كارشناسی , فیزیك كاربردی (حالت جامد) , دانشگاه اصفهان , 1363 ← 1367
كارشناسی ارشد , فیزیك كاربردی (حالت جامد) , دانشگاه تهران , 1369 ← 1372
دكترا , فیزیك گرایش نانوفیزیك , انگلستان , 1379 ← 1383


دروس ارائه شده1400

بررسي برخي خواص فيزيكي نانوذرات فريت نيكل در اثر جانشيني ايتريم تهيه شده به روش سل ژل

ششمين كنفرانس رشد بلور ايران

عاطفه عزيزي مقدم, عبدالمحمود داورپناه - 1400/08/26
1399

آيا قطعات جدا شده از ابزار دندانپزشكي را ميتوان توسط مغناطيس از كانال ريشه دندان جدا كرد؟ (يك فرضيه)

گردهمايي سراسري فيزيك ايران 1399

محمد درياييان, سنجي ميگلاني, عبدالمحمود داورپناه, هيون كول كيم, محسن رمضاني - 1399/10/18
1398

سنتز و مشخصه يابي نانوفريت هاي منگنزآلاييده با سريم و بررسي خواص مغناطيسي آنها

كنفرانس فيزيك ايران 1398

فاطمه ثريامحافظ, عبدالمحمود داورپناه, عباس رهدار - 1398/06/04

سنتز نانوورقه هاي گرافن اكسيد آلاييده با نانوذرات كبالت اكسيد و بررسي خواص مغناطيسي آنها

كنفرانس فيزيك ايران

ارزو بختياري نيا, عبدالمحمود داورپناه, مجيد آذرنگ - 1398/06/04
1397

خواص مغناطيسي شيشه سراميك هاي تركيب Fe2O3-B2O3-P2O5

كنفرانس فيزيك ايران

زهرا شاه بيكي, عبدالمحمود داورپناه, يوسف هاتفي - 1397/06/05

سنتز و مشخصه يابي نانوورقه هاي گرافن اكسايد كاهيده متصل به نانوذرات نيكل اكسايد

كنفرانس فيزيك ايران

مرتضي شهركي, عبدالمحمود داورپناه, مجيد آذرنگ - 1397/06/05
1396

بررسي تجربي ميدان وادارندگي نانوپودرهاي BaFe12O19/CoFe2O4 تهيه شده به روش همرسوبي

كنفرانس فيزيك ايران - يزد 1396

مرضيه عزيزي دستنايي, عبدالمحمود داورپناه - 1396/06/06
1395

ساخت و بررسي تجربي خواص ساختاري نانو آلياژهاي چهار فلزي

كنفرانس فيزيك ايران

طيبه محمديان حكمي, عبدالمحمود داورپناه - 1395/06/01
1394

سنتز پودرهاي آلياژ سه تايي آهن - كبالت - منگنز ساپورت شده با منيزيم اكسيدبه روش سولوترمال و بررسي خواص مغناطيسي آنها

كنفرانس فيزيك ايران

ارزو دهمرده, عبدالمحمود داورپناه - 1394/06/02
1392

بررسي ساختار و خواص مغناطيسي اكسيد نانو ذراتFe-Co-Ni تهيه شده به روش سل ژل

كنفرانس فيزيك ايران

امير رنجبركريم ابادي, عبدالمحمود داورپناه - 1392/06/04

بررسي تجربي نانوساختارهاي منگنز اكسايدها و خواص مغناطيسي آنها

كنفرانس فيزيك ايران

محمدحسين قرباني, عبدالمحمود داورپناه - 1392/06/04
1389

تراز الكترونيكي جديد بالاي سطح فرمي فلز مس با استفاده از روشهاي گسيل معكوس الكتروني و طيف سنجي بازتابي ناهمسانگرد در دماي اتاق

اولين كنفرانس ملي علوم و فناوري نانو

مهدي براتي, عبدالمحمود داورپناه - 1389/11/27

طيف بازتابي ناهمسانگرد از ترازهاي الكترونيكي اشغال نشده سطح مس خالص (110) در دماي اتاق

هفدهمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران

عبدالمحمود داورپناه, مهدي براتي - 1389/11/19

طيف بازتابي ناهمسانگرد از ترازهاي الكترونيكي اشغال نشده سطح مس خالص (110) در دماي اتاق

هفدهمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران

عبدالمحمود داورپناه, مهدي براتي - 1389/11/18

بررسي ترازهاي الكترونيكي اشغال نشده سطح مس (110)

دهمين كنفرانس ماده چگال ايران

عبدالمحمود داورپناه, مهدي براتي, اس.دي بررت - 1389/11/06

بررسي ساختار و خواص مغناطيسي نانوذرات كبالت- منگنز و كبالت-منگنز-آهن تهيه شده به روش سل-ژل

شانزدهمين گردهمايي فيزيك ماده چگال

عبدالمحمود داورپناه, افراسياب صالحي مغانلو, علي اكبر ميرزائي, مرضيه نكوئي - 1389/03/06
1388

بررسي ساختارها و خواص مغناطيسي نانوذرات كبالت-منگنز تهيه شده به روش سل-ژل

همايش منطقه اي فيزيك ماده چگال

افراسياب صالحي, مرضيه نكويي, عبدالمحمود داورپناه - 1388/12/20
1385

توليد وتعيين مشخصات نانو ذرات Fe-Ni به روش هم رسوبي

اولين كنفرانس فناوري نانو منطقه جنوب كشور

عبدالمحمود داورپناه, علي اكبر ميرزائي, مصطفي فيضي - 1385/11/01
1384

مطالعه خواص الكترونيكي سطوح فلزات به روش طيف سنجي بازتاب ناهمسانگرد

كنفرانس فيزيك ايران

عبدالمحمود داورپناه, اس دي بررت, دي اس مارتين - 1384/01/01
1382

Electron Diffration from clean and adsorbate covered Surface Cu(110) and W(110)

12th Iranian Researchers conference in Europe(IRCE)

عبدالمحمود داورپناه, O Zeybek, D.S Martin, P Weightman, S.D. Barrett - 1382/10/11

Study of Oxidation of W(110) using RAS

Condence Mater and Material Physics (CMMP04)

عبدالمحمود داورپناه, O Zeybek, D.S Martin, P Weightman, S.D Barrett, J.E Inglesfield - 1382/10/11

Study of Magnetic Properties of Fe-Ni nano particles prepared by Coprecipitation method

Electron Microscopy and analysis Group Conference

عبدالمحمود داورپناه, علي اكبر ميرزائي, محسن سرگزي, مصطفي فيضي -

چالشهاي انرژي براي قرن بيست ويكم

اولين سمينار چالشها و راهكارهاي توسعه بخش صنعت و معدن

عبدالمحمود داورپناه, محمد گشتاسبي راد -

Magnetic properties of Fe-Ni nanoparticles prepared by co-precipitation method

Electron Microscopy and Analysis Group Conference 2007 (EMAG 2007)

عبدالمحمود داورپناه, علي اكبر ميرزائي, محسن سرگزي, مصطفي فيضي -


تحقيق تجربي خواص فيزيكي مواد گلفشان هاي منطقه كنارك، استان سيستان و بلوچستان

غفور ريگي , [ عبدالمحمود داورپناه, حبيب بيابانگرد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي اثر همزمان PH و مقدار افزودني نمك بر سنتز نانوذرات فريت كبالت تهيه شده به روش احتراقي محلول

سعيده اميدي , [ عبدالمحمود داورپناه, احمدرضا عباسيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

سنتز و مشخصه يابي نانوورقه هاي گرافن اكسيد كاهيده متصل به نانوساختارهاي نيكل اكسيد

مرتضي شهركي , [ عبدالمحمود داورپناه, مجيد آذرنگ ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

سنتز نانوورقه هاي گرافن اكسيد آلائيده با نانوذرات كبالت اكسيد و خواص مغناطيسي آنها

ارزو بختياري نيا , [ مجيد آذرنگ, عبدالمحمود داورپناه, ناصر هاتفي كرگان, احمدرضا دارائي, محسن سعادت ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

سنتز و مشخصه يابي نانوفريت هاي منگنز آلاييده با سريم زيست سازگار و بررسي برخي از كاربردهاي آنها

