اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

عمومی

جلسه دفاع از پایان نامه مورخ 1401/7/19

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهران دهانی دانشجوی ارشد گروه زبان و ادبیات عربی روز سه شنبه مورخ 1401/7/19 ساعت 9/30 در محل سایت دکتری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار میگردد.

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای احمد بومری دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی روز سه شنبه مورخ 1401/7/19 ساعت 11/30 در محل سایت دکتری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار میگردد.
اکران فیلم "هناس"

اکران فیلم "هناس"

فیلم "هناس" با همکاری کانون کفا واحد خواهران در تاریخ ۲۰ مهرماه در دانشگاه سیستان و بلوچستان اکران شد.
اطلاعیه کار دانشجوئی

اطلاعیه کار دانشجوئی

اطلاعیه کار دانشجوئی
دفاع از رساله کارشناسی ارشد در گروه شیمی (آلی)

دفاع از رساله کارشناسی ارشد در گروه شیمی (آلی)

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد در شیمی آلی خانم عاطفه عرفانی در تاریخ دوشنبه 1401/7/18 ساعت 8 صبح در کلاس 01 دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: پليمريزاسيون منومر دي– آزوآمينوبنزن بوسي...
دفاع از پایان نامه دکتری در رشته شیمی معدنی

دفاع از پایان نامه دکتری در رشته شیمی معدنی

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه دکتری شیمی معدنی آقای مهران دهواری در تاریخ چهارشنبه 1401/7/20 ساعت 4 صبح در سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: سنتز و شناسايي پليمرهاي كوئور ديناسيوني جديد...
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ 1401/7/17

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ 1401/7/17

جلسه دفاع از پایان نامه آقای کامران محمدی دانشجوی ارشد رشته علوم سیاسی با عنوان«بررسی فرهنگ سیاسی ایل قشقایی و تاثیر آن بر مشارکت سیاسی» با راهنمایی جناب آقای دکتر حسنی فر با داوری جناب آقای دکتر بصیری نیا و سرکار خان...
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ1401/7/17

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ1401/7/17

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه ثنائی عشرت آبادی دانشجوی ارشد رشته آموزش زبان انگلیس با عنوان«تاثیر استفاده از راهبردهای آموزش بر یادگیری مستقل زبان آموزان ایرانی» با راهنمایی سرکار خانم دکتر موسی پور با داوری جناب ...

جلسه دفاع از پایان نامه تاریخ 1401/7/18

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای سجاد مرادی دانشجوی ارشد گروه تاریخ روز دوشنبه مورخ 1401/7/18 ساعت9/30در محل سایت دکتری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار میگردد.

جلسه دفاع از پایان نامه در تاریخ 1401/7/18

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم مرجان خاوند دانشجوی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی روز دوشنبه مورخ 1401/7/18 ساعت 11 در محل سایت دکتری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار میگردد.
صفحه 57 از 455ابتدا   قبلی   52  53  54  55  56  [57]  58  59  60  61  بعدی   انتها