دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه " Leter writting "در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " Leter writting "در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " Leter writting" توسط سرکار خانم دکتر فرخ لقا حیدری در تاریخ 20 آبان 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات  و علوم انسانی  برگزار گردید.
برگزاری کارگاه "  ایهام در شعر فارسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " ایهام در شعر فارسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان "ایهام در شعر فارسی" توسط جناب آقای دکتر محمدامیر مشهدی  در تاریخ 19 آبان 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید .
برگزاری کارگاه "  اصول نامه نگاری ومکاتبات اداری" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " اصول نامه نگاری ومکاتبات اداری" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " اصول نامه نگاری و مکاتبات اداری " توسط  سرکار خانم دکتر مریم شعبانزاده در تاریخ 19 آبان 1398  در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید . 
برگزاری کارگاه " کاربردGls در باستان شناسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " کاربردGls در باستان شناسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " کاربرد Gls در باستان شناسی " توسط سرکار خانم دکتر زهره جوزی و آقای مهدی دهمرده پهلوان در تاریخ 14 آبان ماه 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.

برگزاری کارگاه " بررسی و تحلیل ادعای احیاگری زبان فارسی و عربی ستیزی یعقوب لیث صفاری و جانشینانش " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان "بررسی و تحلیل ادعای احیاگری زبان فارسی و عربی ستیزی یعقوب لیث صفاری و جانشینانش " توسط جناب آقای دکتر جواد غلامعلی زاده در تاریخ 12 آبان ماه 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ...
برگزاری کارگاه " شاهنامه شناسی " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " شاهنامه شناسی " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " شاهنامه شناسی " توسط جناب آقای دکتر عبدالله واثق عباسی  در تاریخ 13 آبان ماه 1398 در محل آزمایشگاه گروه زبان و ادبیات عرب  دانشکده  ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید .
برگزاری کارگاه " نقش و تأثیر علم زبانشناسی بر ترجمه " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " نقش و تأثیر علم زبانشناسی بر ترجمه " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " نقش و تأثیر علم زبانشناسی بر ترجمه " توسط جناب آقای دکتر عباسعلی آهنگر و سرکار خانم  دکتر ستاره مجاهدی رضاییان در تاریخ 30 مهر ماه 1398 در محل سالن سمعی بصری  دانشکده  ادبیات و علوم انس...
برگزاری کارگاه "  موتیوهای شعر خاقانی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " موتیوهای شعر خاقانی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " موتیوهای شعر خاقانی " توسط جناب آقای دکتر عبدالله واثق عباسی در تاریخ 28 مهرماه 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.
برگزاری کارگاه " آموزش موسیقی بیرونی شعر " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " آموزش موسیقی بیرونی شعر " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " آموزش موسیقی بیرونی شعر" توسط جناب آقای دکتر محمد امیر مشهدی در تاریخ 29 مهرماه 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.
برگزاری کارگاه "  پروپوزال نویسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " پروپوزال نویسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان "پروپوزال نویسی " توسط جناب آقای دکتر عبدالرسول حسنی فر  در تاریخ 23 مهرماه 1398 در محل  سایت ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.
صفحه 15 از 24ابتدا   قبلی   10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  بعدی   انتها