كارشناسی , مهندسی مواد و متالورژی , دانشگاه آزاداسلامی واحدنجف اباد , 1379 ← 1383
كارشناسی ارشد , مهندسی مواد , پژوهشگاه مواد و انرژی , 1383 ← 1386
دكترا , مهندسی مواد , پژوهشگاه مواد و انرژی , 1387 ← 1393


1398

سنتز و مشخصه يابي پوشش اكتاكلسيم فسفات بر سطح كاشتني هاي دندان

هشتمين كنفرانس بين المللي مهندسي مواد و متالورژي و سيزدهمين كنفرانس مشترك انجمن مهندسي متالورژي و مواد ايران و انجمن علمي ريخته گري ايران

افسانه جلالي, شهرام عليرضايي, احمدرضا عباسيان, حبيب الله روانشيد - 1398/08/15

بررسي فرايند حذف متيل اورانژ با استفاده از نانوذرات ZnFe2O4ZnS

چهارمين كنفرانس شيمي كاربردي ايران

مسعود رفيق اسماعيل زايي, حميده سراواني, احمدرضا عباسيان - 1398/05/01

بررسي مكانيسم تشكيل كورديريت از نانوذرات سيليس-كلريد منيزيم-آلوميناي اكتيو

دوازدهمن كنگره سراميك ايرن

احمدرضا عباسيان, صفورا پاكدامن تهراني, فريده طباطباعي - 1398/02/10

بررسي ساخت غشا عملگر كامپوزيت پليمري يوني-فلزي

بيست و هفتمين كنفرانس سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايران، ISME2019

محمد عرشي, حسين معين خواه, احمدرضا عباسيان - 1398/02/10

بررسي اثر نوع سوخت بر سنتز متاتيتانات ليتيوم به روش احتراقي محلول

دوازدهمين كنگره سراميك ايران

حورا كاس پور, احمدرضا عباسيان, مهدي شفيعي آفاراني - 1398/02/10
1397

Incorporated Palladium Nanoparticles on Mesoporous Zinc Ferrite as an Effective Catalyst for Ethanol Electrooxidation

بيستمين كنرانس شيمي معدني ايران

فريبا كائدي, زهرا ياوري, احمدرضا عباسيان, ميثم نوروزي فر - 1397/12/18

Synthesis and characterization of meso-porous Ni2FeO4 with a novel combustion method: Application as support for Pd nanocatalyst

بيستمين كنفرانس شيمي معدني ايران

فريبا كائدي, زهرا ياوري, احمدرضا عباسيان, ميثم نوروزي فر - 1397/12/18

A Novel Combustion Method to Fabricate of Porous NiO: Application as Catalyst Support to Immobilize Palladium Nanoparticles for Methanol Electrooxidation

بيستمين كنفرانس شيمي معدني ايران

صالحه گمركي, زهرا ياوري, احمدرضا عباسيان, ميثم نوروزي فر - 1397/12/18

Synthesis and characterization of nanoparticle BaFe2O4 using precursor [Fe(bpy)3]2[Ba(acac)2(SCN)2 (H2O)2]

بيستمين كنفرانس شيمي معدني ايران

مسعود رفيق اسماعيل زايي, حميده سراواني, احمدرضا عباسيان - 1397/12/18
1396

Hydrothermal synthesis of monoclinic - cubic Li2TiO3 hybrid nanocomposite microspheres

ششمين كنفرانس بين المللي مواد فوق ريزدانه و نانوساختار، آبان فراخوان مقاله ششمين كنفرانس بين المللي مواد فوق ريزدانه و نانوساختار

احمدرضا عباسيان, محمدرضا رحيمي پور, زهره همنبرد - 1396/08/21


بررسي اثر نانو زئوليت كلينوپتيوليت بر خواص ملات بتن

الهام كوهكن , [ محمدرضا سهرابي, احمدرضا عباسيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي پارامترهاي موثر بر سنتز تيتانانت ليتيوم نانوساختار به روش هيدروترمال

حورا كاس پور , [ مهدي شفيعي آفاراني, احمدرضا عباسيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

