كارشناسی , مهندسی شیمی - صنایع شیمیایی معدنی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1358 ← 1372
كارشناسی ارشد , مهندسی عمران , دانشگاه تربیت مدرس , 1372 ← 1375
دكترا , مهندسی عمران , دانشگاه تهران , 1384 ← 1391


1399

بررسي ميزان بهره روي مصرف آب كشاورزي براي توليد محصول خرما در استان سيستان و بلوچستان

همايش ملي اقتصاد، تجاري سازي و فرآوري محصول خرما

شاهين سليم پورناغاني, عباسعلي قادري, مهدي اژدري مقدم - 1399/09/26

ارزيابي روشهاي تصفيه فاضلاب شهري زاهدان با استفاده از تكنيك تاپسيس فازي

هشتمين كنفرانس ملي مهندسي عمران، معماري و توسعه شهري

مهلا كريميان ابدر, سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده, عباسعلي قادري, علي سردارشهركي - 1399/05/23
1394

ساخت آمار مصنوعي پارامترهاي کيفي بدون روند آب در مخازن به روش زنجيره مارکف و مقايسه آن با شبکه عصبي مصنوعي

چهاردهمين كنفرانس ملي هيدروليك ايران

بهاره پيرزاده, سيد آرمان هاشمي منفرد, مسعود افسري, عباسعلي قادري - 1394/08/20

ساخت آمار مصنوعي پارامترهاي كيفي بدون روند آب در مخازن به روش زنجيره ماركف و مقايسه آن با شبكه عصبي مصنوعي

چهاردهمين كنفرانس هيدروليك ايران

بهاره پيرزاده, سيد آرمان هاشمي منفرد, مسعود افسري, عباسعلي قادري - 1394/08/20


شبيه سازي عددي الگوي جريان و فرسايش در اطراف موانع در كانال روباز و بررسي اثرات زيست محيطي آن

محمدمهدي نخعي نژاد , [ بهاره پيرزاده, عباسعلي قادري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

برآورد ميزان بهينه اختلاط آب چاه هاي مجاز سطح شهر به شبكه نوزيع آب شهري زاهدان

مهران بازديدي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم, عباسعلي قادري ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تاثير پوزولان پوميس و متاكائولين بر روي مشخصات مكانيكي بتن و خوردگي ميلگردها در بتن بازيافتي

مريم كاظمي بجد , [ سيد روح الله موسوي, عباسعلي قادري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بهره برداري از منابع آب در مقياس حوضه آبريز با در نظر گرفتن اثرات تغيير اقليم

سحر نخعي , [ عباسعلي قادري, محسن دهقاني درميان, سيد آرمان هاشمي منفرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

ساخت آمار مصنوعي پارامترهاي كيفي بدون روند آب در مخازن به روش زنجيره ماركف و مقايسه آن با شبكه عصبي مصنوعي

مسعود افسري , [ بهاره پيرزاده, سيد آرمان هاشمي منفرد, عباسعلي قادري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

پيش بيني تغييرات تبخير در مخازن چاه نيمه هاي سيستان با استفاده از مدل شبيه ساز تصادفي

حيدرعلي يوسفيان ناظر , [ عباسعلي قادري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

اندازه گيري پارامترهاي كيفي درياچه هاي تغذيه گرا در اثر اختلاط فصلي (مطالعه موردي چاه نيمه شماره 3و4 سيستان)

اشكان ساراني , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, عباسعلي قادري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مدلسازي لايه بندي زئوپلانكتون آلاينده آب در مخزن سد

بهنام فلاح پورسيچاني , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, عباسعلي قادري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي ومقايسه پارامتر هاي كيفي پساب گروه خام گياهخواذان وهمه چيز خواران

بهروز معتمدي نيا , [ عباسعلي قادري, سيد آرمان هاشمي منفرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي كفايت سيستم زهكشي موجود در مناطق شهري جهت عبور سيلات طرح وامكان اصلاح آن به كمك نرم افزار اس ن ن

جليل رييس پور , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, عباسعلي قادري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مدلسازي تغييرات غلظت bod در رودخانه ها با آلودگي نقطه اي به كمك نرم افزارqual2k

مهنوش بهاروند , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, عباسعلي قادري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي تغييرات جمعيتي اشرشياكلي بر خاك و گياهان كشاورزي تحت آبياري فاضلاب شهري

نعمت الله مالكي نژاد , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, عباسعلي قادري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

علل تخريب ديوار ساحلي و دايك محافظتيشهرستان جالقوطراحيسيل بند جديد از ديدگاه مسائل هيدروليكي

سعيد عارف پور , [ عباسعلي قادري, علي نخعي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91


1 - عباسعلي قادري, حيدرعلي يوسفيان ناظر
پيش بيني تغييرات تبخير در مخازن چاه نيمه هاي سيستان با استفاده از مدل هاي شبيه ساز تصادفي
(1399) جغرافيا و توسعه. 18 225-238
2 - مسلم زربازوسياهكلي, عباسعلي قادري, عبدالحميد بحرپيما, محسن راشكي, ناصر صفائيان حمزه كلايي
تخمين عمق آبشويي پايه مقايسه روابط تجربي با روش هاي ANNs, GMDH, MARS, and Kriging
(1399) Journal of Artificial Intelligence and Data Mining. 9 109-128
3 - عباسعلي قادري, بهاره پيرزاده, نرجس شاه بيگي
ارزيابي اثرات زيست محيطي كارخانه كمپوست زاهدان
(1398) مخاطرات محيط طبيعي. 8 233-244
4 - نظر دهمرده قلعه نو, ندا علي احمدي, عباسعلي قادري
ارزيابي و اولويت بندي مناطق آزاد كشور و تأثير آن در توسعه اقتصادي اين مناطق
(1398) سياست هاي راهبردي و كلان. 7 108-122
5 - بهاره پيرزاده, مسعود افسري, سيد آرمان هاشمي منفرد, عباسعلي قادري
ساخت آمار مصنوعي پارامترهاي كيفي آب بدون روند در مخازن چاه نيمه(چاه نيمه شماره 1 سيستان)
(1396) تحقيقات منابع آب ايران. 13 226-232
6 - عباسعلي قادري
تحليلي بر آلودگي خاك و آثار آن بر اقتصاد كشاورزي ؛ مورد شناسي: آلودگي خاك و آثار آن بر كشت شاهي در سيستان
(1391) جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي. 77-88
7 - عباسعلي قادري
Evaluating the Effects of Fertilizers on Bioavailable Metallic Pollution of soils,
(1390) International Journal of Environmental Research. 565-570
8 - عباسعلي قادري
بررسي نقش گياهان در پالايش طبيعي آ بهاي آلوده ي شهري
(1383) جغرافيا و توسعه. 107-120
9 - عباسعلي قادري
Performance of a subsurface constructed wetland in Iran
(1376) WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY. 345-350


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مباني اكولوژي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 102، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 202

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 کلاس درس مباني اكولوژي (2416056_01)
2 شنبه 09:30 11:30 حضور دفتر گروه
3 شنبه 11:30 12:30 حضور نماز
4 شنبه 12:30 15:30 مشاوره استعدادهاي درخشان ودانشجويان شاهد و ايثارگر (دفتر
5 يك شنبه 07:30 09:30 حضور
6 يك شنبه 09:30 13:30 عدم دسترسي جلسه دانشكده
7 يك شنبه 13:30 15:30 حضور دفتر گروه
8 دوشنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان دكتري دفتر گروه
9 دوشنبه 09:30 11:30 حضور دفتر گروه
10 دوشنبه 11:30 12:30 حضور نماز
11 دوشنبه 12:30 15:30 حضور دفتر گروه
12 سه شنبه 07:30 09:30 کلاس درس مباني اكولوژي (2416056_01)
13 سه شنبه 09:30 11:30 حضور دفتر گروه
14 سه شنبه 11:30 12:30 حضور نماز
15 سه شنبه 12:30 15:30 حضور جلسه گروه
16 چهارشنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
17 چهارشنبه 09:30 11:30 حضور دفتر گروه
18 چهارشنبه 11:30 12:30 حضور نماز
19 چهارشنبه 12:30 15:30 حضور دفتر گروه