيك هاي مختلف benchmarkingخط توليد

حسين بازوبندي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

نقش تحقيق در عمليات در تحليل مسايل گارانتي مطالعه موردي خودرو405

مصطفي شهركي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تاثير مهندسي ارزش بر مهندسي معكوس

علي مهدوي نژاد , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

افزايش بهره وري بر روي نگهداري و تعميرات ادراه راه آهن زاهدان

سحر صمدي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي شرايط استقرار نظام مديريت كيفيت جامع در بيمه

امير طاهري فرد , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

برنامه ريزي و كنترل موجودي به روش ام ار پي

سام تيرانداز , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

نقش مديريت ريسك در مديريت كيفيت جامع

علي سلطاني , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

كاربرد داده كاوي در تحليل رويگرداني مشتريان از بانك

زهير مومني , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

نقش داده كاوي در مديريت ريسك

امين نرگسي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

توسعه مدي ام.آر.پي با تقاضا

حسن ابوچناري , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

پروژه اختياري

نعيم اشرف زاده , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

ارتباط بين مديريت ريسك با فناوري اطلاعات در صنعت

وحيد اميدي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مزايا و معايب خوشه هاي صنعتي

محمدرضا باقري ميمند , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مقايسه متدولوژي آر.يو.پي با استانداردپي.ام.بي.ك

حسين تارخ , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تاثير سلامت نيروي انساني بر بهره وري واحد صنعتي

سمانه رياحي اصطهباناتي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

نقش مديريت دانش در كسب مزيت رقابتي

احمد كاظمي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تاثير مديريت دانش بر مديريت زنجيره تامين

ابوالفضل كيخا , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

اثرات فناوري اطلاعات بر منابع انساني

حسين گريواني , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

نقش داده كاوي در مديريت زنجيره تامين

امين نرگسي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

آر.اف.آي.دي ابزاري جهت افزايش بهره وري در فرايند مديريت زنجيره تامين

وحيد اميدي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

نقش داده كاوي در افزايش رضايتمندي مشتريان

محمدرضا باقري ميمند , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

نقش بازاريابي در افزايش فروش واحد صنعتي مطالعه موردي صنعت پوشاك

جواد زارعي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

نتايج پياده سازي اي.آر.پي در واحد صنعتي

صادق شفيعي زواره , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تاثير مهندسي ارزش دركارآفريني

سيداحمد استخر , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

اثرتبليغات منفي بر ميزان فروش محصولات غذايي

امير امامي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

ارزيابي عملكرد دانشگاه سيستان و بلوچستان

احسان انصاريان , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

داده كاوي در بهبود مديريت زمان

الهام برزين , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

تحليل سرمايه گذاري در بورس با روش تحليل بنيادين در شركت ايران خودرو

فرشيد جوادي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

كاربرد حقيقت مجازي در صنعت

علي رحمتي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

راهكارهاي توسعه معدن در استان سيستان و بلوچستان

منا شهرياري مقدم , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

كاربرد مهندسي خلاقيت در مهندسي كيفيت و بهره وري

مرضيه شيخي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي در بانك پارسيان

گل محمد عمرزهي چاه كمالي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

راهكارهاي ايجاد اشتغال در استان سيستان و بلوچستان

كميل فطرتي ده ارباب , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

نقش مهندسي ارزش در نواوري سازمان

سارا قرائي زاده , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

مديريت زنجيره بحراني پروژه ومديريت ريسك

سميه صدرايي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

زمانبندي پروژه با استفاده از روش هاي فراابتكاري

رضا بژگي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

تصميم گيري چندمعياره درمديريت پروژه

مهرداد دادگر , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

مديريت ريسك وعدم قطعيت درسبدسهام

سكينه صادقي بورنگ , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

تصميم گيري وبرنامه ريزي استراتژيك در شرايط عدم قطعيت

سيدحامد فاطمي نيا , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

استفاده از اي اچ پي در ارزيابي ريسك سبدسهام

امين كاوه , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

داده كاوي درسنجش رضايت مشتري

زهرا رشيدي داغيان , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

كاربردتكنيك داده كاوي در مديريت روابط مشتري

نيما كياني , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

داده كاوي درمديريت زنجيره تامين

اردلان دشتي زاده , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

رويكرد تحليل سلسله مراتبي درمديريت استراتژيك

محبوبه غلامي چهكند , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

نقش فناوري اطلاعات برمديريت منابع انساني

مازيار فريفته جهانتيغ , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

كاربردمديريت دانش درمديريت زنجيره تامين دومين كنفرانس مديريت اجرايي

هاشم فولادي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

نقش سيستم هاي مديريت كيفيت درمديريت زنجيره تامين

مهرآفاق ناروئي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بازاريابي وتاثيرات آن به عرضه تقاضا خريدوفروش