فاطمه ثريامحافظ , [ عبدالمحمود داورپناه, عباس رهدار, ذيهاب صحبت زاده, مجيد آذرنگ, محبوبه سياحي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

توليد و مطالعه تجربي ويژگي هاي مغناطيسي نانوذرات شيشه سراميك هاي Fe2O3 B2O3 P2O5

زهرا شاه بيكي , [ عبدالمحمود داورپناه, يوسف هاتفي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي تجربي اثر دماي بازپخت بر ميدان وادارندگي پودرهاي BaFe12O19/CoFe2O4 تهيه شده به روش همرسوبي

مرضيه عزيزي دستنائي , [ عبدالمحمود داورپناه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

ساخت و بررسي تجربي خواص ساختاري و مغناطيسي نانوآلياژهاي چهارفلزي Fe2-xO4-Co0.5-CrxNi0.5

طيبه محمديان حكمي , [ عبدالمحمود داورپناه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي تجربي اثر ساپورت MgO بر خواص مغناطيسي نانوكاتاليست هاي سه فلزي Fe-Co-Mn

ارزو دهمرده , [ عبدالمحمود داورپناه, علي اكبر ميرزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تحقيق تجربي ساختار بلوري نانوذرات منگنز اكسايدها

محمدحسين قرباني , [ عبدالمحمود داورپناه, ناصر هاتفي كرگان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي اثر روش ساخت بر خواص مغناطيسي نانوآلياژ Fe-Co-Ni

امير رنجبركريم ابادي , [ عبدالمحمود داورپناه, احمدرضا دارائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مطالعه ساختار الكتروني اشغال نشده سطح Na/Cu(110) با استفاده از تحليل داده هاي طيف سنجي هاي معكوس فوتوالكترونها و بازتاب ناهمسانگرد

محمدرضا مزيناني , [ عبدالمحمود داورپناه, موسي علي احمد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي ويژگي هاي مغناطيسي نانوذرات آلياژ آهن - كبالت - نيكل تهيه شده به روش همرسوبي

ارش قاسمي , [ عبدالمحمود داورپناه, موسي علي احمد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي تجربي خواص مغناطيسي نانوذرات و نانوساختارهاي Co-Fe-Mn توليد شده به روش همرسوبي

حسن اصلاحي , [ عبدالمحمود داورپناه, موسي علي احمد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي تجربي برخي خواص فيزيكي لايه¬نشاني Al2O3 روي ابرآلياژ IN-738LC

علي ارشاد , [ عبدالمحمود داورپناه, امين بهزادمهر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

سنتز و مشخصه¬يابي نانوذرات دي اكسيد قلع آلائيده به نيكلNi-SnO2

محسن دهباشي , [ موسي علي احمد, عبدالمحمود داورپناه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر رفتار سيال رسانا

امير گوهري مقدم , [ سعيد فراهت, عبدالمحمود داورپناه, محمد گشتاسبي راد ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي تجربي اثرات فيزيكي لايه گذاري بر روي سوپر آلياژ IN-738LC

موسي آرياكيا , [ عبدالمحمود داورپناه, قدرت اله روديني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

تحليل داده هاي ترازهاي سطوح اشغال نشده فلزات با استفاده از روش طيف نگاري معكوس فوتوالكتروني

مهدي براتي , [ عبدالمحمود داورپناه, محمد گشتاسبي راد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

مطالعه و بررسي مدهاي فوتونيكي محبوس شده در ساختار مايكروكاواك ديسكي

راضيه گلستاني , [ احمدرضا دارائي, عبدالمحمود داورپناه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

بررسي خواص مغناطيسي نانوذرات كبالت - سريم تهيه شده به روش همرسوبي

سيدجواد حسيني , [ عبدالمحمود داورپناه, احمدرضا دارائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

بررسي تجربي خواص مغناطيسي نانوذرات كبالت منگنز تهيه شده به روش سل - ژل

افراسياب صالحي مغانلو , [ عبدالمحمود داورپناه, موسي علي احمد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87


