اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

عمومی

اطلاعیه گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

اطلاعیه گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

برگزاری کارگاه های هفدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی به میزبانی دانشگاه خوارزمی

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دوره کارشناسی ارشد مؤسسه غیردولتی/ غیرانتفاعی دانش پژوهان اصفهان

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دوره کارشناسی ارشد مؤسسه غیردولتی/ غیرانتفاعی دانش پژوهان اصفهان

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
نشست هم اندیشی گروه زبان و ادبیات عربی مورخ 1401/12/1

نشست هم اندیشی گروه زبان و ادبیات عربی مورخ 1401/12/1

دانشکده ادبیات و علوم انسانی نشست هم اندیشی با عنوان چالش ها و راهکار های آموزش زبان عربی با همکاری گره زبان و ادبیات عربی در محل سالن کنفرانس مجتمع فناوری و نوآوری در تاریخ 1401/12/01 برگزار کردند. در این نشست سرگروهها و مدرسان آ...

جلسه دفاع از پایان نامه 1401/12/09

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه سعیدی پور دانشجوی ارشد جامعه شناسی روز سه شنبه مورخ 1401/12/09 ساعت11:30در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار میگردد.

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان مقطع دکتری دانشگاه صنعتی شیراز

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان مقطع دکتری دانشگاه صنعتی شیراز
صفحه 6 از 470ابتدا   قبلی   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  بعدی   انتها