عباسعلي فتحي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

طرح توجيهي توليد ميل لنگ

سيدمحمدمحسن جوادزاده , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

طرحريزي واحدصنعتي توليد شير كشويي زباله لاستيكي

ايلقار دادگستري , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

كنترل پروژه طراحي دانشگاه مجازي

محمد قائيني حصاروئيه , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي چالش هاي پياده سازي دفتر مديريت پروژه

محمد اربابي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

مديريت ريسك در برنامه ها و مطالعات مربوط به سيستم هاي اقتصادي و صنعتي

حسن اسحقي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

هماهنگي شش سيگما با استراتژي سازمان با استفاده از روش ارزيابي متوازن

سيدمحمدمحسن جوادزاده , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

ريشه يابي علت مشروطي در دانشگاه

ايلقار دادگستري , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

مدل هاي حمل و نقل در برنامه ها و مطالعات مربوط به سيستم هاي اقتصادي وصنعتي

محمد دالائي مقدم , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

كاربرد تئوري بازي در برنامه ها و مطالعات مربوط به سيستمهاي اقتصادي و صنعتي

سوسن سيرجاني , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

مديريت زنجيره تامين در سيستمهاي اقتصادي و صنعتي

امين سيرواني , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

نقش رسانه ها در دستيابي به تكنولوژي روز

فرهاد صفائي اردكاني , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

كاربرد فناوري اطلاعات در فروش

مژگان محمدي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

مديريت دانش مشتريان در افزايش مديريت ارتباط با مشتري

حسين ملاشاهي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

مشتري مداري و مديريت ارتباط با مشتري

محمد نوفرستي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

مديريت ريسك در فناوري اطلاعات

پوريا هاشم زهي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

ارتباط مديريت دانش بانوآوري وفناوري اطلاعات

رضا اسدزاده , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بكارگيري مهندسي ارزش براي حل مشكل كمبود فضاي سبز در زاهدان

