اخبار


اخبار

برگزاری آزمون زبان انگلیسی Tolimo

دانشگاه سیستان و بلوچستان در تاریخ سوم و هفدهم اسفند ماه سال 1400 مجری آزمون زبان انگلیسی تولیمو می باشد.

امتیاز به خبر :