دفتر نظارت و ارزیابی


اخبار و اطلاعیه

دفتر نظارت و ارزیابی

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مراکز و مؤسسات آموزش عالی شهرستان چابهار

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مراکز و مؤسسات آموزش عالی شهرستان چابهار

 هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله از تاریخ  1399/11/05 لغایت 1399/11/09 از دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، مرکز جامع علمی کاربردی شهرداری، غیردولتی بهاراندیشه، غی...
بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مؤسسه غیردولتی/ غیرانتفاعی پرتو زاهدان

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مؤسسه غیردولتی/ غیرانتفاعی پرتو زاهدان

هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان در روز چهارشنبه مورخ 99/10/17 از مؤسسه غیردولتی/ غیرانتفاعی پرتو زاهدان بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ می‌شو...
بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مؤسسه غیردولتی/ غیرانتفاعی تفتان زاهدان

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مؤسسه غیردولتی/ غیرانتفاعی تفتان زاهدان

هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان در روز چهارشنبه مورخ 99/10/17 ازمؤسسه غیردولتی/ غیرانتفاعی تفتان زاهدان بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ می‌شو...
بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مؤسسه غیردولتی/ غیرانتفاعی هاتف زاهدان

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مؤسسه غیردولتی/ غیرانتفاعی هاتف زاهدان

هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان در روز چهارشنبه مورخ 99/10/17 ازمؤسسه غیردولتی/ غیرانتفاعی هاتف زاهدان بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ می‌شود...
بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مرکز جامع علمی کاربردی زاهدان 1

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مرکز جامع علمی کاربردی زاهدان 1

هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان در روز سه شنبه مورخ 99/10/16 از مرکز جامع علمی کاربردی زاهدان1 بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ می‌شود.
بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مرکز جامع علمی کاربردی زاهدان 2 (مدرسان سرآمد)

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مرکز جامع علمی کاربردی زاهدان 2 (مدرسان سرآمد)

هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان در روز سه شنبه مورخ 99/10/16 از مرکز جامع علمی کاربردی زاهدان2 (مدرسان سرآمد) بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ می&z...
بازدید مشترک گروه منتخب هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم و هیات نظارت، ارزیابی استانی دانشگاه سیستان و بلوچستان از دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر و مرکز علمی کاربردی مینوشرق زاهدان در تاریخ 99/07/28

بازدید مشترک گروه منتخب هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم و هیات نظارت، ارزیابی استانی دانشگاه سیستان و بلوچستان از دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر و مرکز علمی کاربردی مینوشرق زاهدان در تاریخ 99/07/28

بازدید مشترک گروه منتخب هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و کارشناسان هیات نظارت و ارزیابی استانی دانشگاه سیستان و بلوچستان از دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر و مرکز علمی کاربردی مینوشرق زاهدان در روز دوش...
بازدیدهیات منتخب نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، از مؤسسات غیردولتی شهرستان زاهدان مورخ 99/07/27 و 99/07/28

بازدیدهیات منتخب نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، از مؤسسات غیردولتی شهرستان زاهدان مورخ 99/07/27 و 99/07/28

بازدید هیات منتخب نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و تضمین کیفیت به سرپرستی آقای دکتر شرنجانی سرپرست محترم معاونت نظارت و ارزیابی موسسه های آموزش عالی غیردولتی و کارشناسان محترم مرکز نظارت و ارزیابی، دفتر...
بازدید مشترک گروه منتخب هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم و هیات نظارت، ارزیابی استانی دانشگاه سیستان و بلوچستان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در تاریخ 99/07/29

بازدید مشترک گروه منتخب هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم و هیات نظارت، ارزیابی استانی دانشگاه سیستان و بلوچستان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در تاریخ 99/07/29

بازدید مشترک هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و تضمین کیفیت به سرپرستی آقای دکتر شرنجانی سرپرست محترم معاونت نظارت و ارزیابی موسسه های آموزش عالی غیردولتی و کارشناسان محترم مرکز نظارت، ارزیابی وزارت عتف و هیات...
بازدید مشترک گروه منتخب هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم و هیات نظارت، ارزیابی استانی دانشگاه سیستان و بلوچستان از دانشگاه پیام نور واحد زاهدان در تاریخ 99/07/28

بازدید مشترک گروه منتخب هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم و هیات نظارت، ارزیابی استانی دانشگاه سیستان و بلوچستان از دانشگاه پیام نور واحد زاهدان در تاریخ 99/07/28

بازدید مشترک کارشناسان محترم هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و تضمین کیفیت و هیات نظارت و ارزیابی استانی دانشگاه سیستان و بلوچستان از دانشگاه پیام نور واحد زاهدان در روز دوشنبه مورخ 99/07/28 به عمل آمد. ...
صفحه 3 از 8ابتدا   قبلی   1  2  [3]  4  5  6  7  8  بعدی   انتها