دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیرین شه بخش دانشجوی رشته تاریخ در ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/02/22 در محل سمعی وبصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی جهت اطلاع برگزار می گردد
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اسما راجپوری دانشجوی رشته باستان شناسی در ساعت 11 صبح شنبه مورخ 1397/02/22 در محل سمعی وبصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی جهت اطلاع برگزار می گردد.
جلسه دفاع خانم عاطفه ریگی

جلسه دفاع خانم عاطفه ریگی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم عاطفه ریگی دانشجوی رشته تاریخ در ساعت 11  سه شنبه 97/02/11در محل سمعی وبصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار می گردد.
انتصاب آقای دکتر روح ا... شیرازی به مقام ریاست پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری کشور

انتصاب آقای دکتر روح ا... شیرازی به مقام ریاست پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری کشور

جناب آقای دکتر روح ا... شیرازی عضو محترم هیأت علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه با سلام واحترام بدین وسیله انتصاب جناب عالی را به مقام ریاست پژوهشکدۀ باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دست...
دعوتنامه دفاع کارشناسی ارشد خانم فریده دلاوری

دعوتنامه دفاع کارشناسی ارشد خانم فریده دلاوری

با سلام جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فریده دلاوری دانشجوی رشته تاریخ در ساعت 8 صبح سه شنبه مورخ 8/12/96در محل سمعی وبصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی جهت اطلاع برگزار می گردد.

دعوتنامه دفاع دکتری خانم سیده نازنین رهنمون

با سلام واحترام جلسه دفاعیه پایان نامه دکتری خانم سیده نازنین رهنمون دانشجوی رشته زبانشناسی همگانی در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخه 96/12/15در محل سمعی بصری دانشکده ادبیات برگزار می گردد.
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه فرج زاده

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه فرج زاده

با سلام واحترام جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه فرج زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی همگانی امروز یکشنبه مورخ 29/11/96به راهنمایی آقای دکتر پاکزاد یوسفیان و داوران آقای دکتر یحیی کیخایی و خانم دکتر گی...

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم رقیه باج

با سلام واحترام جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم رقیه باج دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی همگانی روز چهارشنبه مورخ 96/11/25به راهنمایی سرکار خانم دکتر گیتی تاکی برای اولین بار دردانشکده ادبیات از طیق ویدیو کنفرا...
صفحه 15 از 15ابتدا   قبلی   6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  بعدی   انتها