1 - زهرا شاه بيكي, عبدالمحمود داورپناه, يوسف هاتفي
بررسي خواص مغناطيسي نانو شيشه سراميك پايه SiO2 - Fe2O3 -Na2O - B2O3 با عامل جوانه زني Cr2O3
(1400) علم و مهندسي سراميك. 10 87-100
2 - فاطمه ثريامحافظ, عبدالمحمود داورپناه, عباس رهدار, حميد بيضايي, اورهان زيبك, استيو بررت
ويژگي هاي ساختاري ، مغناطيسي و بازدارندگي in vitro نانوذرات MnFe2O4 جايگزين شده با Ce
(1400) APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE and PROCESSING. 127 1-7 مشاهده مقاله
3 - مجيد آذرنگ, ارزو بختياري نيا, رضا رخشاني راد, عبدالمحمود داورپناه, موسي علي احمد, مريم فريفته جهانتي
Green gelatin-assisted: Synthesis of Co3O4NPs@rGO nanopowder for highly efficient magnetically separable methylene orange dye degradation
(1399) ADVANCED POWDER TECHNOLOGY. 32 504-514 مشاهده مقاله
4 - محمد درياييان, سنجي ميگلاني, عبدالمحمود داورپناه, هييون - كيول كيم, محسن رمضاني
آيا قطعه جداشده ابزار ميتواند از كانال ريشه توسط مغناطيس خارج شود؟ يك فرضيه
(1398) Dental Hypotheses. 10 108-111 مشاهده مقاله
5 - طيبه محمديان حكمي, عبدالمحمود داورپناه, عباس رهدار, اس دي برت
Structural and magnetic study and cytotoxicity evaluation of tetra-metallic nanoparticles of Co0.5Ni0.5CrxFe2-xO4 prepared by co-precipitation
(1397) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1165 344-348
6 - عبدالمحمود داورپناه, A. Rahdar, مرضيه عزيزي دستنائي, O. Zeybek, ح بيضايي
نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي سخت/نرم
(1397) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1175 445-449 مشاهده مقاله
7 - عبدالمحمود داورپناه, M. Arsalanfar
Study of different effects on magnetic properties of MgO-supported Fe-Co-Mn oxides
(1396) APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE and PROCESSING. 123 551-559 مشاهده مقاله
8 - سيد جواد حسيني, عبدالمحمود داورپناه
اثر آهن اضافي روي خواص مغناطيسي نانوذرات ساخته شده از تركيب Ce-Co به روش همرسوبي
(1396) Journal of Global Pharma Technology. 2 36-40
9 - محمدحسين قرباني, عبدالمحمود داورپناه
بررسي تجربي نانوساختارهاي اكسيدهاي منگنز (MnO2 ،Mn2O3 ،Mn3O4 ( و خواص مغناطيسي آنها
(1396) پژوهش فيزيك ايران. 17 145-150
10 - سميرا ذوالقدر, سليمه كيمياگر, عبدالمحمود داورپناه
خاصيت مغناطيسي نانو كامپوزيت آلفا -Fe2O3-GO
(1396) IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS. 53 1-6
11 - Orhan zybek, A Ayaz, M K ?ztürk, عبدالمحمود داورپناه, S D Barrett, M Bay?rl?, S ?zçelik
مطالعه كسر اشغال شده و بعد فركتال توسط بازپخت ساختار متفاوت Al x Ga 1-x N
(1396) JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS. 29 2040-2044
12 - مينا اريا, علي اكبر ميرزائي, عبدالمحمود داورپناه, سيدمسعود بركاتي, حسين آتشي, عباس محسن زاده, kim bo
مطالعات DFT
(1396) JOURNAL OF MOLECULAR MODELING. 24 1-10
13 - Mohammad Hossein Ghorbani, عبدالمحمود داورپناه
Synthesis and characterization of Mno 2 nanowires
(1395) modern physics letters b. 31 1750006-
14 - محمدحسين قرباني, عبدالمحمود داورپناه
Synthesis and characterization of MnO2 nanowires
(1395) MODERN PHYSICS LETTERS B. 31 1-6
15 - عبدالمحمود داورپناه, مريم ارسلان فر
مطالعه اثرات مختلف روي خواص مغناطيسي اكسيد آهن - كبالت - منيزيم ساپورت شده توسط اكسيد منگنز
(1395) . 123 551-559
16 - آرزو دهمرده, عبدالمحمود داورپناه
تحقيق بر روي تاثير روش ساخت بر خواص مغناطيسي نانوذرات چهار فلزي ...
(1394) international journal of nanoscience and nanotechnology. 11 253-260
17 - محمدحسين قرباني, عبدالمحمود داورپناه
بررسي سنتز و ساختار بلوري اكسيدهاي منگنز
(1393) سراميك ايران. 1-7
18 - عبدالمحمود داورپناه
خواص مغناطيسي و ساختاري نانوذرات اكسيد آهن- كبالت- نيكل تهيه شده به روش همرسوبي
(1391) international journal of nanoscience and nanotechnology. 8 207-214
19 - عبدالمحمود داورپناه, علي اكبر ميرزائي, محسن سرگزي, مصطفي فيضي
خواص مغناطيسي نانوذرات آهن نيكل تهيه شده به روش همرسوبي
(1386) Joural of Physics Conference Series. 126 1-4
20 - O Zeybek, عبدالمحمود داورپناه, D.S Martin, S.D Barrett
Surface resonance transition of roughened Cu(110)
(1386) surface science. 601 -
21 - O. Zeybek, عبدالمحمود داورپناه, S.D Barret
طيف سنجي گسيل فوتوني معكوس ساختار الكتروني اشغال نشده سديم روي مس (110)
(1384) SOLID STATE COMMUNICATIONS. 138 290-293
22 - O. Zeybek, عبدالمحمود داورپناه, S.D. Barrett
ترازهاي الكتروني سطح مس 110
(1384) SURFACE SCIENCE. 600 5176-5181