سنتزوبررسي خواص فتوكاتاليستي وپارامغناطيسي نانوساختار به روش سونوشيمي

زهرا لرفسايي , [ مسعود شايسته, احمدرضا عباسيان, مهدي شفيعي آفاراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

سنتز نانوساختاربه روش امواج مافوق صوت وبررسي خواص فوتوكاتاليستي ان

سميراسادات حسيني , [ مسعود شايسته, احمدرضا عباسيان, مهدي شفيعي آفاراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96


1398

زينتر چگالش، رشد دانه و ريزساختار

احمدرضا عباسيان, مهدي رفيعي - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1398 ايران


1 - احمدرضا عباسيان, سميراسادات حسيني , مسعود شايسته, مهدي شفيعي آفاراني, مسعود رفيق اسماعيل زايي
Ultrasonic-assisted solvothermal synthesis of self-assembled Copper Ferrite nanoparticles
(1399) international journal of nano dimension. 11 130-144
2 - مريم بي نعم, حسيني سيد علي, احمدرضا عباسيان
Isothermal study of asphaltene adsorption over 4A, 13X, ZSM-5, clinoptilolite zeolites, and phoslock
(1399) Applied Petrochemical Research. 10 49-54
3 - احمدرضا عباسيان, زهرا لرفسايي, مسعود شايسته, مهدي شفيعي آفاراني
Synthesis of cobalt ferrite colloidal nanoparticle clusters by ultrasonic-assisted solvothermal process
(1399) Journal of the Australian Ceramic Society. 56 1119-1126
4 - فريبا كائدي, زهرا ياوري, احمدرضا عباسيان, Kagan Kerman, ميثم نوروزي فر
Nano-assembly Pd anchoring in the non-stoichiometric spongy zinc ferrite to catalyze the electro-oxidation of C1 organic compounds
(1399) CERAMICS INTERNATIONAL. 46 25741-25749
5 - حورا كاس پور, احمدرضا عباسيان, مهدي شفيعي آفاراني
تهيه پودر 3TiO2Li به روش سنتز احتراقي براي استفاده به عنوان زايشگر تريتيم در رآكتور گداخت
(1399) علوم و فنون هسته اي. 94 11-20
6 - احمدرضا عباسيان, ماشاالله رحماني
Salt-assisted solution combustion synthesis of nanostructured ZnFe2O4-ZnS powders
(1398) INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS. 111 107629-
7 - احمدرضا عباسيان, محمدرضا رحيمي پور, زهره همنبرد
Sintering Behavior of Lithium Meta Titanate Nanocrystallites
(1398) Iranian Journal of Materials Science and Engineering. 16 43-52
8 - منيژه شاطريان, عليرضا رضواني, احمدرضا عباسيان
Controlled synthesis and self-assembly of ZnFe2O4 nanoparticles into microspheres by solvothermal method
(1398) Materials Research Express. 6 1250e5-
9 - مهدي رفيعي, مهرداد جوادي, حسين مستعان, احمدرضا عباسيان
The role of Si on solidification behaviour of the NiAl intermetallic cladding produced by the GTAW process
(1398) CANADIAN METALLURGICAL QUARTERLY. 59 262-269
10 - Behnam Sadeghi, Hassan Sharifi, Mahdi Rafiei, احمدرضا عباسيان, Ehsan Saebnoori
Microstructural, mechanical and corrosion properties of dissimilar joint between AISI A321 stainless steel and ASTM A537CL1 structural steel produced by GTAW process
(1398) Metallurgical Research and Technology. 116 -
11 - M Oraei, H Mostaan, M Rafiei, احمدرضا عباسيان, M Zarezadeh
Investigation into microstructural evolutions, mechanical properties and thermal analysis of Al(Zn)/Al 2O3 nano-composite fabricated by mechanical milling and SPS method
(1398) Materials Research Express. 6 -
12 - M Kahkhaei Javan, عادله عزيزي مقدم, M Farvizi, احمدرضا عباسيان, K Shirvani, S M M Hadavi, M R Rahimi