مهلا ابرين , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

اصلاح الگوي مصرف آب دركشاورزي

نيما بيژني , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

نقش استراتژي هاي مديريت ارتباط با مشتري در موفقيت آن

رضا اسدزاده , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

كاربرد هزينه يابي فعاليت محور در مديريت پروژه

نيما بيژني , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

نقش اي ار پي در مديريت زنجيره تامين

مرتضي حاجي دوست گيو , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

نقش سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت زنجيره تامين

مرتضي حاجي دوست گيو , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

مديريت استراتژيك و فناوري اطلاعات

امين زاده حسين ويراني , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

استراتژي بازاريابي هوشمند

سوسن سيرجاني , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

اثربخشي سيستمهاي ايزو در ايران

احمد شعبان پور , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

داده كاوي در چرخه عمر مشتري -ارزيابي رفتار

شكوه شيخ زاده , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

عوامل غيرارگونوميكي موثر در طراحي ايستگاههاي كاري

محمد حسيني , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

برنامه ريزي توليد در كارخانه توليدي ناجي پوشش

سميرا غلجه , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

رويكردي نوين درتعيين وطبقه بندي هزينه هاي كيفيت

احمد شعبان پور , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

اركان و ويژگيهاي زنجيره تامين چابك

منا گنجعلي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

نقدي بر جايزه ملي كيفيت و ارايه برنامه امتيازدهي مدل

علي اصغر متولي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

رويكرد تحقيقاتي و مشاوره اي در مديريت عمليات

شكوه شيخ زاده , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

مديريت استراتژيك و بهره وري

جلال الدين مجلل , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

كاربردمهندسي صنايع درصنعت و خدمات

فرحناز عسكرزاده , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

روش اس اچ اي دربرنامه ريزي حمل و نقل درون كارخانه اي

محمد ملك زاد , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

تعميرات و نگهداري بهره ور جامع وكاهش وحذف ضايعات

امين رضا عطاري مقدم , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

مديريت كيفيت در زنجيره تامين

نجمه مودي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

فلسفه مديريت عملكرد-مرور وتوسعه رويكرد آن در سازمانها

مريم غلامي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

مقايسه نرم افزارهاي مهندسي صنايع با يكديگر

سيدمحسن ناصري , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

مديريت بازاريابي نوين و بررسي يك محصول

غلامحسين وزيري علمدارلو , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

تاثير ونقش رهبران ومديران سازماني در نهادينه سازي مديريت دانش در سازمانها

سميرا غلجه , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

نگهداري و تعميرات گندله سازي و تنظيم ماژول

حامد همائي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

مديريت دانش وتوسعه خوشه هاي صنعتي

محمد قائيني حصاروئيه , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

مديريت پروژه سازمانهاي كوچك

همراه قادري فر , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

نقش فناوري اطلاعات در زنجيره تامين

عليرضا گل زرد , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

رويكردي نوين در تعيين و طبقه بندي هزينه هاي كيفيت

ياسر محسني ده سرخ , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

طرحريزي واحدهاي شركت كنتورسازي ايران توليدكننده انواع كنتور برق

محمد ملك زاد , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

مديريت زنجيره تامين با رويكردي استراتژيك

نجمه مودي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

برنامه ريزي منابع انساني در راستاي اشترك بهينه اطلاعات در مديريت زنجيره تامين

سيدمحمدامين نبوي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

چالش هاي مديريت در سازمانهاي ايراني

حامد همائي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

نقش بانكداري الكترونيك در افزايش رضايت مشتريان

جلال الدين مجلل , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

طرح ريزي كارخانه فراورده هاي لبني

سيدعلي باقري , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87


شناسايي واولويت بندي عوامل موثر برافزايش بهره وري نيروي انساني با استفاده از تكنيك تلفيقي MCDM(مطالعه ي موردي: سازمان تامين اجتماعي شهرستان نيشابور) (30367)

سپيده كاشفي نيشابوري , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

شناسايي واولويت بندي عوامل موثر برافزايش بهره وري نيروي انساني با استفاده از تكنيك تلفيقي MCDM(مطالعه ي موردي: سازمان تامين اجتماعي شهرستان نيشابور)

سپيده كاشفي نيشابوري , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

ارائه راهكار جهت افزايش رضايتمندي مشتريان با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره (مطالعه موردي شعب بانك رسالت شهرزاهدان)

مصطفي حسيني , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

ارائه راهكار جهت افزايش رضايتمندي مشتريان با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره (مطالعه موردي شعب بانك رسالت شهرزاهدان)

مصطفي حسيني , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

شناسايي و اولويت بندي ترجيحات مشتريان درانتخاب بانك با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره فازي وتكنيك هاي ادغامي (مطالعه موردي)

مجيد صالحي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

شناسايي و اولويت بندي انتظارات كاربران بانكداري اينترنتي با روش هاي تصميم گيري چند معياره فازي وبخش بندي كاربران بر مبناي انتظارات (مطالعه موردي بانك)

مسعود موسوي نژاد , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

شناسايي و اولويت بندي انتظارات كاربران بانكداري اينترنتي با روش هاي تصميم گيري چند معياره فازي وبخش بندي كاربران بر مبناي انتظارات (مطالعه موردي بانك)

مسعود موسوي نژاد , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

شناسايي و اولويت بندي ترجيحات مشتريان درانتخاب بانك با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره فازي وتكنيك هاي ادغامي (مطالعه موردي)

مجيد صالحي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

شناسايي و رتبه بندي انواع محصولات بازيافتي از زباله هاي شهرستان زاهدان با استفاده از روش سلسله مراتبي AHP

مهران مهدوي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بهينه سازي قفسه بندي انبار با رويكرد كاهش هزينه و زمان

ساره ميرحسيني , [ عليرضا شهركي, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

ارائه مدل رياضي سيستم توليد به هنگام سلولي در حالت پويا با در نظر گرفتن عدم قطعيت و حل با الگوريتم تكاملي

مهدي ملاكريمي خوزاني , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

ارايه و انتخاب تكنولوژي سبز در صنعت سيمان ايران در جهت كاهش آلاينده هاي زيست محيطي با استفاده از تكنيك هاي MCDM

وفا موسوي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بكارگيري برنامه ريزي آرماني جهت بهينه سازي كيفيت خدمات در رويكرد تلفيقي سروكوال، گسترش عملكرد كيفيت و كانو (مطالعه موردي رستوران)

الهه عرب , [ عليرضا شهركي, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

رتبه بندي ريسك ها در روشFMEA با بكارگيري مدل غيرخطي وتاپسيس توسعه يافته فازي(مطالعه موردي: امورHSE مس منطقه كرمان حوزه شهر بابك)

مهري منگلي كمسفيدي , [ عليرضا شهركي, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

شناسايي و رتبه بندي روش هاي بهينه كاهش تبخير آب از نظر فني و اقتصادي در چاه نيمه هاي سيستان

سيدابراهيم هاشمي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

ارايه مدل چند پاسخه براي تخصيص اپراتورها و توالي كارها در خط توليد سلولي مبتني بر بهينه سازي شبيه سازي

اميد فراست , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بكارگيري مهندسي ارزش در پروژ هاي عمراني با رويكرد ارزيابي آلترناتيوهاي ساخت و ساز سبز (مطالعه موردي: پروژه هاي مسكن مهر شهرستان زاهدان)

ميلاد سنچولي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

روش بهينه سازي چند هدفه با تلفيق گسترش عملكرد كيفيت، هزينه يابي بر مبناي هدف و مهندسي ارزش با رويكرد داده كاوي و بكارگيري شبكه عصبي

اكبر شيخي زيارتي , [ عليرضا شهركي, سهيلا بورقاني فراهاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

مديريت ريسك در پروژهاي عمراني شركت آبفاي خراسان جنوبي

سيدجلال پارساي محبي , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

ارايه مدل مكان يابي تسهيلات در شرايط عدم قطعيت و اختلالات با استفاده از بهينه سازي استوار

عطيه هاشمزهي , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

ارايه مدل براي شناسايي فاكتورهاي اصلي توليد در يك واحد صنعتي با استفاده از روش گسترش عملكرد كيفيت

ابراهيم دهمرده , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

شناسايي و اولويت بندي دلايل مهاجرت اتباع خارجي با استفاده از روشهاي تصميم گيري چندمعياره

عليرضا شهركي , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

ارايه مدل ترجيحات مصرف كنندگان لاستيك بر اساس تصميم گيري چندمعياره

مرتضي آريان فرد , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

ارايه يك مدل جديد تخصيص نيروي انساني براي سيستم توليد سلولي در حالت احتمالي

ابراهيم جهانديده , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مدل مكان يابي هاب مركز با ساختار سلسله مراتبي با درنظر گرفتن محدوديت ظرفيت و تخصص چندگانه

فريد يزدان خواه , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بهينه سازي چندهدفه مساله برنامه ريزي توليد در سيستم ساخت به منظور سفارش با پنجره هاي زماني توليد و شكست سفارشات با استفاده ازNSGA-II

حميد سلامتي هرمزي , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مدل تخصيص وسايل نقليه مختلف به شبكه مراكز واسطه

نعمان محمودي , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

اولويت بندي توسعه خوشه هاي صنعتي استان سيستان و بلوچستان با استفاده از روش هاي AHP FUZZY

سيما رحماني , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

ارايه مدل بهينه سازي چندهدفه مساله تخصيص مكان هاي دفاعي و حل آن با الگوريتمهاي NSGA - II و MOSA

مسلم اسماعيلي , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

پيش بيني وتحليل حالات خرابي و شكست با استفاده از مجموعه اعداد راف و روش طرحريزي رابطه خاكستري

زهره طهماسبي ابدر , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

ارايه مدل بهينه سازي مساله مكان يابي مسيريابي در حالت احتمالي با درنظر گرفتن پنجره زماني و ناوگان حمل و نقل ناهمگن و حل آن با استفاده از الگوريتم هاي SPEA2 , PESA-II,NSGA-II

سيداحمد عابدي خوشرودي , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

ارايه مدل براي شناسايي فاكتورهاي اصلي توليد در يك واحد صنعتي با استفاده از روش گسترش عملكرد كيفيت

