زیست شناسی


اخبار و اطلاعیه

زیست شناسی

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در زیست شناسی سلولی و مولکولی - ژنتیک

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در در زیست شناسی سلولی و مولکولی - ژنتیک خانم سیده شیما موسوی در تاریخ یکشنبه 1401/11/30ساعت 9 صبح در سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: تجزیه و تحلیل ...
سخنرانی آقای دکتر علی شریعتی استاد ژنتیک دانشگاه کالیفرنیا برگزار شد

سخنرانی آقای دکتر علی شریعتی استاد ژنتیک دانشگاه کالیفرنیا برگزار شد

سخنرانی آقای دکتر علی شریعتی استاد ژنتیک دانشگاه کالیفرنیا با موضوع <<pluripotency network by repurposing CRISPR /Cas9From transcription factor binding to function: unraveling the stem cell>> در روز یکشنبه مورخ 1401/9...
کارگاه هفته پژوهش: کاربرد گیاهان در رنگرزی

کارگاه هفته پژوهش: کاربرد گیاهان در رنگرزی

به اطلاع می رساند سخنرانی خانم دکتر شهلا هاشمی شهرکی عضو هیات علمی گروه زیست شناسی با موضوع <<کاربرد گیاهان در رنگرزی " >> در روز دوشنبه مورخ 1401/9/14 ساعت 11:30 در سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار می گردد. ...
سخنرانی علمی دکتر علی شریعتی استاد ژنتیک دانشگاه کالیفرنیا

سخنرانی علمی دکتر علی شریعتی استاد ژنتیک دانشگاه کالیفرنیا

به اطلاع می رساند سخنرانی آقای دکتر علی شریعتی استاد ژنتیک دانشگاه کالیفرنیا با موضوع <<"pluripotency network by repurposing CRISPR /Cas9From transcription factor binding to function: unraveling the stem cell " >...
چهارشنبه های علوم پایه با سخنرانی خانم دکتر فهیمه اکبری

چهارشنبه های علوم پایه با سخنرانی خانم دکتر فهیمه اکبری

به اطلاع می رساند سخنرانی خانم دکتر اکبری از گروه شیمی دانشکده علوم با موضوع <<بررسی قدرت پیوند هیدروژنی در جفت بازهای واتسون کریک در رشته DNA تحت شرایط مختلف با استفاده از روش های محاسباتی شیمی کوانتوم>> در روز چهارشن...
چهارشنبه های علوم با سخنرانی دکتر علی اکبر میرزائی برگزار شد.

چهارشنبه های علوم با سخنرانی دکتر علی اکبر میرزائی برگزار شد.

سخنرانی دکتر علی اکبر میرزائی عضو محترم هیات علمی گروه شیمی با موضوع <<بررسی ماهیت وجودی انسان و ارتباط آن با جهان هستی از دیدگاه کوانتومی: شناخت کالبد انسان>> در روز چهارشنبه مورخ 1401/8/25 ساعت 11:30 در سالن سمعی و ...
انتخاب پژوهشگر برتر گروه، دانشکده و شاخه سال 1401

انتخاب پژوهشگر برتر گروه، دانشکده و شاخه سال 1401

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشکده علوم دانشگاه سیستان و بلوچستان به اطلاع می رساند اعضای محترم هیات علمی متقاضی پژوهشگر برتر گروه، دانشکده و شاخه سال 1401 به مدیر گروه آموزشی مربوطه مراجعه و حداکثر تا پایان وقت اداری روز ...
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی: قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی

انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی: قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی دانشجویان متقاضی فرم را در پیوست دریافت و به نکات زیر توجه نمایند. داشتن حداقل یک مقاله علمی-پژوهشی جهت بررسی مدارک متقاضی الزامی می باشد. در صورت فراغت از تحصیل، تاریخ فارغ التح...
چهارشنبه های علوم پایه با سخنرانی دکتر امیر حمزه سالارزائی برگزار شد

چهارشنبه های علوم پایه با سخنرانی دکتر امیر حمزه سالارزائی برگزار شد

سخنرانی دکتر امیر حمزه سالارزائی عضو محترم هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی با موضوع <<پیش گفتار و چشم انداز سازنده و نوید بخش تمامی رشته های علمی >> در روز چهارشنبه مورخ 1401/8/18 ساعت 11:30 در سالن سمعی و بصری...
چهارشنبه های علوم پایه با سخنرانی دکتر امیرحمزه سالارزائی

چهارشنبه های علوم پایه با سخنرانی دکتر امیرحمزه سالارزائی

به اطلاع می رساند سخنرانی دکتر امیرحمزه سالارزائی عضو محترم هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی با موضوع <<پیش گفتار و چشم انداز سازنده و نوید بخش تمامی رشته های علمی >> در روز چهارشنبه مورخ 1401/8/18 ساعت 11:30 در ...
صفحه 1 از 10ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها