دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه فرج زاده

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه فرج زاده

با سلام واحترام جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه فرج زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی همگانی امروز یکشنبه مورخ 29/11/96به راهنمایی آقای دکتر پاکزاد یوسفیان و داوران آقای دکتر یحیی کیخایی و خانم دکتر گی...

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم رقیه باج

با سلام واحترام جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم رقیه باج دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی همگانی روز چهارشنبه مورخ 96/11/25به راهنمایی سرکار خانم دکتر گیتی تاکی برای اولین بار دردانشکده ادبیات از طیق ویدیو کنفرا...
صفحه 24 از 24ابتدا   قبلی   15  16  17  18  19  20  21  22  23  [24]  بعدی   انتها