ابراهيم دهمرده , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

سنجش عملكرد مبتني بر مديريت ارتباط با مشتري و بازاريابي رابطه مند و عملكرد كسب و كار با استفاده از تكنيك تحليل شبكه اي(مطالعه موردي: هتل بين المللي هرمز بندرعباس)

حسن جملك , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بهبود روش تاگوچي بر اساس طراحي با حداقل آزمايش با توجه به عوامل موثر بر پاسخ مساله

محمد دالايي مقدم , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي صنايع

افسانه اكوان , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

ارايه يك مدل انتخاب سيستم بهينه نگهداري و تعميرات در نيروگاهها با استفاده از anp & vicorدر محيط فازي

دانشمند صوفيان , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارايه مدلي براي ارزيابي تاثير فناوري اطلاعات بر توانمندسازي شغلي كاركنان با استفاده از تصميم گيري چندگانه در محيط فازي

هماالسادات موسوي , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارزيابي كيفيت خدمات بيمارستاني با استفاده از روش سروكوال فازي و تصميم گيري چند معياره

مصطفي عروتي موفق , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارايه مدل رياضي چندهدفه براي طراحي شبكه لجستيك امدادرساني تحت عدم قطعيت مطالعه موردي شهر تهران

مسيح شرايعي , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

توسعه سيستم مديريت ريسك در اجراي پروژه هاي سدسازي با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره ( متاهيورستيك)

بنفشه فرامرزپور دارزيني , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارزيابي عملكرد سازمان فني و حرفه اي با استفاده از مدل تاپسيس و كارت امتيازي متوازن

كاوه كشميري زاده , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارايه مدل تلفيقي براي ارزيابي و ارايه راهكارهاي بهبود چابكي در واحدهاي توليدي

محمدحسين صمصام , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تدوين مهندسي ارزش براي بهبود طراحي پروژه پست 63/230 كيلوولت زاهدان

سوسن سيرجاني , [ عليرضا شهركي, محبعلي رهدار ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بكارگيري ابزارهاي هوش تجاري در مديريت ارتباط با مشتري

راحيل دژكام , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارايه مدل ارزيابي عملكرد با استفاده از رتبه بندي فاكتورهاي تاثيرگذار در انتخاب شركت هاي pspبا رويكرد فازي

مهديه رستم نژاد مقدم , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

استفاده از روش كارت امتيازي متوازن براي ايجاد يك ارزيابي عملكرد و مدل روابط در دانشگاه سيستان و بلوچستان بر اساس فرايند تحليل شبكه اي

امين نقيب طباطبائي , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارايه يك مدل ارزيابي ريسك در مديريت زنجيره تامين مهندسي طبق سفارش با استفاده از تحليل بازه اي و روش نمونه گيري مجدد جك نايف

محمدرضا عدالت سروستاني , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارزيابي عملكرد بنادر ايران با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها

عبدالكمال جليليان , [ فرانك حسين زاده سلجوقي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارايه يك مدل EPQ با نرخ توليد ثابت به همراه كمبود و محدوديت هاي سرمايه و فضاي انبار براي مسائل چندمحصولي با تقاضاي احتمالي در شرايط فازي

علي اكبرنژاد , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر پياده سازي درCRM شركت آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان با استفاده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي و ELECTERE

ساناز آذرسا , [ عليرضا شهركي, نسيم غنبر طهراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

طراحي شبكه زنجيره تامين چابك به كمك الگوريتم جستجوي ممنوع و تئوري مجموعه هاي فازي در حالت غيرقطعي بودن تقاضا

عبداله شريفي , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رتبه بندي صنايع هايتك به كمك تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره جهت سرمايه گذاري (مطالعه موردي در شيراز)

اسماعيل رضايي , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارايه يك مدل بهبود كيفيت محصولات كارخانجات كنسرو سازي در خوشه صنعتي شيلات با استفاده از گسترش عملكرد كيفيت و تصميم گيري چندمعياره

سيدمهدي حسيني , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارزيابي ريسك پروژه هاي ساخت با استفاده از روش راف ويكور و راف فازي ويكور تحت عدم قطعيت

فاطمه جمالي مقدم , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارايه مدلي براي طراحي شبكه زنجيره تامين با تركيب برنامه ريزي بازه اي و linprera فازي

