دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عباس مظلوم دانشجوی رشته زبان و ادبیات عربی در ساعت 11 صبح روز سه شنبه در محل سمعی وبصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی جهت اطلاع برگزار می گردد.
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مازیار بنیادی ذاکله بری دانشجوی رشته تاریخ در ساعت 11 صبح روز دوشنبه 97/02/31 در محل سمعی وبصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی جهت اطلاع برگزار می گردد.
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم افسانه مرجانی دانشجوی رشته زبان وادبیات عربی ساعت 9صبح دوشنبه مورخ 97/02/31 در محل سمعی وبصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی جهت اطلاع برگزار می گردد
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد اشرف حیاتی نژاد دانشجوی رشته زبان وادبیات عربی در ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/02/24 در محل سمعی وبصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی جهت اطلاع برگزار می گردد
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیرین شه بخش دانشجوی رشته تاریخ در ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/02/22 در محل سمعی وبصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی جهت اطلاع برگزار می گردد
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اسما راجپوری دانشجوی رشته باستان شناسی در ساعت 11 صبح شنبه مورخ 1397/02/22 در محل سمعی وبصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی جهت اطلاع برگزار می گردد.
جلسه دفاع خانم عاطفه ریگی

جلسه دفاع خانم عاطفه ریگی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم عاطفه ریگی دانشجوی رشته تاریخ در ساعت 11  سه شنبه 97/02/11در محل سمعی وبصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار می گردد.
انتصاب آقای دکتر روح ا... شیرازی به مقام ریاست پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری کشور

انتصاب آقای دکتر روح ا... شیرازی به مقام ریاست پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری کشور

جناب آقای دکتر روح ا... شیرازی عضو محترم هیأت علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه با سلام واحترام بدین وسیله انتصاب جناب عالی را به مقام ریاست پژوهشکدۀ باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دست...
دعوتنامه دفاع کارشناسی ارشد خانم فریده دلاوری

دعوتنامه دفاع کارشناسی ارشد خانم فریده دلاوری

با سلام جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فریده دلاوری دانشجوی رشته تاریخ در ساعت 8 صبح سه شنبه مورخ 8/12/96در محل سمعی وبصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی جهت اطلاع برگزار می گردد.

دعوتنامه دفاع دکتری خانم سیده نازنین رهنمون

با سلام واحترام جلسه دفاعیه پایان نامه دکتری خانم سیده نازنین رهنمون دانشجوی رشته زبانشناسی همگانی در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخه 96/12/15در محل سمعی بصری دانشکده ادبیات برگزار می گردد.
صفحه 23 از 24ابتدا   قبلی   15  16  17  18  19  20  21  22  [23]  24  بعدی   انتها