دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

جلسه دفاع از پایان نامه مورخ 1401/7/17

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه اقای کامران محمدی دانشجوی ارشد رشته علوم سیاسی روز یکشنبه مورخ 1401/7/17 ساعت 11/30 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار میگردد.

جلسه دفاع از پایان نامه به تاریخ 1401/7/16

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه پوریان پور دانشجوی ارشد رشته باستان شناسی روزشنبه مورخ 1401/7/16 ساعت 11/30 در محل سایت دکتری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار میگردد.
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ1401/7/11

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ1401/7/11

جلسه دفاع از پایان نامه خانم ماریه جهانتیغ دانشجوی ارشد رشته زبان و ابیات فارسی با عنوان«مقایسه و بررسی عطریات در دیوان خاقانی و انوری » با راهنمایی جناب آقای دکتر واثق عباسی با داوری جناب آقای دکتر نیک بخت و جناب آقا...

جلسه دفاع از پایان نامه شنبه مورخ 1401/7/16

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم حلیمه ناصمی طبس دانشجوی ارشدرشته زبان و ابیات عربی شنبه مورخ 1401/7/16 ساعت 9/30 در محل سمعی بصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار میگردد.
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ10/7/1401

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ10/7/1401

جلسه دفاع از پایان نامه آقای فیصل عمری دانشجوی ارشد رشته علوم سیاسی با عنوان«تاثیر مناسبات قومی در نیل به امنیت پایدار در افغانستان » با راهنمایی جناب آقای دکتر حسنی فرد با داوری سرکار خانم دکتر شیردل و جناب آقای دکتر ...

جلسه دفاع از پایان نامه مورخ 1401/7/16

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای سیروس مرادی دانشجوی ارشد گروه زبان و ادبیات انگلیسی رو شنبه مورخ 1401/7/16 ساعت 8 در محل سمعی بصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار میگردد.

جلسه دفاع از پایان نامه مورخ 1401/7/11

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم ماریه جهانتیغ دانشجوی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی روز دوشنبه مورخ1401/7/11ساعت 9 در محل سمعی بصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار میگردد.
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ 1401/7/6

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ 1401/7/6

جلسه دفاع از پایان نامه سرکار خانم زهرا دهقانیان دانشجوی ارشد گروه تاریخ با عنوان«بررسی شیوه های تربیتی حضرت زهرا (س) » با راهنمایی جناب آقای دکتر مهدی صلاح با داوری جناب آقای دکتر کورش صالحی و با حضور نماینده محترم تح...

جلسه دفاع از پایان نامه مورخ 1401/7/10

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم مرضیه شبرنگی دانشجوی ارشد گروه تاریخ روز یکشنبه مورخ 1401/7/10 ساعت 11 در محل سایت دکتری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار میگردد.

جلسه دفاع از پایان نامه مورخ 1401/7/6

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا دهقانیان دانشجوی ارشد گروه تاریخ روز چهارشنبه مورخ 1401/07/6 ساعت 11/30 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میگردد.
صفحه 17 از 42ابتدا   قبلی   12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  21  بعدی   انتها