Effect of aluminum to alumina particles size ratio on the microstructural aspects of aluminide coatings by LTHA pack cementation
(1398) Materials Research Express. 6 096437-
13 - احمدرضا عباسيان, صفورا پاكدامن تهراني, طباطباعي فريده
بررسي مكانيسم تشكيل كورديريت از نانوذرات سيليس-كلريد منيزيم-آلوميناي اكتيو
(1398) علم و مهندسي سراميك. 8 1-12
14 - احمدرضا عباسيان, مهدي شفيعي آفاراني
One-step solution combustion synthesis and characterization of ZnFe2O4 and ZnFe1.6O4 nanoparticles
(1398) APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE and PROCESSING. 125 -
15 - سيد علي حسيني, احمدرضا عباسيان, O. Gholipoor, S. Ranjan, N. Dasgupta
Adsorptive removal of arsenic from real sample of polluted water using magnetic GO/ZnFe2O4 nanocomposite and ZnFe2O4 nanospinel
(1398) International Journal of Environmental Sciences and Technology. 16 7455-7466
16 - مهدي رفيعي, مهرداد جوادي, حسين مستعان, احمدرضا عباسيان
توليد و مشخصه يابي تركيب بين فلزي نانوكريستال Ni2AlSi از طريق فرايند آلياژسازي مكانيكي
(1397) مهندسي متالورژي. 21 284-291
17 - احمدرضا عباسيان, نجمه اميدوار عسكري
The optimization of dispersant content in alumina castable containing nano-titania
(1397) Advanced Ceramics Progress. 4 16-22
18 - احمدرضا عباسيان, Najmeh Omidvar-Askary
Microstructural and mechanical investigation of high alumina refractory castables containing nano-titania
(1397) CERAMICS INTERNATIONAL. 45 287-298
19 - رضا بيگي, مجيد زارع زاده مهريزي, حسين مستعان, مهدي رفيعي, احمدرضا عباسيان
Synthesis of a NiTi2-AlNi-Al2O3 nanocomposite by mechanical alloying and heat treatment of Al-TiO2-NiO
(1397) International Journal of Minerals Metallurgy and Materials. 26 345-349
20 - فريبا كائدي, زهرا ياوري, ميلاد اسمائي, احمدرضا عباسيان, ميثم نوروزي فر
Ethanol electrooxidation on high performance mesoporous ZnFe2O4 supported palladium nanoparticles
(1397) NEW JOURNAL OF CHEMISTRY. 43 3884-3890
21 - مجيد زارع زاده مهريزي, حسين مستعان, مجيد بيگي, مهدي رفيعي, احمدرضا عباسيان
Reaction Pathways of Nanocomposite Synthesized in-situ from Mechanical Activated Al-C-TiO2 Powder Mixture
(1396) Russian Journal of Non-Ferrous Metals. 59 117-122
22 - سيد علي حسيني, وحيد مجيدي, احمدرضا عباسيان
Photocatalytic desulfurization of dibenzothiophene by NiCo2O4 nanospinel obtained by an oxidative precipitation process modeling and optimization
(1396) Journal of Sulfur Chemistry. 39 119-129
23 - حسين مستعان, مجيد زارع زاده مهريزي, مهدي رفيعي, رضا بيگي, احمدرضا عباسيان
مشاركت فعال سازي مكانيكي و آنيل حرارتي در تشكيل نانو پودر كامپوزيت هيبريدي Al(Cu)/TiC-Al2O3
(1395) CERAMICS INTERNATIONAL. 43 2680-2685
24 - سيد علي حسيني, مينا داووديان, احمدرضا عباسيان
حذف فنل و مشتقات فنلي به روش اكسايش كاتاليستي مرطوب توسط هيدروكسيد نانو دو لايه اي Co-Ni
(1395) Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. 75 97-104
25 - حسين مستعان, مجيد زارع زاده مهريزي, مهدي رفيعي, رضا بيگي, احمدرضا عباسيان
پاسخ به كامنت محمود شريفي تبار براي مقاله مشاركت فعال سازي مكانيكي و انيل حرارتي در تشكيل نانو پودر كامپوزيت هيبريدي Al(Cu)/TiC-Al2O3 Al(Cu)/TiC-Al2O3
(1395) CERAMICS INTERNATIONAL. 43 8544-8544