احسان انصاريان , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارزيابي عملكرد كارگاه هاي آموزشي و مراكز آموزشي اداره كل فني و حرفه اي شهرستان زاهدان با روش DAE وahp

سپيده عبادي , [ عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ارايه مدل بهينه سازي هزينه نگهداري و تعميرات با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري

مسعود صادقي , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تحليل اقتصادي و مالي جايگزيني انرژي خورشيدي با انرژي فسيلي در صنعت سيمان استان

محمدامين محمدزاده , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

انتخاب و اولويت بندي عوامل موثر در انتخاب مدير بااستفاده از تكنيك هاي MADM و تكنيك ادغاميposet

معين محمدپور طبس , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

توسعه يك مدل براي جايابي بنادر خشك با استفاده از الگوريتم مورچگان

محسن گلوي , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مدل بهينه هزينه توزيع لجستيك معكوس در شرايط يك توليدكننده و چند انبار توزيع

مقداد شهركي , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

توسعه مدل موجودي احتمالي چند محصولي فسادپذير همراه با تخفيف و بدون كمبود

نويد جاودان , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي و اولويت بندي مولفه هاي تاثير گذار در فرايند استقرار سيستم نگهداري و تعميرات PM در سازمان هاي خدماتي (مطالعه موردي اداره كل راه و شهرسازي شهرستان ايرانشهر

عبدالحكيم ريگي , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

يك روش برنامه ريزي تصادفي دو مرحله اي براي مسئله طراحي شبكه توزيع زنجيره تامين با تابع تقاضاي تصادفي

سمانه هراتي , [ عليرضا شهركي, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

دازه گيري مديريت دانش در مدارس سازمان آموزش و پرورش براساس مدلي برمبناي نظام خبره فازي و رتبه بندي آن باahp (مطالعه موردي مدارس سازمان آموزش و پرورش شهرستان زاهدان)