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 فيزيك 2 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 105، درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 105
2 الكترونيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: كلاس 30، درس(ت): چهار شنبه 15:00-16:30 مکان: كلاس 30
3 انرژي هاي نو علوم پایه فیزیك کارشناسی
4 مكانيك كوانتومي پيشرفته 2 علوم پایه فیزیك کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 07:30-09:00 مکان: كلاس 21 (سمعي و بصري)، درس(ت): سه شنبه 15:00-16:30 مکان: كلاس 30
5 فيزيك 2 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 105، درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 105
6 الكترونيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: كلاس 30، درس(ت): چهار شنبه 15:00-16:30 مکان: كلاس 30
7 انرژي هاي نو علوم پایه فیزیك کارشناسی
8 مكانيك كوانتومي پيشرفته 2 علوم پایه فیزیك کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 07:30-09:00 مکان: كلاس 21 (سمعي و بصري)، درس(ت): سه شنبه 15:00-16:30 مکان: كلاس 30

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 13:30 حضور حضور در آزمايشگاه تحقيقاتي نانوذرات مغناطيسي
2 شنبه 09:30 18:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
3 شنبه 14:30 19:00 حضور پژوهش
4 يك شنبه 07:30 09:30 مشاوره حضور در آزمايشگاه تحقيقاتي نانوذرات مغناطيسي
5 يك شنبه 07:30 15:00 مشاوره
6 دو شنبه 07:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد حضور در آزمايشگاه تحقيقاتي نانوذرات مغناطيسي
7 دو شنبه 11:30 18:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
8 دو شنبه 13:30 15:00 مشاوره حضور در آزمايشگاه تحقيقاتي نانوذرات مغناطيسي
9 دو شنبه 17:00 19:00 مشاوره حضور در آزمايشگاه تحقيقاتي نانوذرات مغناطيسي
10 سه شنبه 07:30 13:30 حضور حضور در آزمايشگاه تحقيقاتي نانوذرات مغناطيسي
11 سه شنبه 11:30 15:00 حضور
12 سه شنبه 17:00 19:00 مشاوره حضور در آزمايشگاه تحقيقاتي نانوذرات مغناطيسي
13 چهار شنبه 08:30 12:30 حضور
14 چهار شنبه 13:30 19:00 حضور پژوهش
15 پنج شنبه 07:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد حضور در آزمايشگاه تحقيقاتي نانوذرات مغناطيسي
16 پنج شنبه 07:30 15:00 مشاوره
17 پنج شنبه 15:00 19:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد حضور در آزمايشگاه تحقيقاتي نانوذرات مغناطيسي