اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

عمومی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد26 بهمن ماه

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا عبداللهی مهر دانشجوی ارشد گروه تاریخ روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26ساعت11در محل سایت دکتری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار میگردد.

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد-1401/11/26

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای علیرضا براهویی زرین دانشجوی ارشد گروه جامعه شناسی روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 ساعت12در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار میگردد.
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد سجاد لطفیان سرگزی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد سجاد لطفیان سرگزی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سجاد لطفیان سرگزی دانشجوی ارشد گروه علوم سیاسی با عنوان«بررسی نقش ابعاد قومیت و مشارکت سیاسی در شهر زاهدان» با راهنمایی جناب آقای دکتر بصیری نیا باداوری جناب آقای دکترحسنی فرو جناب آقای دکت...
جلسه دفاع از پایان نامه الهام عبداللهی

جلسه دفاع از پایان نامه الهام عبداللهی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم الهام عبداللهی دانشجوی ارشد گروه جامعه شناسی با عنوان«بررسی جامعه شناسی اعتماد اجتماعی شهروندان به نهاد بهداشت و درمان» با راهنمایی جناب آقای دکتر حسین بر باداوری جناب آقای دکترمعینی و خانم...
برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری ( مهندسی عمران )

برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری ( مهندسی عمران )

سرکار خانم "مریم چراغیان" دانشجوی دکتری مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی روز چهارشنبه 1401/12/10 ساعت 14 در محل سالن ویدئوکنفرانس205 بصورت حضوری از رساله دکتری خود با عنوان " خصیصه پردازی عمومی انتقال رسوب کرانه ...
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد1401/11/24

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد1401/11/24

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سمانه اسلامی دانشجوی ارشد گروه تاریخ با عنوان«بررسی نقش زن در حکومت امام علی(ع) با تاکید بر نهج البلاغه » با راهنمایی جناب آقای دکتر محسن مرسلپور باداوری جناب آقای دکترمهدی صلاح و جناب آقای...
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد 24 بهمن ماه

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد 24 بهمن ماه

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد ابراهیم شربتی دانشجوی ارشد گروه جامعه شناسی با عنوان«بررسی علل طلاق(مطالعه موردی شهر جدید پردیس)» با راهنمایی جناب آقای دکتر محمدرضا حسنی باداوری جناب آقای دکتر عبدالرسول حسنی فر و جنا...
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد1401/11/23

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد1401/11/23

جلسه دفاع از پایان نامه خانم منیره بدیع شاهددانشجوی ارشد گروه تاریخ با عنوان«بررسی اوضاع اجتماعی ایران و سقوط صفویه تا پایان افشاریه»با راهنمایی آقای دکتر احمد عقیلی باداوری جناب آقای دکتر علیرضا سلیمان زاده و خانم دکت...
جلسه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1401/11/23

جلسه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1401/11/23

جلسه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور معاون محترم آموزشی سرکار خانم دکتر الهام شیردل و کارشناسان گروه در روز یکشنبه مورخ 23 بهمن ماه 1401 برگزار گردید. در این جلسه پیرامون شیوه نامه حذف پزشکی،الزام رعایت شیوه نامه هم نی...
صفحه 12 از 470ابتدا   قبلی   7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  بعدی   انتها