مهديه ملكي , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91


از تاریخ 1388/03/05 تا تاریخ 1393/04/25


1 - مهدي ملاكريمي خوزاني, عليرضا شهركي
A Review on Mathematical Models for the Layout Design of the Cell Manufacturing System in Dynamic State
(1399) Industrial Engineering and Management Systems. 19 164-173 مشاهده مقاله
2 - مسعود موسوي نژاد, عليرضا شهركي
شناسايي و اولويتبندي انتظارات كاربران بانكداري اينترنتي با استفاده از تصميمگيري چندمعياره فازي
(1399) مديريت فردا. 19 229-240
3 - عليرضا شهركي, اميد فراست
ارايه مدل چندپاسخه براي تخصيص اپراتورها و توالي انجام كارها در خط توليد سلولي مبتني بر بهينه سازي شبيه سازي
(1398) مديريت توليد و عمليات. 18 199-219
4 - زهره طهماسبي ابدر, عليرضا شهركي
پيشبيني و تحليل حالات خرابي و شكست با استفاده از اعداد راف و روش طرحريزي رابطه خاكستري
(1398) پژوهش هاي نوين در تصميم گيري. 4 1-35
5 - مهري منگلي كمسفيدي, عليرضا شهركي, فرانك حسين زاده سلجوقي
Improvement of risk assessment in the FMEA using nonlinear model, revised fuzzy TOPSIS, and support vector machine
(1397) INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ERGONOMICS. 69 209-216
6 - عليرضا شهركي, وفا موسوي
ارزيابي و انتخاب فناوري سبز خنك كن هاي كلينكر
(1397) مديريت توسعه فناوري. 5 161-185
7 - عليرضا شهركي, فاطمه جمالي مقدم
توسعه مدلي براي ارزيابي ريسك پروژههاي ساخت مبتني بر تئوري مجموعه اعداد راف
(1395) پژوهشنامه مديريت اجرايي. 8 39-62
8 - عليرضا شهركي, Arsalan Dezhkam, راحيل دژكام
Developed model of management of successful customer relationship in the context of business intelligence
(1394) INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 8 1-8 مشاهده مقاله
9 - seyed babak Ebrahimi, عليرضا شهركي
A new approach for forecasting enrollments using harmony search algorithm
(1393) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 279-290
10 - محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي, نويد جاودان
Developing an inventory mathematical model with deterioration variables for discounted stochastic goods
(1393) INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 7 1750-1755
11 - عليرضا شهركي, معصومه مرادي
ارزيابي ريسك در محيط كار با استفاده از اناليز ايمني شغل روش گروه اسمي و تاپسيس فازي
(1392) Iran Occupational Health. 10 43-53
12 - عليرضا شهركي
بررسي و رتبه بندي موانع توسعه صنعت و ارايه راهكارهاي توسعه ان در استان سيستان و بلوچستان
(1392) بهبود مديريت. 7 67-
13 - masoud parsaei, عليرضا شهركي, keyvan shahgholian
Selecting the best responsive option to unexpected orders at the time of capacity-shortage using multi criteria decision models
(1392) Decision Science Letters. 4 1-16
14 - عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي
Evaluation the effect of implementing business intelligence on customer relationship management success
(1392) REEF RESOURCES ASSESSMENT AND MANAGEMENT TECHNICAL PAPER. 40 44-53
15 - هادي زارع, عليرضا شهركي, فاطمه صفري, مرضيه خليل زاده سلماسي
طراحي الگوي تدوين راهبرد در بنگاههاي توليدي
(1391) كاوش هاي مديريت بازرگاني. 4 114-140
16 - عليرضا شهركي, معصومه مرادي
ارزيابي ريسك در محيط كار با استفاده از آناليز ايمني شغل، روش گروه اسمي و تاپسيس فازي
(1391) سلامت کار ايران. 10 -
17 - هادي زارع, عليرضا شهركي, فاطمه صفري, مرضيه خليل زاده سلماسي
طراحي الگوي تدوين راهبرد در بنگاه هاي توليدي
(1391) كاوش هاي مديريت بازرگاني. -
18 - عليرضا شهركي
Ranking the voice of customer with fuzzy DEMATEL and fuzzy AHP
(1390) INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 4 1763-1772
19 - R Gholami, عليرضا شهركي, M Jamali Paghaleh
Prediction of Hydrocarbon Reservoirs Permeability Using Support Vector Machine
(1390) MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING. 2012 1-18
20 - عليرضا شهركي, سميه قاسمي فرد
ارزيابي فازي سطح نياز به چابك شدن در سازمانهاي توليدي
(1390) مطالعات مديريت بهبود و تحول. 21 167-193
21 - عليرضا شهركي, سميه قاسمي فرد
ارزيابي فازي سطح نياز به چابك شدن در سازمان هاي توليدي
(1390) مطالعات مديريت بهبود و تحول. -
22 - نظر دهمرده قلعه نو, عليرضا شهركي, محمود لكزايي
شناسايي و رتبه بندي عوامل تاثيرگذار در فرآيند ژياده سازي سيستم مديريت ارتباط با مشتري (crm)
(1389) فصلنامه مديريت صنعتي دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج. 5 91-100
23 - عليرضا شهركي, نورمحمد يعقوبي, سميه قاسمي فرد
Fuzzy Evaluation to Reach the Required Agility at Manufacturing Organizations
(1389) Journal of Basic and applied Scientific Research (MSRT BLACKLIST). 1 1112-1123
24 - زهره واعضي, كيوان شاه قوليان, عليرضا شهركي
A Model for Supplier Selection Based on Fuzzy Multi-Criteria Group Decision Making
(1389) European Journal of Scientific Research (MSRT BLACKLIST). 63 63-72


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 پروژه پاياني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی
2 اصول بازاريابي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 209
3 كارآموزي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی
4 مباحث منتخب در بهينه سازي سيستم ها (IE5098) مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00
5 پروژه پاياني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی
6 اصول بازاريابي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 209
7 كارآموزي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی
8 مباحث منتخب در بهينه سازي سيستم ها (IE5098) مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 16:00 حضور پژوهشكده فازي
2 يك شنبه 09:30 12:30 مشاوره دانشجويان كارشناسي و ارشد
3 يك شنبه 12:30 16:30 حضور شوراي پژوهشي
4 دو شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشجويان كارشناسي و ارشد
5 دو شنبه 11:30 13:30 حضور استعداد درخشان
6 دو شنبه 13:30 16:30 حضور مجله فازي
7 سه شنبه 09:30 16:00 حضور شوراي گروه
8 چهار شنبه 07:30 16:00 حضور جلسات شوراي دانشگاه و جلسات خارج از دانشگاه
9 پنج شنبه 07:30 18:00 حضور تحقيق در خانه