اخبار


اخبار

اقدام لازم جهت اخذ کارآموزی و کارورزی در نیمسال اول سال تحصیلی ۰۲-۱۴۰۱

بسمه تعالی

دانشجویان متقاضی واجد شرایط اخذ درس کارآموزی و کارورزی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ می‌توانند درخواست خود را در سامانه گلستان ثبت نمایند. تمام مراحل درخواست کارآموزی در سامانه گلستان (https://www.usb.ac.ir/Rules/ID/17201)  باید حداکثر تا قبل از  پایان مهلت انتخاب واحد (حذف و اضافه) انجام شود در غیر این صورت امکان اخذ واحد کارآموزی در زمان انتخاب واحد (حذف و اضافه)  وجود نخواهد داشت.

امتیاز به خبر :