دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه گروه زبان و ادبیات انگلیسی مورخ 1400/9/25

کارگاه «تدریس فرهنگ در کنار زبان ، آری یا نه !»توسط جناب آقای دکتر سیدفریدخلیفه لو از انجمن علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از ساعت 20 الی 22 روز پنجشنبه مورخ 1400/9/25 به صورت غیر حضوری ب...

برگزاری کارگاه گروه علوم اجتماعی در تاریخ 1400/9/25

کارگاه «روش شناسی نظریه زمینه ای در تحقیقات کیفی» توسط سرکارخانم دکتر الهام شیردل از گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از ساعت 12 الی 14 روز پنجشنبه مورخ 1400/9/25 به صورت غیر حضوری برگزار کردید .

برگزاری کارگاه گروه علوم سیاسی مورخ 1400/9/24

کارگاه «اخلاق پژوهش در نگارش پایان نامه» توسط جناب آقای دکتر عبدالرسول حسنی فر، از گروه علوم سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی روز چهارشنبه مورخ 1400/9/24 به صورت غیر حضوری برگزار گردید .

برگزاری کارگاه گروه تاریخ مورخ 1400/9/23

کارگاه « انسان دوران باستان و مسئله تعالی اجتماعی و اخلاقی » توسط جناب آقای دکتر علیرضا سلیمان زاده از گروه تاریخ در روز سه شنبه مورخ 1400/9/23 ساعت 18 الی 20 به صورت غیرحضوری برگزارگردید.
برگزاری  جلسه شورای آموزشی دانشگاه سیستان وبلوچستان  در تاریخ 1400/9/23

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه سیستان وبلوچستان در تاریخ 1400/9/23

جلسه شورای آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان با حضور جمعی از مسئولین محترم سازمان مرکزی و تعدادی از مسئولین محترم و مدیران محترم گروه های دانشکده های الهیات،مدیریت واقتصادو ادبیات وعلوم انسانی در روزسه شنبه مورخ 1400/9/23 در محل سا...
 اطلاعیه برگزاری همایش ملی « توسعه اجتماعی و فرهنگی در ایران : چالش ها و توانمندیها »در تاریخ 1400/12/5

اطلاعیه برگزاری همایش ملی « توسعه اجتماعی و فرهنگی در ایران : چالش ها و توانمندیها »در تاریخ 1400/12/5

برگزاری همایش ملی «توسعه اجتماعی و فرهنگی در ایران: چالش ها و توانمندی ها» تاریخ برگزاری همایش : 1400/12/05 ارسال اصل مقاله : 1400/11/15 اعلام نتیجه داوری : 1400/11/25

برگزاری کارگاه گروه تاریخ مورخ 1400/9/21

کارگاهی با عنوان«معرفی مجموعه اسنادCentral Arabia the Persian Gulf,oman and Gazetteer of اثر گوردن لوربمر» توسط سرکار خانم دکتر مریم شیپری روز یکشنبه مورخ 1400/9/21 از ساعت 18 الی 20 به صورت غیر حضوری برگزار گردید .

برگزاری کارگاه گروه تاریخ مورخ 1400/9/20

کارگاه «کاربرد بازنمایی تاریخ در داستان های کودکان و تأثیر آن بر ارتقاء روحیه مربی گری آنان » توسط سرکار خانم دکتر فاطمه رستمی روز شنبه مورخ 1400/9/20 ساعت 17 الی 19 به صورت غیر حضوری برگزار گردید .

برگزاری کارگاه گروه علوم اجتماعی مورخ 1400/9/20

کارگاهی با موضوع «سواد رسانه ای » توسط جناب آقای دکتر مرتضی مسرور از گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی روز شنبه مورخ 1400/9/20 ساعت 10 الی 12 به صورت غیر حضوری برگزار گردید.
برگزاری جلسه کار گروه دانشکده ادبیات و علوم انسانی در تاریخ 1400/9/20

برگزاری جلسه کار گروه دانشکده ادبیات و علوم انسانی در تاریخ 1400/9/20

جلسه کار گروه اشتغال پذیری و بازنگری دروس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی روز شنبه مورخ 1400/9/20 با رعایت پروتوکل های بهداشتی در محل دفتر ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر آهنگر برگزار گردید.
صفحه 20 از 38ابتدا   قبلی   15  16  17  18  19  [20]  21  22  23  24  بعدی   انتها