اخبار


اخبار

مطالب موجود برای 'آزمون'

آزمون های زبان انگلیسی و زبان عربی مورد قبول و شرایط آنها جهت بهره برداری دانشجویان مقطع دکتری

به نام خدا اطلاعیه شرایط و ضوابط آزمون هاي زبان انگليسي و زبان عربي مورد قبول دانشگاه جهت دانشجويان در مقطع دكتري   مطابق با آئين نامه آموزشي و مصوبات شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه سيستان وبلوچستان نام ...

راهنمای شرکت در آزمون های آنلاین ویژه دانشجویان

راهنمای شرکت در آزمون های آنلاین ویژه دانشجویان

راهنمای شرکت در آزمون ویژه دانشجویان

راهنمای شرکت در آزمون الکترونیکی ویژه دانشجویان

راهنمای تدوین و اجرای آزمون هاي الکترونيکي ويژه اعضای هیات علمی

راهنمای تدوین و اجرای آزمون هاي الکترونيکي ويژه اعضای هیات علمی