اخبار


اخبار

مطالب موجود برای 'شاهد'

نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی (ورودی‌های سال 1400 و ماقبل)

به اطّلاع می‌رساند سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری از تاریخ 1401/03/18 لغایت 1401/04/20 جهت ثبت درخواست دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی ورودی‌های سال 1400 و ماقبل که متقا...

فرم درخواست آموزشی امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

فرم درخواست آموزشی امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

طرح استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

ارتقاء سطح علمي و رشد استعدادهای دانشجويان از وظايف و اهداف اصلي هر نظام آموزشي است. اين امر در سطح دانشگاه سیستان و بلوچستان به ويژه برای دانشجويان شاهد و ايثارگر كه همواره مورد تأكيد حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبری بوده ا...

مقررات آموزشی دوره دکتری دانشجویان شاهد و ایثارگر

دانشجویان شاهد و ایثارگر مشمول تسهیلات آموزشی: -1  جانبازان 25% و بالاتر -2  آزادگان -3  همسر و فرزند (شهيد، جاويدالاثر، آزاده، جانباز 25% و بالاتر( -4  جانباز با حد اقل 15% جانب...

مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشجویان شاهد و ایثارگر

دانشجویان شاهد و ایثارگر مشمول تسهیلات آموزشی: -1  جانبازان 25% و بالاتر -2  آزادگان -3  همسر و فرزند (شهيد، جاويدالاثر، آزاده، جانباز 25% و بالاتر( -4  جانباز با حد اقل 15% جانب...

مقررات آموزشی دوره کارشناسی دانشجویان شاهد و ایثارگر

دانشجویان شاهد و ایثارگر مشمول تسهیلات آموزشی: -1  جانبازان 25% و بالاتر -2  آزادگان -3  همسر و فرزند (شهيد، جاويدالاثر، آزاده، جانباز 25% و بالاتر) -4  جانباز با حداقل 15% جانبا...
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها