اخبار و اطلاعیه

دانشکده هنر و معماری

برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم صهبا حسینی نیا به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم صهبا حسینی نیا به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

گروه نقاشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند: موضوع: مقایسه زیبایی شناسی آثار نقاشی اصلی با جعلی (از منظر مخاطب) سخنران: سرکار خانم صهبا حسینی نیا چهارشنبه 19 آذر ساعت 19 الی 21 لینک شرکت: ...
برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکتر شهربابکی و جناب آقای زارعی به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکتر شهربابکی و جناب آقای زارعی به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

گروه فرش دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند: موضوع: نشست تخصصی طراحی فرش (ایده تا عمل) سخنران: جناب دکتر شهربابکی و جناب آقای زارعی  چهارشنبه 19 آذر ساعت17الی 19 لینک شرکت: /http://web...
برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکتر محمد خزایی به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکتر محمد خزایی به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

گروه پژوهش هنر دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند: موضوع: بیان نمادین هنر ایران سخنران: جناب دکتر محمد خزایی چهارشنبه 19 آذر ساعت11 الی 13 لینک شرکت: /http://webinar2.usb.ac.ir/art
برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکترمیراحمدمحیط طباطبایی به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکترمیراحمدمحیط طباطبایی به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند: موضوع: میراث فرهنگی و معماری سخنران: جناب دکترمیر احمد محیط طباطبایی چهارشنبه 19 آذر ساعت 9 الی 11 لینک شرکت: /http://webinar2.usb.ac.ir/art ...
برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکتر عباس بزرگمهر و جناب آقای وحید کیخا به مناسبت چهارمین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکتر عباس بزرگمهر و جناب آقای وحید کیخا به مناسبت چهارمین روز از هفته پژوهش

گروه نقاشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان به مناسبت چهارمین روز از هفته پژوهش برگزار می کند: موضوع: آشنایی با قابلیت های ابزار نقاشی (اکرلیک-آب رنک- رنگ روغن) سخنران:جناب دکتر عباس بزرگمهر و جناب آقای وحید کی...
برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم سمیه میر نژاد و سرکار خانم مرضیه رضایی به مناسبت چهارمین روز ازهفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم سمیه میر نژاد و سرکار خانم مرضیه رضایی به مناسبت چهارمین روز ازهفته پژوهش

گروه فرش دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان به مناسبت چهارمین روز از هفته پژوهش برگزار می کند: موضوع: بررسی فیزیک الیاف سخنران: سرکار خانم سمیه میرنژاد و سرکار خانم مرضیه رضایی سه شنبه 18 آذر ساعت 13 الی 15 ...
برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم مهندس دادگر به مناسبت چهارمین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم مهندس دادگر به مناسبت چهارمین روز از هفته پژوهش

گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان به مناسبت چهارمین روز از هفته پژوهش برگزار می کند: موضوع: سخنرانی با موضوع پیاده محوری، الگوی موفق برای پایداری شهری  (با نگاهی به تجربه کوتاه بوگوتا) سخنران: ...
برگزاری جلسه سخنرانی دکتر عباس بزرگمهر و جناب آقای وحید کیخا به مناسبت سومین روز هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی دکتر عباس بزرگمهر و جناب آقای وحید کیخا به مناسبت سومین روز هفته پژوهش

گروه نقاشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان وبلوچستان به مناسبت سومین روز از هفته پژوهش برگزار می کند. موضوع: قابلیت های رنگ در نقاشی  سخنران: دکتر عباس بزرگمهر و جناب آقای وحید کیخا  دوشنبه 17 آذر ساعت19 الی...
برگزاری جلسه سخنرانی دکتر شهربابکی و جناب آقای زارعی به مناسبت سومین روزهفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی دکتر شهربابکی و جناب آقای زارعی به مناسبت سومین روزهفته پژوهش

گروه فرش دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان وبلوچستان به مناسبت سومین روز از هفته پژوهش برگزار می کند. موضوع: نشست تخصصی بازاریابی در طراحی فرش سخنران: دکتر شهربابکی و جناب آقای زارعی دوشنبه 17 آذر ساعت17 الی 19 لینک ...
برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم مرضیه رضایی به مناسبت سومین روز هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم مرضیه رضایی به مناسبت سومین روز هفته پژوهش

گروه فرش دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان وبلوچستان به مناسبت سومین روز از هفته پژوهش برگزار می کند. موضوع: آموزش اکوپرینت سخنران: سرکار خانم مرضیه رضایی دوشنبه 17 آذر ساعت15 الی 17 لینک شرکت در کارگاه: /http://w...
صفحه 2 از 18ابتدا   قبلی   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها